החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד – אוקטובר 2015

Download the PDF file .