החזקות קרנות נאמנות במוצרי מדד – ספטמבר 2015

Download the PDF file .