תעשיית תעודות הסל בישראל – יולי 2016

סקירה זו מסכמת את פעילות תעשיית תעודות הסל בישראל בחודש החולף, כולל התפתחות אחזקות הציבור, מס' התעודות והגיוסים של כל מנהל לפי אפיקים, עורכי מדד וחשיפות בתעודות. לצפייה בסקירה

הסקירה מתבססת על נתונים גולמיים שאותם מדווחים מנהלי תעודות הסל לרשות ני"ע מדי תחילת חודש וכוללת את התכנים הבאים:

 • תמצית פעילות תעשיית תעודות הסל המקומית בחודש שעבר
 • התפתחות אחזקות ציבור בתעודות על מדדים משנת 2000
 • התפתחות מספר תעודות הסל על מדדים בישראל
 • התפתחות הגיוסים בתעשיית תעודות הסל בישראל ב-12 החודשים האחרונים
 • פירוט מספר התעודות, סך אחזקות הציבור והגיוס החודשי נטו של כל מנהל בתעודות על מדדי מניות מובילים בחו"ל
 • פירוט מספר התעודות, סך אחזקות הציבור והגיוס החודשי נטו של כל מנהל בתעודות על מדדי מניות מובילים בארץ
 • התפתחות אחזקות ציבור בתעודות על מדדי מניות
 • התפתחות הגיוסים בתעודות על מדדי מניות ב-12 החודשים האחרונים
 • פירוט מספר התעודות, סך אחזקות הציבור והגיוס החודשי נטו של כל מנהל בתעודות על מדדי אג"ח מובילים בארץ
 • פירוט מספר התעודות, סך אחזקות הציבור והגיוס החודשי נטו של כל מנהל בתעודות על מדדי אג"ח מובילים בחו"ל
 • התפתחות אחזקות ציבור בתעודות על מדדי אג"ח
 • התפתחות הגיוסים בתעודות על מדדי אג"ח ב-12 החודשים האחרונים
 • פירוט מספר התעודות, סך אחזקות הציבור והגיוס החודשי נטו של כל מנהל לפי קטגוריות ההשקעה המרכזיות
 • פירוט מספר התעודות וסך אחזקות הציבור של כל מנהל לפי עורכי מדדים
 • פירוט מספר התעודות וסך אחזקות הציבור של כל מנהל לפי חשיפה מטבעית (כולל התייחסות נפרדת לתעודות מגודרות מט"ח)
 • פירוט מספר התעודות וסך אחזקות הציבור של כל מנהל לפי חשיפה גיאוגרפית (אזור, מדינה, סיווג שוק)

 

מעבר לתכנים המוצגים בסקירה זו, אינדקס מציעה לקהל לקוחותיה ניתוחים נוספים על תעשיית תעודות הסל בישראל בהתבסס על מאגר המידע הרחב שהיא מתחזקת באופן שוטף. ניתוחים אלה מוצעים בתשלום במסגרת שירותי המחקר שמציעה אינדקס.

מעוניינים בשירותי המחקר של אינדקס? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי