↑ חזור ל סקירות מדדים

5 כללי זהב לבחירת מדד אג"ח

יותר ויותר משקיעים עושים כיום שימוש במדדי אג"ח במסגרת תיק ההשקעות שלהם. מה חשוב לבדוק בעת בחירת מדד אג"ח לתיק, ומהם הכללים שיסייעו לנו לצלוח את המשימה

אם בעבר עיקר תשומת הלב בעולם המדדים התמקדה במדדי מניות, כיום גם מדדי אג"ח הפכו לנכס צאן ברזל בתיק ההשקעות. יותר ויותר משקיעים הפנימו את היתרונות הגלומים בהחזקת מוצר מדד על אג"ח ביחס להחזקה ישירה באגרות חוב.

לאור העובדה שקיימים הבדלים מהותיים בין החזקה ישירה באג"ח להחזקה עקיפה דרך מוצר מדד ובין מדדי האג"ח עצמם, אעמוד על מספר כללים חשובים בבחירת מדד אג"ח לתיק:

1. כמה סדרות יש במדד?

אחד היתרונות החשובים של מכשירי השקעה בכלל ושל מוצרי מדד בפרט, הוא פיזור הסיכון הטמון בהשוואה לחשיפה לנכסים בודדים. לרוב, השקעה ישירה באג"ח מתמקדת במספר מצומצם של סדרות, כך שהמשקיע חשוף לסיכונים שונים הגלומים באותן אגרות: עליית תשואות, פתיחת מרווחי אשראי, וכמובן חדלות פירעון במצבי קיצון.

לעומת זאת, מדדי אג"ח מבוססים לרוב על פיזור רחב של סדרות. בבואנו לבחור בתעודת סל או בקרן סל (ETF) על אג"ח, חשוב לבדוק שני פרמטרים לגבי המדד הנעקב במוצר: האם קיימת הגבלה על מספר הסדרות במדד האג"ח וכמה סדרות נכללות בפועל במדד.

השאלה הראשונה מהותית, לאור העובדה שבניגוד למדדי מניות, בהם מקובל להגביל את כמות הניירות במדד בשל הרצון לייצר מדדים לפי גודל שוק (Large Cap, Mid Cap, Small Cap), במדדי אג"ח אין סיבה לבצע הקבלה זו לפי גודל החוב של הסדרות. חשוב לזכור שבמניות יש לכל חברה רק נייר אחד שמייצג אותה ולעומת זאת, באג"ח ייתכנו עשרות רבות של סדרות לאותה חברה.

לכן, במידה וקיימת הגבלה על מספר הסדרות במדד, ניחשף רק לסדרות בעלות החוב הגדול של אותו מנפיק, שלרוב גם יאופיינו במח"מ ארוך יותר. תוצאה זו אינה רצויה לנו, שהרי מטרתנו המרכזית בהשקעה באג"ח היא לקבל בחזרה את הקרן בתוספת ריבית. על כן, כל סדרה שעומדת בתנאי המדד (ובכלל זה, בשווי חוב וסחירות מינימליים), צריכה להיכלל בו.

לגבי הסדרות שנכללות בפועל במדד, חשוב לוודא שבמועד ההשקעה אכן קיים במדד פיזור מספק עבורנו. כמובן שהנתון הזה משתנה בין האפיקים השונים. באג"ח ממשלתי זה פחות קריטי אם יש 10 או 100 סדרות, אולם באג"ח מתחת לדירוג השקעה, נרצה כמובן פיזור רחב של עשרות רבות ואף מאות סדרות שונות. גם במדדי אג"ח קונצרניות מדורגות חשוב שיהיו לפחות 30-40 סדרות במדד.

2. איך בוחרים סדרות במדד?

אחרי שווידאנו שפיזור הסיכון של המדד מספק מבחינתו ואין בו מגבלות לא הכרחיות על מספר הסדרות, המשימה הבאה היא להבין איזה אפיק השקעה מייצג המדד והאם הוא עומד בקנה אחד עם מטרת ההשקעה שלנו.

עלינו לבדוק האם המדד מתמקד בשוק האג"ח הכללי, כלומר כולל הן סדרות ממשלתיות והן קונצרניות, האם הוא ממוקד במדינה מסוימת או מפוזר על-פני סדרות של מנפיקים במגוון רחב של שווקים. בנוסף, האם המדד מכיל גם סדרות מתחת לדירוג השקעה מקובל (BBB מינוס), סדרות בריבית משתנה או סדרות צמודות למדד.

כל השאלות הללו קריטיות כי אופן בחירת הסדרות במדד, יכתיב במידה ניכרת את התוצאה הסופית שלו, קרי, תשואת המדד.

למשל, אם ניחשף למדד J.P. Morgan Government Bond – EM Global Core, נהיה חשופים, לטוב או לרע, לביצועים של שוקי האג"ח הממשלתיות בשווקים מתעוררים. לעומת זאת, אם נשקיע ב-Bloomberg Barclays U.S. High Yield, נרוויח או נפסיד מביצועי ההשקעה של אג"ח זבל בארה"ב.

3. כל כמה זמן מתעדכן המדד?

למרות הנטייה הטבעית שלנו לחשוב ששוק המניות הוא השוק החי והדינמי בעולם הפיננסי, דווקא שוקי האג"ח הם אלה שכל הזמן משתנים ודורשים התאמה בתכיפות גבוהה יותר ביחס לשוקי המניות.

בניגוד למניות, לסדרות אג"ח יש תאריך תפוגה (מועד פידיון סופי) ולפיכך, מדד אג"ח חייב לקחת בחשבון פרמטר זה ולגרוע סדרות שנפדות. בנוסף, סדרות אג"ח מונפקות בקצב משמעותי הרבה יותר ביחס למניות. לכן גם פה מדדי אג"ח חייבים לקלוט את הסדרות החדשות במידה ואלה עומדות בתנאי המדד.

גם שינויי שוק, כמו העלאת/הפחתת דירוג אשראי, משפיעים מאוד על הרכב מדדי אג"ח, שהרי רובם מכילים כללים ברורים בנוגע לדירוגים המותרים במדד ואלו שחייבים בגריעה מיידית במקרה של הורדת דירוג.

התדירות השכיחה לעדכון הרכב מדדים בעולם האג"ח, היא חודשית וזאת בשונה ממדדי מניות, שלרוב מתעדכנים רק אחת לחצי שנה או שנה. עדכון חודשי מאפשר למדד "לספוג" את ההתפתחויות בשוק האג"ח בצורה מיטבית.

4. לאיזה מטבע חשוף המדד?

כאמור, המטרה המרכזית בהשקעה באג"ח, היא יצירת החזר קבוע (ריבית) על ההשקעה. על כן, מצבים בהם מדד האג"ח מושפע מפרמטרים שעלולים לפגוע במטרה זו, אינם רצויים.

אחד הבולטים שבהם הוא החשיפה לשערי חליפין. מדד אג"ח יכול להיות מתומחר בתשואה פנימית "סולידית" של 2%-3%, אולם חשיפתו למטבע שונה ממטבע המוצר, עשויה לגרום לתוצאה הסופית להיות שונה משמעותית מאותה תשואה פנימית.

למשל, מדד Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond ex-USD מחושב בדולר אמריקאי, אולם כל סדרות האג"ח בו נקובות במטבע אחר. במדדי אג"ח רבים קיימת חשיפה למט"ח, לעיתים של אחוזים בודדים ולפעמים בכל המדד. לכן חשוב לבדוק מה החשיפה המטבעית של המדד והאם היא עולה בקנה אחד עם מטרת ההשקעה, אחרת אנו עלולים לגלות בדיעבד שהתוצאה שנקבל שונה ממה משציפינו.

5. מהו סיכון הריבית במדד?

נקודה אחרונה וחשובה בבחירת מדד אג"ח, קשורה לסיכון המרכזי הטבוע בהשקעה באג"ח – סיכון הריבית. אם בהשקעה ישירה בסדרות אג"ח ניתן "להתעלם" מסיכון זה במידה והמשקיע מחזיק את האג"ח עד לפדיון, ברוב המוחלט של מדדי האג"ח סדרות נגרעות מהמדד טרם פדיונם הסופי.

מכאן שיש חשיבות לבחון טרם השקעה במדד אג"ח את המח"מ שמאפיין אותו, אשר עשוי לגלות מהי רמת סיכון הריבית הגלומה במוצר שעוקב אחריו. כאמור, המח"מ של המדד, כמו התשואה הפנימית של המדד, ישתנה לעתים תכופות, אולם עדיין מהווה אינדיקציה חשובה לסיכון הריבית הגלום בהשקעה במדד האג"ח.

הפרסום נכון לתאריך 15/12/2016. אין באמור ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים של כל אדם ו/או תחליף לשיקול דעתו של הקורא ואינו מהווה הצעה לרכישת ני"ע