↑ חזור ל שירותי אינדקס

מתן רישיונות לשימוש במדדי אינדקס

מעוניינים להשתמש במדדי אינדקס במוצר השקעה? התקשרות ברישיון תעניק לכם זכות להשתמש במדד שמחושב ומעודכן על ידי אינדקס כנכס מעקב, מלא או חלקי (במקרה של מוצר מורכב מסל מדדים) במוצר השקעה בניהולכם.

השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות ברישיון עם אינדקס.

הרישיון מעניק זכות להשתמש במדד שמחושב ומעודכן על ידי אינדקס כנכס מעקב, מלא או חלקי (במקרה של מוצר מורכב מסל מדדים) במוצר השקעה של המשתמש. מעבר לזכות השימוש, התקשרות ברישיון עם אינדקס מעניקה למשתמש מגוון שירותים נלווים לשימוש במדדים:

 • גישה שוטפת לנתוני המדד ובכלל זה, לרשימת ניירות הערך המרכיבים את המדד ולמשקלם של כל אחד מניירות הערך במדד, ולנתוני שוק רלוונטיים של המדד.
 • קבלת חומרים מקצועיים וביניהם דפי מדד הכוללים, בין היתר, תיאור תמציתי של המדד ותנאי הסף, ביצועים היסטוריים בתקופות נבחרות כולל השוואה למדדים רלוונטיים (במידה ויש), נתוני שוק של המדד (מח"מ, תשואה פנימית, מרווח ממשלתי, דירוג משוקלל, מכפילים, תשואת דיבידנד ועוד) והתפלגויות רלוונטיות: ענפי פעילות, הצמדה, דירוגים ומנפיקים.
 • קבלת פרסומים מקצועיים בנושאי מדדים, מניתוח מדד ניירות ערך ספציפי, דרך התמקדות בקונספט של השקעה במדדים וכלה בניתוח תעשיית מוצרי המדד בארץ ובחו"ל.
 • תמיכה שוטפת במערכי ההשקעות, התפעול והשיווק של המשתמש, כולל העמדת מומחים מטעם עורך המדד לצורך התייעצויות מקצועיות בנושאי מדדים.

מעוניינים לקבל רישיון למדדי אינדקס? פנו אלינו:

  שם מלא *

  ארגון *

  תפקיד *

  מספר טלפון *

  כתובת אימייל *

  פירוט שירותי המחקר הנדרשים

  * שדות חובה למילוי