↑ חזור ל שירותי אינדקס

עריכת מדדים/תיקי ניירות ערך

יש לכם מדד שפיתחתם או תיק השקעות שאתם רוצים לבצע לו בדיקות ועדכונים על בסיס קבוע? שירות זה מאפשר לכם להגדיר את תנאי הסף/הקריטריונים הנדרשים וליהנות מגוף מקצועי שיבצע בעבורם את עריכת המדד/התיק.

השירות מיועד למשתמשים המעוניינים בביצוע אוטומטיזציה של תיקי השקעות בניהולם או מיקור חוץ של שירותי עריכת מדדים.

במסגרת שירות זה מבוצעים בדיקות ועדכונים שוטפים/תקופתיים של הרכבי מדדים/תיקים ומשקולות ני"ע הנכללים בהם. השירות מאפשר למנהלי מוצרים פיננסים ופנסיוניים וכן, למנהלי תיקים להגדיר את תנאי הסף/הקריטריונים הנדרשים ולעשות שימוש בהרכבים ובמשקולות ני"ע הנובעים מהעדכונים השוטפים והתקופתיים של המדד/התיק:

  • בחינת תנאי הסף/הקריטריונים להיכללות במדד/בתיק ניירות הערך תיעשה על בסיס תקופתי (מדי חודש/רבעון/שנה) ו/או שוטף.
  • עדכון תקופתי של הרכב המדד/התיק ומשקולות ני"ע הנכללים בו יבוצע בהתאם להגדרות מתודולוגיית המדד/מדיניות ההשקעות בתיק.
  • ביצוע עדכון שוטף (במידת הצורך) של הרכב המדד/התיק ומשקולות ני"ע הנכללים בו יבוצע בהתאם להגדרות מתודולוגיית המדד/מדיניות ההשקעות בתיק. לדוגמה, במקרים של: השעיה/מחיקה ממסחר, רישום למסחר, אי פרסום דוחות כספיים, שינויי דירוג, הצעת רכש חליפין, אי תשלום קרן ו/או ריבית ועוד.
  • השירות כולל תמיכה שוטפת במערכי ההשקעות והתפעול של המשתמש, כולל העמדת מומחים מטעם עורך המדד לצורך התייעצויות מקצועיות בנושאי מדדים.

מעוניינים להירשם לשירות זה? פנו אלינו:

שם מלא *

ארגון *

תפקיד *

מספר טלפון *

כתובת אימייל *

פירוט שירותי המחקר הנדרשים

* שדות חובה למילוי