מדדי אינדקס בקרנות TTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.14%5.291.55%0.66%+AA
אינדקס HY-BBB כללי0.10%2.843.85%3.37%-BBB
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.16%2.582.01%1.58%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.30%5.452.51%1.55%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.15%3.302.54%1.97%+A
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.28%4.412.20%1.43%-AA
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.35%4.740.25%-1.57%-AA
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.16%3.791.99%1.32%+A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.11%2.732.34%1.88%+A
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-60.15%1.791.60%1.33%+A

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בנקים ישראל3.51%9.21.23.80%
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי3.20%9.21.33.80%
אינדקס מניות כלכלת ישראל2.44%16.73.02.21%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020