מדדי אינדקס בקרנות TTF

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה0.23%-5.291.41%0.80%+AA
אינדקס HY-BBB0.27%-2.655.38%5.16%-BBB
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים0.44%-2.472.31%2.12%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים0.39%-5.302.44%1.79%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי0.81%-3.373.31%2.96%+A
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.19%-3.932.04%1.64%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון0.69%-3.023.27%2.97%+A
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-60.27%-1.812.50%2.48%+A

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2.14%19.61.10.86%
אינדקס מניות כלכלת ישראל1.34%36.22.81.88%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020