ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה149.6261830.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד150.597420.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי150.7057610.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג152.4893490.98%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג160.9056810.85%סוף יום23/06/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה157.2437380.90%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד149.9286910.85%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי157.369290.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן154.1677150.79%סוף יום23/06/2022
אינדקס A צמוד146.0970321.16%סוף יום23/06/2022
אינדקס A שקלי166.0746540.96%סוף יום23/06/2022
אינדקס A מאוזן158.2251181.08%סוף יום23/06/2022
אינדקס HY-BBB כללי180.6012970.95%סוף יום23/06/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים134.0460380.62%סוף יום23/06/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.7288341.28%סוף יום23/06/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.569740.84%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה160.0379380.80%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינה מאוזן147.3650380.57%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד145.0966210.56%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי159.9853320.64%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי161.2114980.88%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד162.1358110.97%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי115.0196270.80%סוף יום23/06/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'176.1312470.82%סוף יום23/06/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות134.396410.65%סוף יום23/06/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)105.5546490.06%סוף יום23/06/2022
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A124.0551291.05%סוף יום23/06/2022
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A126.8656291.00%סוף יום23/06/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים120.6801611.08%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג120.234830.35%סוף יום23/06/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)110.2775180.46%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-497.2850150.62%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 2-4110.409160.54%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)100.499970.48%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.7005890.53%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3100.8589410.38%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3110.4163490.35%סוף יום23/06/2022
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון119.3783041.13%סוף יום23/06/2022
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון121.4107041.17%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023107.1574420.30%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023107.5706550.24%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025109.7988350.50%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 202599.2222230.51%סוף יום23/06/2022
אינדקס A ישראל 2-4152.4717461.29%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.920311.06%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה123.1556720.97%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון102.6528210.45%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023106.5959440.31%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים111.9336490.25%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2108.967560.54%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח179.7648471.04%סוף יום23/06/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח156.4104480.68%סוף יום23/06/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל162.99970.49%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות101.2360891.01%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח121.8230440.91%סוף יום23/06/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק141.0910651.08%סוף יום23/06/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק126.3704031.12%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים119.8358990.90%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 122.8135960.86%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה130.575751.03%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2118.8124750.25%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026102.9119190.72%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי154.0803310.80%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד155.477140.49%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2105.2711480.27%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד121.0477610.56%סוף יום23/06/2022
אינדקס A תקרת מנפיק132.959791.03%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA שקלי116.0710890.89%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA צמוד117.6757691.02%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 5119.8504260.83%סוף יום23/06/2022
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5110.6159430.59%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2110.4686430.46%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.959781.15%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח133.8812241.09%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי131.8421590.84%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024103.9680920.39%סוף יום23/06/2022
אינדקס מודל אג"ח חברות-מדינה115.7093970.87%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה129.8048620.93%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל111.2489110.94%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס118.4479030.86%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח137.7179871.07%סוף יום23/06/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)97.2554750.75%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)102.5585160.50%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח127.0496791.10%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח145.1554811.00%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי115.7567240.55%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי120.8973030.74%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי126.9595880.92%סוף יום23/06/2022
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי125.3216060.96%סוף יום23/06/2022
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי127.8286791.25%סוף יום23/06/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה121.9323941.17%סוף יום23/06/2022
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי98.1563081.06%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי121.3215870.75%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 4 סינטטי124.5080520.99%סוף יום23/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 5 סינטטי130.6835661.13%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100122.2079690.85%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality114.2774480.46%סוף יום23/06/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים124.1311671.07%סוף יום23/06/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד125.5371650.86%סוף יום23/06/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד130.008731.14%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות109.600540.62%סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4036.673940.50%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ת"א Mid Cap4555.4368660.39%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5218.6905670.60%סוף יום23/06/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4615.014270.28%-סוף יום23/06/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1511.7741820.58%סוף יום23/06/2022
אינדקס תעשיה ישראל2163.4264050.15%-סוף יום23/06/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4452.7357920.74%-סוף יום23/06/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3219.091860.95%סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2007.9683970.76%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראל הנהגה נשית1932.6948990.45%-סוף יום23/06/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות1972.3079740.72%סוף יום23/06/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2557.1213220.47%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2202.2944150.46%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי1797.9797250.11%-סוף יום23/06/2022
אינדקס צריכה ישראלית5873.0695610.23%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1866.4886730.67%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מזון ישראלי1555.4340190.48%סוף יום23/06/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4271.3171430.79%סוף יום23/06/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3199.7303720.65%סוף יום23/06/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3793.7376680.60%-סוף יום23/06/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4391.4501750.95%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה3726.2160140.66%סוף יום23/06/2022
אינדקס בנקים ישראל3114.3050851.18%-סוף יום23/06/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4667.0930620.07%-סוף יום23/06/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1842.1961030.50%סוף יום23/06/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2564.9619110.97%-סוף יום23/06/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1034.0568630.43%סוף יום23/06/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1908.1963540.13%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות צמיחה ישראל2344.3366180.19%-סוף יום23/06/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי1865.8693550.95%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2461.23160.36%-סוף יום23/06/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1622.8828730.65%-סוף יום23/06/2022
אינדקס בנקים ישראל 20/801360.4718940.21%סוף יום23/06/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801503.2719670.63%סוף יום23/06/2022
אינדקס Quality ישראל 20/801290.6013090.66%סוף יום23/06/2022
אינדקס LV ישראל 10/90117.3104850.35%סוף יום23/06/2022
אינדקס שקלי לפדיון 2026 (מתגלגל כל 3 שנים) 10/90100.8909270.53%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet דולר 2023110.615880.01%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet דולר 2025109.21840.12%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top201562.4747075.12%סוף יום23/06/2022
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל2330.3433644.87%סוף יום23/06/2022
אינדקס Online Streaming974.8965622.11%סוף יום23/06/2022
אינדקס TravelTech694.5274250.70%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Pets Care1384.7511123.15%סוף יום23/06/2022
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי1536.4364871.09%סוף יום23/06/2022
אינדקס eGaming2093.8582081.66%סוף יום23/06/2022
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2554.365081.21%סוף יום23/06/2022
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2002.7545011.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס Financial Data3031.6654612.19%סוף יום23/06/2022
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל1806.4403391.44%סוף יום23/06/2022
אינדקס Global Online Retail1697.331073.71%סוף יום23/06/2022
אינדקס Food Brands Top 101467.4199530.98%סוף יום23/06/2022
אינדקס רכב חשמלי גלובלי4606.4856763.09%סוף יום23/06/2022
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה1072.1497560.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה2453.3103973.31%סוף יום23/06/2022
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי2478.1716210.36%סוף יום23/06/2022
אינדקס Online Betting & Social Gaming1275.4661160.56%סוף יום23/06/2022
אינדקס InsurTech199.6733233.92%סוף יום23/06/2022
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1033.5221815.27%סוף יום23/06/2022
אינדקס Climate Control Systems1630.0979010.68%סוף יום23/06/2022
אינדקס Metaverse Economy1901.4247872.26%סוף יום23/06/2022
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי1798.0632180.27%סוף יום23/06/2022
אינדקס Fitness & Wellness1243.3306491.86%סוף יום23/06/2022
אינדקס אגרו-טק גלובלי993.9204091.96%-סוף יום23/06/2022
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי3354.8853290.44%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2259.3110660.59%-סוף יום23/06/2022
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי804.6024622.72%סוף יום23/06/2022
אינדקס Global Manufacturers1410.905540.29%-סוף יום23/06/2022
אינדקס פודטק גלובלי1281.5137890.82%-סוף יום23/06/2022
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101168.7818170.08%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1157.8295772.23%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Global Semiconductors2977.6266210.59%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Marine Shipping2556.6099521.50%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Sport Brands2198.3824551.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס Environment Care1693.2627670.69%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראליות בוול-סטריט1978.1773564.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2013.7861181.15%סוף יום23/06/2022
אינדקס Work From Home1875.4016754.28%סוף יום23/06/2022
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי3139.1012074.89%סוף יום23/06/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב1878.9992230.46%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Cloud Computing3700.7837895.50%סוף יום23/06/2022
אינדקס Travel940.074350.57%-סוף יום23/06/2022
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2160.3600451.72%סוף יום23/06/2022
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי1704.9831514.74%סוף יום23/06/2022
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101667.4229312.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס Top10 Tech2069.9144342.37%סוף יום23/06/2022
אינדקס Shopping Centers REIT987.1749051.86%סוף יום23/06/2022
אינדקס שבבים ארה"ב Top102854.190780.66%-סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1460.7469110.14%-סוף יום23/06/2022
אינדקס US Capital Markets EW1576.3712251.31%סוף יום23/06/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב1568.6079610.17%-סוף יום23/06/2022
אינדקס Zirra טכנולוגיה ארה"ב סנטימנט תקשורתי3092.8170642.07%סוף יום23/06/2022
אינדקס Zirra ארה"ב ESG2371.7058710.47%סוף יום23/06/2022
אינדקס Zirra ארה"ב הון אנושי1909.6268851.27%סוף יום23/06/2022
אינדקס סייבר ארה"ב מבוסס AI2821.8522993.39%סוף יום23/06/2022
אינדקס US Quality2129.5167851.67%סוף יום23/06/2022
אינדקס ביג טק 30 סין1129.88843.21%סוף יום23/06/2022
אינדקס China Online1382.5999092.58%סוף יום23/06/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1632.5363923.26%סוף יום23/06/2022
אינדקס סין קמעונאות1290.0465122.49%סוף יום23/06/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2603.1171371.18%סוף יום23/06/2022
אינדקס Asia Semiconductors2145.2104310.30%סוף יום23/06/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1265.6095412.58%סוף יום23/06/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי2492.1459870.84%סוף יום23/06/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2350.8343331.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל3185.3918231.51%סוף יום23/06/2022