ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה158.579430.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד160.72260.21%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.87770.08%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג161.07860.24%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג167.74170.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה164.669180.17%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד158.795050.23%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי165.181950.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן162.116840.16%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A צמוד153.008230.24%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A שקלי171.774250.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A מאוזן164.777350.19%-סוף יום18/01/2022
אינדקס HY-BBB כללי186.668020.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים137.192090.12%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים181.667660.27%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4152.624150.17%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה165.996270.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינה מאוזן157.43930.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד150.238540.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי168.238580.10%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי167.48940.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד172.834730.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי120.468790.12%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'181.87780.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות139.962040.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.801560.03%סוף יום18/01/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.589010.16%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.37290.11%סוף יום18/01/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)111.35690.05%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3129.012180.09%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Top50 שקלי - משקל תשואה לפדיון126.569320.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Top60 צמוד - משקל תשואה לפדיון129.962040.29%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023105.663780.04%סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023108.362130.06%סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025111.672540.17%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2025101.863480.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A ישראל 2-4157.961010.27%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך130.141140.25%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה128.811820.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6104.132050.04%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023106.030380.07%סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.935790.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2114.293420.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח194.167070.22%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח165.065010.19%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל170.077090.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות110.696130.36%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח128.792610.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק148.807740.17%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק134.811080.28%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים125.622690.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 129.141820.16%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה135.687630.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2120.171840.02%סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026106.956470.19%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי164.475910.06%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד168.864780.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2105.161710.03%סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד129.363770.12%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A תקרת מנפיק138.123920.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA שקלי121.47410.12%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA צמוד123.816680.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5127.867080.01%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5117.672980.06%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2109.014550.01%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה152.58320.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח142.019120.23%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי137.501140.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024104.946050.04%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים124.565190.19%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה135.210590.16%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.611120.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס124.220110.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח144.870170.22%-סוף יום18/01/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)100.956960.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח135.311780.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.559410.17%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה128.009530.24%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי102.277470.16%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100128.812360.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality116.239250.04%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים132.570240.28%-סוף יום18/01/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד133.055250.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד136.11770.21%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4623.09460.87%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ת"א Mid Cap5348.84070.87%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5890.3530.46%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל5157.156552.00%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1848.819340.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תעשיה ישראל2269.232690.30%-סוף יום18/01/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל5643.033960.90%-סוף יום18/01/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל4081.568051.36%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2242.12341.01%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2419.754490.58%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2809.107580.36%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2558.951060.96%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צריכה ישראלית6910.724230.55%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum2108.023991.18%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מזון ישראלי1708.895890.28%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל5008.928790.89%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3635.860520.24%-סוף יום18/01/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל4595.993740.86%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4935.486492.77%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה4744.188860.60%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בנקים ישראל3545.532922.64%-סוף יום18/01/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5236.12251.37%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2008.124230.88%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2936.309542.38%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1253.446660.01%סוף יום18/01/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2217.359561.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1703.96891.58%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי2095.673341.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2666.389881.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1768.226070.79%-סוף יום18/01/2022
אינדקס בנקים ישראל 20/801439.664060.63%-סוף יום18/01/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801640.283920.41%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202071.6610133.31%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Online Streaming1482.1745122.27%-סוף יום18/01/2022
אינדקס TravelTech1005.6160263.06%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Pets Care1666.9230942.14%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי2062.3326022.61%-סוף יום18/01/2022
אינדקס eGaming2604.4028510.95%סוף יום18/01/2022
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2977.1573930.45%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2538.3575021.74%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Financial Data3518.5056551.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2444.3299333.32%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Global Online Retail2356.6646991.62%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Food Brands Top102926.988851.20%-סוף יום18/01/2022
אינדקס רכב חשמלי גלובלי6039.0949693.07%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה1226.8153280.47%-סוף יום18/01/2022
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה2766.1880771.67%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי3060.6874851.35%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Online Betting & Social Gaming1841.6203281.88%-סוף יום18/01/2022
אינדקס טכנולוגיות 3D1538.4831962.79%-סוף יום18/01/2022
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1267.8460023.29%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Climate Control Systems2186.2480831.23%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Metaverse Economy2776.6256862.29%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי2290.3668172.75%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Fitness & Wellness1672.0531250.95%-סוף יום18/01/2022
אינדקס קנאביס גלובלי1092.5269393.27%-סוף יום18/01/2022
אינדקס אגרו-טק גלובלי1245.0255761.74%-סוף יום18/01/2022
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4985.2381843.67%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW3206.3388343.45%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1182.405163.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Global Manufacturers1775.5051651.47%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Global Superstores1671.6964991.26%-סוף יום18/01/2022
אינדקס פודטק גלובלי1643.1734141.72%-סוף יום18/01/2022
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101248.9752660.60%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1368.3798351.41%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Global Semiconductors4266.5685333.77%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Marine Shipping2662.3876720.75%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Sport Brands3161.4918490.54%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ביג טק 30 סין1293.2790220.96%-סוף יום18/01/2022
אינדקס China Online1551.9954270.79%-סוף יום18/01/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1843.9192850.15%סוף יום18/01/2022
אינדקס סין קמעונאות1494.310540.48%סוף יום18/01/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2644.6078130.35%סוף יום18/01/2022
אינדקס Asia Semiconductors3197.8605030.04%סוף יום18/01/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1488.6212340.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3194.8758013.70%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2987.4694623.11%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2335.1397791.70%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Cloud Computing5127.3582762.50%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Travel1381.9392082.54%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2871.208621.98%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Gaming & Streaming3714.4098670.04%סוף יום18/01/2022
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי2232.8636213.72%-סוף יום18/01/2022
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top102040.0991860.46%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Top10 Tech2956.6278082.53%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Shopping Centers REIT1182.9828841.97%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Top10 Online Shopping2681.7521661.70%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR1049.0328721.70%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שבבים ארה"ב Top104172.1114474.12%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Shopping Centers REIT TR1095.1083531.96%-סוף יום18/01/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1726.5968892.01%-סוף יום18/01/2022
אינדקס US Capital Markets EW2050.278342.31%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Zirra US Tech Media Sentiment4039.3856742.47%-סוף יום18/01/2022
אינדקס Zirra US ESG Leaders2670.4489361.30%-סוף יום18/01/2022
אינדקס ביג טק 30 סין1293.2790220.96%-סוף יום18/01/2022
אינדקס China Online1551.9954270.79%-סוף יום18/01/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1843.9192850.15%סוף יום18/01/2022
אינדקס סין קמעונאות1494.310540.48%סוף יום18/01/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2644.6078130.35%סוף יום18/01/2022
אינדקס Asia Semiconductors3197.8605030.04%סוף יום18/01/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1488.6212340.13%-סוף יום18/01/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3194.8758013.70%-סוף יום18/01/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2987.4694623.11%-סוף יום18/01/2022