ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדLast Priceשינוי יומיLast UpdateTrading Day
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה160.08593-0.02%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד161.69829-0.18%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי161.056340.14%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג161.72012-0.36%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג168.64307-0.11%15:5528/11/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה165.25341-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד159.51811-0.33%15:5528/11/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי166.872610.05%15:5528/11/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן163.20121-0.13%15:5528/11/2021
אינדקס A צמוד153.38645-0.47%15:5528/11/2021
אינדקס A שקלי172.09339-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס A מאוזן165.06845-0.35%15:5528/11/2021
אינדקס HY-BBB כללי185.24779-0.34%15:5528/11/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים137.09866-0.22%15:5528/11/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים183.40344-0.26%15:5528/11/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4152.75244-0.25%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה165.46978-0.28%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה מאוזן159.383320.15%15:5528/11/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד150.39373-0.30%15:5528/11/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי169.990350.11%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי168.04067-0.19%15:5528/11/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד173.77376-0.34%15:5528/11/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי121.63354-0.00%15:5528/11/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'182.2676-0.16%15:5528/11/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות140.67741-0.06%15:5528/11/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.56174-0.14%15:5528/11/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים126.11982-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג112.834040.57%15:5528/11/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)111.10403-0.14%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3128.91895-0.22%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023105.35305-0.31%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023108.13387-0.05%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025111.64152-0.32%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.75824-0.11%15:5528/11/2021
אינדקס A ישראל 2-4158.18173-0.36%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה צמוד מט"ח100.00.00%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה צמוד דולר ארה"ב100.00.00%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה צמוד אירו100.00.00%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך131.12258-0.24%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה129.29966-0.25%15:5528/11/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6104.00262-0.17%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.70988-0.19%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.49395-0.01%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2114.899960.06%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח196.87352-0.03%15:5528/11/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח165.49568-0.31%15:5528/11/2021
אינדקס צמודות בנקים ישראל170.28209-0.20%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות112.00251-0.30%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח129.61146-0.22%15:5528/11/2021
אינדקס שקלי מדורג ללא מזהמים ונשק149.94153-0.19%15:5528/11/2021
אינדקס צמוד מדורג ללא מזהמים ונשק135.36827-0.41%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים126.809860.05%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 129.84717-0.16%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה135.89692-0.31%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2120.10836-0.05%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026107.1189-0.21%15:5528/11/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי167.764040.28%15:5528/11/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד170.218370.06%15:5528/11/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.99201-0.16%15:5528/11/2021
אינדקס A תקרת מנפיק138.37661-0.30%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA שקלי122.44919-0.05%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA צמוד124.23954-0.39%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5130.033070.27%15:5528/11/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5117.9276-0.12%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2108.66923-0.32%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה152.93455-0.35%15:5528/11/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח142.82813-0.29%15:5528/11/2021
אינדקס A-AAA ת"א שקלי138.38703-0.08%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024104.91012-0.14%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים125.23053-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה135.62114-0.21%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.94437-0.24%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס124.82303-0.22%15:5528/11/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח145.38907-0.32%15:5528/11/2021
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)101.0628-0.29%15:5528/11/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח135.83108-0.39%15:5528/11/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח153.67779-0.16%15:5528/11/2021
אינדקס A מח"מ 3129.46493-0.31%15:5528/11/2021
אינדקס A מח"מ 4135.36382-0.33%15:5528/11/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה128.36542-0.45%15:5528/11/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי102.73765-0.17%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3125.42872-0.21%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4131.42174-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5140.68132-0.23%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100129.54951-0.21%15:5528/11/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality115.68228-0.17%15:5528/11/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים133.36867-0.39%15:5528/11/2021
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד134.08149-0.20%15:5528/11/2021
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד136.56885-0.40%15:5528/11/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4219.8876-1.79%15:5528/11/2021
אינדקס ת"א Mid Cap4853.35705-2.10%15:5528/11/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5403.49399-2.07%15:5528/11/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4717.99672-1.23%15:5528/11/2021
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1714.03922-1.89%15:5528/11/2021
אינדקס תעשיה ישראל2005.15648-0.66%15:5528/11/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל5095.06082-2.03%15:5528/11/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3254.57944-3.57%15:5528/11/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל2036.66014-1.60%15:5528/11/2021
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2048.63574-2.54%15:5528/11/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2504.45837-1.89%15:5528/11/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2378.16392-1.47%15:5528/11/2021
אינדקס צריכה ישראלית6435.19233-1.85%15:5528/11/2021
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1942.23459-1.50%15:5528/11/2021
אינדקס מזון ישראלי1638.27982-2.14%15:5528/11/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4663.43071-1.84%15:5528/11/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3489.3459-1.69%15:5528/11/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל4251.05714-1.97%15:5528/11/2021
אינדקס בנקים משקל שווה4434.45238-0.84%15:5528/11/2021
אינדקס ביטוח משקל שווה4713.61961-2.27%15:5528/11/2021
אינדקס בנקים ישראל3169.57156-0.85%15:5528/11/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5258.49576-1.59%15:5528/11/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2183.4586-2.46%15:5528/11/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2628.68222-0.95%15:5528/11/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1147.25531-1.84%15:5528/11/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2026.44984-1.50%15:5528/11/2021
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1816.92373-1.71%15:5528/11/2021
אינדקס מניות ערך ישראל2308.34094-1.97%15:5528/11/2021
אינדקס בנקים ישראל 20/801411.50629-0.37%15:5528/11/2021
אינדקס נדל"ן מניב 20/801620.23515-0.64%15:5528/11/2021
אינדקס Bullet דולר 2023111.90971-0.05%23:0026/11/2021
אינדקס Bullet דולר 2025115.04602-0.07%23:0026/11/2021
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202550.002944-1.14%23:0026/11/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4002.480703-1.02%23:0026/11/2021
אינדקס Online Streaming1715.492115-2.41%23:0026/11/2021
אינדקס TravelTech1052.585432-5.51%23:0026/11/2021
אינדקס Pets Care1832.506628-1.03%23:0026/11/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי2142.285773-2.80%23:0026/11/2021
אינדקס eGaming2948.854467-0.49%23:0026/11/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2963.108314-1.41%23:0026/11/2021
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2590.078157-2.80%23:0026/11/2021
אינדקס Financial Data3695.067494-1.81%23:0026/11/2021
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2738.58403-3.34%23:0026/11/2021
אינדקס Global Online Retail2830.389361-2.51%23:0026/11/2021
אינדקס רכב חשמלי גלובלי7144.928261-2.59%23:0026/11/2021
אינדקס אג"ח HY עולמי ETF1227.641706-0.65%23:0026/11/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2003.652054-3.08%23:0026/11/2021
אינדקס InsurTech405.981032-2.45%23:0026/11/2021
אינדקס טכנולוגיות 3D1772.326915-2.53%23:0026/11/2021
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1506.0485970.09%23:0026/11/2021
אינדקס Climate Control Systems2213.152707-1.42%23:0026/11/2021
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי3035.926333-3.34%23:0026/11/2021
אינדקס Fitness & Wellness1838.717627-1.80%23:0026/11/2021
אינדקס קנאביס גלובלי1338.812898-1.97%23:0026/11/2021
אינדקס אגרו-טק גלובלי1281.859433-2.82%23:0026/11/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4891.326841-2.45%23:0026/11/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW3265.525858-2.58%23:0026/11/2021
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1490.196673-4.41%23:0026/11/2021
אינדקס Global Manufacturers1649.743968-2.26%23:0026/11/2021
אינדקס Global Superstores1701.251912-0.55%23:0026/11/2021
אינדקס פודטק גלובלי1656.895327-2.16%23:0026/11/2021
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101140.152366-1.31%23:0026/11/2021
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1355.656631-3.79%23:0026/11/2021
אינדקס Global Semiconductors4212.519669-2.49%23:0026/11/2021
אינדקס Marine Shipping2297.946311-1.51%23:0026/11/2021
אינדקס Sport Brands3608.048511-1.82%23:0026/11/2021
אינדקס ישראליות בוול-סטריט3334.249292-1.05%23:0026/11/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2929.455783-2.40%23:0026/11/2021
אינדקס Work From Home3125.707791-0.39%23:0026/11/2021
אינדקס Bio FDA Factor2989.110951-3.64%23:0026/11/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי4911.043494-0.63%23:0026/11/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2362.785695-2.54%23:0026/11/2021
אינדקס Cloud Computing6573.4455090.36%23:0026/11/2021
אינדקס Travel1380.430744-5.87%23:0026/11/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי3162.275206-2.50%23:0026/11/2021
אינדקס Gaming & Streaming4170.356647-0.91%23:0026/11/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי2656.326771-1.11%23:0026/11/2021
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101987.853003-2.79%23:0026/11/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1162.430094-4.43%23:0026/11/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR1060.840302-2.54%23:0026/11/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top104207.881367-2.81%23:0026/11/2021
אינדקס Shopping Centers REIT TR1073.695729-4.43%23:0026/11/2021
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1646.154319-2.41%23:0026/11/2021
אינדקס US Capital Markets EW2149.77209-3.15%23:0026/11/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1399.554422-3.12%23:0026/11/2021
אינדקס China Online1767.044919-3.80%23:0026/11/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2060.11113-3.44%23:0026/11/2021
אינדקס סין בנקים1193.950246-1.02%23:0026/11/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי866.136527-3.19%23:0026/11/2021
אינדקס סין קמעונאות1684.578299-3.62%23:0026/11/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2849.841662-0.06%23:0026/11/2021
אינדקס Asia Semiconductors3140.37308-1.90%23:0026/11/2021
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1590.115621-2.23%23:0026/11/2021
אינדקס סין Mid Cap1734.428197-0.99%23:0026/11/2021
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3238.4933880.17%23:0026/11/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3389.793742-0.35%23:0026/11/2021