ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה149.374460.17%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד150.2910360.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי150.4715630.16%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג152.1282720.24%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג160.5450660.22%-סוף יום26/06/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה156.9294350.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד149.5720020.24%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי157.0642690.19%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.8622830.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A צמוד145.6480490.31%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A שקלי165.490640.35%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A מאוזן157.7375440.31%-סוף יום26/06/2022
אינדקס HY-BBB כללי181.1692160.31%סוף יום26/06/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים133.7443510.23%-סוף יום26/06/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.2919470.26%-סוף יום26/06/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.2742830.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה159.8636530.11%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינה מאוזן147.1526110.14%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד144.9441250.11%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי159.870030.07%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי160.7710390.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד161.6566810.30%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי114.7115750.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'175.8116840.18%-סוף יום26/06/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות134.2205770.13%-סוף יום26/06/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)105.5022820.05%-סוף יום26/06/2022
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A123.6121810.36%-סוף יום26/06/2022
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A126.5022190.29%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים120.2052520.39%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג119.440150.66%-סוף יום26/06/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)110.0151890.24%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-497.0888820.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 2-4110.1815260.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)100.2502330.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.3278240.29%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3100.6660260.19%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3110.1479380.24%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון118.9258550.38%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון121.105060.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023106.9006160.24%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023107.3544530.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025109.6088550.17%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 202598.9407680.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A ישראל 2-4151.8858010.38%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.517680.33%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה122.7810.30%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון102.5299370.12%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023106.3257120.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים112.0003680.06%סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2108.9531260.01%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח179.5510110.12%-סוף יום26/06/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח156.2770250.09%-סוף יום26/06/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל162.9667070.02%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות100.9095450.32%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח121.4818190.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק140.6908790.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק126.0342450.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים119.5607770.23%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 122.5501350.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה130.1767960.31%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2118.4996410.26%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026102.6928380.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי153.8587940.14%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד155.2177680.17%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2105.0512470.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד120.8731690.14%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A תקרת מנפיק132.5273410.33%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA שקלי115.7534440.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA צמוד117.2852340.33%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 5119.727410.10%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5110.4332350.17%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2110.1482390.29%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.6276530.23%-סוף יום26/06/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח133.5206120.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי131.5009630.26%-סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024103.708040.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מודל אג"ח חברות-מדינה115.4782750.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה129.4748590.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל110.7679060.43%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס118.20180.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח137.3232760.29%-סוף יום26/06/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)97.0283910.23%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)102.3429230.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח126.7265820.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח144.7421180.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי115.5402480.19%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי120.6406550.21%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי126.6680530.23%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי124.9201310.32%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי127.4077670.33%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה121.5394370.32%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי97.7569390.41%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי120.9905570.27%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 4 סינטטי124.1626930.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A-AA מח"מ 5 סינטטי130.3033850.29%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100121.9693880.20%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality114.0999110.16%-סוף יום26/06/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים123.7842810.28%-סוף יום26/06/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד125.2231130.25%-סוף יום26/06/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד129.5738850.33%-סוף יום26/06/2022
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות109.4743940.12%-סוף יום26/06/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4143.3680182.64%סוף יום26/06/2022
אינדקס ת"א Mid Cap4686.3205582.87%סוף יום26/06/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5289.9259441.37%סוף יום26/06/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4719.9048892.27%סוף יום26/06/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1532.4714291.37%סוף יום26/06/2022
אינדקס תעשיה ישראל2201.9945531.78%סוף יום26/06/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4576.5439892.78%סוף יום26/06/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3305.7346432.69%סוף יום26/06/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2049.4002322.06%סוף יום26/06/2022
אינדקס ישראל הנהגה נשית1987.5424532.84%סוף יום26/06/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2027.5787912.80%סוף יום26/06/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2624.5876372.64%סוף יום26/06/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2265.5786442.87%סוף יום26/06/2022
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי1831.5966571.87%סוף יום26/06/2022
אינדקס צריכה ישראלית6012.5470582.37%סוף יום26/06/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1903.3607011.98%סוף יום26/06/2022
אינדקס מזון ישראלי1591.0374212.29%סוף יום26/06/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4356.8436192.00%סוף יום26/06/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3264.2528172.02%סוף יום26/06/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3877.6719832.21%סוף יום26/06/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4501.2824772.50%סוף יום26/06/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה3828.0063692.73%סוף יום26/06/2022
אינדקס בנקים ישראל3190.788952.46%סוף יום26/06/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4767.2877432.15%סוף יום26/06/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1885.4388712.35%סוף יום26/06/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2623.2340162.27%סוף יום26/06/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1048.2181381.37%סוף יום26/06/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1945.5314291.96%סוף יום26/06/2022
אינדקס מניות צמיחה ישראל2410.4423732.82%סוף יום26/06/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי1906.530342.18%סוף יום26/06/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2529.3981132.77%סוף יום26/06/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1663.9511512.53%סוף יום26/06/2022
אינדקס בנקים ישראל 20/801366.4523410.44%סוף יום26/06/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801506.39510.21%סוף יום26/06/2022
אינדקס Quality ישראל 20/801295.8979250.41%סוף יום26/06/2022
אינדקס LV ישראל 10/90117.3925970.07%סוף יום26/06/2022
אינדקס שקלי לפדיון 2026 (מתגלגל כל 5 שנים) 10/90100.9836590.09%סוף יום26/06/2022
אינדקס Bullet דולר 2023110.615880.01%סוף יום23/06/2022
אינדקס Bullet דולר 2025109.21840.12%סוף יום23/06/2022
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top201635.8784964.70%סוף יום24/06/2022
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל2433.5398834.43%סוף יום24/06/2022
אינדקס Online Streaming1008.9639143.49%סוף יום24/06/2022
אינדקס TravelTech722.9907214.10%סוף יום24/06/2022
אינדקס Pets Care1421.768932.67%סוף יום24/06/2022
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי1609.1439724.73%סוף יום24/06/2022
אינדקס eGaming2147.6714962.57%סוף יום24/06/2022
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2587.8674541.31%סוף יום24/06/2022
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2062.1094162.96%סוף יום24/06/2022
אינדקס Financial Data3086.0753421.79%סוף יום24/06/2022
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל1857.9275182.85%סוף יום24/06/2022
אינדקס Global Online Retail1762.6637793.85%סוף יום24/06/2022
אינדקס Food Brands Top 101505.51892.60%סוף יום24/06/2022
אינדקס רכב חשמלי גלובלי4732.6109262.74%סוף יום24/06/2022
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה1078.4176320.58%סוף יום24/06/2022
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה2527.2840923.02%סוף יום24/06/2022
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי2553.2659913.03%סוף יום24/06/2022
אינדקס Online Betting & Social Gaming1331.1894714.37%סוף יום24/06/2022
אינדקס InsurTech203.131221.73%סוף יום24/06/2022
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1063.4772042.90%סוף יום24/06/2022
אינדקס Climate Control Systems1666.960932.26%סוף יום24/06/2022
אינדקס Metaverse Economy1975.1445273.88%סוף יום24/06/2022
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי1822.0223691.33%סוף יום24/06/2022
אינדקס Fitness & Wellness1286.024343.43%סוף יום24/06/2022
אינדקס אגרו-טק גלובלי1024.7594383.10%סוף יום24/06/2022
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי3488.5570523.98%סוף יום24/06/2022
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2355.0146144.24%סוף יום24/06/2022
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי829.7281693.12%סוף יום24/06/2022
אינדקס Global Manufacturers1437.3140071.87%סוף יום24/06/2022
אינדקס פודטק גלובלי1320.2731633.02%סוף יום24/06/2022
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101199.3445642.61%סוף יום24/06/2022
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1197.7617343.45%סוף יום24/06/2022
אינדקס Global Semiconductors3085.9483253.64%סוף יום24/06/2022
אינדקס Marine Shipping2557.6322630.04%סוף יום24/06/2022
אינדקס Sport Brands2284.3531853.91%סוף יום24/06/2022
אינדקס Environment Care1739.1957142.71%סוף יום24/06/2022
אינדקס ישראליות בוול-סטריט2057.2695584.00%סוף יום24/06/2022
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2100.9746984.33%סוף יום24/06/2022
אינדקס Work From Home1962.6948414.65%סוף יום24/06/2022
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי3284.7309124.64%סוף יום24/06/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב1949.3207993.74%סוף יום24/06/2022
אינדקס Cloud Computing3904.9120185.52%סוף יום24/06/2022
אינדקס Travel1002.9409086.69%סוף יום24/06/2022
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2245.832813.96%סוף יום24/06/2022
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי1754.4898892.90%סוף יום24/06/2022
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101680.3170180.77%סוף יום24/06/2022
אינדקס Top10 Tech2163.1256564.50%סוף יום24/06/2022
אינדקס Shopping Centers REIT1010.6545972.38%סוף יום24/06/2022
אינדקס שבבים ארה"ב Top102969.7996714.05%סוף יום24/06/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1501.4171872.78%סוף יום24/06/2022
אינדקס US Capital Markets EW1633.1321163.60%סוף יום24/06/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב1620.7097413.32%סוף יום24/06/2022
אינדקס Zirra טכנולוגיה ארה"ב סנטימנט תקשורתי3240.8902584.79%סוף יום24/06/2022
אינדקס Zirra ארה"ב ESG2438.3168782.81%סוף יום24/06/2022
אינדקס Zirra ארה"ב הון אנושי1957.2895662.50%סוף יום24/06/2022
אינדקס סייבר ארה"ב מבוסס AI2903.6893952.90%סוף יום24/06/2022
אינדקס US Quality2193.2394522.99%סוף יום24/06/2022
אינדקס ביג טק 30 סין1175.2235734.01%סוף יום24/06/2022
אינדקס China Online1430.8231513.49%סוף יום24/06/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1688.2540243.41%סוף יום24/06/2022
אינדקס סין קמעונאות1324.3464742.66%סוף יום24/06/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2671.7137642.64%סוף יום24/06/2022
אינדקס Asia Semiconductors2171.5686111.23%סוף יום24/06/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1290.4722751.96%סוף יום24/06/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי2492.1459870.84%סוף יום23/06/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2350.8343331.73%סוף יום23/06/2022
אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל3185.3918231.51%סוף יום23/06/2022