מוצרי מדד

שם הקרןמס' קרןמנהל הקרןמדד נעקב
אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך5138417מיטבאינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
קסם KTF אינדקס בינוי והנדסת תשתיות5138268קסםאינדקס בינוי והנדסת תשתיות
MTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-105138318מגדלאינדקס CoCo ישראל-10
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-75138342מגדלאינדקס AA-AAA ישראל 5-7
אנליסט ATF מחקה אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ5138359אנליסטאינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ
הראל מחקה אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל5138409הראלאינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 20285138102קסםאינדקס Bullet ישראל 2028
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 20295138110קסםאינדקס Bullet ישראל 2029
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 20305138128קסםאינדקס Bullet ישראל 2030
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA שקלי 3-65138169אי.בי.איאינדקס A-AAA שקלי 3-6
קסם KTF אינדקס AA ומעלה 3+5138227קסםאינדקס AA ומעלה 3+
מור מחקה אינדקס ארה"ב מודל תמחור מומנטום5138235מוראינדקס ארה"ב מודל תמחור מומנטום
PTF אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-25137963פסגותאינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-2
אנליסט ATF מחקה אינדקס נדל"ן ישראלי5137971אנליסטאינדקס נדל"ן ישראלי
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A-AAA צמוד 1-45137989אי.בי.איאינדקס A-AAA צמוד 1-4
אנליסט ATF מחקה אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה5137997אנליסטאינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה
תכלית TTF מחקה אינדקס CoCo ישראל-105138086מיטבאינדקס CoCo ישראל-10
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי5137575קסםאינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
אנליסט ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות שקלי EW - TOP505137609אנליסטאינדקס אג"ח חברות שקלי EW - Top50
MTF מחקה אינדקס יצרני מזון Top10 גלובל מנוטרלת דולר5137658מגדלאינדקס יצרני מזון Top10 גלובל
אי.בי.אי מחקה אינדקס בנקים ישראל5137674אי.בי.איאינדקס בנקים ישראל
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח5137773מגדלאינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע
אנליסט ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי5137336אנליסטאינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech5137435הראלאינדקס Top10 Tech
PTF אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת5137526פסגותאינדקס אג"ח קופון גבוה
אי.בי.אי מחקה אינדקס A-AAA שקלי 1-45137542אי.בי.איאינדקס A-AAA שקלי 1-4
תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע5137229מיטבאינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
PTF אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת5137237פסגותאינדקס מניות דיבידנד ישראל
קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 20255137260קסםאינדקס Bullet ישראל 2025
תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך5137328מיטבאינדקס AA-AAAי 0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך
אנליסט ATF מחקה אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי מנוטרלת מט"ח5136775אנליסטאינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ5136825מגדלאינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ
קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 20275136882קסםאינדקס Bullet ישראל 2027
ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI5136981ילין לפידותאינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
אנליסט ATF מחקה אינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה5137062אנליסטאינדקס מנגנון אג"ח חברות-מדינה
תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח5136171מיטבאינדקס Mega 20 US Banks
MTF מחקה אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-נובמבר5136312מגדלאינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - נובמבר
הראל מחקה אינדקס מניות צמיחה ישראל5136387הראלאינדקס מניות צמיחה ישראל
ילין לפידות מחקה אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI5136395ילין לפידותאינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI
אנליסט ATF מחקה משולבת אינדקס מנגנון אג"ח (75%) מניות (25%) חודשי5136676אנליסט---
תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)5136023מיטבאינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-45136031מיטבאינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי5136049אי.בי.איאינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי
קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 20265136114קסםאינדקס Bullet ישראל 2026
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI5136148ילין לפידותאינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI
MTF מחקה מדד משולב אינדקס שקלי לפדיון 2026 (מתגלגל כל 5 שנים) 10/90 חודשי5135934מגדלאינדקס שקלי לפדיון 2026 (מתגלגל כל 5 שנים) 10/90
MTF מחקה אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)5135942מגדלאינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)
אנליסט ATF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות5135975אנליסטאינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח5135983מגדלאינדקס שבבים ארה"ב Top10
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI5136007ילין לפידותאינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI
MTF מחקה אינדקס תעשיה ישראל5135470מגדלאינדקס תעשיה ישראל
הראל מחקה אינדקס ESG 100 אנטרופי5135579הראלאינדקס ESG 100 אנטרופי
אי.בי.אי. מחקה אינדקס ישראל הנהגה נשית5135686אי.בי.איאינדקס ישראל הנהגה נשית
קסם KTF אינדקס AA ומעלה שקלי 0-35135777קסםאינדקס AA ומעלה שקלי 0-3
קסם KTF אינדקס AA ומעלה צמוד 0-35135785קסםאינדקס AA ומעלה צמוד 0-3
אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל5135884אי.בי.איאינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
אנליסט ATF מחקה אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי5135165אנליסטאינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי
אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר5135371פסגותאינדקס Food Brands Top 10
הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב מנוטרלת מט"ח5135389הראלאינדקס מניות ערך ארה"ב
מור מחקה אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי5135421מוראינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי
מור מחקה אינדקס A מח"מ 4 סינטטי5135439מוראינדקס A מח"מ 4 סינטטי
מור מחקה אינדקס A מח"מ 3 סינטטי5135447מוראינדקס A מח"מ 3 סינטטי
איילון מחקה אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק5134945איילוןאינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק
איילון מחקה אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק5134952איילוןאינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק
אי.בי.אי. מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר5135025אי.בי.איאינדקס סייבר גלובלי משקל שווה
קסם KTF אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון5135116קסםאינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון
קסם KTF אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון5135124קסםאינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון
ילין לפידות מחקה אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח5135157ילין לפידותאינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI
MTF מחקה אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד5134572מגדלאינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)5134705הראלאינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)
MTF מחקה אינדקס ת"א-125 Smart Momentum5134713מגדלאינדקס ת"א-125 Smart Momentum
MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד5134788מגדלאינדקס A מנגנון שקלי-צמוד
MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד5134796מגדלאינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד
MTF מחקה אינדקס A אופק דירוג יציב או חיובי5134853מגדלאינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי
איילון מחקה אינדקס Marine Shipping מנוטרלת דולר5134937איילוןאינדקס Marine Shipping
איילון מחקה אינדקס Global Metals & Minerals Producers מנוטרלת דולר5134135איילוןאינדקס Global Metals & Minerals Producers
PTF אינדקס בנקים ישראל5134168פסגותאינדקס בנקים ישראל
איילון מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר5134242איילוןאינדקס Global Semiconductors
תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5134390מיטבאינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח5134416אי.בי.איאינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה5134424מוראינדקס ביטוח משקל שווה
איילון מחקה אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר5133715איילוןאינדקס Global Manufacturers
קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים5133772קסםאינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
MTF מחקה אינדקס REIT נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח5133897מגדלאינדקס REIT נדל"ן למגורים ארה"ב Top10
אנליסט ATF מחקה אינדקס אג"ח חברות ישראל EW TOP 1005133905אנליסטאינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר5134044אי.בי.איאינדקס פודטק גלובלי
הראל מחקה אינדקס מניות ערך ישראל5134101הראלאינדקס מניות ערך ישראל
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי5134119מוראינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5133376מיטבאינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי5133533אי.בי.איאינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 - נקובה $5133608הראלאינדקס AA-AAA ת"א 0-2
הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל5133616הראלאינדקס בנקים ישראל
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר5133657אי.בי.איאינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW
MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר5133665מגדלאינדקס אגירת אנרגיה גלובלי
PTF אינדקס A-AA שקלי 0-2 - נקובה $5133673פסגותאינדקס A-AA שקלי 0-2
MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר5133053מגדלאינדקס Asia Semiconductors
הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח5133145הראלאינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח
הראל מחקה אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה5133152הראלאינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה
אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל5133236אנליסטאינדקס בנקים וביטוח ישראל
הראל מחקה אינדקס ישראליות בוול-סטריט5133327הראלאינדקס ישראליות בוול-סטריט
קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה5132931קסםאינדקס אג"ח A משקל שווה
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה5132949קסםאינדקס אג"ח AA משקל שווה
קסם KTF אינדקס אג"ח סקטור באלאנס5132956קסםאינדקס אג"ח סקטור באלאנס
קסם KTF אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל5133004קסםאינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל
MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר5133038מגדלאינדקס הייטק ישראלי בחו"ל
הראל מחקה אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי5132659הראלאינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי
אי.בי.אי. מחקה אינדקס רכב חשמלי גלובלי5132709אי.בי.איאינדקס רכב חשמלי גלובלי
אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות5132766אי.בי.איאינדקס חברות צריכה סיניות
הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-25132865הראלאינדקס A-AA צמוד 0-2
הראל מחקה אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי5132915הראלאינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר5132923מיטבאינדקס ביג טק 30 סין
MTF מחקה אינדקס Shopping Centers REIT מנוטרלת מט"ח5132352מגדלאינדקס Shopping Centers REIT
קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח5132378קסםאינדקס Travel
קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר5132451קסםאינדקס מפעילי בורסות עולמיות
קסם KTF אינדקס Bullet ישראל 20245132477קסםאינדקס Bullet ישראל 2024
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5132535מיטבאינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח
הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א - נקובה $5132592הראלאינדקס A-AAA ת"א שקלי
PTF אינדקס אג"ח במרווח גבוה5132626פסגותאינדקס אג"ח במרווח גבוה
הראל מחקה אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים5132030הראלאינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים
הראל מחקה אינדקס תוכנה ישראלית5132105הראלאינדקס תוכנה ישראלית
תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח5132162מיטבאינדקס ביג טק 30 ארה"ב
מור מחקה אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי5132212מוראינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי
מור מחקה אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי5132220מוראינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי
קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח5132279קסםאינדקס Cloud Computing
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל5132295הראלאינדקס קמעונאות ומסחר ישראל
MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד5131735מגדלאינדקס A-AA צמוד
מור מחקה אינדקס צריכה ישראלית5131743מוראינדקס צריכה ישראלית
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב5131883מוראינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מור מחקה אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5131891מוראינדקס טכנולוגיה ישראל EW
תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל5131925מיטבאינדקס בנקים ישראל
מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה5131966מוראינדקס בנקים משקל שווה
קסם KTFי אינדקס eGaming מנוטרלת דולר5132006קסםאינדקס eGaming
MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות5131222מגדלאינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
PTF משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי5131289פסגותאינדקס בנקים ישראל
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל5131529מגדלאינדקס צריכה בסיסית ישראל
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי5131578קסםאינדקס מזון ישראלי
PTF אינדקס A תקרת מנפיק5131602פסגותאינדקס A תקרת מנפיק
הראל מחקה אינדקס Work From Home מנוטרלת מט"ח5131685הראלאינדקס Work From Home
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי5131727מגדלאינדקס A-AA שקלי
MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי5130372מגדלאינדקס בנקים ישראל 20/80
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי5130596מגדלאינדקס נדל"ן מניב 20/80
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל5130604מגדלאינדקס תשתיות לאומיות ישראל
PTF אינדקס A-AA מנגנון מרווח5130703פסגותאינדקס A-AA מנגנון מרווח
תכלית TTF אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון5130844מיטבאינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון
קסם KTF אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים5130943קסםאינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי5131164הראלאינדקס AA-AAA ריאליות צמוד
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד5131180הראלאינדקס AA-AAA ריאליות שקלי
MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-45129531מגדלאינדקס A ישראל 2-4
MTF מחקה אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך5129549מגדלאינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך
הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה5129663הראלאינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה
קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $5129846קסםאינדקס Bullet דולר 2025
MTF מחקה אינדקס ת"א-125 Quality5129887מגדלאינדקס ת"א-125 Quality
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח5130000מגדלאינדקס אג"ח בנקים וביטוח
הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים5130018הראלאינדקס אג"ח CoCo בנקים
MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח 5130083מגדלאינדקס צמודות בנקים וביטוח
תכלית TTF (!) אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה5124458מיטבאינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה
MTF מחקה‏ אינדקס השקעה לרשויות מקומיות5124870מגדלאינדקס השקעה לרשויות מקומיות
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2028 מתגלגל כל 6 שנים)5124912הראלאינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ`5125067מיטבאינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'
PTF אינדקס ת"א Mid Cap5125224פסגותאינדקס ת"א Mid Cap
MTF מחקה אינדקס A-AA ישראל 1-35129069מגדלאינדקס A-AA ישראל 1-3
הראל מחקה אינדקס לפדיון 2024 מתגלגל כל 6 שנים)5129424הראלאינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד5123278מגדלאינדקס AA ומעלה צמוד
MTF מחקה אינדקס A צמוד5123344מגדלאינדקס A צמוד
MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי5123351מגדלאינדקס HY-BBB כללי
MTF מחקה אינדקס A שקלי5123369מגדלאינדקס A שקלי
הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A5123559הראלאינדקס A שקלי
PTF (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה5123930פסגותאינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה
תכלית TTF (!) אינדקס HY-BBB כללי5124409מיטבאינדקס HY-BBB כללי
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים5124417מיטבאינדקס מדורג 5+ מאוזן
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים5124425מיטבאינדקס מדורג 2-5 מאוזן
קסם ETF (!) אינדקס Bullet צמוד 20291203090קסםאינדקס Bullet צמוד 2029
קסם ETF (!) אינדקס Bullet שקלי 20291203108קסםאינדקס Bullet שקלי 2029
PTF אינדקס A מאוזן5122460פסגותאינדקס A מאוזן
PTF‏ אינדקס ‏‎ AAומעלה מאוזן5122478פסגותאינדקס AA ומעלה מאוזן
הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-45123104הראלאינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A5123112הראלאינדקס A צמוד
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי 5123260מגדלאינדקס AA ומעלה שקלי
הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב1190859הראלאינדקס מומנטום ארה"ב
קסם ETF אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע1192384קסםאינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע
קסם ETF אינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע1192392קסםאינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע
קסם ETF (!) אינדקס Bullet צמוד 20271194414קסםאינדקס Bullet צמוד 2027
קסם ETF (!) אינדקס Bullet שקלי 20271194422קסםאינדקס Bullet שקלי 2027
קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 20261198613קסםאינדקס Bullet צמוד 2026
MTF סל אינדקס Top10 Tech1200195מגדלאינדקס Top10 Tech
MTF סל אינדקס 120 ישראל1201623מגדלאינדקס 120 ישראל
פסגות ETF אינדקס מומנטום ארה"ב מנוטרלת מט"ח1190347פסגותאינדקס מומנטום ארה"ב
פסגות ETF אינדקס צמיחה עולמי1190354פסגותאינדקס ערך עולמי
פסגות ETF אינדקס ערך עולמי1190362פסגותאינדקס צמיחה עולמי
הראל מחקה אינדקס ישראל 100 משקל שווה1190685הראלאינדקס ישראל 100 משקל שווה
קסם ETF אינדקס ערך עולמי1189018קסםאינדקס ערך עולמי
קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי1189372קסםאינדקס צמיחה עולמי
תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר1189596מיטבאינדקס ערך עולמי
תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי1189604מיטבאינדקס צמיחה עולמי
MTF סל אינדקס צמיחה עולמי1189810מגדלאינדקס צמיחה עולמי
MTF סל אינדקס ערך עולמי1189828מגדלאינדקס ערך עולמי
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 ארה"ב1169341מיטבאינדקס ביג טק 30 ארה"ב
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל1170646מגדלאינדקס צריכה מחזורית ישראל
MTF סל אינדקס Shopping Centers REIT1171321מגדלאינדקס Shopping Centers REIT
MTF סל אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל1172634מגדלאינדקס הייטק ישראלי בחו"ל
תכלית סל אינדקס ביג טק 30 סין1172642מיטבאינדקס ביג טק 30 סין
תכלית סל אינדקס Pets Care1172667מיטבאינדקס Pets Care
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה1187764מוראינדקס בנקים משקל שווה
הראל סל אינדקס בנקים ישראל1148949הראלאינדקס בנקים ישראל
קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 20251158286קסםאינדקס Bullet צמוד 2025
קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 20251158302קסםאינדקס Bullet שקלי 2025
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 21162361מגדלאינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2
קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 20261167279קסםאינדקס Bullet שקלי 2026
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1168723מגדלאינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל1143726מיטבאינדקס בנקים ישראל
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל1146430קסםאינדקס בנקים ישראל
פסגות ETF אינדקס בנקים ישראל1148774פסגותאינדקס בנקים ישראל

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil