אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

קוד המדד: 1252

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
מימון ישיר ו 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אלבר יט 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
דלק נכסים א 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
אלבר כ 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מניבים ריט ד 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
אפי נכסים טו 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מליסרון כא 0.0
בזן יג 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
פועלים ז 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
ויתניה ו 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
פועלים יא 0.0
יוניברסל ה 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
חשמל 35 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
קרסו ה 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
בזן אג"ח י 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
איירפורט יא 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
ביג כא 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
יוניברסל ו 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
חשמל 34 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
וילאר י 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
איירפורט י 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
לאומי 186 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
לאומי 185 0.0
פועלים 201 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
פועלים 101 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5132535אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil