פרסומים

מתודולוגיית מדדי מניות

מתודולוגיית מדדי אג"ח

מתודולוגיית מדדים משולבים

iNDEX Calculations and Corporate Events Guide

iNDEX-Tree Classifications Guide

השלימו את הפרטים

בלחיצה על כפתור: "אני מאשר", הינך מסכים לתנאים הבאים:

בנוסף לתנאי השימוש של האתר ומדיניות הפרטיות באתר, תנאי השימוש הבאים יחולו על מתודולוגית אינדקס (להלן: "המתודולוגיה) , בהתאם למידע הערבו תבחר להשתמש: (1) הינך רשאי להשתמש במתודולוגיה לשימושך האישי ובתום לב בלבד; (2) אין לאפשר כל גישה למתודולוגיה והמידע הניתן ללמוד מן המתודולוגיה, לכל גורם אחר, ללא אישורה מראש ובכתב של אינדקס, למעט במקרים בהם נדרשים גישה או מידע כאמור על פי דין או רגולציה; (3) אינדקס ומי מטעמה אינם אחראיים (לרבות עקב רשלנות) כלפי המשתמשים במתודולוגיה. המתודולוגיה מסופקת למשתמשים למטרות מידע בלבד. ככל ומשתמש מסתמך על המתודולוגיה, הדבר נעשה על אחריותו בלבד; (4) למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד אינדקס ומי ומטעמה בקשר עם הגישה הניתנת לו למתודולוגיה; (5) למען הסר ספק, אין באמור במסמך זה או במתודולוגיה כדי ליצור כל זכות לרבות זכות משפטית לצד שלישי כלשהו; (6) כאשר הינך נכנס לטופס זה, הינך מספק מידע אישי ספציפי הכולל שם וכתובת דוא"ל ("פרטי יצירת קשר"). אנו נאסוף ונאחסן מידע ליצירת קשר אשר יאפשר לנו לספק לך מידע רלוונטי ביחס למתודולוגיה; (7) תנאים אלה וכל מחלוקת עם אינדקס ומי מטעמה הנובעת מהם, בין חוזית ובין שאינה חוזית, יתפרשו אך ורק בהתאם ולפי חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל עניין הנובע מכך או הקשור לכך. אנא מלא את פרטיך כדי להסכים לתנאים לעיל ולבקש גישה למתודולוגיה.
התנאים לעיל נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחס לשני המינים.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil