מדדי אג”ח

שם המדד
שינוי יומי
מח"מ
תש' פנימית
מרווח
דירוג
אינדקס מדינת ישראל דולר 5-100.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינת ישראל דולר - מח''מ 5 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 20300.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס Bullet ממשלת ארה''ב דולר 20300.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינת ישראל דולר 1-50.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס AA-AAA שקלי - מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA צמוד - מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס אג''ח חברות ישראל EW - Top1000.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA שקלי0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Top שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Top שקלי - משקל אחיד0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Top צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס Top צמוד - משקל אחיד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח חברות שקלי EW - Top500.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח דולר מדורג0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA ת''א שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח סקטור באלאנס0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח צמוד מדורג0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח שקלי מדורג0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס מדורג פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A מח''מ 4 סינטטי0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A-AA מח''מ סינטטי 30.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס AA-AAAי 0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A-AAA מנפיקים במשקל שווה 1-40.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס קונצרני מאוזן מח''מ 2-40.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס בנקים לפדיון - מח''מ עד 3 שנים0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס A-AAA צמוד 1-40.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס AA ומעלה 3+0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A-AAA שקלי 3-60.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A-AAA שקלי 1-40.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח שקלי - מח''מ 1 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-40.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד 2-40.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA מח''מ 3 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA מח''מ 5 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A מח''מ 3 סינטטי0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס ישראל AA מאוזן 2-40.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-30.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-30.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס אג''ח AA משקל שווה0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA ת''א 0-20.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס מדורג 2-5 מאוזן0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס מדורג 5+ מאוזן0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס HY-BBB כללי0.00%0.000.00%0.00%BB+
אינדקס אג''ח תשואות פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%A-
אינדקס צמוד מדורג עד A0.00%0.000.00%0.00%A-
אינדקס שקלי מדורג עד A0.00%0.000.00%0.00%A-
אינדקס AA-AAA - מח''מ 0.5 קבוע0.000.000.000.00
אינדקס כספית שקלית0.000.000.000.00
אינדקס AA ומעלה צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס AA ומעלה שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA ומעלה מאוזן0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AAA ישראל0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס AAA צמוד0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס AA-AAA ישראל 5-70.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA ישראל 7+0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A-AA מנגנון מרווח0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AA שקלי 0-20.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס A-AA שקלי0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס A-AA צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AA צמוד 0-20.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח ישראליות בחו''ל0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס A-AA ישראל 1-30.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס A צמוד0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A שקלי0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A מאוזן0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A ישראל 2-40.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס אג''ח A משקל שווה0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A תקרת מנפיק0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס אג''ח בנקים וחב' ממשלתיות0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס CoCo ישראל-100.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Top10 US Banks Bonds0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס אג''ח CoCo בנקים0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח בנקים וביטוח - רובד 20.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח בנקים וביטוח0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס צמודות בנקים וביטוח0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס צמודות בנקים ישראל0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס אג''ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח חברות בנייה בישראל0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס CoCo צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 3 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 3 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - נובמבר0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה מאוזן - מח''מ 5 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס אג''ח ממשלת ארה''ב - מח''מ 10 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס שקלי לפדיון 2030 (מתגלגל כל 7 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס מדינה מאוזן0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מק''מ0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 10 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 10 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינת ישראל שקלי0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 5 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 5 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה מאוזן - מח''מ 4 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 2 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 2 קבוע0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס אג''ח ישראל ר. קבועה0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס אג''ח כללי צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס אג''ח כללי שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה0.00%0.000.00%0.00%AA
מנגנון אג''ח חברות-מדינה0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח''מ0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים)0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA צמוד לפדיון 2027 (מתגלגל כל 4 שנים)0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס אג''ח מדורג מנגנון לפדיון0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח במרווח גבוה - מח''מ 0-20.00%0.000.00%0.00%A-
אינדקס אג''ח קופון גבוה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח עם רכיב בטוחה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס אג''ח במינוף פיננסי נמוך0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח תזרימיות A ומעלה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח חברות ממשלתיות0.00%0.000.00%0.00%AAA
אינדקס אג''ח במרווח גבוה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet שקלי 20260.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet ישראל 20240.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס Bullet דולר 20250.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס Bullet שקלי 20300.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet צמוד 20300.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet ישראל 20260.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet ישראל 20270.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet שקלי 20270.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet צמוד 20270.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet מדינה-A ומעלה 20270.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס Bullet שקלי A ומעלה 20270.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet צמוד A ומעלה 20270.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet צמוד 20250.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet שקלי 20250.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet ישראל 20250.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet צמוד 20260.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס Bullet מדינה-AA ומעלה 20270.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס Bullet ישראל 20280.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet שקלי 20280.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet צמוד 20280.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Bullet ישראל 20290.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet שקלי 20290.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet צמוד 20290.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Bullet ישראל 20300.00%0.000.00%0.00%AA-

הנתונים מעודכנים ליום 27/05/2024

המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil