אינדקס A מאוזן

קוד המדד: 1123

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אלבר יט 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
נכסים ובנין י 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
מימון ישיר ו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
דליה ב 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
אלבר כ 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
בזן אג"ח י 0.0
בית זיקוק 2 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
מגדל הון י 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
בזן יג 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
מגדל הון יא 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
מגדל הון יב 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
דלק נכסים א 0.0
מניבים ריט ד 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
אלון רבוע ט 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
להב ג 0.0
מגדל הון אג"ח ה 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
מגוריט ה 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
דה לסר אג"ח ה 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מגוריט ו 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
ספנסר אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
מניף ב 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
ויתניה ו 0.0
או.פי.סי ד 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
אאורה יז 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
ג'י סיטי אג"ח יא 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אאורה יח 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
קליין אג"ח ב 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
מנרב ה 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
אשדר אג"ח ה 0.0
בזן אג"ח ה 0.0
סלקום אג"ח ח 0.0
לייטסטון אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ו 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג A ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
PTF אינדקס A מאוזן5122460אינדקס A מאוזן

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A מאוזן נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil