אינדקס דיבידנד ישראל

קוד המדד: 2131

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

מס' ניירות במדד

0

מכפיל הון

0.00

מכפיל רווח

0.00

תשואת דיב'

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

---

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

---

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

---
שם הנייר
משקל במדד (%)
פועלים 0.0
לאומי 0.0
כיל 0.0
הראל השקעות 0.0
הפניקס 0.0
מזרחי טפחות 0.0
דלק קבוצה 0.0
אמות 0.0
מנורה מבטחים החזקות 0.0
בינלאומי 0.0
אשטרום קבוצה 0.0
מטריקס 0.0
אלוני חץ 0.0
פוקס 0.0
וואן 0.0
ישרס 0.0
בזן 0.0
רבוע כחול נדל"ן 0.0
ריט 1 0.0
רמי לוי 0.0
אפריקה מגורים 0.0
דניה סיבוס 0.0
מג'יק 0.0
ג'י סיטי 0.0
דלק רכב 0.0
תמר פטרוליום 0.0
פיבי 0.0
דנאל 0.0
נפטא 0.0
סלע נדל"ן 0.0
קרסו 0.0
איי.די.איי. ביטוח 0.0
טלסיס 0.0
מימון ישיר 0.0
מגדלי תיכון 0.0
מקס סטוק 0.0
הכשרת הישוב 0.0
פולירם 0.0
מניבים ריט 0.0
פמס 0.0
אלטשולר שחם פיננסים 0.0
מלם תים 0.0
נאוי 0.0
קרור 0.0
אילקס מדיקל 0.0
ויתניה 0.0
מיחשוב ישיר 0.0
אי.בי.אי 0.0
דור אלון 0.0
ירושלים 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל מניות של חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בישראל, בעלות תשואת דיבידנד של 3% ומעלה ואשר חילקו דיבידנד בשנה שקדמה למועד הקובע ובשנתיים מתוך 3 השנים האחרונות

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
PTF אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת5137237אינדקס מניות דיבידנד ישראל

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס דיבידנד ישראל נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil