מדדי מניות

שם המדד
שינוי יומי
מכפיל הון
מכפיל רווח
תשואת דיב'
אינדקס אג''ח דולר מנגנון מרווח מדורג-HY0.00%0.000.000.00%
High Yield USD Bond ETFs iNDEX0.00%0.000.000.00%
אינדקס 80 ישראל מיד קאפ ללא נדל''ן0.00%0.000.000.00%
TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX0.00%0.000.000.00%
TipRanks US Momentum Analysts iNDEX0.00%0.000.000.00%
אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי0.00%0.000.000.00%
US Quality Tech iNDEX0.00%0.000.000.00%
Japan 50 Dividend iNDEX0.00%0.000.000.00%
אינדקס ישראל 100 משקל שווה0.00%0.000.000.00%
אינדקס ת''א Mid Cap0.00%0.000.000.00%
אינדקס ת''א Small-Mid Cap0.00%0.000.000.00%
אינדקס ישראל 1000.00%0.000.000.00%
אינדקס 120 ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס 40 ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס 80 ישראל מיד קאפ0.00%0.000.000.00%
אינדקס Travel0.00%0.000.000.00%
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי0.00%0.000.000.00%
אינדקס צריכה ישראלית0.00%0.000.000.00%
אינדקס מזון ישראלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס צריכה בסיסית ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס צריכה מחזורית ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות0.00%0.000.000.00%
אינדקס Food Brands Top 100.00%0.000.000.00%
אינדקס פודטק גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס יצרני מזון Top10 גלובל0.00%0.000.000.00%
אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI0.00%0.000.000.00%
אינדקס ביטוח-5 ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס בנקים וביטוח ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס בנקים משקל שווה0.00%0.000.000.00%
אינדקס ביטוח משקל שווה0.00%0.000.000.00%
אינדקס בנקים ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI0.00%0.000.000.00%
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI0.00%0.000.000.00%
אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה''ב וישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס Global Manufacturers0.00%0.000.000.00%
אינדקס Global Metals & Minerals Producers0.00%0.000.000.00%
אינדקס Marine Shipping0.00%0.000.000.00%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס נדל''ן משרדים ומרכזי קניות בישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס נדל''ן למגורים בישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך0.00%0.000.000.00%
אינדקס נדל''ן ישראלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס אנרגיה ישראלית0.00%0.000.000.00%
אינדקס תעשיה ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות0.00%0.000.000.00%
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW0.00%0.000.000.00%
אינדקס REIT נדל''ן למגורים ארה''ב Top100.00%0.000.000.00%
אינדקס Shopping Centers REIT0.00%0.000.000.00%
אינדקס מנגנון מניות ישראל-ארה''ב0.00%0.000.000.00%
אינדקס חברות ישראליות טופ-1500.00%0.000.000.00%
אינדקס חברות ישראליות טופ-500.00%0.000.000.00%
אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום0.00%0.000.000.00%
אינדקס ישראל הנהגה נשית0.00%0.000.000.00%
אינדקס ת''א-125 Quality0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס דיבידנד ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות במומנטום שלילי0.00%0.000.000.00%
אינדקס ת''א-125 Smart Momentum0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות צמיחה ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס ת''א-125 מומנטום ענפי0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות ערך ישראל0.00%0.000.000.00%
אינדקס 100 ESG אנטרופי0.00%0.000.000.00%
אינדקס סייבר ארה''ב - מבוסס AI0.00%0.000.000.00%
אינדקס הייטק ישראלי בחו''ל0.00%0.000.000.00%
אינדקס ישראליות בוול-סטריט0.00%0.000.000.00%
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס תוכנה ישראלית0.00%0.000.000.00%
אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI0.00%0.000.000.00%
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW0.00%0.000.000.00%
אינדקס Global Semiconductors0.00%0.000.000.00%
אינדקס ביג טק ארה''ב0.00%0.000.000.00%
אינדקס Work From Home0.00%0.000.000.00%
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס Cloud Computing0.00%0.000.000.00%
אינדקס Top10 Tech0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות AI (בינה מלאכותית)0.00%0.000.000.00%
אינדקס שבבים ארה''ב Top100.00%0.000.000.00%
Global 100 iNDEX0.00%0.000.000.00%
אינדקס ערך עולמי0.00%0.000.000.00%
אינדקס צמיחה עולמי0.00%0.000.000.00%
Global 50 ex US iNDEX0.00%0.000.000.00%
אינדקס eGaming0.00%0.000.000.00%
אינדקס רכב חשמלי גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה0.00%0.000.000.00%
אינדקס Pets Care0.00%0.000.000.00%
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס מומנטום ארה''ב0.00%0.000.000.00%
אינדקס תשתיות ובינוי ארה''ב0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות ערך ארה''ב פיזור סקטוריאלי0.00%0.000.000.00%
אינדקס Mega 20 US Banks0.00%0.000.000.00%
אינדקס מניות ערך ארה''ב0.00%0.000.000.00%
אינדקס ארה''ב Large Cap מומנטום ענפי0.00%0.000.000.00%
אינדקס ארה''ב מודל תמחור מומנטום0.00%0.000.000.00%
אינדקס ביג טק סין0.00%0.000.000.00%
אינדקס חברות צריכה סיניות0.00%0.000.000.00%
אינדקס Asia Semiconductors0.00%0.000.000.00%

הנתונים מעודכנים ליום 27/05/2024

המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil