אינדקס נדל''ן מניב 20-80

קוד המדד: 3102

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
עזריאלי 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
מליסרון 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
ביג 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
אמות 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
נכסים ובנין י 0.0
מבנה 0.0
איירפורט סיטי 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
אלוני חץ 0.0
מליסרון כא 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
ישרס 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
מגה אור 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
רבוע כחול נדל"ן 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
ריט 1 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
וילאר 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג כא 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
דלק נכסים א 0.0
מניבים ריט ד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
סלע נדל"ן 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
רני צים אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
איירפורט י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מגוריט ה 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
מגדלי תיכון 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
אייאיאס 0.0
איירפורט יא 0.0
הכשרת הישוב 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
מניבים ריט 0.0
מגוריט ו 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
ויתניה 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
לוינשטין נכסים 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
ארי נדל"ן 0.0
מגוריט 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בתת-ענף נדל"ן מניב בישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי5130596אינדקס נדל"ן מניב 20/80

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס נדל''ן מניב 20-80 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil