אינדקס אג''ח A משקל שווה

קוד המדד: 1238

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 21.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
ויתניה ו 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
מגוריט ו 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
מימון ישיר ו 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
להב ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
אלבר כ 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
אאורה יז 0.0
אלבר יט 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
נכסים ובנין יא 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
מגוריט ה 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
מנרב ה 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
דלק נכסים א 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
בזן יג 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
אפי נכסים טו 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
נכסים ובנין י 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
מניף ב 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
אלון רבוע ט 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
בזן אג"ח י 0.0
צרפתי יג 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
אאורה יח 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
מניבים ריט ד 0.0
דליה ב 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
מגדל הון יא 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
מגדל הון יב 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
מגדל הון י 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
או.פי.סי ד 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
בית זיקוק 2 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 24/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
קסם KTF אינדקס אג"ח A משקל שווה5132931אינדקס אג"ח A משקל שווה

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח A משקל שווה נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil