אינדקס מניות ערך ישראל

קוד המדד: 2149

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

מס' ניירות במדד

0

מכפיל הון

0.00

מכפיל רווח

0.00

תשואת דיב'

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 21.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
הראל השקעות 0.0
פורמולה מערכות 0.0
מטריקס 0.0
סקופ 0.0
אינרום 0.0
טבע 0.0
פז נפט 0.0
ישראכרט 0.0
בזק 0.0
נפטא 0.0
ישראמקו יה"ש 0.0
מימון ישיר 0.0
רבוע כחול נדל"ן 0.0
איסתא 0.0
קרסו 0.0
רציו יה"ש 0.0
ביג 0.0
דיסקונט 0.0
דלתא 0.0
אקרו 0.0
פועלים 0.0
מגדלי תיכון 0.0
פרשקובסקי 0.0
בינלאומי 0.0
לאומי 0.0
סלקום 0.0
פיבי 0.0
ניו-מד אנרג'י יה"ש 0.0
מנורה מבטחים החזקות 0.0
כיל 0.0
מזרחי טפחות 0.0
מליסרון 0.0
איירפורט סיטי 0.0
אלטשולר שחם פיננסים 0.0
דלק קבוצה 0.0
אשטרום קבוצה 0.0
ריט 1 0.0
אלקטרה נדל"ן 0.0
ישרס 0.0
דלק רכב 0.0
סלע נדל"ן 0.0
בזן 0.0
אמות 0.0
מבנה 0.0
סאמיט 0.0
וילאר 0.0
אייאיאס 0.0
אפי נכסים 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 24/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל מניות הנסחרות בישראל, בעלות דירוג הערך הגבוה ביותר מבין כל המניות הנכללות במדד אינדקס-120 ישראל, כאשר דירוג זה מתבסס על מכפילי ההון (P/B), הרווח (P/E) ויחס שווי פעילות לרווח לפני הוצאות ריבית מס פחת והפחתות (EV/EBITDA)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
הראל מחקה אינדקס מניות ערך ישראל5134101אינדקס מניות ערך ישראל

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס מניות ערך ישראל נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil