אינדקס A מח''מ 3 סינטטי

קוד המדד: 1267

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אלבר יט 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
מימון ישיר ו 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
אלבר כ 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
בזן אג"ח י 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
נכסים ובנין י 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
בית זיקוק 2 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
דליה ב 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
מגדל הון י 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
מגוריט ה 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
דה לסר אג"ח ה 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
בזן יג 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
דלק נכסים א 0.0
מניבים ריט ד 0.0
מגוריט ו 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אלון רבוע ט 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
להב ג 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
מניף ב 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
אלון רבוע ח 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
ויתניה ו 0.0
או.פי.סי ד 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
אאורה יז 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
מנרב ה 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אאורה יח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 3 שנים במועד העדכון החודשי

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
מור מחקה אינדקס A מח"מ 3 סינטטי5135447אינדקס A מח"מ 3 סינטטי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A מח''מ 3 סינטטי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil