אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

קוד המדד: 1163

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
קרסו אג"ח ג 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
יוניברסל ו 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
נמקו ג 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פסיפיק ג 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
לייטסטון ד 0.0
וילאר י 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
קרסו ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אקויטל 4 0.0
סילברסטין אג"ח א 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
נמלי ישראל אג"ח ג 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב של תאגידים ריאליים שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד5131180אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil