אינדקס AA ומעלה מאוזן

קוד המדד: 1119

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
כלל מימון יג 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
פועלים 101 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
כלל ביטוח א 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
לייטסטון ד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
לאומי אג"ח 180 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
יוניברסל ו 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
נמקו ג 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
חשמל 35 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
חשמל 34 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
לאומי 185 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
לאומי 186 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
פועלים 201 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
איירפורט י 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
מליסרון כא 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
ביג כא 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
פסיפיק ג 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
יוניברסל ה 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 45 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
וילאר י 0.0
מנורה הון ח 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
ישראכרט ב 0.0
נמקו ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
אמות י 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
קרסו ה 0.0
מניבים ריט ד 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
סלע נדל"ן ה 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
פז נפט ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
פסיפיק ד 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
אמות ט 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
אקויטל 4 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 60 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 57 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יג 0.0
סילברסטין אג"ח א 0.0
אלרוב נדל"ן ז 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ב 0.0
נמלי ישראל אג"ח ג 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
אי.בי.אי. מחקה אינדקס ‏‎ AAומעלה מאוזן5122478אינדקס AA ומעלה מאוזן

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA ומעלה מאוזן נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z