אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

קוד המדד: 1278

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אלבר יט 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין י 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
בית זיקוק 2 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
מימון ישיר ו 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
דליה ב 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
אלבר כ 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
בזן אג"ח י 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
מגדל הון י 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
בזן יג 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
דלק נכסים א 0.0
מניבים ריט ד 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אלון רבוע ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
להב ג 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
מגוריט ה 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
אפי נכסים טו 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מגוריט ו 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
מניף ב 0.0
ויתניה ו 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
או.פי.סי ד 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אאורה יז 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אאורה יח 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
מנרב ה 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לאג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד5134788אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil