אינדקס A-AA שקלי

קוד המדד: 1246

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
פניקס הון אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
כלל מימון יג 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
אלבר כ 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
בזן אג"ח י 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
בזן יג 0.0
אלון רבוע ח 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
פניקס הון טו 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
נמקו ג 0.0
איירפורט י 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
פסיפיק ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדל הון י 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
כללביט אג"ח י 0.0
מגדל הון יא 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
מגדל הון יב 0.0
לייטסטון ד 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
מנורה הון התחייבות ד 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
מנורה הון ח 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אקויטל 4 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
מניף ב 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
ישראכרט אג"ח א 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AA+)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי5131727אינדקס A-AA שקלי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AA שקלי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil