אינדקס AA ומעלה שקלי

קוד המדד: 1118

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
פועלים 101 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
לאומי אג"ח 180 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
מליסרון אג"ח טו 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
יוניברסל ו 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
נמקו ג 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
איירפורט י 0.0
כלל ביטוח א 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פסיפיק ג 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
פניקס הון טו 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
כלל מימון יג 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
לייטסטון ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ד 0.0
וילאר י 0.0
מנורה הון ח 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 60 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
קרסו ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
כללביט אג"ח י 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יג 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
אקויטל 4 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
סילברסטין אג"ח א 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
נמלי ישראל אג"ח ג 0.0
ישראכרט אג"ח א 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי 5123260אינדקס AA ומעלה שקלי

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA ומעלה שקלי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil