אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח

קוד המדד: 1262

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 11.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר יג 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
פניקס הון יב 0.0
להב ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
קיסטון אינפרא אג"ח א 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
דלק נכסים א 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אלרוב נדל"ן ז 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
מניבים ריט ד 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
אלון רבוע ט 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
אלבר יט 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
סלע נדל"ן ה 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
אמות י 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
מליסרון כא 0.0
ויתניה ו 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
מימון ישיר ו 0.0
פועלים יא 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
דיסקונט מנפיקים ט 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
פועלים ז 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
חשמל 35 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
יוניברסל ה 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
איירפורט יא 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
חשמל 34 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
לאומי התחיבות 402 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
ביג כא 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
פניקס הון יד 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
דיסקונט מנפיקים טז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 52 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 68 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 67 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
לאומי 186 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
לאומי אג"ח 183 0.0
לאומי 185 0.0
פועלים 201 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 53 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 42 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 14/07/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5133376אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z