אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח

קוד המדד: 1263

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
פתאל החזקות ה 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אלבר כ 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
אלון רבוע ח 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
בזן יג 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
קרסו ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
מגדל הון יב 0.0
בזן אג"ח י 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
כלל מימון יג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
אקויטל 4 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
יוניברסל ו 0.0
מגדל הון יא 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
מנורה הון ח 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
מגדל הון י 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
פניקס הון טו 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
וילאר י 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
איירפורט י 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
פועלים 101 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
תכלית TTF אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי5134390אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil