אינדקס A-AA צמוד

קוד המדד: 1247

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
דליה ב 0.0
קיסטון אינפרא אג"ח א 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
דליה אג"ח א 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
להב ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
אלון רבוע ט 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
מימון ישיר ו 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
מגוריט ה 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
מגוריט ו 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אפי נכסים טו 0.0
פניקס הון יב 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
אמות י 0.0
חשמל 35 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
חשמל 34 0.0
לאומי התחיבות 405 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
סלע נדל"ן ה 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
איירפורט יא 0.0
מניבים ריט ד 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
בינל הנפקות התחייבות כז 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
פועלים יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ח 0.0
דיסקונט מנפיקים ט 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
בינל הנפקות התחייבות כו 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ו 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
פועלים ז 0.0
פועלים התחייבות ו 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
בינל הנפקות התחייבות כה 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
פועלים התחייבות ה 0.0
פועלים התחייבות ט 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
לאומי התחיבות 403 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
לאומי התחיבות 402 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 53 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
ביג כא 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
מליסרון כא 0.0
דיסקונט מנפיקים התחייבות ז 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ב 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AA+)

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד5131735אינדקס A-AA צמוד

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AA צמוד נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z