אינדקס אג''ח AA משקל שווה

קוד המדד: 1237

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
פסיפיק ג 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
קרסו ה 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
ביג כא 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
פניקס הון יד 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
לייטסטון ד 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
יוניברסל ה 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
נמקו ג 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
איירפורט י 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
יוניברסל ו 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
כלל ביטוח א 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
מליסרון כא 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
וילאר י 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
איירפורט יא 0.0
אקויטל 4 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מנורה הון ח 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל 35 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
פניקס הון טו 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
כלל מימון יג 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AA+), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה5132949אינדקס אג"ח AA משקל שווה

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח AA משקל שווה נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil