אינדקס אג''ח AA משקל שווה

קוד המדד: 1237

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ביג אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
פסיפיק ג 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
ביג כא 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
יוניברסל ה 0.0
לייטסטון ד 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
קרסו ה 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
פניקס הון יד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
נמקו ג 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
איירפורט י 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
יוניברסל ו 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
מליסרון כא 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
כלל ביטוח א 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
וילאר י 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
איירפורט יא 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
מנורה הון ח 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
חשמל 35 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
אקויטל 4 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
כלל מימון יג 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AA+), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה5132949אינדקס אג"ח AA משקל שווה

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח AA משקל שווה נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil