אינדקס אג''ח קופון גבוה

קוד המדד: 1132

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
גב ים אג"ח ו 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
בית זיקוק 2 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
מליסרון כא 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
מימון ישיר ו 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
דליה ב 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 69 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
יוניברסל ו 0.0
דלק נכסים א 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
נמקו ג 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
פועלים יא 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
פסיפיק ג 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
להב ג 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
אלבר יט 0.0
אפי נכסים טו 0.0
כלל ביטוח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 65 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
מנורה הון ח 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
אלבר כ 0.0
כלל מימון יג 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
בזן יג 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
קרסו ה 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פניקס הון טו 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
מניף ב 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
לייטסטון ד 0.0
או.פי.סי ד 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אאורה יז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אלון רבוע ח 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
אקויטל 4 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
מגדל הון י 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אאורה יח 0.0
מנרב אג"ח ב 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
מנרב ה 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AA+), שהקופון שלהן במועד הקובע נכלל בין 4 העשירונים העליונים מבין כל סדרות האג"ח שעומדות בכל יתר תנאי הסף של המדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
PTF אינדקס אג"ח קופון גבוה מחלקת5137526אינדקס אג"ח קופון גבוה

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח קופון גבוה נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil