אינדקס אג''ח תזרימיות A ומעלה

קוד המדד: 1224

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
סלקום אג"ח יב 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלבר כ 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
בזן אג"ח י 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
בזן יג 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
נמקו ג 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
פסיפיק ג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
אלבר יט 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
אלון רבוע ט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
ביג כא 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
נכסים ובנין י 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
להב ג 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
מניבים ריט ד 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
מליסרון כא 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
דליה אג"ח א 0.0
דליה ב 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
אפי נכסים טו 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
לייטסטון ד 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 17/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A), שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה5129663אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס אג''ח תזרימיות A ומעלה נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil