אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

קוד המדד: 1184

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
נמקו ג 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
יוניברסל ו 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
פסיפיק ג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח יא 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
דה זראסאי אג"ח ה 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
אלון רבוע ח 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
קרסו ה 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
מנורה הון התחייבות ד 0.0
מנורה הון ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
ספנסר אג"ח ג 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
מניף ב 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
או.פי.סי ד 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
מנרב ה 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
הכשרה ביטוח אג"ח 4 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
שוהם ביזנס אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
צמח המרמן אג"ח ז 0.0
אקויטל 4 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יג 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
צרפתי יג 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
איילון ביטוח הנפקות אג"ח 2 0.0
ישראכרט ב 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
צמח המרמן אג"ח ו 0.0
סילברסטין אג"ח א 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
נובל אג"ח א 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
אורון אג"ח ב 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
קליין אג"ח ב 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
נמלי ישראל אג"ח ג 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0
אשדר אג"ח ה 0.0
בזן אג"ח ה 0.0
אלטיטיוד אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ו 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, בעלות שווי שוק של עד 500 מיליון ש"ח

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
תכלית TTF אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ`5125067אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ' נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil