אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ

קוד המדד: 1166

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A-

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח ו 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
מישורים אג"ח ח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
מגוריט ו 0.0
דליה אג"ח א 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
להב ג 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
מנרב ה 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אלבר כ 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
שוהם ביזנס אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
אאורה יז 0.0
נכסים ובנין יא 0.0
רני צים אג"ח ג 0.0
אפי נכסים טו 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
אלבר יט 0.0
דלק נכסים א 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
מנרב אג"ח ד 0.0
מישורים אג"ח ט 0.0
מנרב אג"ח ב 0.0
מימון ישיר ו 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
נכסים ובנין י 0.0
בזן יג 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
בית זיקוק 2 0.0
אאורה יח 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח יא 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
אלון רבוע ט 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
מניף ב 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מניבים ריט ד 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
צרפתי יג 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
צמח המרמן אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח י 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
הכשרה ביטוח אג"ח 4 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
או.פי.סי ד 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
דליה ב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל 100 אגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, שהמרווח הממשלתי שלהן במועד הקובע גבוה מהממוצע של סדרות האג"ח שעומדות בתנאי הסף של המדד ונכללות באותה שכבת מח"מ, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
אנליסט ATF מחקה אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ5138359אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil