אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק

קוד המדד: 1234

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח י 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלבר כ 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
כלל מימון יג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
פניקס הון טו 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
יוניברסל ו 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
איירפורט י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
מגדל הון י 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מגדל הון יא 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדל הון יב 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח יא 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
וילאר י 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
מנורה הון ח 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
קרסו ה 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
פועלים 101 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
מניף ב 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
אקויטל 4 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
צמח המרמן אג"ח ז 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
איילון ביטוח הנפקות אג"ח 2 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
שוהם ביזנס אג"ח ד 0.0
מנרב ה 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
צרפתי יג 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי שמנפיקיהן אינם פועלים בתעשיות הנשק והפקת דלקים מזהמים

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
איילון מחקה אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק5134952אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil