אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק

קוד המדד: 1234

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 11.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
כלל מימון יג 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
כלל ביטוח א 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
נכסים ובנין יא 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
אלבר כ 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
ישראל קנדה אג"ח ז 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח י 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
פניקס הון טו 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
יוניברסל ו 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
איירפורט י 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
מגדל הון י 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
דיסקונט השקעות אג"ח יא 0.0
מגדל הון יא 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
מגדל הון יב 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
וילאר י 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
מנורה הון ח 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
ישראכרט ב 0.0
אלון רבוע ח 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
קרסו ה 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
מניף ב 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
פרשקובסקי טו 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
מנרב ה 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
אמות ט 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
אקויטל 4 0.0
צמח המרמן אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
צרפתי יג 0.0
איילון ביטוח הנפקות אג"ח 2 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
אאורה יח 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
שוהם ביזנס אג"ח ד 0.0
רוטשטיין יב 0.0
מגדל הון יג 0.0
מגדל הון יד 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
מלרן אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 14/07/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי שמנפיקיהן אינם פועלים בתעשיות הנשק והפקת דלקים מזהמים

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
איילון מחקה אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק5134952אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z