אינדקס A תקרת מנפיק

קוד המדד: 1245

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.07.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
דלק נכסים א 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
קיסטון אינפרא אג"ח א 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
בית זיקוק 2 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
ישראל קנדה אג"ח ז 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
להב ג 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
ויתניה ו 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
דליה ב 0.0
אקסטל אג"ח ד 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
מניף ב 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
אאורה יז 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
דליה אג"ח א 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
מנרב ה 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
פרשקובסקי טו 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
נכסים ובנין י 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
צרפתי יג 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
דה לסר ח 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
אלבר יט 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
בזן אג"ח י 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
מימון ישיר ו 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
דה לסר ט 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
נכסים ובנין יא 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
אלבר כ 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
בזן יג 0.0
דלק קבוצה לט 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
אלון רבוע ט 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
מגוריט ה 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
קליין אג"ח ב 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
ספנסר אג"ח ג 0.0
אאורה יח 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
רוטשטיין יב 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
הכשרת ישוב 26 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
מגוריט ו 0.0
אלון רבוע ח 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
מגדל הון י 0.0
או.פי.סי ד 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
ג'י סיטי יט 0.0
אדגר יג 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
מגדל הון יג 0.0
מגדל הון יד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יא 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/07/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבעת תקרת מנפיק מזערית ככל הניתן בהתאם לכמות המנפיקים במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
אי.בי.אי. מחקה אינדקס A תקרת מנפיק5131602אינדקס A תקרת מנפיק

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A תקרת מנפיק נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z