אינדקס A תקרת מנפיק

קוד המדד: 1245

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 17.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אמ.ג'י.ג'י אג"ח ב 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
בית זיקוק 2 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
דלק נכסים א 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
להב ג 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ד 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
איידיאיי התחייבות ה 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
דליה ב 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
מניף ב 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
ויתניה ו 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
דליה אג"ח א 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
דה לסר אג"ח ה 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
מימון ישיר אג"ח ה 0.0
מימון ישיר ו 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
ירושלים הנפקות התחייבות 17 0.0
אלבר יט 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
אאורה יז 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
איידיאיי התחייבות ו 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
בזן אג"ח י 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
ספנסר אג"ח ג 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
אס.אר אקורד אג"ח ב 0.0
אלבר כ 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
מניבים ריט ד 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
מגדל הון אג"ח ו 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
בזן יג 0.0
קליין אג"ח ב 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
קלקן קפיטל אג"ח א 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אאורה יח 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
מנרב ה 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
מימון ישיר אג"ח ד 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
אלון רבוע ט 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
מגוריט ה 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
מגדל הון אג"ח ט 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
צרפתי יג 0.0
מימון ישיר אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 6 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
מגוריט ו 0.0
אשדר אג"ח ה 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
אאורה אג"ח טו 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
מגדל הון י 0.0
או.פי.סי ד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
מגדל הון יא 0.0
מגדל הון יב 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
מגדל הון אג"ח ח 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
אפי נכסים טו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
מגדל הון אג"ח ה 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 7 0.0
פרטנר אג"ח ו 0.0
ג'י סיטי אג"ח יא 0.0
בזן אג"ח ה 0.0
לייטסטון אג"ח א 0.0
סלקום אג"ח ח 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 18/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (A+), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבעת תקרת מנפיק מזערית ככל הניתן בהתאם לכמות המנפיקים במדד

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
PTF אינדקס A תקרת מנפיק5131602אינדקס A תקרת מנפיק

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A תקרת מנפיק נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil