אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח

קוד המדד: 1259

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

A+

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 18.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
ג'י סיטי אג"ח יב 0.0
ג'י סיטי אג"ח יד 0.0
ג'י סיטי אג"ח יג 0.0
ג'י סיטי אג"ח טז 0.0
נכסים ובנין אג"ח ט 0.0
נכסים ובנין אג"ח ד 0.0
אספן גרופ אג"ח ח 0.0
אספן גרופ אג"ח ט 0.0
דה זראסאי אג"ח ה 0.0
אדגר אג"ח יב 0.0
דה לסר אג"ח ז 0.0
פסיפיק אג"ח ב 0.0
הכשרת ישוב 24 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 9 0.0
אפי נכסים אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ז 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 23 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
אדגר אג"ח יא 0.0
דליה ב 0.0
נכסים ובנין י 0.0
אשטרום קבוצה ה 0.0
נאוויטס פטרוליום ה 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 8 0.0
אדגר אג"ח ט 0.0
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג 0.0
להב ג 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 22 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח א 0.0
אקסטל אג"ח ג 0.0
אלבר יט 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג 0.0
שיכון ובינוי אג"ח 10 0.0
אפי נכסים אג"ח יד 0.0
אפקון החזקות אג"ח ד 0.0
דלק נכסים א 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ד 0.0
ספנסר אג"ח ד 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
מגה אור אג"ח יא 0.0
לייטסטון אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 13 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
אלבר כ 0.0
ג'י סיטי יח 0.0
אפי נכסים אג"ח יג 0.0
דלק קבוצה לח 0.0
שיכון ובינוי אנרגיה א 0.0
פתאל החזקות אג"ח ד 0.0
דליה אג"ח א 0.0
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב 0.0
שלמה נדל"ן אג"ח ד 0.0
גירון אג"ח ח 0.0
דלק קבוצה לז 0.0
אאורה יז 0.0
אקרו אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
אדגר אג"ח י 0.0
קיסטון ריט אג"ח א 0.0
קרדן נדל"ן אג"ח ה 0.0
רני צים אג"ח ב 0.0
ווסטדייל אג"ח ב 0.0
ספנסר אג"ח ב 0.0
מגה אור אג"ח י 0.0
נכסים ובנין יא 0.0
אלדן תחבורה ח 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ב 0.0
מגוריט אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
אפי נכסים טו 0.0
מניבים ריט ד 0.0
בזן יג 0.0
פתאל החזקות אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה ה 0.0
דור אלון אג"ח ו 0.0
בית זיקוק 2 0.0
גירון אג"ח ז 0.0
קרסו נדל"ן אג"ח א 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
אלון רבוע ט 0.0
אלון רבוע אג"ח ז 0.0
הכשרת ישוב 25 0.0
סילברסטין אג"ח ב 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
נמקו אג"ח ב 0.0
מגוריט אג"ח ד 0.0
מגה אור אג"ח ט 0.0
ויתניה ו 0.0
סופרגז אג"ח א 0.0
אלון רבוע ח 0.0
אלה ר. אג"ח א 0.0
אזורים אג"ח 12 0.0
אלדן תחבורה ט 0.0
מגוריט ה 0.0
מניבים ריט אג"ח ג 0.0
פסיפיק ג 0.0
אפי נכסים אג"ח י 0.0
אפי נכסים אג"ח ח 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
מליסרון כא 0.0
סטרוברי אג"ח ג 0.0
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
לוינשטין הנדסה אג"ח ה 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
אשטרום נכסים 14 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
סופרגז אג"ח ב 0.0
דור אלון אג"ח ח 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
או.פי.סי אג"ח ב 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
ג'י סיטי אג"ח טו 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
דמרי אג"ח ח 0.0
או.פי.סי אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
בזן אג"ח יב 0.0
דורסל אג"ח ד 0.0
דמרי אג"ח י 0.0
מגה אור אג"ח ז 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
מניבים ריט אג"ח ב 0.0
מגדלי תיכון ו 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
גירון אג"ח ו 0.0
לייטסטון ד 0.0
נאוויטס פטרוליום ו 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
לוינשטין נכסים אג"ח ג 0.0
פתאל אירופה אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 12 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
אנלייט אג"ח ד 0.0
צרפתי אג"ח יב 0.0
בזן אג"ח י 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 9 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ג 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
יוניברסל ה 0.0
סלקום אג"ח ט 0.0
מנרב ה 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
פתאל החזקות ה 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
הכשרת ישוב אג"ח 21 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
חשמל 35 0.0
ויתניה אג"ח ה 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
נמקו ג 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
מגוריט ו 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
צרפתי יג 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
אלקטרה נדל"ן ז 0.0
אאורה אג"ח טז 0.0
אלקטרה אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
אקויטל 4 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
פז נפט אג"ח ז 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
לייטסטון אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
אאורה יח 0.0
נמלי ישראל אג"ח ד 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
חשמל 34 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
אפי נכסים אג"ח יב 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
אזורים אג"ח 15 0.0
ביג כא 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
מגדלי תיכון אג"ח ה 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
או.פי.סי ד 0.0
אלון רבוע אג"ח ו 0.0
איירפורט יא 0.0
יוניברסל ו 0.0
סלקום אג"ח יג 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
שפיר הנדסה אג"ח ב 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
קרסו ה 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
מקורות אג"ח 11 0.0
פתאל אירופה אג"ח א 0.0
מגוריט אג"ח ב 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
ווסטדייל אג"ח א 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
יוחננוף אג"ח א 0.0
פתאל החזקות אג"ח ב 0.0
פז נפט אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
אמות ט 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
איירפורט י 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
חברה לישראל אג"ח 15 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
נמקו אג"ח א 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
וילאר י 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
פתאל אירופה אג"ח ד 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
פרטנר אג"ח ח 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
נמלי ישראל אג"ח ב 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
טמפו משקאות אג"ח ג 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
עמידר אג"ח א 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 21/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב של תאגידים ריאליים צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AAA), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שהמרווח הממשלתי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
הראל מחקה אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח5133145אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil