אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

קוד המדד: 1277

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 14.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
בזק אג"ח 11 0.0
פניקס הון אג"ח יא 0.0
אלוני חץ אג"ח יב 0.0
הראל השקעות אג"ח א 0.0
כלל ביטוח א 0.0
שטראוס אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח יג 0.0
גב ים אג"ח ח 0.0
אמות אג"ח ז 0.0
כללביט אג"ח יא 0.0
כללביט אג"ח יב 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
כלל מימון יג 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
שופרסל אג"ח ז 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
בזק אג"ח 13 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
גב ים אג"ח ט 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
אמות אג"ח ו 0.0
אמות אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ו 0.0
איירפורט אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח כ"ה 0.0
עזריאלי אג"ח ז 0.0
חשמל אג"ח 31 0.0
אדמה אג"ח ב 0.0
חשמל 34 0.0
חשמל 35 0.0
חשמל אג"ח 33 0.0
עזריאלי אג"ח ח 0.0
נתיבי גז אג"ח ד 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
הראל הנפקות אג"ח יד 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
מבנה אג"ח כ 0.0
הראל הנפקות אג"ח טו 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
איי.סי.אל אג"ח ז 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
ישרס אג"ח טז 0.0
הראל הנפקות אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
פניקס אג"ח 6 0.0
ישראמקו אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
כלל ביטוח ג 0.0
גב ים אג"ח י 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
שלמה החזקות יט 0.0
פניקס הון טו 0.0
הראל הנפקות יט 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ד 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
סאמיט אג"ח יב 0.0
ביג אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח כ 0.0
מליסרון אג"ח יט 0.0
יוניברסל ו 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
מליסרון כא 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
איירפורט י 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אלוני חץ אג"ח טו 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
פניקס אג"ח 5 0.0
מנורה הון התחייבות ז 0.0
אמות אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
הראל הנפקות אג"ח יז 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
ישרס אג"ח יח 0.0
וילאר י 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח יא 0.0
מנורה הון ח 0.0
ריט 1 אג"ח ז 0.0
מנורה הון התחייבות ה 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
מנורה הון התחייבות ו 0.0
ביג אג"ח יב 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ו 0.0
ביג אג"ח טו 0.0
קרסו ה 0.0
סאמיט אג"ח י 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
הראל הנפקות אג"ח יב 0.0
הראל הנפקות אג"ח יג 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
ביג אג"ח כ 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
ביג כא 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
מליסרון אג"ח יח 0.0
שלמה החזקות כ 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
פניקס הון אג"ח ה 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
ירושלים הנפקות יט 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח יט 0.0
בזק אג"ח 14 0.0
אקויטל 4 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
מנורה מבטחים אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אלרוב נדל"ן אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יג 0.0
יוניברסל ה 0.0
שלמה החזקות אג"ח יז 0.0
תדיראן גרופ אג"ח 3 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
גמא אג"ח ב 0.0
איירפורט יא 0.0
פניקס הון יד 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
ישרס אג"ח יט 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
ביג אג"ח יז 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח טז 0.0
וילאר אג"ח ח 0.0
עזריאלי אג"ח ב 0.0
ביג אג"ח ז 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 15/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל איגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), כאשר במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף לאג"ח בהתאם לבסיס ההצמדה שלהן וזאת ע"פ הפער שבין האינפלציה הגלומה בשוק לאינפלציה הגלומה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים

שם הקרן
מס' קרן
מדד נעקב
MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד5134796אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil