ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה159.554690.07%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד160.70350.19%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי160.947810.04%סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג160.593180.32%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג168.072080.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה164.420350.25%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד158.347450.33%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי166.301570.14%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן162.389310.21%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A צמוד152.461420.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A שקלי171.473710.23%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A מאוזן164.269310.26%-סוף יום02/12/2021
אינדקס HY-BBB כללי184.743590.22%-סוף יום02/12/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים136.528430.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים182.319490.31%-סוף יום02/12/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4152.020360.22%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה164.703080.25%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מדינה מאוזן159.068090.08%סוף יום02/12/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד149.720960.16%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי169.542940.11%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי167.458210.20%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד172.359590.38%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי121.160510.16%-סוף יום02/12/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'181.771690.19%-סוף יום02/12/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות140.384650.00%סוף יום02/12/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.401570.02%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.625920.24%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג112.535290.36%סוף יום02/12/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)110.707960.13%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3128.472640.16%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023105.1010.11%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.93530.10%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025111.05840.20%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.516510.15%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A ישראל 2-4157.424590.23%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך130.335770.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה128.605340.25%-סוף יום02/12/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6103.656440.14%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.465240.10%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.277440.04%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2114.604920.10%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח196.16560.17%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח164.631650.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צמודות בנקים ישראל169.50980.17%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות111.13280.39%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח128.791250.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס שקלי מדורג ללא מזהמים ונשק149.433030.24%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צמוד מדורג ללא מזהמים ונשק134.366830.36%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים126.442530.16%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 129.190430.23%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה135.27920.25%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.860280.06%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.699630.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי167.875280.17%סוף יום02/12/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד169.380470.01%סוף יום02/12/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.72420.09%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A תקרת מנפיק137.743480.25%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA שקלי122.063450.17%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA צמוד123.415220.31%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5130.188770.20%סוף יום02/12/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5117.510850.03%סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2108.383020.09%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה152.107750.30%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח141.931090.30%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AAA ת"א שקלי137.890920.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024104.532510.13%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים124.559290.26%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה135.051840.21%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.529590.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס124.197160.24%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח144.527990.31%-סוף יום02/12/2021
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)100.633180.24%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח134.818260.35%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח153.164030.19%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A מח"מ 3128.902320.24%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A מח"מ 4134.655150.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה127.573620.31%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי102.372250.22%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3124.870.21%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4130.710920.26%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5139.840750.30%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100128.726370.29%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality115.257090.18%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים132.220450.41%-סוף יום02/12/2021
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד133.266810.27%-סוף יום02/12/2021
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד135.832150.28%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4228.150371.32%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ת"א Mid Cap4845.045411.66%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5384.066691.04%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4790.119260.83%-סוף יום02/12/2021
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1704.379581.32%-סוף יום02/12/2021
אינדקס תעשיה ישראל1989.598280.45%-סוף יום02/12/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל5153.171651.23%-סוף יום02/12/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3316.881381.32%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל2045.170181.13%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2054.8481.02%-סוף יום02/12/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2505.265691.30%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2381.678381.11%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צריכה ישראלית6336.652461.97%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1946.079551.22%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מזון ישראלי1613.285411.37%-סוף יום02/12/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4520.014512.44%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3435.970981.27%-סוף יום02/12/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל4168.290152.42%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בנקים משקל שווה4501.016210.47%-סוף יום02/12/2021
אינדקס ביטוח משקל שווה4679.062831.73%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בנקים ישראל3222.291190.47%-סוף יום02/12/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5235.946271.80%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2143.340091.37%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2669.093020.53%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1144.581861.21%-סוף יום02/12/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2049.88481.04%-סוף יום02/12/2021
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1782.968612.41%-סוף יום02/12/2021
אינדקס מניות ערך ישראל2348.349190.31%-סוף יום02/12/2021
אינדקס בנקים ישראל 20/801411.026450.22%-סוף יום02/12/2021
אינדקס נדל"ן מניב 20/801613.933480.54%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet דולר 2023111.968420.01%-סוף יום02/12/2021
אינדקס Bullet דולר 2025115.574020.14%סוף יום02/12/2021
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202348.2810663.43%-סוף יום03/12/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל3556.7935085.08%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Online Streaming1537.4767684.54%-סוף יום03/12/2021
אינדקס TravelTech989.8190165.47%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Pets Care1763.9460131.29%-סוף יום03/12/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי2049.9237631.59%-סוף יום03/12/2021
אינדקס eGaming2778.3459542.28%-סוף יום03/12/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2915.308640.49%-סוף יום03/12/2021
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2549.044651.79%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Financial Data3660.1710731.34%-סוף יום03/12/2021
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2570.3016873.68%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Global Online Retail2544.5569844.11%-סוף יום03/12/2021
אינדקס רכב חשמלי גלובלי6504.4326926.06%-סוף יום03/12/2021
אינדקס אג"ח HY עולמי ETF1233.1169580.05%סוף יום03/12/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming1842.7323583.14%-סוף יום03/12/2021
אינדקס InsurTech363.6679954.34%-סוף יום03/12/2021
אינדקס טכנולוגיות 3D1698.3560482.22%-סוף יום03/12/2021
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1437.9401832.42%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Climate Control Systems2210.1863930.95%סוף יום03/12/2021
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי2748.6433234.86%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Fitness & Wellness1789.2535860.73%-סוף יום03/12/2021
אינדקס קנאביס גלובלי1196.4257832.44%-סוף יום03/12/2021
אינדקס אגרו-טק גלובלי1211.3752711.08%-סוף יום03/12/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4930.7101810.50%-סוף יום03/12/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW3288.7095330.42%-סוף יום03/12/2021
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1324.5833656.43%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Global Manufacturers1652.0402190.14%סוף יום03/12/2021
אינדקס Global Superstores1667.9361950.64%-סוף יום03/12/2021
אינדקס פודטק גלובלי1613.2765470.35%-סוף יום03/12/2021
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101133.5365970.89%סוף יום03/12/2021
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1295.2215292.60%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Global Semiconductors4239.1002230.54%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Marine Shipping2373.8383870.88%סוף יום03/12/2021
אינדקס Sport Brands3557.5309670.87%-סוף יום03/12/2021
אינדקס ישראליות בוול-סטריט2998.2585264.55%-סוף יום03/12/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2843.648262.32%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Work From Home2883.5566544.08%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Bio FDA Factor2839.6297235.43%-סוף יום03/12/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי4356.4781695.62%-סוף יום03/12/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2338.631230.01%סוף יום03/12/2021
אינדקס Cloud Computing5884.7521464.93%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Travel1320.268433.66%-סוף יום03/12/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2997.885612.80%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Gaming & Streaming3907.8133482.10%-סוף יום03/12/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי2527.4590522.82%-סוף יום03/12/2021
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101994.7373190.15%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1137.529410.83%-סוף יום03/12/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR1050.1285650.01%סוף יום03/12/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top104190.4247641.85%-סוף יום03/12/2021
אינדקס Shopping Centers REIT TR1050.8546850.83%-סוף יום03/12/2021
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1629.7908170.14%סוף יום03/12/2021
אינדקס US Capital Markets EW2100.061132.17%-סוף יום03/12/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1296.3361543.77%-סוף יום03/12/2021
אינדקס China Online1577.1996925.23%-סוף יום03/12/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות1932.0510943.08%-סוף יום03/12/2021
אינדקס סין בנקים1205.5935420.82%סוף יום03/12/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי833.8913551.26%-סוף יום03/12/2021
אינדקס סין קמעונאות1550.3325264.07%-סוף יום03/12/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2872.5047361.58%סוף יום03/12/2021
אינדקס Asia Semiconductors3248.0721810.30%סוף יום03/12/2021
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1507.0043451.48%-סוף יום03/12/2021
אינדקס סין Mid Cap1742.3366340.97%סוף יום03/12/2021
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3205.7296431.34%-סוף יום02/12/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3275.6321221.17%-סוף יום02/12/2021