ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדLast Priceשינוי יומיLast UpdateTrading Day
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה158.556030.12%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד160.966280.29%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.71542-0.03%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג162.257270.28%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג166.885840.03%17:3026/10/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה164.686940.16%17:3026/10/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד159.912420.30%17:3026/10/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי164.76471-0.02%17:3026/10/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן162.384590.14%17:3026/10/2021
אינדקס A צמוד154.302930.23%17:3026/10/2021
אינדקס A שקלי170.711440.09%17:3026/10/2021
אינדקס A מאוזן164.963850.16%17:3026/10/2021
אינדקס HY-BBB כללי184.549550.13%17:3026/10/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים137.251380.14%17:3026/10/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים181.956060.19%17:3026/10/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4152.85690.15%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה165.41820.13%17:3026/10/2021
אינדקס מדינה מאוזן157.099540.11%17:3026/10/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד151.349790.26%17:3026/10/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.98483-0.03%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי166.385740.06%17:3026/10/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד173.973690.31%17:3026/10/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי120.00213-0.01%17:3026/10/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'180.887040.04%17:3026/10/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות140.27830.06%17:3026/10/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.786090.01%17:3026/10/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.132690.04%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.45351-0.06%17:3026/10/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)111.001740.06%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3129.315860.09%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023106.20160.03%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.896480.00%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025112.559060.24%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.419030.01%17:3026/10/2021
אינדקס A ישראל 2-4158.635920.12%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך130.598510.16%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה128.98260.15%17:3026/10/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6104.145390.09%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.927230.03%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.57370.05%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2114.019890.06%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח194.105160.19%17:3026/10/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח166.490410.32%17:3026/10/2021
אינדקס צמודות בנקים ישראל171.046110.21%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות110.892120.31%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח129.189480.20%17:3026/10/2021
אינדקס שקלי מדורג ללא מזהמים ונשק148.320910.05%17:3026/10/2021
אינדקס צמוד מדורג ללא מזהמים ונשק135.728860.29%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים125.16292-0.03%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 129.286250.16%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה135.510730.13%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.844630.00%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.411650.03%17:3026/10/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי164.61132-0.07%17:3026/10/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד167.908860.28%17:3026/10/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2105.280510.05%17:3026/10/2021
אינדקס A תקרת מנפיק137.891740.14%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA שקלי121.11945-0.00%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA צמוד124.759650.23%17:3026/10/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5127.79382-0.07%17:3026/10/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5117.914650.20%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2109.471760.05%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה152.132350.19%17:3026/10/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח142.587130.21%17:3026/10/2021
אינדקס A-AAA ת"א136.909330.03%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024104.981570.06%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים124.839830.16%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה135.332670.10%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.669550.07%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס124.415590.15%17:3026/10/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח144.956270.18%17:3026/10/2021
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)102.008790.15%17:3026/10/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח136.188070.31%17:3026/10/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.167080.01%17:3026/10/2021
אינדקס A מח"מ 3129.258340.13%17:3026/10/2021
אינדקס A מח"מ 4134.722430.15%17:3026/10/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה129.154780.23%17:3026/10/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי101.819520.08%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3125.234570.12%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4130.967310.16%17:3026/10/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5139.826740.20%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100129.399010.18%17:3026/10/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality114.352590.24%17:3026/10/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים133.632860.29%17:3026/10/2021
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד133.709860.17%17:3026/10/2021
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד136.819120.16%17:3026/10/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4065.358710.68%17:3026/10/2021
אינדקס ת"א Mid Cap4655.471990.59%17:3026/10/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5320.821560.67%17:3026/10/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4745.310411.11%17:3026/10/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1691.806641.07%17:3026/10/2021
אינדקס תעשיה ישראל1997.544420.78%17:3026/10/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4804.704340.52%17:3026/10/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2971.176910.72%17:3026/10/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל2000.103350.55%17:3026/10/2021
אינדקס תשתיות בנייה ישראל1986.026610.72%17:3026/10/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2424.213140.11%17:3026/10/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2306.867910.25%17:3026/10/2021
אינדקס צריכה ישראלית6114.257860.47%17:3026/10/2021
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1892.966680.21%17:3026/10/2021
אינדקס מזון ישראלי1608.798620.63%17:3026/10/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4356.291540.40%17:3026/10/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3452.60460.85%17:3026/10/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3910.633130.35%17:3026/10/2021
אינדקס בנקים משקל שווה4364.060850.78%17:3026/10/2021
אינדקס ביטוח משקל שווה4945.395111.27%17:3026/10/2021
אינדקס בנקים ישראל3108.036510.77%17:3026/10/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5291.956531.14%17:3026/10/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2169.892490.52%17:3026/10/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2580.23640.74%17:3026/10/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1129.87860.89%17:3026/10/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2028.722421.15%17:3026/10/2021
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1876.249421.21%17:3026/10/2021
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל1814.579250.39%17:3026/10/2021
אינדקס מניות ערך ישראל2256.021820.13%17:3026/10/2021
אינדקס בנקים ישראל 20/801410.681310.30%17:3026/10/2021
אינדקס נדל"ן מניב 20/801605.98720.32%17:3026/10/2021
אינדקס Bullet דולר 2023112.149980.01%23:3025/10/2021
אינדקס Bullet דולר 2025115.895960.06%23:3025/10/2021
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202843.361664-1.07%20:3526/10/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4527.327418-1.30%20:3526/10/2021
אינדקס Online Streaming1920.306845-1.62%20:3526/10/2021
אינדקס TravelTech1133.343974-0.38%20:3526/10/2021
אינדקס Pets Care1892.3988520.11%20:3526/10/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי2536.121046-0.67%20:3526/10/2021
אינדקס eGaming2833.643882-0.32%20:3526/10/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות3110.0882880.75%20:3526/10/2021
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2691.8197661.47%20:3526/10/2021
אינדקס Financial Data3788.9697961.49%20:3526/10/2021
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2543.51591-1.17%20:3526/10/2021
אינדקס Global Online Retail3060.870047-1.52%20:3526/10/2021
אינדקס Food Delivery2193.268189-0.91%20:3526/10/2021
אינדקס רכב חשמלי גלובלי6366.66786-0.54%20:3526/10/2021
אינדקס אנרגיית מימן גלובלי2799.2631430.41%20:3526/10/2021
אינדקס Space Economy1081.243211-1.59%20:3526/10/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2357.967519-0.34%20:3526/10/2021
אינדקס InsurTech545.575161-0.36%20:3526/10/2021
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1601.567089-0.40%20:3526/10/2021
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי2931.7681140.99%20:3526/10/2021
אינדקס Fitness & Wellness1928.073564-0.18%20:3526/10/2021
אינדקס קנאביס גלובלי1393.263324-1.22%20:3526/10/2021
אינדקס אגרו-טק גלובלי1269.952639-0.75%20:3526/10/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4445.176263-0.40%20:3526/10/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2967.4523850.05%20:3526/10/2021
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1548.9890870.56%20:3526/10/2021
אינדקס Global Manufacturers1669.6241130.62%20:3526/10/2021
אינדקס Global Superstores1675.543677-0.30%20:3526/10/2021
אינדקס פודטק גלובלי1694.09243-0.31%20:3526/10/2021
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101147.0708590.38%20:3526/10/2021
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1396.06427-0.81%20:3526/10/2021
אינדקס Global Semiconductors3805.689560.28%20:3526/10/2021
אינדקס ישראליות בוול-סטריט3740.395314-1.19%20:3526/10/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2860.5927530.40%20:3526/10/2021
אינדקס Work From Home3308.39076-0.35%20:3526/10/2021
אינדקס Bio FDA Factor3153.310504-0.46%20:3526/10/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי5153.332534-0.18%20:3526/10/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2319.366029-0.17%20:3526/10/2021
אינדקס Cloud Computing6957.958358-0.72%20:3526/10/2021
אינדקס Travel1492.762332-0.24%20:3526/10/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי3162.739464-0.19%20:3526/10/2021
אינדקס Home Entertainment4310.206446-0.91%20:3526/10/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי2897.574279-0.34%20:3526/10/2021
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101977.6839480.38%20:3526/10/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1167.9800340.22%20:3526/10/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR1040.299771-0.18%20:3526/10/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top103809.3480531.05%20:3526/10/2021
אינדקס Shopping Centers REIT TR1078.1103070.22%20:3526/10/2021
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1663.7834050.01%20:3526/10/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1501.876685-2.96%20:3526/10/2021
אינדקס China Online1945.130183-3.42%20:3526/10/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2175.261254-1.04%20:3526/10/2021
אינדקס סין בנקים1256.63891-0.06%20:3526/10/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי901.032719-0.50%20:3526/10/2021
אינדקס סין קמעונאות1894.477687-2.08%20:3526/10/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2880.028285-0.98%20:3526/10/2021
אינדקס Asia Semiconductors2922.3807660.99%20:3526/10/2021
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1639.208388-0.40%20:3526/10/2021
אינדקס סין Mid Cap1752.4063310.19%20:3526/10/2021
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3149.719663-0.88%20:3526/10/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3685.084183-0.52%20:3526/10/2021