ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 11/12/2019
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.95160.09%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח ישראל שקלי158.49770.12%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח ישראל צמוד149.78410.07%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח דולר108.53850.03%-17:3011/12/2019
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה156.47580.03%17:3011/12/2019
אינדקס שקלי מדורג161.6320.10%17:3011/12/2019
אינדקס צמוד מדורג150.86350.03%-17:3011/12/2019
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.99410.00%17:3011/12/2019
אינדקס AA ומעלה שקלי159.8350.02%17:3011/12/2019
אינדקס AA ומעלה צמוד148.43170.06%-17:3011/12/2019
אינדקס AAA-AA ריאליות שקלי115.48290.05%17:3011/12/2019
אינדקס AAA-AA ריאליות צמוד160.51450.02%-17:3011/12/2019
אינדקס AAA-AA פיננסי שקלי163.47090.01%17:3011/12/2019
אינדקס AAA-AA פיננסי צמוד142.71830.04%-17:3011/12/2019
אינדקס AA שקלי 0-5143.2520.04%17:3011/12/2019
אינדקס AA צמוד 0-5133.79650.03%-17:3011/12/2019
אינדקס AA צמוד 5+138.46030.06%-17:3011/12/2019
אינדקס AA שקלי 5+134.01880.02%17:3011/12/2019
אינדקס A-AA מנגנון מרווח120.69450.01%17:3011/12/2019
אינדקס A-AA ישראל - שקלי165.64510.08%17:3011/12/2019
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.73310.03%17:3011/12/2019
אינדקס A מאוזן158.49710.13%17:3011/12/2019
אינדקס A צמוד150.07570.10%17:3011/12/2019
אינדקס A שקלי166.40480.18%17:3011/12/2019
אינדקס A ישראל - שקלי168.27550.11%17:3011/12/2019
אינדקס A ישראל 2-4153.32660.09%17:3011/12/2019
אינדקס HY-BBB165.46830.02%-17:3011/12/2019
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.99530.06%17:3011/12/2019
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.68480.05%17:3011/12/2019
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים169.43770.07%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי160.0140.13%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח185.0470.03%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2108.39040.01%17:3011/12/2019
אינדקס צמודות בנקים וביטוח156.15190.03%-17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח CoCo בנקים105.99620.03%-17:3011/12/2019
אינדקס צמודות בנקים158.03150.03%-17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות102.63910.15%17:3011/12/2019
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.49040.05%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה156.15380.07%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך123.46290.00%17:3011/12/2019
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך129.58570.04%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.82930.03%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח LV120.72110.03%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח LV שקלי128.76240.04%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח LV צמוד117.57490.00%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון161.32230.05%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון170.60690.08%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון152.37760.03%17:3011/12/2019
אינדקס Bullet צמוד 2023101.59590.02%-17:3011/12/2019
אינדקס Bullet שקלי 2023104.62770.00%17:3011/12/2019
אינדקס Bullet צמוד 2025104.07310.02%17:3011/12/2019
אינדקס Bullet שקלי 2025105.30060.12%17:3011/12/2019
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)108.45630.08%17:3011/12/2019
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)105.57890.08%17:3011/12/2019
אינדקס A-AA לפירעון 2023101.4980.04%17:3011/12/2019
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6105.19860.10%17:3011/12/2019
אינדקס מדינה מאוזן152.02370.18%17:3011/12/2019
אינדקס מדינה שקלי157.1810.15%17:3011/12/2019
אינדקס מדינה צמוד147.24860.21%17:3011/12/2019
אינדקס מניות ישראל2539.61470.25%17:3011/12/2019
אינדקס מניות כלכלת ישראל1488.09220.39%17:3011/12/2019
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2873.99330.31%17:3011/12/2019
אינדקס מניות Large Cap1543.28590.15%17:3011/12/2019
אינדקס מניות Mid Cap3107.53850.21%17:3011/12/2019
אינדקס מניות Small-Mid Cap3359.4610.30%17:3011/12/2019
אינדקס מניות יתר3366.610.15%17:3011/12/2019
אינדקס ת''א-150 ישראל2432.5950.21%17:3011/12/2019
אינדקס ת''א-1202823.38080.16%17:3011/12/2019
אינדקס ת''א-252460.82270.19%17:3011/12/2019
אינדקס ת''א-753713.50370.06%17:3011/12/2019
אינדקס מניות ריאליות בישראל2128.20820.41%17:3011/12/2019
אינדקס מניות פיננסים ישראל3480.24840.34%-17:3011/12/2019
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי3956.01850.38%17:3011/12/2019
אינדקס מניות נדל"ן למגורים1684.45770.02%17:3011/12/2019
אינדקס מניות צריכה ישראלית2696.28481.02%17:3011/12/2019
אינדקס מניות תעשיה ישראלית2200.31470.45%17:3011/12/2019
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות2346.97380.60%-17:3011/12/2019
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל1919.64870.02%-17:3011/12/2019
אינדקס מניות LV מינוף נמוך2073.10430.36%17:3011/12/2019
אינדקס ת"א-125 Quality1834.64840.01%17:3011/12/2019
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1971.19450.43%17:3011/12/2019
אינדקס מניות צמיחה מקומית2718.29120.12%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801292.698540.09%17:3011/12/2019
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801455.931750.08%17:3011/12/2019
אינדקס AA דולר גלובלי109.498870.47%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3106.969960.59%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס AA דולר גלובלי 2-5109.757110.76%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס A דולר גלובלי110.378880.39%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס A דולר גלובלי 0-3106.728360.59%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס A דולר גלובלי 2-5109.154620.49%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס BBB דולר גלובלי113.705130.62%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-3107.181390.69%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס BBB דולר גלובלי 2-5109.920640.64%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס HY דולר גלובלי113.597711.19%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס HY דולר גלובלי 0-3109.735180.96%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס HY דולר גלובלי 2-5106.174911.27%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה112.329440.68%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 ש')111.510220.83%1970-01-01 23:00:0009/12/2019
אינדקס Bullet דולר 2023105.533730.83%0.9583333333333309/12/2019
אינדקס Bullet דולר 2025107.27880.48%0.9583333333333309/12/2019