ברוכים הבאים לאינדקס!

להלן נתונים עדכניים של מדדים נבחרים:

מדדי מניות בארץ

שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,420.741.22%20.62.9%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,714.460.93%16.83.5%
אינדקס מניות Large Cap1,484.301.18%19.42.3%
אינדקס מניות Mid Cap2,928.581.14%14.03.6%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,220.120.72%13.43.7%

 

מדדי אג"ח לפדיון

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)108.030.04%1.92.0%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)105.130.07%3.42.3%-AA

 

מדדי אג"ח Bullet

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.590.03%2.30.2%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023104.110.02%-2.71.6%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025103.410.07%4.01.2%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025104.080.10%4.02.4%-AA

 

מדדי אג"ח קונצרני

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.640.03%4.11.5%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד148.270.07%4.20.2%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי159.210.01%3.91.5%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.560.02%2.01.6%-AA
אינדקס A מאוזן157.410.08%3.23.1%A
אינדקס A צמוד149.380.07%3.21.3%A
אינדקס A שקלי164.710.11%3.23.7%A
אינדקס A ישראל 2-4152.420.11%2.82.2%A
אינדקס HY-BBB162.400.18%2.86.7%+BB
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.430.10%2.92.7%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.310.07%2.62.3%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.150.08%5.12.5%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי158.510.10%3.43.4%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה155.400.06%3.13.2%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.960.05%4.32.0%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.190.03%3.91.9%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון169.640.08%3.53.3%+A

 

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.150.00%5.31.6%AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.350.01%3.30.8%+AA

 

מדדי אג"ח גלובלי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3105.680.10%-1.31.9%AA
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)110.180.35%-3.32.2%A

 
 
 

הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וקונצרניות ללא דירוג BB