ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה157.509780.12%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד157.734540.14%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי159.77940.10%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג159.029130.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג167.086830.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה163.10340.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד156.712260.05%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי165.369610.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן161.096460.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A צמוד151.328870.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס A שקלי170.736460.07%סוף יום19/09/2021
אינדקס A מאוזן163.352480.04%סוף יום19/09/2021
אינדקס HY-BBB כללי181.53770.06%סוף יום19/09/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים136.040110.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים180.132370.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4151.547770.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה163.539160.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס מדינה מאוזן156.217970.21%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד149.309630.08%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי169.001980.05%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי166.31340.06%סוף יום19/09/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד170.097230.04%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי120.204140.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'180.880180.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות139.75810.10%-סוף יום19/09/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.244120.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.227720.04%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג113.876930.16%סוף יום19/09/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)110.358570.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3128.304150.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023105.119090.01%-סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.82970.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025110.649350.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.346530.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס A ישראל 2-4157.286720.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך129.0950.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה127.805530.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6103.420430.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.27520.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים112.831490.06%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2113.643640.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח194.098360.07%-סוף יום19/09/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח163.96230.09%-סוף יום19/09/2021
אינדקס צמודות בנקים ישראל168.50980.05%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות108.66290.09%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח127.514410.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים126.005130.07%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 127.941790.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה134.587120.05%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.735230.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.562390.05%סוף יום19/09/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי166.332590.19%-סוף יום19/09/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד164.550560.26%-סוף יום19/09/2021
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.692440.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A תקרת מנפיק137.141770.04%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA שקלי121.592170.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA צמוד122.318290.06%-סוף יום19/09/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5129.120320.18%-סוף יום19/09/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5116.237190.22%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2108.282510.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה150.43020.07%סוף יום19/09/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח140.677470.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AAA ת"א137.187880.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024104.466460.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים123.570630.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה134.247810.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.25960.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס123.315840.01%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח143.255680.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)101.156950.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח133.220240.01%-סוף יום19/09/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.469570.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס A מח"מ 3128.311890.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס A מח"מ 4133.738780.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה126.595370.02%סוף יום19/09/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי101.985940.06%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3124.182360.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4129.672010.01%-סוף יום19/09/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5138.212290.02%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100127.733140.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality113.923940.12%סוף יום19/09/2021
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים130.722570.03%-סוף יום19/09/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3897.336760.61%סוף יום19/09/2021
אינדקס ת"א Mid Cap4445.621810.85%סוף יום19/09/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5141.02840.54%סוף יום19/09/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4384.549670.30%סוף יום19/09/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1676.043470.76%סוף יום19/09/2021
אינדקס תעשיה ישראל1936.5050.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4793.844830.28%סוף יום19/09/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2950.938561.64%סוף יום19/09/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1920.121510.04%-סוף יום19/09/2021
אינדקס תשתיות וחומרי בנייה1958.218550.71%סוף יום19/09/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2289.535051.18%סוף יום19/09/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2253.254640.51%סוף יום19/09/2021
אינדקס צריכה ישראלית5992.873690.72%סוף יום19/09/2021
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum1805.0930.03%סוף יום19/09/2021
אינדקס מזון ישראלי1605.957331.28%סוף יום19/09/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4267.879860.71%סוף יום19/09/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3428.983341.17%סוף יום19/09/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3769.503990.37%סוף יום19/09/2021
אינדקס בנקים משקל שווה4019.26840.38%-סוף יום19/09/2021
אינדקס ביטוח משקל שווה4613.136681.01%סוף יום19/09/2021
אינדקס בנקים ישראל2882.483190.38%-סוף יום19/09/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5069.024630.32%סוף יום19/09/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2010.428250.19%סוף יום19/09/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2405.170330.26%-סוף יום19/09/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1117.295040.64%סוף יום19/09/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1923.900210.55%סוף יום19/09/2021
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1810.657470.35%סוף יום19/09/2021
אינדקס אנרגיה ירוקה ופיתוח תשתיות ישראל1705.917640.37%סוף יום19/09/2021
אינדקס מניות ערך ישראל2114.474220.91%סוף יום19/09/2021
אינדקס בנקים ישראל 20/801379.843220.14%-סוף יום19/09/2021
אינדקס נדל"ן מניב 20/801581.95260.00%סוף יום19/09/2021
אינדקס Bullet דולר 2023112.49140.04%סוף יום14/09/2021
אינדקס Bullet דולר 2025117.069910.04%סוף יום14/09/2021
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202940.4341960.84%סוף יום17/09/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4701.8672260.11%סוף יום17/09/2021
אינדקס Online Streaming1864.8609671.33%סוף יום17/09/2021
אינדקס TravelTech1102.5867110.56%סוף יום17/09/2021
אינדקס Pets Care1855.9727280.17%סוף יום17/09/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי2534.4482120.72%-סוף יום17/09/2021
אינדקס eGaming2752.531970.55%-סוף יום17/09/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות3058.1791261.03%-סוף יום17/09/2021
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2545.5977891.24%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Financial Data3594.8696991.36%-סוף יום17/09/2021
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2355.2272321.29%סוף יום17/09/2021
אינדקס Global Online Retail3045.7747480.91%סוף יום17/09/2021
אינדקס Food Delivery2273.1406690.15%סוף יום17/09/2021
אינדקס רכב חשמלי גלובלי5678.7718743.30%סוף יום17/09/2021
אינדקס אנרגיית מימן גלובלי2526.7874560.35%סוף יום17/09/2021
אינדקס Space Economy1080.5379950.24%סוף יום17/09/2021
אינדקס ריט עולמי Ex US1129.6182020.29%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2265.0757360.06%סוף יום17/09/2021
אינדקס InsurTech582.4359610.52%-סוף יום17/09/2021
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1697.542041.62%סוף יום17/09/2021
אינדקס Energy Storage2723.8750080.62%סוף יום17/09/2021
אינדקס Fitness & Wellness2007.5879890.30%סוף יום17/09/2021
אינדקס קנאביס גלובלי1537.9175350.31%-סוף יום17/09/2021
אינדקס אגרו-טק גלובלי1279.3912950.47%-סוף יום17/09/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4852.6087860.68%-סוף יום17/09/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW3053.3808340.98%-סוף יום17/09/2021
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1461.3235440.28%סוף יום17/09/2021
אינדקס Global Manufacturers1648.7326110.96%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Global Superstores1642.7326670.55%-סוף יום17/09/2021
אינדקס פודטק גלובלי1734.9907420.11%-סוף יום17/09/2021
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101140.0667850.15%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1332.1011572.67%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Global Semiconductors3918.9955231.30%-סוף יום17/09/2021
אינדקס ישראליות בוול-סטריט3890.0816630.03%סוף יום17/09/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2747.8550421.16%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Work From Home3250.1921190.49%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Bio FDA Factor3206.9240321.94%סוף יום17/09/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי4804.372170.87%-סוף יום17/09/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2198.3849211.42%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Cloud Computing6582.2779570.05%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Travel1443.7906540.18%סוף יום17/09/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2951.3040760.74%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Home Entertainment4314.9125470.46%-סוף יום17/09/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי3116.4430141.17%סוף יום17/09/2021
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101876.0975211.62%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1110.2779171.43%-סוף יום17/09/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR985.7959861.40%-סוף יום17/09/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top103807.3125151.82%-סוף יום17/09/2021
אינדקס Shopping Centers REIT TR1023.4629021.42%-סוף יום17/09/2021
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1580.5536930.79%-סוף יום17/09/2021
אינדקס אירופה חברות צמיחה1843.1950410.86%-סוף יום17/09/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1464.4946692.07%סוף יום17/09/2021
אינדקס China Online1867.9980362.26%סוף יום17/09/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2103.5392292.40%סוף יום17/09/2021
אינדקס סין בנקים1213.117010.18%-סוף יום17/09/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי870.9236851.00%סוף יום17/09/2021
אינדקס סין קמעונאות1809.712731.67%סוף יום17/09/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2709.806541.80%סוף יום17/09/2021
אינדקס Asia Semiconductors3027.9136360.99%סוף יום17/09/2021
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1636.9611371.05%סוף יום17/09/2021
אינדקס סין Mid Cap1770.2588550.89%סוף יום17/09/2021
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי3003.1593720.45%סוף יום14/09/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3738.3174720.26%סוף יום14/09/2021
אינדקס ישראליות ת"א-וול סטריט Top351504.3774030.26%סוף יום14/09/2021