ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה155.581940.03%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.809310.04%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד154.744280.10%-סוף יום17/06/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה161.453550.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח חברות EW - TOP100126.065310.01%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג166.386740.22%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג156.487340.02%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.644290.56%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה133.381770.15%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AAA ת"א136.614050.21%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח141.692770.13%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס122.096190.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן159.597510.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי164.816710.16%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד154.239530.00%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי168.524460.15%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד147.203110.04%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי119.754640.17%סוף יום17/06/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד167.343180.01%-סוף יום17/06/2021
אינדקס AA-AAA ישראל 0-2104.511220.16%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 126.686340.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AAי 0-2119.658240.17%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים122.278490.04%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח126.02760.05%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA שקלי121.304040.22%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA צמוד120.843920.01%-סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2107.647860.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.575180.13%סוף יום17/06/2021
אינדקס A מאוזן161.577970.12%סוף יום17/06/2021
אינדקס A תקרת מנפיק136.004560.23%סוף יום17/06/2021
אינדקס A צמוד148.825960.06%-סוף יום17/06/2021
אינדקס A צמוד משקל שווה124.38350.08%-סוף יום17/06/2021
אינדקס A שקלי169.892290.29%סוף יום17/06/2021
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים124.788130.22%סוף יום17/06/2021
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי101.510410.27%סוף יום17/06/2021
אינדקס A ישראל 2-4155.933420.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה133.334360.19%סוף יום17/06/2021
אינדקס HY-BBB180.920270.15%סוף יום17/06/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4150.153250.14%סוף יום17/06/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים134.797870.13%סוף יום17/06/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים177.947250.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA מח"מ 3123.242640.11%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA מח"מ 4128.369830.07%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA מח"מ 5136.586170.05%סוף יום17/06/2021
אינדקס A מח"מ 3127.214270.15%סוף יום17/06/2021
אינדקס A מח"מ 4132.309480.12%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח191.656710.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2112.414610.11%סוף יום17/06/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח161.196460.01%סוף יום17/06/2021
אינדקס צמודות בנקים165.398050.02%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים110.891530.04%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים125.640480.17%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל114.4180.18%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי165.524360.26%סוף יום17/06/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות138.231440.08%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות107.384570.01%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך128.223270.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה126.539380.12%סוף יום17/06/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח138.91910.07%סוף יום17/06/2021
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח130.919070.01%-סוף יום17/06/2021
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח152.012480.22%סוף יום17/06/2021
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'180.246410.30%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה161.988940.13%סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה148.847860.23%סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023104.486220.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.690440.19%סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025109.182670.01%-סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025101.294960.25%סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026106.259250.29%סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024103.972250.14%סוף יום17/06/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)103.99170.16%סוף יום17/06/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)109.548190.14%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)103.26910.17%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 5 שנים)103.160790.13%סוף יום17/06/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023104.81960.15%סוף יום17/06/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6102.691060.10%סוף יום17/06/2021
אינדקס מדינה מאוזן154.000350.11%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי165.158980.04%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד161.074980.20%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5128.335930.08%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5113.414670.28%-סוף יום17/06/2021
אינדקס בנקים ישראל2668.970280.47%-סוף יום17/06/2021
אינדקס בנקים EW3724.618030.52%-סוף יום17/06/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2265.006680.57%-סוף יום17/06/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4019.475740.30%-סוף יום17/06/2021
אינדקס ביטוח EW4299.327650.21%-סוף יום17/06/2021
אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל1803.503950.59%-סוף יום17/06/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1751.424510.89%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1559.716020.67%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1196.916560.95%-סוף יום17/06/2021
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי1837.170640.50%-סוף יום17/06/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2856.31570.43%-סוף יום17/06/2021
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4261.252810.48%סוף יום17/06/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3271.843420.35%-סוף יום17/06/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3677.675710.49%-סוף יום17/06/2021
אינדקס צריכה ישראלית5801.874360.39%-סוף יום17/06/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4169.312130.68%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מזון ישראלי1493.476050.53%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2231.372660.94%-סוף יום17/06/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2316.217270.54%-סוף יום17/06/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5011.115650.86%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1794.930780.77%-סוף יום17/06/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2103.535670.39%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מניות ייצוא ישראל2354.524560.82%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3691.10030.30%-סוף יום17/06/2021
אינדקס מניות Mid Cap4244.757120.25%-סוף יום17/06/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5272.14650.64%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801344.492640.05%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801522.392120.09%סוף יום17/06/2021
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1292.467930.05%-סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet דולר 2023112.351850.09%-סוף יום17/06/2021
אינדקס Bullet דולר 2025116.551610.29%-סוף יום17/06/2021
אינדקס אג"ח הזדמנויות חו"ל103.184070.02%סוף יום17/06/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2533.7449080.59%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Work From Home2999.3869720.48%סוף יום18/06/2021
אינדקס Cloud Computing5858.2079770.93%סוף יום18/06/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן4124.1316931.16%סוף יום18/06/2021
אינדקס Machine Learning2202.784950.25%סוף יום18/06/2021
אינדקס eGaming2874.8355260.21%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2263.6843121.32%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Home Entertainment4224.0285290.36%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Online Streaming2200.5243810.16%סוף יום18/06/2021
אינדקס eLearning1991.3963260.89%סוף יום18/06/2021
אינדקס TravelTech1211.9142160.83%-סוף יום18/06/2021
אינדקס תחבורה עתידית2561.4324721.86%-סוף יום18/06/2021
אינדקס רכב חשמלי6244.7684540.85%סוף יום18/06/2021
אינדקס Space Economy1116.8406031.39%-סוף יום18/06/2021
אינדקס 5G1509.0489781.66%-סוף יום18/06/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2724.6329792.10%-סוף יום18/06/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים4423.0906292.38%-סוף יום18/06/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top103457.7082862.34%-סוף יום18/06/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2968.1606631.07%-סוף יום18/06/2021
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2359.9769592.30%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Financial Data3317.3494861.57%-סוף יום18/06/2021
אינדקס מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע1521.7231951.71%-סוף יום18/06/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים2498.0335030.72%-סוף יום18/06/2021
אינדקס InsurTech898.9585370.85%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1082.8597482.22%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Shopping Centers REIT TR994.8546852.22%-סוף יום18/06/2021
אינדקס ריט עולמי Ex US1115.6997860.81%-סוף יום18/06/2021
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101175.0050511.86%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Global Supermarkets1522.6915451.84%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Global Online Retail3338.4296980.45%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Food Delivery2222.2068450.51%סוף יום18/06/2021
אינדקס Travel1546.2875971.06%-סוף יום18/06/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית2983.235190.94%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Bio FDA Factor3379.3665130.09%סוף יום18/06/2021
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1645.5261430.46%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Pets Care1815.9339091.22%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Health & Wellness1366.7720361.33%-סוף יום18/06/2021
אינדקס תרופות טבעיות וקנאביס1930.4405592.24%-סוף יום18/06/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי2866.6265231.52%-סוף יום18/06/2021
אינדקס אגרו-טק1431.0706251.43%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Global Manufacturers mf1640.6990342.13%-סוף יום18/06/2021
אינדקס אנרגיית מימן2667.4976172.22%-סוף יום18/06/2021
אינדקס אנרגיית שמש ורוח1791.7198430.43%-סוף יום18/06/2021
אינדקס Energy Storage2806.755221.38%-סוף יום18/06/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1775.1721930.65%סוף יום18/06/2021
אינדקס China Online2472.495590.31%סוף יום18/06/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2470.5372121.65%סוף יום18/06/2021
אינדקס סין בנקים1306.1503050.95%-סוף יום18/06/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי1026.6724090.14%סוף יום18/06/2021
אינדקס סין קמעונאות2134.9899920.04%-סוף יום18/06/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה1957.5105662.04%סוף יום18/06/2021
אינדקס סין Mid Cap1708.4738940.72%סוף יום18/06/2021
אינדקס Asia Semiconductors2893.8188960.48%-סוף יום18/06/2021
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1726.7738130.14%סוף יום18/06/2021
אינדקס ישראליות בוול סטריט3743.0295910.05%-סוף יום18/06/2021
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top202817.3665981.04%-סוף יום18/06/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4762.8536690.09%-סוף יום18/06/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3386.4400110.20%סוף יום17/06/2021
אינדקס חומרה ישראלית2952.9677670.64%-סוף יום17/06/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2095.1119721.61%-סוף יום18/06/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR938.5425091.61%-סוף יום18/06/2021
אינדקס US Sectors Top5 Value1531.4687532.06%-סוף יום18/06/2021