ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה157.74210.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד159.478140.25%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.421690.03%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג159.804790.35%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג166.914290.15%סוף יום26/01/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה163.602440.23%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד157.50450.36%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי164.472930.12%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן161.090660.21%סוף יום26/01/2022
אינדקס A צמוד151.786460.29%סוף יום26/01/2022
אינדקס A שקלי170.869080.17%סוף יום26/01/2022
אינדקס A מאוזן163.725780.23%סוף יום26/01/2022
אינדקס HY-BBB כללי185.516790.10%סוף יום26/01/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים136.429040.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים180.214840.30%סוף יום26/01/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4151.720240.20%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה164.777690.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינה מאוזן156.680670.02%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד149.289450.18%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.53020.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי166.638270.15%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד171.304120.42%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי119.928330.10%סוף יום26/01/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'181.035210.11%סוף יום26/01/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות139.452990.06%סוף יום26/01/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)104.72570.09%סוף יום26/01/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים125.009490.18%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג115.001910.12%סוף יום26/01/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)110.82320.12%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3128.510.13%סוף יום26/01/2022
אינדקס Top50 שקלי - משקל תשואה לפדיון125.883090.22%סוף יום26/01/2022
אינדקס Top60 צמוד - משקל תשואה לפדיון128.824170.45%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023105.439180.13%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023108.021480.05%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025111.130480.20%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2025101.459390.11%סוף יום26/01/2022
אינדקס A ישראל 2-4156.99850.17%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך129.276930.28%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה127.994770.24%סוף יום26/01/2022
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6103.768470.15%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023105.747280.09%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים114.509530.03%-סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2113.628730.12%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח192.52230.20%סוף יום26/01/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח163.752260.20%סוף יום26/01/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל169.211440.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות109.574290.44%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח127.85090.31%סוף יום26/01/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק147.983010.19%סוף יום26/01/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק133.55190.42%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים124.944070.17%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 128.231670.23%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה134.840980.19%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2119.868590.06%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026106.40540.12%סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי164.114720.04%-סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד167.484420.07%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.932420.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד128.672850.03%סוף יום26/01/2022
אינדקס A תקרת מנפיק137.200430.19%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA שקלי120.902730.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA צמוד122.733320.27%סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5127.685770.00%סוף יום26/01/2022
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5116.850030.03%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2108.693010.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה151.409580.27%סוף יום26/01/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח140.940810.28%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי136.84470.15%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024104.545960.09%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AA מנפיקים ישראלים123.735690.26%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה134.456010.19%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל115.034740.17%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס123.446140.24%סוף יום26/01/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח143.784480.27%סוף יום26/01/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)100.334880.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח134.037750.35%סוף יום26/01/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח151.802510.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה126.968250.29%סוף יום26/01/2022
אינדקס A שקלי אופק יציב וחיובי101.821930.18%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100128.01470.29%סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality115.363550.08%סוף יום26/01/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים131.508620.45%סוף יום26/01/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד132.104930.30%סוף יום26/01/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד135.264950.24%סוף יום26/01/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4498.926212.46%סוף יום26/01/2022
אינדקס ת"א Mid Cap5224.49042.61%סוף יום26/01/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5610.647631.98%סוף יום26/01/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל5069.186792.78%סוף יום26/01/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1773.32381.25%סוף יום26/01/2022
אינדקס תעשיה ישראל2163.420192.70%סוף יום26/01/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל5515.922932.24%סוף יום26/01/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3956.218153.53%סוף יום26/01/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2160.498472.44%סוף יום26/01/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2353.350842.89%סוף יום26/01/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2730.336622.59%סוף יום26/01/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2489.775662.49%סוף יום26/01/2022
אינדקס צריכה ישראלית6710.213252.07%סוף יום26/01/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum2041.656582.46%סוף יום26/01/2022
אינדקס מזון ישראלי1705.6191.94%סוף יום26/01/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4867.261892.16%סוף יום26/01/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3611.472781.87%סוף יום26/01/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל4385.853592.05%סוף יום26/01/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4856.118233.50%סוף יום26/01/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה4657.860462.01%סוף יום26/01/2022
אינדקס בנקים ישראל3489.748713.51%סוף יום26/01/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4964.876732.11%סוף יום26/01/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1955.061551.46%סוף יום26/01/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2879.30783.20%סוף יום26/01/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1197.196181.23%סוף יום26/01/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2161.536312.14%סוף יום26/01/2022
אינדקס אינדקס חדשנות טכנולוגית ורפואית ישראל1606.463452.31%סוף יום26/01/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי2037.644032.59%סוף יום26/01/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2572.080052.36%סוף יום26/01/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1708.213582.43%סוף יום26/01/2022
אינדקס בנקים ישראל 20/801429.483350.78%סוף יום26/01/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801624.606680.73%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet דולר 2023111.706840.01%סוף יום26/01/2022
אינדקס Bullet דולר 2025114.531330.04%-סוף יום26/01/2022
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top201918.9328460.76%-סוף יום26/01/2022
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל2862.7492441.00%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Online Streaming1301.7464022.05%-סוף יום26/01/2022
אינדקס TravelTech964.0167130.06%סוף יום26/01/2022
אינדקס Pets Care1597.4438380.43%-סוף יום26/01/2022
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי1950.0836660.16%-סוף יום26/01/2022
אינדקס eGaming2456.268780.38%סוף יום26/01/2022
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2842.9597881.81%-סוף יום26/01/2022
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2411.1080860.42%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Financial Data3365.097471.00%-סוף יום26/01/2022
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל2170.0248970.50%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Global Online Retail2176.4300111.64%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Food Brands Top 102809.6683520.98%-סוף יום26/01/2022
אינדקס רכב חשמלי גלובלי5273.3458090.41%-סוף יום26/01/2022
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה1216.9068670.16%-סוף יום26/01/2022
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה2611.3938590.00%סוף יום26/01/2022
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי2872.2548340.31%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Online Betting & Social Gaming1686.1698530.47%-סוף יום26/01/2022
אינדקס InsurTech275.5309152.21%-סוף יום26/01/2022
אינדקס טכנולוגיות 3D1439.1641870.50%-סוף יום26/01/2022
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1209.8953751.46%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Climate Control Systems2079.8091670.71%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Metaverse Economy2552.3872810.57%-סוף יום26/01/2022
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי2040.5194340.26%סוף יום26/01/2022
אינדקס Fitness & Wellness1619.9736691.07%-סוף יום26/01/2022
אינדקס קנאביס גלובלי956.4381790.89%-סוף יום26/01/2022
אינדקס אגרו-טק גלובלי1190.8134190.10%-סוף יום26/01/2022
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי4509.0210851.22%סוף יום26/01/2022
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2910.255571.47%סוף יום26/01/2022
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי1066.4146092.24%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Global Manufacturers1689.4064180.35%סוף יום26/01/2022
אינדקס Global Superstores1614.1325570.45%סוף יום26/01/2022
אינדקס פודטק גלובלי1569.2186460.30%-סוף יום26/01/2022
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101213.7067840.06%סוף יום26/01/2022
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1271.0385180.09%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Global Semiconductors3885.5449661.07%סוף יום26/01/2022
אינדקס Marine Shipping2483.2392261.64%סוף יום26/01/2022
אינדקס Sport Brands3064.9548621.06%-סוף יום26/01/2022
אינדקס ישראליות בוול-סטריט2443.8937790.65%-סוף יום26/01/2022
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2553.0144490.43%סוף יום26/01/2022
אינדקס Work From Home2385.0240441.08%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Bio FDA Factor2425.0650891.26%-סוף יום26/01/2022
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי3591.5109980.69%-סוף יום26/01/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2218.4152640.65%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Cloud Computing4741.7968991.31%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Travel1328.4307750.32%-סוף יום26/01/2022
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2666.2878031.56%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Gaming & Streaming3349.3255181.43%-סוף יום26/01/2022
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי2127.3084731.88%-סוף יום26/01/2022
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101922.9641941.00%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Top10 Tech2679.8409540.18%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Shopping Centers REIT1129.926370.44%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Top10 Online Shopping2417.7491852.33%-סוף יום26/01/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב TR996.6729810.65%-סוף יום26/01/2022
אינדקס שבבים ארה"ב Top103825.4036741.51%סוף יום26/01/2022
אינדקס Shopping Centers REIT TR1045.992990.44%-סוף יום26/01/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1650.6946480.27%-סוף יום26/01/2022
אינדקס US Capital Markets EW1922.6385950.24%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Zirra US Tech Media Sentiment3795.0988680.47%-סוף יום26/01/2022
אינדקס Zirra US ESG Leaders2559.6743870.57%-סוף יום26/01/2022
AI-אינדקס סייבר ארה"ב3022.5401880.64%-סוף יום26/01/2022
אינדקס ביג טק 30 סין1236.4735280.25%-סוף יום26/01/2022
אינדקס China Online1523.2660350.02%-סוף יום26/01/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1781.0421231.68%-סוף יום26/01/2022
אינדקס סין קמעונאות1479.7026010.15%סוף יום26/01/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2650.8847922.83%סוף יום26/01/2022
אינדקס Asia Semiconductors2979.4144910.15%-סוף יום26/01/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1429.161631.29%-סוף יום26/01/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי2925.8252461.50%סוף יום26/01/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2849.6226840.76%סוף יום26/01/2022
אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל3287.0067661.44%סוף יום26/01/2022