ברוכים הבאים לאינדקס!

להלן נתונים עדכניים של מדדים נבחרים:

מדדי מניות בארץ

שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,353.060.14%20.02.6%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,551.480.42%16.53.2%
אינדקס מניות Large Cap1,455.410.23%19.22.0%
אינדקס מניות Mid Cap2,702.960.42%13.23.4%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,146.730.06%-13.33.4%

 

מדדי אג"ח לפדיון

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)107.640.01%2.12.0%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)103.870.07%-3.52.5%-AA

 

מדדי אג"ח Bullet

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.120.02%-2.40.3%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023103.660.07%-2.81.6%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025101.810.05%-4.01.5%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025103.270.00%4.22.4%-AA

 

מדדי אג"ח קונצרני

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה צמוד147.120.09%-4.20.3%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי158.290.09%-4.01.6%AA
אינדקס AA ומעלה מאוזן152.560.09%-4.11.5%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.110.02%-2.01.6%+A
אינדקס A צמוד147.290.06%-3.31.6%A
אינדקס A שקלי161.580.08%-3.24.2%A
אינדקס A מאוזן154.890.06%-3.23.5%A
אינדקס A ישראל 2-4150.810.06%-2.92.4%A
אינדקס HY-BBB158.760.04%-2.96.9%-BBB
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים131.160.04%-2.62.5%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים165.690.11%-5.12.7%-AA
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4141.550.05%-3.02.9%+A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי155.990.08%-3.43.7%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה153.100.07%-3.13.5%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך121.510.11%-4.42.1%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה119.930.13%-3.92.1%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון166.970.06%-3.43.8%+A

 

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.560.17%-5.31.7%+AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.620.08%-3.50.9%+AA

 

מדדי אג"ח גלובלי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3105.390.07%1.51.9%AA
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)109.940.16%3.42.2%A

 
 
 

הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וקונצרניות ללא דירוג BB