ברוכים הבאים לאינדקס!

להלן נתונים עדכניים של מדדים נבחרים:

מדדי מניות בארץ

שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,368.580.16%-21.52.8%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,563.920.09%-16.93.5%
אינדקס מניות Large Cap1,465.180.13%-20.42.0%
אינדקס מניות Mid Cap2,712.760.11%-13.03.6%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,160.620.59%-12.93.8%

 

מדדי אג"ח לפדיון

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)108.250.15%2.01.9%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)104.510.10%3.42.4%-AA

 

מדדי אג"ח Bullet

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.480.13%2.30.3%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023104.000.00%2.71.6%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025102.410.16%4.01.4%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025103.130.01%4.12.5%-AA

 

מדדי אג"ח קונצרני

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה מאוזן152.660.05%4.11.6%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד147.180.17%4.20.2%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי158.460.03%-3.91.6%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.400.07%2.01.6%+A
אינדקס A מאוזן156.240.10%3.23.2%A
אינדקס A צמוד148.150.09%3.21.5%A
אינדקס A שקלי163.570.14%3.23.8%A
אינדקס A ישראל 2-4151.200.11%2.92.5%A
אינדקס HY-BBB160.810.04%-2.96.7%-BBB
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4142.760.10%3.02.9%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.120.08%2.52.5%+A
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים166.240.07%5.12.7%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי157.580.04%3.43.5%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה154.240.10%3.13.3%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך121.780.08%4.32.2%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה120.360.06%3.92.0%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון168.830.02%3.53.5%+A

 

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.570.10%5.21.7%+AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.890.08%3.40.9%+AA

 

מדדי אג"ח גלובלי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3105.210.12%-1.42.1%AA
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)109.140.41%-3.42.4%A

 
 
 

הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/09/2019
* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וקונצרניות ללא דירוג BB