ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.554250.04%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח כללי צמוד151.5756490.02%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח כללי שקלי151.5706840.05%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח צמוד מדורג152.6120970.01%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח שקלי מדורג160.5421290.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס קונצרני ר. קבועה157.1678690.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד149.9249520.01%-סוף יום17/05/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי157.6611390.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA ומעלה מאוזן154.3201810.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס A צמוד145.8421030.05%סוף יום17/05/2022
אינדקס A שקלי164.7605050.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס A מאוזן157.6825920.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס HY-BBB כללי181.6039110.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים133.6055180.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.8995370.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.4808140.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה160.2703650.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינה מאוזן149.0375930.00%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד145.6354110.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי160.6232620.25%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי160.5436990.25%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד161.7916510.06%-סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי114.9871620.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'175.6604120.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.5150950.04%סוף יום17/05/2022
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)105.4112130.04%סוף יום17/05/2022
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A123.399440.09%סוף יום17/05/2022
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A125.9645450.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים119.6063510.20%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח דולר מדורג118.1112490.62%-סוף יום17/05/2022
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)109.6192050.18%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA ישראל 1-3126.6693840.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3100.6299850.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3109.7588880.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון118.8937640.23%סוף יום17/05/2022
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון121.4283710.02%-סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet צמוד 2023106.226580.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 2023107.4197270.42%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet צמוד 2025109.4193660.02%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 202598.7102410.20%סוף יום17/05/2022
אינדקס A ישראל 2-4151.4108260.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך122.3599430.03%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה122.7638310.10%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח מדורג מנגנון לפדיון102.3903450.16%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA לפירעון 2023106.0281470.44%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח CoCo בנקים112.8953080.20%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2109.5656540.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח181.0715940.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס צמודות בנקים וביטוח157.7011140.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס צמודות בנקים ישראל164.3532560.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות100.8704270.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA מנגנון מרווח121.6868060.08%סוף יום17/05/2022
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק140.4343270.19%סוף יום17/05/2022
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק126.7088640.03%-סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים119.5299610.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 122.7662920.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח A משקל שווה130.0273690.16%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA שקלי 0-2118.2916730.19%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet שקלי 2026102.3826310.16%סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינת ישראל שקלי155.7416380.03%-סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד157.7664640.03%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2104.7604420.16%סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד122.3577440.01%סוף יום17/05/2022
אינדקס A תקרת מנפיק132.2922380.18%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA שקלי115.6100940.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA צמוד117.1830120.00%סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 5121.0954730.01%-סוף יום17/05/2022
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5112.4279330.02%-סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA צמוד 0-2109.2636890.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.7683170.18%סוף יום17/05/2022
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח133.7105290.07%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AAA ת"א שקלי131.4756980.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet ישראל 2024103.3015460.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס מודל אג"ח חברות-מדינה115.9729330.06%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה129.4448860.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל110.4739450.19%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס118.4080530.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח137.4280960.10%סוף יום17/05/2022
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים)96.985460.10%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים)102.0282130.08%סוף יום17/05/2022
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח127.1614450.01%סוף יום17/05/2022
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח144.5432560.21%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 3 סינטטי115.6120510.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 4 סינטטי120.9687790.08%סוף יום17/05/2022
אינדקס AA-AAA מח"מ 5 סינטטי127.0775440.08%סוף יום17/05/2022
אינדקס A מח"מ 3 סינטטי124.5685220.15%סוף יום17/05/2022
אינדקס A מח"מ 4 סינטטי127.4999160.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס A צמוד משקל שווה121.9187020.04%סוף יום17/05/2022
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי97.3139670.20%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 3 סינטטי120.7744920.13%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 4 סינטטי124.2237640.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס A-AA מח"מ 5 סינטטי130.5388950.10%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100122.4370190.05%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח אמריקאיות בישראל Quality114.3078130.54%סוף יום17/05/2022
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים124.1902550.03%-סוף יום17/05/2022
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד125.4942910.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד129.5725860.11%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות ישראל 100 - EW4271.7104261.93%סוף יום17/05/2022
אינדקס ת"א Mid Cap4911.9443622.14%סוף יום17/05/2022
אינדקס ת"א Small-Mid Cap5431.9775291.17%סוף יום17/05/2022
אינדקס בנקים וביטוח ישראל4914.781152.65%סוף יום17/05/2022
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה1647.1225651.38%סוף יום17/05/2022
אינדקס תעשיה ישראל2185.576541.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל4811.2085472.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל3434.5999532.09%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות כלכלת ישראל2134.0584531.28%סוף יום17/05/2022
אינדקס ישראל הנהגה נשית2019.9454162.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות2044.8578981.49%סוף יום17/05/2022
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2705.2262322.24%סוף יום17/05/2022
אינדקס ת"א-125 Quality2290.4032422.07%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי1941.8671741.69%סוף יום17/05/2022
אינדקס צריכה ישראלית6329.7519992.12%סוף יום17/05/2022
אינדקס ת"א-125 Smart Momentum2020.4110481.85%סוף יום17/05/2022
אינדקס מזון ישראלי1661.3872850.84%סוף יום17/05/2022
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4471.1389061.78%סוף יום17/05/2022
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3482.9523350.90%סוף יום17/05/2022
אינדקס צריכה מחזורית ישראל4102.3595682.75%סוף יום17/05/2022
אינדקס בנקים משקל שווה4672.0455971.65%סוף יום17/05/2022
אינדקס ביטוח משקל שווה4129.6792164.53%סוף יום17/05/2022
אינדקס בנקים ישראל3344.8437711.63%סוף יום17/05/2022
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW4778.2534461.38%סוף יום17/05/2022
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל1839.9539611.70%סוף יום17/05/2022
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2755.4128651.53%סוף יום17/05/2022
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1102.6396011.39%סוף יום17/05/2022
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי2043.8442172.52%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות צמיחה ישראל2450.7306681.82%סוף יום17/05/2022
אינדקס ת"א-125 מומנטום ענפי2022.6942.03%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות ערך ישראל2688.369692.54%סוף יום17/05/2022
אינדקס 100 ESG אנטרופי1721.1346131.62%סוף יום17/05/2022
אינדקס בנקים ישראל 20/801384.5680720.42%סוף יום17/05/2022
אינדקס נדל"ן מניב 20/801517.4898610.36%סוף יום17/05/2022
אינדקס Quality ישראל 20/801301.4644930.45%סוף יום17/05/2022
אינדקס Bullet דולר 2023110.969270.04%שער רציף17/05/2022
אינדקס Bullet דולר 2025110.095980.00%שער רציף17/05/2022
אינדקס ישראליות בחו"ל EW - Top201611.6957434.68%סוף יום17/05/2022
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל2343.1072314.02%סוף יום17/05/2022
אינדקס Online Streaming948.0546283.45%סוף יום17/05/2022
אינדקס TravelTech769.2808522.71%סוף יום17/05/2022
אינדקס Pets Care1445.1885772.75%סוף יום17/05/2022
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי1665.2972953.55%סוף יום17/05/2022
אינדקס eGaming2168.7229043.80%סוף יום17/05/2022
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2485.3008211.72%סוף יום17/05/2022
אינדקס מנהלי סל ומדדים גלובליים2045.7164942.32%סוף יום17/05/2022
אינדקס Financial Data3019.4308161.76%סוף יום17/05/2022
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל1778.9789245.59%סוף יום17/05/2022
אינדקס Global Online Retail1589.5812844.57%סוף יום17/05/2022
אינדקס Food Brands Top 101519.4628640.15%-סוף יום17/05/2022
אינדקס רכב חשמלי גלובלי4030.8368835.87%סוף יום17/05/2022
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה1099.0700340.09%-סוף יום17/05/2022
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה2432.9759330.50%סוף יום17/05/2022
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי2656.2169723.56%סוף יום17/05/2022
אינדקס Online Betting & Social Gaming1365.1019473.50%סוף יום17/05/2022
אינדקס InsurTech214.6531993.67%סוף יום17/05/2022
אינדקס חדשנות רפואית גלובלי1014.379462.55%סוף יום17/05/2022
אינדקס Climate Control Systems1724.9647051.64%סוף יום17/05/2022
אינדקס Metaverse Economy2037.3619393.26%סוף יום17/05/2022
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי1877.5858384.84%סוף יום17/05/2022
אינדקס Fitness & Wellness1307.0272422.04%סוף יום17/05/2022
אינדקס אגרו-טק גלובלי1146.8907422.90%סוף יום17/05/2022
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי3897.7111063.63%סוף יום17/05/2022
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2625.984454.30%סוף יום17/05/2022
אינדקס שירותי מסחר במטבעות דיגיטליים ובני"ע גלובלי827.4591283.31%סוף יום17/05/2022
אינדקס Global Manufacturers1529.3758921.60%סוף יום17/05/2022
אינדקס פודטק גלובלי1414.0555941.67%סוף יום17/05/2022
אינדקס יצרני מזון גלובליים Top101293.2360710.26%-סוף יום17/05/2022
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1304.1849254.99%סוף יום17/05/2022
אינדקס Global Semiconductors3487.5667824.15%סוף יום17/05/2022
אינדקס Marine Shipping3054.7496661.72%סוף יום17/05/2022
אינדקס Sport Brands2376.9829262.43%סוף יום17/05/2022
אינדקס Environment Care1842.8768192.15%סוף יום17/05/2022
אינדקס ישראליות בוול-סטריט2031.4987593.66%סוף יום17/05/2022
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2188.7094723.16%סוף יום17/05/2022
אינדקס Work From Home1863.5575921.74%סוף יום17/05/2022
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי2964.9237190.49%סוף יום17/05/2022
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2112.270922.17%סוף יום17/05/2022
אינדקס Cloud Computing3564.926560.73%סוף יום17/05/2022
אינדקס Travel1135.4342013.42%סוף יום17/05/2022
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2337.7016963.38%סוף יום17/05/2022
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי1702.1205092.34%סוף יום17/05/2022
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101754.8606970.90%סוף יום17/05/2022
אינדקס Top10 Tech2180.4577263.07%סוף יום17/05/2022
אינדקס Shopping Centers REIT1135.9844872.83%סוף יום17/05/2022
אינדקס שבבים ארה"ב Top103352.5252594.74%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי1615.4151032.21%סוף יום17/05/2022
אינדקס US Capital Markets EW1688.8396522.98%סוף יום17/05/2022
אינדקס מניות ערך ארה"ב1800.3693022.99%סוף יום17/05/2022
אינדקס Zirra US Tech Media Sentiment3254.0066912.19%סוף יום17/05/2022
אינדקס Zirra US ESG Leaders2580.8482461.54%סוף יום17/05/2022
אינדקס Zirra US Human Capital2017.3662841.62%סוף יום17/05/2022
אינדקס סייבר ארה"ב מבוסס AI2762.9025621.44%סוף יום17/05/2022
אינדקס US Quality2263.9532231.85%סוף יום17/05/2022
אינדקס ביג טק 30 סין959.4513286.34%סוף יום17/05/2022
אינדקס China Online1191.9593825.23%סוף יום17/05/2022
אינדקס חברות צריכה סיניות1412.5676114.31%סוף יום17/05/2022
אינדקס סין קמעונאות1156.3188312.43%סוף יום17/05/2022
אינדקס סין אנרגיה ירוקה2188.0469133.62%סוף יום17/05/2022
אינדקס Asia Semiconductors2352.7433692.95%סוף יום17/05/2022
אינדקס חברות צריכה אסייתיות1153.0800592.86%סוף יום17/05/2022
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי2606.7204872.52%סוף יום17/05/2022
אינדקס תוכנה ישראלית2339.81310.27%-סוף יום17/05/2022
אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל3133.0851551.49%סוף יום17/05/2022