ברוכים הבאים לאינדקס!

להלן נתונים עדכניים של מדדים נבחרים:

מדדי מניות בארץ

שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,434.790.84%-21.92.8%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,705.951.19%-17.53.5%
אינדקס מניות Large Cap1,523.510.46%-20.62.2%
אינדקס מניות Mid Cap2,891.211.62%-14.33.6%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,275.741.01%-13.93.8%

 

מדדי אג"ח לפדיון

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)108.610.08%-2.01.7%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)105.470.02%-3.42.2%-AA

 

מדדי אג"ח Bullet

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.820.01%-2.20.0%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023104.710.04%-2.61.4%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025103.740.10%-3.91.0%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025104.820.03%-4.02.2%-AA

 

מדדי אג"ח קונצרני

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה מאוזן153.850.04%-4.01.4%AA
אינדקס AA ומעלה צמוד148.150.08%-4.10.1%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי159.660.02%-3.91.5%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.930.02%-2.11.4%+A
אינדקס A מאוזן158.350.05%-3.22.9%A
אינדקס A צמוד150.020.10%-3.21.0%A
אינדקס A שקלי166.040.02%-3.33.6%A
אינדקס A ישראל 2-4153.110.04%-2.82.1%A
אינדקס HY-BBB164.690.18%-2.95.9%-BBB
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4143.950.04%-2.92.6%+A
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.800.04%-2.62.2%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים168.820.07%-5.12.5%-AA
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי159.650.03%-3.43.3%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה156.380.08%-3.22.9%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך123.260.06%-4.21.9%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה121.620.04%-3.91.9%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון170.680.02%-3.63.2%+A

 

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה152.170.06%-5.21.5%AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.430.02%-3.50.8%+AA

 

מדדי אג"ח גלובלי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3105.800.05%1.21.9%AA
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)110.400.20%3.22.2%A

 
 
 

הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 11/11/2019
* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וקונצרניות ללא דירוג BB