ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה154.2475470.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.7464860.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד152.1683860.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה158.9469520.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג164.4411750.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג153.40.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.0883210.00%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה131.7723960.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AAA ת"א135.2676270.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח139.2003850.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס120.3890570.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן157.5298960.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי163.6564980.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד151.1984560.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.618740.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד144.9791060.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי118.6033270.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד163.774020.08%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 124.765790.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח123.9969940.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA שקלי120.4120780.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA צמוד118.623130.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2106.7172850.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3126.4032470.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס A מאוזן158.8581980.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס A תקרת מנפיק133.7752130.08%סוף יום11/04/2021
אינדקס A צמוד145.9174840.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס A שקלי167.6794720.08%סוף יום11/04/2021
אינדקס A שקלי ישראל123.7679570.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס A ישראל 2-4153.9953570.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה131.211810.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס HY-BBB175.0188410.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.4374720.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.6597130.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים174.9756670.09%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח189.1878010.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2110.871530.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח158.5071110.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)162.1628360.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים108.5634080.01%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים124.8457120.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל113.1183230.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי163.1312580.08%סוף יום11/04/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות136.9864480.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות105.1822230.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך126.0897360.08%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה124.5604570.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח136.8159830.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס צמוד A ומעלה פקטור מרווח128.0460540.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון177.7177050.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה159.3543310.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.605490.10%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023103.3896310.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.1350810.03%-סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025107.112530.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025100.5026150.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026105.2973640.06%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024103.0949940.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)103.1721950.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)107.6426290.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)101.9120990.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 5 שנים)101.7023080.04%סוף יום11/04/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023103.9047320.01%סוף יום11/04/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6101.5517550.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס מדינה מאוזן153.3195070.01%-סוף יום11/04/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי166.0319760.03%סוף יום11/04/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד158.7343050.05%-סוף יום11/04/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5128.5975520.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5111.4983480.01%סוף יום11/04/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3497.1150170.86%סוף יום11/04/2021
אינדקס מניות Mid Cap4024.4138070.86%סוף יום11/04/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap4834.8189570.72%סוף יום11/04/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2352.9304681.71%סוף יום11/04/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2161.1772131.33%סוף יום11/04/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3314.5804930.24%-סוף יום11/04/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3472.0092910.89%סוף יום11/04/2021
אינדקס צריכה ישראלית5667.0390140.49%סוף יום11/04/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4107.8166590.85%סוף יום11/04/2021
אינדקס מזון ישראלי1520.2536760.27%-סוף יום11/04/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5212.388940.53%סוף יום11/04/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל3749.9951081.25%סוף יום11/04/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2072.0861660.83%סוף יום11/04/2021
אינדקס בנקים EW3382.4340970.78%סוף יום11/04/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1664.866641.05%סוף יום11/04/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1143.8338991.02%סוף יום11/04/2021
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1487.4380711.54%סוף יום11/04/2021
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל3798.4785611.44%סוף יום11/04/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2562.623320.46%סוף יום11/04/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1729.109290.57%סוף יום11/04/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2020.1010960.85%סוף יום11/04/2021
אינדקס מניות ייצוא ישראל2324.6454510.34%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801304.8557140.20%סוף יום11/04/2021
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801463.5207520.33%סוף יום11/04/2021
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1282.6208590.07%סוף יום11/04/2021
אינדקס Bullet דולר 2023112.217060.04%23:0007/04/2021
אינדקס Bullet דולר 2025116.02260.08%23:0007/04/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2501.035630.73%23:0509/04/2021
אינדקס Work From Home2805.788370.16%23:0509/04/2021
אינדקס Cloud Computing5361.896810.01%-23:0509/04/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן3596.411560.18%23:0509/04/2021
אינדקס Machine Learning2095.404950.32%23:0009/04/2021
אינדקס eGaming2882.328520.29%-23:0009/04/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2214.309680.05%23:0009/04/2021
אינדקס Home Entertainment4321.540870.16%23:0509/04/2021
אינדקס eLearning2302.306540.60%-23:0009/04/2021
אינדקס TravelTech1298.054510.93%-23:0009/04/2021
אינדקס תחבורה עתידית2537.180070.41%-23:0009/04/2021
אינדקס רכב חשמלי5409.387981.75%-23:0009/04/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top103483.980790.11%23:0509/04/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2915.753991.23%23:0009/04/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים2500.688010.68%23:0009/04/2021
אינדקס Financial Data3173.770690.84%23:0009/04/2021
אינדקס InsurTech967.462860.56%-23:0009/04/2021
אינדקס Shopping Centers REIT999.09070.17%-23:0509/04/2021
אינדקס ריט עולמי Ex US1065.308270.20%-23:0009/04/2021
אינדקס Global Online Retail3577.518860.81%-23:0009/04/2021
אינדקס Food Delivery2152.192771.32%23:0009/04/2021
אינדקס Travel1653.808960.56%-23:0509/04/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית3042.152440.36%23:0509/04/2021
אינדקס Bio FDA Factor3307.656021.97%-23:0509/04/2021
אינדקס חדשנות רפואית1597.79870.11%23:0009/04/2021
אינדקס Pets Care1675.96020.84%23:0009/04/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2139.977561.20%23:0509/04/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי2930.949130.59%23:0509/04/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1877.352571.77%-23:0509/04/2021
אינדקס China Online2736.200081.71%-23:0509/04/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2396.346572.05%-23:0509/04/2021
אינדקס סין בנקים1292.612750.36%-23:0509/04/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי1080.556590.71%-23:0509/04/2021
אינדקס סין קמעונאות2283.571512.07%-23:0509/04/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה1774.828531.48%-23:0509/04/2021
אינדקס Asia Semiconductors2791.555610.74%-23:0509/04/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4424.451210.24%-23:0009/04/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3556.700170.65%23:0508/04/2021
אינדקס חומרה ישראלית2919.131060.15%23:0508/04/2021
אינדקס קנאביס ישראל-חו"ל2064.9391767.17%23:0508/04/2021
אינדקס אנרגיית מימן2874.793310.25%-23:0009/04/2021
אינדקס אנרגיית שמש ורוח1985.23450.74%-23:0009/04/2021
אינדקס Energy Storage3174.777960.59%-23:0009/04/2021
אינדקס Health & Wellness1352.259340.00%23:0009/04/2021
אינדקס תרופות טבעיות וקנאביס2106.846250.05%23:0009/04/2021
אינדקס אגרו-טק1544.392850.22%23:0009/04/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים4535.581540.37%-23:0009/04/2021
אינדקס 5G1426.846850.05%-23:0009/04/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2828.003130.23%-23:0009/04/2021