ברוכים הבאים לאינדקס!

אינדקס היא חברת פינטק המתמחה בפיתוח והשקת פתרונות מתקדמים לעולם ההשקעות ופתרונות ביג דאטה עבור גופים פיננסים

 

 

מדדי אינדקס
שם מדדשער אחרוןשינוי יומיעדכון אחרוןיום מסחר
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה154.204820.01%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח כללי שקלי158.75330.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח כללי צמוד152.078170.03%-סוף יום13/04/2021
אינדקס קונצרני ר. קבועה159.099530.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי מדורג164.698840.16%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח צמוד מדורג153.444790.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח דולר מדורג114.183730.18%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה131.920270.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AAA ת"א135.498530.17%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח139.355590.12%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס120.498480.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA ומעלה מאוזן157.662540.09%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA ומעלה שקלי163.869560.14%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA ומעלה צמוד151.207820.03%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי167.773770.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד145.068570.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי118.795460.16%סוף יום13/04/2021
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד163.760250.02%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח AA משקל שווה 124.865480.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA מנגנון מרווח124.066540.07%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA שקלי120.596050.17%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA צמוד118.738920.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA צמוד 0-2106.859140.09%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA ישראל 1-3126.562930.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס A מאוזן159.106980.16%סוף יום13/04/2021
אינדקס A תקרת מנפיק134.038360.19%סוף יום13/04/2021
אינדקס A צמוד146.089970.11%סוף יום13/04/2021
אינדקס A שקלי168.023030.21%סוף יום13/04/2021
אינדקס A שקלי ישראל123.989040.17%סוף יום13/04/2021
אינדקס A ישראל 2-4154.166460.11%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח A משקל שווה131.454690.18%סוף יום13/04/2021
אינדקס HY-BBB174.994270.06%סוף יום13/04/2021
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4147.58210.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים132.826880.11%סוף יום13/04/2021
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים175.124890.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח189.226380.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2110.946030.07%סוף יום13/04/2021
אינדקס צמודות בנקים וביטוח158.586370.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס צמודות בנקים (כולל רובד 2)162.216670.05%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח CoCo בנקים108.567530.02%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים124.959930.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל113.210620.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי163.393840.18%סוף יום13/04/2021
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות137.023570.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות105.179870.06%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך126.253150.13%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה124.708420.13%סוף יום13/04/2021
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח136.970590.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס צמוד A ומעלה פקטור מרווח128.129010.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון177.904440.13%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה159.635170.15%סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח במרווח גבוה144.810660.15%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet צמוד 2023103.537320.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2023107.281970.13%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet צמוד 2025107.119280.00%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2025100.653230.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet שקלי 2026105.411550.15%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet ישראל 2024103.227380.12%סוף יום13/04/2021
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)103.244720.07%סוף יום13/04/2021
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)107.808080.15%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)102.077420.15%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 5 שנים)101.78660.10%סוף יום13/04/2021
אינדקס A-AA לפירעון 2023104.125810.17%סוף יום13/04/2021
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6101.631050.09%סוף יום13/04/2021
אינדקס מדינה מאוזן153.157030.06%-סוף יום13/04/2021
אינדקס מדינת ישראל שקלי165.902990.04%-סוף יום13/04/2021
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד158.515320.09%-סוף יום13/04/2021
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5128.572350.02%-סוף יום13/04/2021
אינדקס מדינה צמוד מח"מ 5111.506820.02%סוף יום13/04/2021
אינדקס מניות ישראל 100 - EW3487.006760.07%סוף יום13/04/2021
אינדקס מניות Mid Cap4021.417860.26%סוף יום13/04/2021
אינדקס ת"א Small-Mid Cap4871.539620.75%סוף יום13/04/2021
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל2324.316820.05%סוף יום13/04/2021
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל2164.651090.47%סוף יום13/04/2021
אינדקס צריכה בסיסית ישראל3297.722510.32%-סוף יום13/04/2021
אינדקס צריכה מחזורית ישראל3505.266150.77%סוף יום13/04/2021
אינדקס צריכה ישראלית5680.278690.26%סוף יום13/04/2021
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל4158.914910.58%סוף יום13/04/2021
אינדקס מזון ישראלי1511.104280.37%-סוף יום13/04/2021
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW5158.963180.02%-סוף יום13/04/2021
אינדקס בנקים וביטוח ישראל3730.523890.29%-סוף יום13/04/2021
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי2051.910230.58%-סוף יום13/04/2021
אינדקס בנקים EW3343.447860.70%-סוף יום13/04/2021
אינדקס שירותים פיננסיים בישראל1663.83810.06%סוף יום13/04/2021
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל1143.5860.07%סוף יום13/04/2021
אינדקס מימון חוץ בנקאי בישראל1492.825850.38%סוף יום13/04/2021
אינדקס נדל"ן מסחרי ישראל3830.101730.43%סוף יום13/04/2021
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל2609.128811.59%סוף יום13/04/2021
אינדקס מניות כלכלת ישראל1727.685640.30%סוף יום13/04/2021
אינדקס ת"א-125 Quality2023.182910.09%סוף יום13/04/2021
אינדקס מניות ייצוא ישראל2297.978790.08%-סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/801302.528880.10%-סוף יום13/04/2021
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/801466.671590.16%סוף יום13/04/2021
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%1282.028190.01%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet דולר 2023112.231630.04%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bullet דולר 2025116.008660.14%סוף יום13/04/2021
אינדקס ביג טק 30 ארה"ב2535.837061.37%סוף יום13/04/2021
אינדקס Work From Home2865.267912.06%סוף יום13/04/2021
אינדקס Cloud Computing5570.577913.32%סוף יום13/04/2021
אינדקס סייבר למיחשוב ענן3761.671273.75%סוף יום13/04/2021
אינדקס Machine Learning2160.990343.29%סוף יום13/04/2021
אינדקס eGaming2899.552091.09%סוף יום13/04/2021
אינדקס Online Betting & Social Gaming2199.118721.43%סוף יום13/04/2021
אינדקס Home Entertainment4321.374090.83%סוף יום13/04/2021
אינדקס eLearning2308.889551.19%סוף יום13/04/2021
אינדקס TravelTech1284.346770.45%סוף יום13/04/2021
אינדקס תחבורה עתידית2519.924330.37%סוף יום13/04/2021
אינדקס רכב חשמלי5320.622331.95%סוף יום13/04/2021
אינדקס שבבים ארה"ב Top103468.85840.35%סוף יום13/04/2021
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות2922.272980.45%סוף יום13/04/2021
אינדקס תשלומים דיגיטליים2509.652440.36%סוף יום13/04/2021
אינדקס Financial Data3206.588890.76%סוף יום13/04/2021
אינדקס InsurTech951.716680.45%סוף יום13/04/2021
אינדקס Shopping Centers REIT1004.417920.28%סוף יום13/04/2021
אינדקס ריט עולמי Ex US1067.774860.77%סוף יום13/04/2021
אינדקס Global Online Retail3570.483510.26%סוף יום13/04/2021
אינדקס Food Delivery2187.577231.69%סוף יום13/04/2021
אינדקס Travel1632.760870.22%סוף יום13/04/2021
אינדקס בריאות דיגיטלית3068.877320.89%סוף יום13/04/2021
אינדקס Bio FDA Factor3267.018031.25%סוף יום13/04/2021
אינדקס חדשנות רפואית1616.977741.52%סוף יום13/04/2021
אינדקס Pets Care1699.096280.95%סוף יום13/04/2021
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב2129.908110.92%-סוף יום13/04/2021
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי2966.7850.42%סוף יום13/04/2021
אינדקס ביג טק 30 סין1837.672490.66%-סוף יום13/04/2021
אינדקס China Online2673.281010.48%-סוף יום13/04/2021
אינדקס חברות צריכה סיניות2367.086520.30%סוף יום13/04/2021
אינדקס סין בנקים1286.553680.06%-סוף יום13/04/2021
אינדקס סין תיירות ופנאי1052.080581.23%-סוף יום13/04/2021
אינדקס סין קמעונאות2197.540551.63%-סוף יום13/04/2021
אינדקס סין אנרגיה ירוקה1716.306521.35%-סוף יום13/04/2021
אינדקס Asia Semiconductors2746.342790.24%-סוף יום13/04/2021
אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל4674.458685.98%סוף יום13/04/2021
אינדקס תוכנה ישראלית3581.974110.74%סוף יום13/04/2021
אינדקס חומרה ישראלית2896.06290.59%סוף יום13/04/2021
אינדקס קנאביס ישראל-חו"ל2021.904010.08%סוף יום13/04/2021
אינדקס אנרגיית מימן2808.103980.68%סוף יום13/04/2021
אינדקס אנרגיית שמש ורוח1931.691640.26%-סוף יום13/04/2021
אינדקס Energy Storage3111.447541.29%סוף יום13/04/2021
אינדקס Health & Wellness1359.67530.14%-סוף יום13/04/2021
אינדקס תרופות טבעיות וקנאביס2043.011351.47%סוף יום13/04/2021
אינדקס אגרו-טק1522.172241.47%-סוף יום13/04/2021
אינדקס יצרני ציוד לשבבים4468.047130.27%-סוף יום13/04/2021
אינדקס 5G1422.260190.28%סוף יום13/04/2021
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW2784.011020.28%-סוף יום13/04/2021