ברוכים הבאים לאינדקס!

להלן נתונים עדכניים של מדדים נבחרים:

מדדי מניות בארץ

שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,317.132.66%-20.02.7%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,481.362.75%-16.53.3%
אינדקס מניות Large Cap1,410.043.12%-19.12.0%
אינדקס מניות Mid Cap2,631.062.66%-13.23.5%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,102.801.40%-13.23.4%

 

מדדי אג"ח לפדיון

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)107.580.06%-2.12.1%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)103.760.11%-3.52.5%-AA

 

מדדי אג"ח Bullet

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס Bullet צמוד 2023101.030.09%-2.40.4%-AA
אינדקס Bullet שקלי 2023103.620.04%-2.81.6%+A
אינדקס Bullet צמוד 2025101.670.13%-4.01.5%+A
אינדקס Bullet שקלי 2025103.040.22%-4.12.5%-AA

 

מדדי אג"ח קונצרני

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס AA ומעלה צמוד146.960.11%-4.10.3%AA
אינדקס AA ומעלה שקלי158.230.03%-3.91.6%AA
אינדקס AA ומעלה מאוזן152.480.05%-4.11.5%AA
אינדקס A-AA ישראל 1-3127.090.01%-2.01.6%+A
אינדקס A צמוד147.100.13%-3.31.7%A
אינדקס A שקלי161.380.12%-3.24.3%A
אינדקס A מאוזן154.730.10%-3.23.5%A
אינדקס A ישראל 2-4150.620.13%-2.92.4%A
אינדקס HY-BBB158.420.21%-2.97.0%-BBB
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים131.050.08%-2.52.6%-AA
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים165.470.13%-5.12.7%-AA
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4141.400.11%-3.03.0%+A
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי155.820.11%-3.43.8%+A
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה152.970.09%-3.13.5%A
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך121.450.05%-4.42.1%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה119.810.10%-3.92.1%-AA
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון166.950.01%-3.43.8%+A

 

מדדי אג"ח כללי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימית*דירוג**
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה150.900.22%5.41.6%+AA
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות135.740.09%3.50.9%+AA

 

מדדי אג"ח גלובלי

שם המדדשערשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3105.330.05%-1.52.0%AA
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)109.900.04%-3.42.2%A

 
 
 

הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/08/2019
* במדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת, הסדרות הצמודות חושבו בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות ממשלתיות דורגו AAA וקונצרניות ללא דירוג BB