אינדקס A דולר גלובלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A דולר גלובלי כולל 30 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A) במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון110.94
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד76.5 מיליארד $
מח"מ ברוטו3.61
תשואה פנימית2.04%
מרווח ממשלתי1.65%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.72%5.91%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.41%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.10------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4107
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Coca-Cola10/2025צריכה בסיסיתארה"ב3.5652
Visa12/2025פיננסיםארה"ב3.5502
Pfizer12/2026בריאותארה"ב3.5484
Amazon.com08/2027צריכה מחזוריתארה"ב3.5274
Novartis05/2024בריאותשוויץ3.5265
GlaxoSmithKline05/2022בריאותבריטניה3.5075
Intel07/2025טכנולוגיהארה"ב3.5032
Qualcomm05/2022טכנולוגיהארה"ב3.4965
Comcast03/2026תקשורתארה"ב3.4831
Merck & Co02/2025בריאותארה"ב3.4763
UnitedHealth07/2025בריאותארה"ב3.4687
Gilead Sciences03/2026בריאותארה"ב3.4637
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב3.4529
Oracle09/2021טכנולוגיהארה"ב3.4513
Diageo04/2023צריכה בסיסיתבריטניה3.4504
Royal Dutch Shell05/2025אנרגיההולנד3.4501
Medtronic03/2025בריאותארה"ב3.4461
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב3.4418
Berkshire Hathaway03/2026פיננסיםארה"ב3.4349
Deere03/2023תעשיהארה"ב3.4078
Cooperatieve Rabobank02/2022פיננסיםהולנד3.4039
Sanofi03/2021בריאותצרפת3.4038
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן3.3934
BNP Paribas01/2021פיננסיםצרפת3.3729
HSBC04/2021פיננסיםבריטניה3.3694
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב3.2895
BP11/2028אנרגיהבריטניה3.2819
Wells Fargo01/2023פיננסיםארה"ב3.413
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב3.42
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020110.77
02/04/2020110.80
01/04/2020110.90
31/03/2020110.91
30/03/2020110.13
26/03/2020109.14
25/03/2020107.63
24/03/2020106.24
23/03/2020105.93
19/03/2020105.65
18/03/2020106.88
17/03/2020108.66
16/03/2020110.01
12/03/2020110.67
11/03/2020111.87
09/03/2020112.75
05/03/2020113.71
04/03/2020113.54
03/03/2020113.32
27/02/2020112.18
26/02/2020112.18
25/02/2020112.20
24/02/2020112.07
20/02/2020111.63
19/02/2020111.52
18/02/2020111.60
13/02/2020111.40
12/02/2020111.33
11/02/2020111.45
10/02/2020111.55
06/02/2020111.23
05/02/2020111.12
04/02/2020111.26
03/02/2020111.51
30/01/2020111.36
29/01/2020111.27
28/01/2020111.02
27/01/2020111.02
23/01/2020110.80
22/01/2020110.74
21/01/2020110.69
16/01/2020110.48
15/01/2020110.46
14/01/2020110.43
13/01/2020110.38
09/01/2020110.33
08/01/2020110.18
07/01/2020110.38
06/01/2020110.45
02/01/2020110.23
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.