אינדקס Environment Care

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Environment Care כולל מניות של חברות גלובלות המתמחות בפתרונות לשיפור איכות הסביבה
 
נתוני שוק
שווי ני"ע משוקלל11.2 מיליארד $
מכפיל רווח34.6
מכפיל הון3.9
תשואת דיב'1.16%
שער אחרון1,804.13
שינוי יומי0.14%-
מספר ניירות במדד37
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
17.31%-4.04%-34.57%65.06%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
15.30%18.28%15.74%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.16-0.640.72
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 16/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6143
ISIN מדדILINDX161434
סימול בלומברגINDX6143
מועד השקת המדד03/12/2021
התחלת נתונים היסטוריים29/12/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
מגבלת משקל נייר5%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרגלובלי
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעמגוון מטבעות כמפורט במתודולוגיה
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: שירותי פסולת כלליים; יצרני ציוד ומערכות בקרה סביבתיות. אף על פי האמור לעיל, חברות הפועלות באחד התחומים הבאים: יצרני נשק, ייצור והפקת נפט וגז או הפקת פחם, לפי סיווג עורך המדד, לא תיכללנה במדד
שווי שוק מינימלי500 מיליון $
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינת התאגדותמשקל במדד (%)
Energy RecoveryERII USתעשיהארה"ב5.4143
Casella Waste SystemsCWST USתעשיהארה"ב5.3851
GFL EnvironmentalGFL CNתעשיהקנדה5.2611
Waste ManagementWM USתעשיהארה"ב4.6323
Evoqua Water TechnologiesAQUA USתעשיהארה"ב4.4604
Montrose EnvironmentalMEG USתעשיהארה"ב4.3291
EcolabECL USחומרי גלםארה"ב4.2324
Waste ConnectionsWCN CNתעשיהקנדה4.0327
SNC-LavalinSNC CNתעשיהקנדה3.7872
NV5 GlobalNVEE USתעשיהארה"ב3.7013
Republic ServicesRSG USתעשיהארה"ב3.5583
Tetra TechTTEK USתעשיהארה"ב3.5272
United UtilitiesUU/ LNתשתיותבריטניה3.4002
Cleanaway Waste ManagementCWY AUתעשיהאוסטרליה2.9947
CSW IndustrialsCSWI USתעשיהארה"ב2.9367
WSP GlobalWSP CNתעשיהקנדה2.7954
China Conch Venture586 HKתעשיהאיי קיימן2.6628
ArcadisARCAD NAתעשיההולנד2.3321
AECOMACM USתעשיהארה"ב2.1679
Asahi Holdings5857 JPחומרי גלםיפן2.1581
UmicoreUMI BBחומרי גלםבלגיה2.1136
StantecSTN CNתעשיהקנדה2.965
StericycleSRCL USתעשיהארה"ב2.0384
HarscoHSC USתעשיהארה"ב1.8018
BiffaBIFF LNתעשיהבריטניה1.6583
Realord1196 HKתעשיהברמודה1.6557
SimsSGM AUחומרי גלםאוסטרליה1.5637
Organo6368 JPתעשיהיפן1.5038
CalixCXL AUחומרי גלםאוסטרליה1.2393
Schnitzer Steel IndustriesSCHN USחומרי גלםארה"ב1.1533
RenewiRWI LNתעשיהבריטניה1.1229
DerichebourgDBG FPתעשיהצרפת1.553
Metawater9551 JPתעשיהיפן1.391
Kurita Water Industries6370 JPתעשיהיפן1.99
Matsuda Sangyo7456 JPתעשיהיפן0.8257
Global AtomicGLO CNחומרי גלםקנדה0.7582
DOWA5714 JPחומרי גלםיפן0.897
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
DateLevel
13/05/20221,806.58
12/05/20221,770.78
11/05/20221,782.53
10/05/20221,806.78
09/05/20221,814.92
06/05/20221,880.33
05/05/20221,895.87
04/05/20221,956.15
03/05/20221,928.56
02/05/20221,941.24
29/04/20221,965.75
28/04/20221,997.88
27/04/20221,982.12
26/04/20221,973.58
25/04/20222,005.95
22/04/20222,019.88
21/04/20222,083.47
20/04/20222,103.78
19/04/20222,089.95
18/04/20222,059.97
15/04/20222,074.90
14/04/20222,075.41
13/04/20222,083.46
12/04/20222,076.58
11/04/20222,072.82
08/04/20222,094.16
07/04/20222,091.16
06/04/20222,079.49
05/04/20222,108.08
04/04/20222,126.61
01/04/20222,120.44
31/03/20222,112.34
30/03/20222,124.58
29/03/20222,118.87
28/03/20222,117.56
25/03/20222,115.93
24/03/20222,114.76
23/03/20222,116.30
22/03/20222,130.80
21/03/20222,137.45
18/03/20222,170.09
17/03/20222,155.08
16/03/20222,117.58
15/03/20222,094.86
14/03/20222,073.27
11/03/20222,089.57
10/03/20222,099.19
09/03/20222,078.61
08/03/20222,031.47
07/03/20222,037.57
04/03/20222,065.08
03/03/20222,084.64
02/03/20222,076.27
01/03/20222,050.92
28/02/20222,044.07
25/02/20222,025.35
24/02/20221,980.03
23/02/20221,991.25
22/02/20222,000.44
21/02/20222,035.91
18/02/20222,041.33
17/02/20222,058.56
16/02/20222,066.60
15/02/20222,053.76
14/02/20222,036.82
11/02/20222,065.17
10/02/20222,086.84
09/02/20222,098.01
08/02/20222,051.48
07/02/20222,028.50
04/02/20222,022.91
03/02/20222,028.89
02/02/20222,058.56
01/02/20222,038.67
31/01/20222,020.74
28/01/20221,976.92
27/01/20221,942.28
26/01/20221,990.65
25/01/20221,987.12
24/01/20222,040.72
21/01/20222,041.97
20/01/20222,076.19
19/01/20222,074.58
18/01/20222,099.81
17/01/20222,126.21
14/01/20222,132.24
13/01/20222,168.83
12/01/20222,179.75
11/01/20222,166.27
10/01/20222,165.35
07/01/20222,187.41
06/01/20222,213.83
05/01/20222,233.22
04/01/20222,189.47
03/01/20222,186.78
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.