אינדקס אנרגיה ירוקה חו"ל-ישראל

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
 
נתונים עיקריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שם ניירטיקרמקום מסחרמשקל במדד (%)