אינדקס אג"ח ומניות LV 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות LV 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, אשר סטיית התקן שלהן הינה הנמוכה ביותר מבין ניירות הערך הנסחרים במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,211.38
שינוי יומי0.47%-
מספר ניירות במדד447
שווי כולל ני"ע במדד806.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.29
תשואה פנימית2.41%
מרווח ממשלתי2.14%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
9.23%-7.57%-3.75%18.83%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
14.56%8.84%7.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.43-0.190.51
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3103
מועד השקת המדד01/12/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 6 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. בנוסף, ניירות הערך נרשמו למסחר בבורסה בת"א לכל הפחות 90 ימי מסחר טרם המועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
נייס273011נייס46999037.66161.6258
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4929808.7885641.5605
איי.אפ.אפ1155019איי.אפ.אפ42473347.89961.4692
עזריאלי ד1138650עזריאלי3791760.81058321.2003
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3777329.25720081.1957
חשמל 296000236חברת חשמל3617364.02321651.1451
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3531375.64351.1178
אדמה ב1110915אדמה5828434.616881.845
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3460481.7241.0954
עזריאלי ה1156603עזריאלי3441237.8511.0893
חשמל 276000210חברת חשמל3419070.71888251.0823
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3063904.30840.9699
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29865000.9454
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2808852.3803550.8908
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2809286.86610.8893
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2668259.47329360.8446
פועלים662577בנק פועלים23979370.948850.8295
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2584896.12340.8182
גב ים ו7590128גב ים2547100.080.8063
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2512231.60.7952
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2420965.6608750.7664
לאומי604611בנק לאומי21691737.369580.7504
לאומי 1816040505בנק לאומי2357652.1140.7463
חשמל 316000285חברת חשמל2315143.1160.7329
פריגו1130699פריגו21198445.59950.7322
עזריאלי ו1156611עזריאלי2220553.05670.7029
חשמל 266000202חברת חשמל2197635.09848260.6957
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2169947.33340.6869
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2168198.38105240.6863
עזריאלי1119478עזריאלי19003441.4920.6574
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2061095.39791740.6524
אמות ו1158609אמות2062776.0510.6455
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות18315787.9520.6336
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1931386.4146020.6114
אמות ד1133149אמות1849714.42080.5855
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1828069.25840.5787
פז נפט ז1142595פז נפט1797064.73720.5689
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1783635.18568560.5646
לאומי 1806040422בנק לאומי1780243.68720.5635
כיל281014איי.סי.אל גרופ15558696.436050.5382
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1698934.6607310.5378
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1670274.320.5287
כללביט יא1160647כלל ביטוח1665623.3566080.5272
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1527802.46970390.5168
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1621208.65443840.5144
בזק 62300143בזק1621638.07006150.5133
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1617761.12060.5121
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1608758.8110.5092
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1581211.8922160.5005
גב ים ח7590151גב ים1565791.05980.4956
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות14044987.50.4881
מליסרון י3230190מליסרון1501967.70647040.4754
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14872500.4708
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1451829.66911070.4596
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444572.2945820.4573
מליסרון יא3230208מליסרון1417738.07461570.4488
מליסרון יד3230232מליסרון1411019.909280.4467
בזק 122300242בזק1341078.9840.4245
לאומי 1796040372בנק לאומי1331621.9350.4215
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1325303.43602580.4195
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1313062.0219530.4156
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1275601.3770.4038
לאומי 1786040323בנק לאומי12413100.3929
שטראוס746016שטראוס11128419.84030.3848
בזק230011בזק11034288.154470.3817
ריט 1 ה1136753ריט 11198487.17599580.3794
אמות ה1138114אמות1182882.0610.3744
דיסקונט691212בנק דיסקונט10556470.1095170.3652
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1124631.486860.3586
שופרסל ה7770209שופרסל1261217.95147680.3499
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1288069.82340.3483
גב ים ט7590219גב ים1095193.89660.3467
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090523.2620.3452
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1059989.02600910.3355
חברה לישראל 145760301חברה לישראל13912460.3337
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.3321
מויניאן ב1143015מויניאן1018250.862810.3223
ישראכרט א1157536ישראכרט976561.1190370.3091
שופרסל ז7770258שופרסל976341.480.3091
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח958335.80250.3034
שופרסל ו7770217שופרסל1096812.124730.3024
בזק 102300184בזק951513.16559360.3012
בזן ה2590388בתי זיקוק945445.89390480.2993
ריט 1 ו1138544ריט 1942767.003640.2984
בזק 112300234בזק923585.10240.2924
פז נפט ח1162817פז נפט901361.13750.2853
אמות ב1126630אמות881148.953520.2789
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן862944.30.2732
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה7895547.481040.2731
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל859652.67630.2721
פרטנר ז1156397פרטנר848244.23460.2685
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול842729.6729420.2668
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8423200.2666
מליסרון טז3230265מליסרון854554.9528280.2648
מליסרון יג3230224מליסרון825575.43211660.2613
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד823842.390250.2608
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים818365.29420.2591
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח814622.7510.2579
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812917.498140.2573
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב801191.1080070.2536
אול-יר ה1143304אול-יר792760.99350.2509
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח792283.32050.2508
סלקום יב1143080סלקום788184.56590480.2495
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים786060.62580.2488
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775624.1240.2455
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות774315.06880.2451
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772933.32117170.2447
עמידר א1143585עמידר7716000.2442
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה758962.72590250.2402
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח757586.2180.2398
אדגר ט1820190אדגר השקעות757326.12960.2397
עזריאלי ב1134436עזריאלי757309.1502250.2397
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי6912739.7560.2391
בזן י2590511בתי זיקוק751400.4116320.2379
טאואר1082379טאואר6667432.02720.2306
ישרס יד6130199ישרס728025.69238640.2305
סלקום יא1139252סלקום722430.52440.2287
שטראוס ו7460421שטראוס7156100.2265
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות709227.04080.2245
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס6470217.893120.2238
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי706370.8200320.2236
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ686977.84215940.2175
שופרסל777037שופרסל6194083.3760.2143
אדגר י1820208אדגר השקעות675196.62480.2137
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות673941.5293520.2133
מגה אור ח1147602מגה אור672496.460.2129
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי6111670.838720.2114
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן664044.424560.2102
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6532800.2068
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה636368.35840.2014
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629095.3580.1991
שטראוס ה7460389שטראוס624980.841120.1978
אלוני חץ390013אלוני חץ5575842.976270.1929
סלקום ח1132828סלקום605510.45011170.1917
אלקטרה739037אלקטרה5553860.5280.1911
ישרס טו6130207ישרס602722.38436480.1908
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6025140.1907
אמות1097278אמות5512531.91610.1907
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן601545.43705440.1904
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות600992.09520.1902
מגה אור ז1141696מגה אור599614.15030.1898
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס5454010.34640.1886
סלקום ט1132836סלקום590440.76495040.1869
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות651958.65012550.1867
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581913.506160.1842
דה לסר ה1135664דה לסר579792.06040.1835
חברה לישראל 125760251חברה לישראל579014.3460.1833
פז נפט ו1139542פז נפט577582.11812160.1828
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב573555.68740.1816
אמות ז1162866אמות622894.219830.1814
מליסרון323014מליסרון5218236.980.1805
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות564776.38465710.1788
ישרס טז6130223ישרס564972.08601680.1788
אקסטל ב1135367אקסטל5635800.1784
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק550700.84520.1743
מגה אור ט1165141מגה אור548324.04280.1736
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן547725.9934350.1734
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546307.48050550.1729
סאפיינס1087659סאפיינס4988901.266960.1726
מגה אור ו1138668מגה אור542703.6129480.1718
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן539143.32780.1707
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5390840.1706
מבנה226019מבנה נדל"ן4925546.929530.1704
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן534540.2850.1692
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5312000.1682
נובה1084557נובה4854223.2960.1679
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים529688.9790.1677
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529335.89179110.1676
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים525094.55757770.1662
פרטנר ו1141415פרטנר524651.87608750.1661
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז523803.52546520.1658
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן521521.7539350.1651
מקורות 101158468מקורות520703.6850.1648
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות516863.4511680.1636
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים516192.81275860.1634
מטריקס445015מטריקס4691336.93150.1623
אנלייט720011אנלייט אנרגיה4903530.0180.1602
כללביט ח1132968כלל ביטוח503465.80369940.1594
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן613091.70167560.1583
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק499626.6051250.1582
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים497603.750.1575
דלתא א6270144דלתא490448.7426960.1553
אקויטל 27550122אקויטל488974.7170.1548
ישרס יח6130280ישרס4868150.1541
הראל השקעות585018הראל ביטוח4420490.299260.1529
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות476445.8050.1508
אלבר טז1139823אלבר474423.4177650.1502
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח461973.9396420.1462
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי4227628.814760.1462
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות459265.3237810.1454
כללביט ט1136050כלל ביטוח456221.69511030.1444
אבגול ג1133289אבגול454746.5934840.1439
נייר חדרה 66320105נייר חדרה454595.3222650.1439
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס450615.4578370.1426
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות449690.40.1423
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4068275.0220.1407
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444063.65622750.1406
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443644.33350.1404
אול-יר ג1140136אול-יר442968.6206250.1402
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין441289.76143440.1397
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס437523.7330.1385
מליסרון ו3230125מליסרון587126.92354280.1382
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח435682.98440.1379
גב ים759019גב ים3975604.920.1375
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432479.09496210.1369
אלקטרה ד7390149אלקטרה431914.4137280.1367
הפניקס767012הפניקס ביטוח3947321.628730.1365
פז נפט ה1139534פז נפט429957.20320.1361
ישרס יג6130181ישרס429214.40660160.1359
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס425672.76178590.1347
רילייטד א1134923רילייטד424815.66861680.1345
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4242800.1343
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד420811.8330.1332
אלקטרה ה7390222אלקטרה4190990.1327
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה3803086.54440.1316
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414861.930.1313
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה439039.26157650.1295
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות409011.82934670.1295
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ409105.2570.1295
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס408553.7280.1293
מליסרון יז3230273מליסרון408269.079640.1292
אלבר יז1158732אלבר396519.26729130.1281
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן472679.07121170.1273
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ400111.63640560.1267
קנון1134139קנון3661083.965640.1266
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות397374.75960.1258
נורסטאר יא7230352נורסטאר374305.20068520.1257
ביג1097260ביג מרכזי קניות3615506.0970.1251
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386035.21502280.1222
אשדר ה1157783אשדר385582.21160.1221
מליסרון יח3230372מליסרון382456.80.1211
כללביט ז1132950כלל ביטוח381555.94680.1208
קרסו א1136464קרסו מוטורס379295.67280.1201
דמרי ח1153725דמרי374752.3450.1186
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה373360.0677750.1182
אודיוקודס1082965אודיוקודס3414194.3120.1181
אשדר ד1135607אשדר372511.59764040.1179
אלקו694034אלקו3406309.66650.1178
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה366262.6760.1159
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש3348893.3134230.1158
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3642100.1153
אלבר טו1138536אלבר362093.99240080.1146
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות360787.50.1142
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3586200.1135
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה3252179.42010.1125
חילן1084698חילן3247770.02340.1123
וילאר ח4160156וילאר354867.1040.1123
סאמיט י1143395סאמיט353362.80.1119
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3501400.1108
לייטסטון ב1160746לייטסטון348262.64990.1102
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי346144.3190580.1096
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים345592.247790.1094
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי344957.77033160.1092
טאואר ז1138494טאואר343375.5386880.1087
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח342305.638840.1084
גירון ו1139849גירון פיתוח342298.96340040.1084
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה342060.81080520.1083
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי341738.5740.1082
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח341910.152250.1082
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337791.94750.1069
מויניאן א1135656מויניאן337113.25697280.1067
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3344700.1059
רמי לוי1104249רמי לוי3044403.8430.1053
מגה אור ד1130632מגה אור331978.675150.1051
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח327662.734830.1037
אזורים 137150410אזורים327122.7460.1036
מגה אור1104488מגה אור2973383.86480.1028
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים321370.28950.1017
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן320008.41289720.1013
נובל א1141860נובל אסטס3176640.1006
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה566930.41355520.1002
בזק 92300176בזק2375552.060.752
מקורות 111158476מקורות1822854.9790.577
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות10290033.34450.356
מליסרון ח3230166מליסרון1121483.46332880.355
מליסרון טו3230240מליסרון1045770.2465070.331
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח855992.750.271
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ751732.3330.238
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב682226.28271680.216
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619261.663680.196
חשמל 306000277חברת חשמל581176.38740.184
לייטסטון א1133891לייטסטון559090.14131280.177
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן4508696.276760.156
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה435839.0605070.138
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363329.5352640.115
ריט 1 ד1129899ריט 1331820.73138120.105
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח325389.75910190.103
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט319163.551020.101
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1832127.40834370.58
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1358313.149140.43
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות410794.93706280.13
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי410830.7290.13
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3154200.0998
פוקס1087022פוקס2866861.14540.0992
דור אלון ו1140656דור אלון309239.38749520.0979
חברה לישראל576017חברה לישראל2823797.69560.0977
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב308181.302580.0976
אול-יר ד1141274אול-יר308396.1834380.0976
נורסטאר י7230345נורסטאר281419.43593050.0968
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304578.35520.0964
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3042300.0963
אלבר יח1158740אלבר302665.81705230.096
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות2762528.19150.0956
פז נפט1100007פז נפט2720027.52720.0951
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל2743375.322480.0949
שופרסל ד7770191שופרסל336195.48263870.0943
ישרס613034ישרס2637169.59760.0938
אזורים 127150360אזורים296156.64953520.0937
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295472.144880.0935
נמקו א1139575נמקו ריאלטי294717.51224320.0933
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2946250.0933
פיבי763011הבנק הבינלאומי2694400.640.0932
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן292786.13420.0927
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי292394.950760.0926
אפי נכסים1091354אפי נכסים2810539.3680.0921
אול-יר ב1139781אול-יר289424.50357930.0916
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח283558.5720.0898
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283043.76115890.0896
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282370.94340.0894
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2823700.0894
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס334396.3020860.0893
נפטא ח6430169נפטא281654.10.0892
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח281363.69134790.0891
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279151.677840.0884
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס278069.7150.088
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274927.9541760.087
אלרוב נדל"ן387019אלרוב נדל"ן2512795.98570.0869
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח2499241.27450.0865
מנרב ב1550052מנרב269987.13438780.0855
דור אלון ז1157700דור אלון268399.134520.085
קרסו ג1141829קרסו מוטורס268081.9278050.0849
קרסו ב1139591קרסו מוטורס267026.60554560.0845
פרטנר1083484פרטנר2410683.559050.0834
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261827.2790.0829
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים261449.50.0828
ארקו ג3100245ארקו החזקות260358.53848320.0824
דה לסר ד1132059דה לסר259553.009190.0822
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי272260.50.0819
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2559500.081
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 2337647.01780.0809
קופרליין ב1140177קופרליין255029.1521750.0807
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254460.46080.0805
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה253186.32485040.0801
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246667.67657920.0781
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה246593.970.0781
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י246145.92060.0779
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245913.0955260.0778
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק244439.16690.0774
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח2229015.914910.0771
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242013.04808640.0766
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241184.561250.0763
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2406240.0762
אקויטל755017אקויטל2185675.185920.0756
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח336643.05310.0753
אפי נכסים י1160878אפי נכסים330556.4910.0753
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה237068.1772210.075
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236257.450.0748
סאמיט1081686סאמיט2158693.11690.0747
פרשמרקט1157833פרשמרקט2157775.20.0746
ריט 11098920ריט 12139067.791240.074
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי232732.82610.0737
גירון ז1142629גירון פיתוח232489.438720.0736
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ230305.299840.0729
דנאל314013דנאל2097847.8780.0726
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים229162.676640.0725
גזית גלוב126011גזית גלוב2089577.70430.0723
מג'יק1082312מג'יק2086591.46080.0722
כלל ביטוח224014כלל ביטוח2049639.47010.0709
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן223099.95693330.0706
וילאר416016וילאר2035597.3980.0704
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.222450.7713180.0704
וילאר ז4160149וילאר221829.5217680.0702
סלקום1101534סלקום2049956.138810.07
קמטק1095264קמטק2013551.4360.0697
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל218209.68802640.0691
בראק אן וי1121607בראק אן וי1962096.0750.0679
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי213046.47706650.0674
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק209951.0520.0665
בזן2590248בתי זיקוק1920222.1792460.0664
ארקו310011ארקו החזקות1863047.5177080.0644
דמרי1090315דמרי1835242.14510.0635
תדיראן258012תדיראן הולדינגס1824314.0480.0631
וואן161018וואן טכנולוגיות1802718.150.0624
ערד731018ערד1751573.91850.0612
ישראכרט1157403ישראכרט16706000.0578
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1528057.5430.0529
הבורסה לני"ע1159029הבורסה לניירות ערך1513108.320.0523
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש1455836.8502980.0504
דלק רכב829010דלק רכב1453934.96040.0503
אילקס מדיקל1080753אילקס מדיקל1448431.86480.0501
אינרום1132356אינרום בנייה1423298.36880.0492
נטו מלינדה1105097נטו מלינדה1337718.316320.0463
אגוד722314בנק אגוד1325966.092480.0459
דלתא627034דלתא1312273.222450.0454
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1308069.8350.0452
נובולוג1140151נובולוג1307030.249280.0452
ויקטורי1123777ויקטורי1300669.201120.0446
קמהדע1094119קמהדע1277272.143920.0442
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1268403.50480.0439
מלם תים156018מלם תים1247152.30080.0431
אזורים715011אזורים1244421.6309350.043
נפטא643015נפטא1213201.514880.0426
אלומיי1082635אלומיי קפיטל1198153.30180.0414
קרור621011קרור1182791.297360.0409
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1170764.559140.0405
אבגול1100957אבגול1128041.76860.039
אפריקה מגורים1097948אפריקה מגורים1125527.574720.0389
ישראל קנדה434019ישראל קנדה1115458.1714640.0386
גילת1082510גילת לוויינים1095389.317560.0379
פרשקובסקי1102128פרשקובסקי1135410.25140.0371
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1062421.907750.0368
מגדלי תיכון1131523מגדלי הים התיכון1015129.9560420.0351
בי קומיוניקיישנס1107663בי קומיוניקיישנס999857.1755480.0346
דור אלון1093202דור אלון989982.20170.0342
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן977685.0176220.0338
ארד1091651ארד975627.21960.0337
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה963520.61610.0333
על בד625012על בד832876.542960.0288
קרסו1123850קרסו מוטורס832333.2288380.0288
מניבים ריט1140573מניבים ריט828071.4762030.0286
ספאנטק1090117ספאנטק789901.543360.0273
אלקטרה נדל"ן1094044אלקטרה נדל"ן787246.67280.0272
אייאיאס431015איי.אי.אס782547.1830.0271
אטראו1096106אטראו שוקי הון767389.86240.0265
לוינשטין נכסים1119080לוינשטין נכסים764300.87250.0264
ג'נריישן קפיטל1156926ג'נריישן קפיטל890267.3288080.0264
הכשרת הישוב612010הכשרת הישוב754584.42370.0261
מיטב דש1081843מיטב דש השקעות736021.146120.0255
פלרם644013פלרם734719.908720.0254
המלט1080324המלט731380.05450.0253
מבטח שמיר127019מבטח שמיר729684.69840.0252
ויתניה1109966ויתניה703744.340.0243
פמס315010פמס681252.808240.0236
מור השקעות1141464מור השקעות654681.322620.0226
סקופ288019סקופ643827.83520.0223
נייר חדרה632018נייר חדרה640742.27880.0222
ריט אזורים1162775ריט אזורים ליוינג6265890.0217
אדגר1820083אדגר השקעות598816.660270.0207
פריון1095819פריון נטוורק595470.068270.0206
אמת382010אמת579253.081090.02
אס.אר אקורד422014אס.אר אקורד555511.535580.0192
רבל1103878רבל553758.7575240.0192
לוינשטין הנדסה573014לוינשטין הנדסה524167.57120.0181
פנינסולה333013פנינסולה508040.419530.0176
נטו אחזקות168013נטו אחזקות602760.60.0173
בית שמש1081561בית שמש491981.15920.017
אפקון החזקות578013אפקון החזקות477721.815080.0165
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2020
DateLevel
24/09/20201,211.38
23/09/20201,217.11
22/09/20201,222.71
21/09/20201,222.06
17/09/20201,225.82
16/09/20201,224.30
15/09/20201,223.46
14/09/20201,220.70
13/09/20201,214.55
10/09/20201,217.47
09/09/20201,223.99
08/09/20201,222.30
07/09/20201,229.02
06/09/20201,227.32
03/09/20201,224.71
02/09/20201,238.68
01/09/20201,240.06
31/08/20201,239.93
30/08/20201,245.61
27/08/20201,243.43
26/08/20201,240.35
25/08/20201,237.16
24/08/20201,237.96
23/08/20201,238.97
20/08/20201,232.98
19/08/20201,240.03
18/08/20201,241.91
17/08/20201,238.12
16/08/20201,237.58
13/08/20201,229.98
12/08/20201,234.29
11/08/20201,227.05
10/08/20201,223.48
09/08/20201,224.25
06/08/20201,221.80
05/08/20201,224.21
04/08/20201,224.05
03/08/20201,226.88
02/08/20201,227.92
29/07/20201,227.92
28/07/20201,226.23
27/07/20201,226.01
26/07/20201,224.73
23/07/20201,226.90
22/07/20201,226.92
21/07/20201,226.46
20/07/20201,219.70
19/07/20201,218.60
16/07/20201,221.54
15/07/20201,224.72
14/07/20201,219.08
13/07/20201,223.93
12/07/20201,222.23
09/07/20201,216.61
08/07/20201,223.09
07/07/20201,235.13
06/07/20201,224.77
05/07/20201,203.94
02/07/20201,216.80
01/07/20201,207.87
30/06/20201,196.02
29/06/20201,194.53
28/06/20201,195.45
25/06/20201,210.44
24/06/20201,216.29
23/06/20201,225.39
22/06/20201,223.08
21/06/20201,221.08
18/06/20201,231.78
17/06/20201,233.19
16/06/20201,233.40
15/06/20201,224.12
14/06/20201,230.72
11/06/20201,234.52
10/06/20201,243.02
09/06/20201,242.22
08/06/20201,242.16
04/06/20201,235.71
03/06/20201,231.58
02/06/20201,234.41
01/06/20201,234.41
31/05/20201,232.65
27/05/20201,241.33
26/05/20201,245.88
25/05/20201,243.89
24/05/20201,239.65
21/05/20201,235.28
20/05/20201,239.25
19/05/20201,235.36
18/05/20201,234.06
17/05/20201,224.10
14/05/20201,211.27
13/05/20201,229.81
12/05/20201,238.70
11/05/20201,237.43
10/05/20201,238.07
07/05/20201,229.57
06/05/20201,221.84
05/05/20201,222.57
04/05/20201,217.71
03/05/20201,225.93
30/04/20201,235.57
27/04/20201,226.18
26/04/20201,219.55
23/04/20201,208.34
22/04/20201,202.07
21/04/20201,205.60
20/04/20201,216.09
19/04/20201,219.65
16/04/20201,201.23
13/04/20201,206.95
12/04/20201,209.98
07/04/20201,198.81
06/04/20201,177.09
05/04/20201,149.96
02/04/20201,159.48
01/04/20201,160.92
31/03/20201,174.83
30/03/20201,152.27
29/03/20201,125.92
26/03/20201,128.81
25/03/20201,116.61
24/03/20201,105.30
23/03/20201,051.06
22/03/20201,051.40
19/03/20201,073.01
18/03/20201,020.56
17/03/20201,036.77
16/03/20201,053.13
15/03/20201,089.26
12/03/20201,102.29
11/03/20201,158.67
09/03/20201,161.56
08/03/20201,225.48
05/03/20201,279.08
04/03/20201,301.84
03/03/20201,316.00
01/03/20201,306.10
27/02/20201,321.07
26/02/20201,334.37
25/02/20201,333.49
24/02/20201,331.71
23/02/20201,339.32
20/02/20201,351.78
19/02/20201,353.99
18/02/20201,351.02
17/02/20201,353.03
16/02/20201,353.08
13/02/20201,346.61
12/02/20201,346.37
11/02/20201,342.21
10/02/20201,337.08
09/02/20201,337.71
06/02/20201,344.27
05/02/20201,338.35
04/02/20201,330.83
03/02/20201,324.08
02/02/20201,324.03
30/01/20201,337.44
29/01/20201,338.71
28/01/20201,337.64
27/01/20201,338.87
26/01/20201,346.49
23/01/20201,349.01
22/01/20201,348.93
21/01/20201,345.45
20/01/20201,346.75
19/01/20201,345.77
16/01/20201,344.26
15/01/20201,342.16
14/01/20201,343.14
13/01/20201,343.90
12/01/20201,343.76
09/01/20201,344.86
08/01/20201,343.87
07/01/20201,342.75
06/01/20201,343.28
05/01/20201,344.23
02/01/20201,342.24
01/01/20201,337.61
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.