אינדקס Quality ישראל 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Quality ישראל 20/80 כולל אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות שנסחרות בישראל, בעלות רווחיות עקבית ותזרים מזומנים צומח לאורך זמן, שהתשואה שלהן על ההון העצמי הינה הגבוהה מבין סדרות האג"ח והמניות אשר עומדות בתנאי המדד, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות
 
נתוני שוק
שער אחרון1,295.58
שינוי יומי0.26%-
מספר ניירות במדד359
שווי כולל ני"ע במדד479 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.25
תשואה פנימית3.10%
מרווח ממשלתי1.52%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
6.36%-1.14%-21.05%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.53%8.28%---
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.14-0.82---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3103
ISIN מדדILINDX131031
מועד השקת המדד14/03/2022
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2018
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותאחיד מדורג
מגבלת משקל נייר2.5%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-A ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4141589.5068652.3554
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3352757.42161.9187
פועלים 2006620496בנק פועלים3343485.30721.9015
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3292682.251.8843
לאומי 1826040539בנק לאומי3164549.11851.8007
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31110001.7803
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט2914794.16471.6567
לאומי 1796040372בנק לאומי2723143.94881.5495
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2674032.03521.5302
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2647100.18431.5148
לאומי 1816040505בנק לאומי2490951.0291.4174
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים2393751.76595191.3614
עזריאלי ה1156603עזריאלי3570973.4911.1825
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט1974439.4006521.1222
עזריאלי ד1138650עזריאלי3383389.3745961.1204
פועלים 1006620488בנק פועלים3263379.57241.856
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2724221.37411.559
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3425000.2456071.101
אדמה ב1110915אדמה5275426.6174081.0745
לאומי 1806040422בנק לאומי16896770.9614
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1444582.17858250.9585
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15705000.8976
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2312377.0320.8558
חשמל 296000236חברת חשמל3605837.16670.8491
חשמל 276000210חברת חשמל3226978.48758880.7599
לאומי 1846040604בנק לאומי1325878.84440.7544
עזריאלי ו1156611עזריאלי2197448.81010.7277
מטריקס445015מטריקס5114563.418840.6904
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4817694.1050.6885
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1192378.33440.6824
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות1167485.73620.6681
לאומי 1786040323בנק לאומי11710450.6663
רמי לוי1104249רמי לוי3293741.89530.6599
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות29300754.7970.6572
שופרסל777037שופרסל6857610.821060.6511
ערד731018ערד2853945.75640.6476
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1485101.19560.6469
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי12832212.1160.6457
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה9921144.551490.6305
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי7679776.573260.6255
אלוני חץ390013אלוני חץ8510899.04720.6245
אמות ו1158609אמות2116569.6090.6229
דלק רכב829010דלק רכב3903860.56290.6199
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1662511.72320.6153
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח4571756.87730.6102
אלקו694034אלקו6054539.25450.6073
הפניקס767012הפניקס ביטוח8863928.193550.5999
עזריאלי ז1178672עזריאלי1797946.4220.5954
אלקטרה739037אלקטרה7258804.38550.5838
פוקס1087022פוקס5510504.1150.5815
אמות ד1133149אמות1934009.79840.5692
עזריאלי ח1178680עזריאלי1677931.2520.5556
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות937901.98320.5367
חשמל 316000285חברת חשמל2236710.450.5267
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1626390.93320.5228
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן2157232.990080.5048
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט834250.12329840.4742
מקורות 111158476מקורות3109553.209560.4622
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות796441.11843850.4558
נובה1084557נובה9750285.40.4509
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 2958421.0120.4359
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות752937.88480.4309
מג'יק1082312מג'יק2851878.79880.4301
מלם תים156018מלם תים2127997.40370.4298
חילן1084698חילן4380903.84240.4173
ורידיס1176387ורידיס אינווירונמנט 40057400.4145
נטו מלינדה1105097נטו מלינדה3469550.31480.4138
גילת1082510גילת לוויינים1321887.361060.4105
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות716807.85240.4102
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים721252.8570.4099
לאומי 1836040547בנק לאומי719481.53280.4094
וואן161018וואן טכנולוגיות3618765.260.3957
ריט 1 ה1136753ריט 11186870.57470420.3808
דיפלומט1173491דיפלומט אחזקות1351178.89540.3804
מליסרון י3230190מליסרון1548317.48981910.3794
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס5789996.0240.3713
גב ים ו7590128גב ים1787902.555250.3706
מבנה226019מבנה נדל"ן8699380.407870.3679
מליסרון יא3230208מליסרון1476604.56380640.3618
ישרס טז6130223ישרס1257791.8005410.3566
אמות ח1172782אמות12051250.3547
גב ים ט7590219גב ים1685060.216560.3492
ריט 1 ו1138544ריט 11082339.78224110.3472
תדיראן258012תדיראן גרופ3776981.83990.3453
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1092695.304120.3406
אלטשולר שחם פיננסים1184936אלטשולר שחם פיננסים2157755.874450.3397
חשמל 266000202חברת חשמל1399697.06203250.3296
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1058608.18983490.3288
דנאל314013דנאל2198148.5540.3266
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1777854.35895620.3223
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1302287.77050.3194
מליסרון יז3230273מליסרון1277965.78022180.3131
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות525645.5172750.3008
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות12530000.2961
פז נפט ח1162817פז נפט1348471.03050.2914
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14202000.2902
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן929338.06320.2897
גב ים ח7590151גב ים1354626.31737580.2808
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1742294.934270.2661
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1781830.6271480.2622
אמות ה1138114אמות890742.748320.2621
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1103520.766090.2582
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים4499100.2557
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות438084.5220.2507
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ1227232.999440.2503
מליסרון כ3230422מליסרון1012368.4488120.2481
מגה אור ח1147602מגה אור891711.720.2448
מליסרון טו3230240מליסרון977597.7805920.2395
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1146433.4068740.2338
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן749998.1160.2338
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה999649.0854750.2277
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים396386.10650.2253
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1213824.4075620.2209
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1090539.2279680.2143
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל426682.61580.2122
מליסרון טז3230265מליסרון856631.876620.2099
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי361607.490.2067
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1239609.5889060.2018
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן615248.5869250.1918
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן614123.864640.1914
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן610767.13980.1897
מגה אור ט1165141מגה אור690681.7176610.1896
קיסטון ריט א1182187קיסטון ריט4259700.1866
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש326954.1938180.1843
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1246741.92610380.1835
פרטנר ז1156397פרטנר896609.501480.1779
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ671186.8460.1767
חברה לישראל 145760301חברה לישראל13721720.1761
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות744949.1329280.1761
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב1193119.43957780.1756
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה766626.14370.1746
בזן יב2590578בתי זיקוק835508.23465160.1717
בזן ה2590388בתי זיקוק831533.07318480.1709
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס590324.41773630.1691
כללביט יא1160647כלל ביטוח1497261.23146560.1615
עזריאלי ב1134436עזריאלי485589.676590.1608
מגוריט ב1168350מגוריט593606.1420.1598
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות667084.1442720.1577
ישרס טו6130207ישרס551677.32788160.1564
אדגר י1820208אדגר השקעות744901.7850.1558
מגה אור ז1141696מגה אור566360.065260.1555
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן664100.7750.1554
פנינסולה ג3330222פנינסולה466044.8957360.1515
שופרסל ה7770209שופרסל909613.18224540.1507
עמידר א1143585עמידר5799000.1505
בזן י2590511בתי זיקוק732472.4021760.1505
אלבר יז1158732אלבר955425.59280.1503
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה864198.733720.1475
שופרסל ו7770217שופרסל866139.96457230.1435
מגה אור ו1138668מגה אור521808.6716240.1432
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374459.43596060.1429
חשמל 336000392חברת חשמל1824597.7950.1428
שטראוס ו7460421שטראוס6085100.1426
שופרסל ז7770258שופרסל847560.157920.1404
ישרס יד6130199ישרס492261.17925180.1396
וילאר ח4160156וילאר338392.090.1378
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב932311.2510.1372
אזורים 147150444אזורים542519.5930.1371
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן439921.9032160.1371
אדגר ט1820190אדגר השקעות650635.446240.1361
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן589373.90.1348
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים545188.3818540.1337
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה625326.34100670.1323
ישרס יח6130280ישרס456684.90.1295
ריט 1 ז1171271ריט 1402449.4527040.1291
שטראוס ה7460389שטראוס545026.283280.1277
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה452677.14638080.1238
גירון ו1139849גירון פיתוח425932.32578610.1214
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4863580.1193
מנרב ד1550169קבוצת מנרב440861.419550.1182
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות500154.4009440.1182
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ580432.4460.1163
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל312652.1037750.1157
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים470556.49971960.1146
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן489804.985390.1146
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים458116.43854860.1116
מגה אור יא1178375מגה אור403814.952450.1108
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי707653.11540.1081
כללביט י1136068כלל ביטוח998536.11620.1077
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות449153.95202120.1061
מליסרון יט3230398מליסרון432347.6240.1059
מליסרון יג3230224מליסרון426405.35766640.1045
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות439038.60.1038
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4232250.1038
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן333341.79859580.1035
פז נפט ו1139542פז נפט475693.6105670.1028
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב629956.40464260.1028
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול772410.1130160.1023
סאמיט ו1130939סאמיט345891.24798880.1022
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב621405.00073980.1014
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים410710.50.1007
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן429532.26164730.1005
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות424874.160.1004
מקס סטוק1168558מקס סטוק896546.7788670.601
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3220742.63970360.474
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים757879.12468080.431
אינרום1132356אינרום בנייה1729925.231910.407
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1705264.7630.394
אודיוקודס1082965אודיוקודס2206035.077220.385
ניו-מד אנרג'י יה"ש475020ניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת10212187.81170.372
פז נפט ז1142595פז נפט1545444.31876790.334
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים577088.50829350.328
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1615737.9279360.294
ג'נריישן קפיטל ג1184555ג'נריישן קפיטל480446.06880.239
אמות ז1162866אמות716801.05750.211
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ790135.04940.208
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1302961.3427250.199
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9902280.169
מקורות 101158468מקורות1110539.81220.136
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל3566800.132
חשמל 326000384חברת חשמל1265433.2730.132
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1211136.14160.126
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת624685.40.108
מליסרון יד3230232מליסרון1412280.96704730.35
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן737723.3289270.23
חשמל 306000277חברת חשמל552153.09560.13
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח934546.36650.0972
גירון ז1142629גירון פיתוח340917.92342560.0971
מליסרון יח3230372מליסרון390835.20.0958
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול709187.73120.0939
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן299941.95332780.0935
נייר חדרה 66320105נייר חדרה307669.295650.0932
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון520485.62782590.0931
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח791906.50.0929
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות445631.46382860.0919
קרסו ג1141829קרסו מוטורס424083.02775630.0917
סאמיט יב1183920סאמיט310096.58850.0917
פניקס 57670284הפניקס ביטוח779524.0834560.0914
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב560232.1270.0914
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7064250.0907
דמרי ח1153725דמרי358510.17840.0902
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים363751.50.0886
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות839481.55893030.0876
ריט 1 ד1129899ריט 1272856.82047960.0875
מגוריט ג1175975מגוריט323808.6080.0872
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח1011358.9250.0868
סאמיט י1143395סאמיט292471.20.0864
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן377493.89476890.0863
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3567990.0843
אדגר יא1820281אדגר השקעות402892.80.0843
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות353245.0076160.0835
אפי נכסים יד1184530אפי נכסים3330250.0817
ישראכרט א1157536ישראכרט600328.5185290.0815
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות392323.77811380.0809
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן343873.5957350.0806
אפי נכסים י1160878אפי נכסים325476.28740.0798
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח688054.6960.0793
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי512391.51821720.0783
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן338922.40.0775
גב ים י7590284גב ים3732000.0774
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח741947.16150.0772
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים335964.211850.0768
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה428458.759110.0768
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד323040.41621940.0767
פרטנר ו1141415פרטנר386774.1047520.0767
ישרס יג6130181ישרס268910.072760.0762
נאוי ה2080257אחים נאוי323320.67550.0762
סלקום יב1143080סלקום1179286.90977240.0761
לוינשטין נכסים ג1182799לוינשטין נכסים2053260.0757
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס406640.47175480.0751
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח721740.9820.0751
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה481588.2884750.0747
מליסרון ו3230125מליסרון304469.67897060.0746
אשדר ה1157783אשדר338224.596930.0736
דור אלון ז1157700דור אלון389518.944590.0734
אשטרום נכסים 132510303אשטרום נכסים3008880.0733
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח635423.18580.0733
דמרי ט1168368דמרי288043.57350.0725
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה368132.818560.0723
אבגול ג1133289אבגול262766.0994140.0715
הראל הנפקות יח1182666הראל ביטוח618634.52560.0713
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי466721.92190.0713
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2607250.0713
אזורים 137150410אזורים281926.73610.0712
כללביט יב1179928כלל ביטוח648676.18211760.07
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים283652.5280760.0696
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6004200.0692
אלבר יח1158740אלבר425792.83355560.067
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3114300.0659
אקויטל 27550122אקויטל368077.95750.0654
חברה לישראל 125760251חברה לישראל504074.611620.0647
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות266121.70.0642
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה374705.833330.0639
גירון ח1183151גירון פיתוח2208250.0629
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים312171.94750.0621
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים238392.70.0615
ויתניה ה1150903ויתניה213718.3130.0602
קרסו א1136464קרסו מוטורס278189.16955340.0602
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה279459.108960.0591
דלתא א6270144דלתא412544.1337920.0591
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה254817.3101250.0589
אזורים 127150360אזורים232197.58736440.0587
חברה לישראל 105760236חברה לישראל456697.851610.0586
מגה אור ד1130632מגה אור211263.85742520.058
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3327060.0575
אשטרום קבוצה ד1182989אשטרום קבוצה2912400.0572
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים250148.548320.0572
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ2760600.0553
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח465819.6313110.0546
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות373625.95944960.054
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2399750.0525
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין287429.11334760.0523
כללביט ט1136050כלל ביטוח481292.07880150.0519
אלבר טז1139823אלבר325486.83412320.0512
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין281436.98792610.0512
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות215973.120.051
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה256474.06093540.0504
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב342661.60.0504
אשדר ד1135607אשדר229754.54285860.05
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה320934.0550.0498
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח417571.68716880.049
אלון רבוע ז1183979אלון רבוע כחול368439.57040.0488
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח411234.64410.0482
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות246217.50.0481
אדגר יב1820331אדגר השקעות2232250.0467
שופרסל ד7770191שופרסל275664.35160.0457
מימון ישיר ה1182831מימון ישיר קבוצה267163.83540.0456
דור אלון ו1140656דור אלון241781.53254350.0455
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס244392.18750.0451
אלקטרה ה7390222אלקטרה560345.9750.0449
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות266175.4312560.0433
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח312373.95140.0425
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב249247.126890.0407
אלדן תחבורה ז1184779אלדן תחבורה226841.6830.0407
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות249343.64426560.0406
מגדל הון ח1182955מגדל ביטוח381911.380.0397
סלקום יא1139252סלקום606817.478940.0391
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח338939.05597460.0391
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח338466.74932980.039
ממן ג2380053ממן251136.7742880.0385
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3144300.038
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס200596.9770420.037
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3189900.0368
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3177000.0366
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח311366.7810.0365
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה202719.2514720.0364
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות347183.88770660.0362
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח299412.9640.0361
אקויטל 37550148אקויטל201206.0480.0357
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3012500.0347
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח2800800.0338
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח272403.69482880.0329
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח279359.5714560.0322
מנורה הון ז1184191מנורה ביטוח263632.770.0318
סלקום ח1132828סלקום492923.06563660.0318
פניקס 67670334הפניקס ביטוח2698500.0317
כללביט ז1132950כלל ביטוח290124.06947680.0313
סלקום ט1132836סלקום463347.70065050.0299
כללביט ח1132968כלל ביטוח271555.67848110.0293
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח247714.29313330.0286
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח244834.17345730.0282
אלקטרה ד7390149אלקטרה341153.28190830.0273
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2255000.026
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל410265.8234270.0212
אלקו יג6940233אלקו250612.35672150.0134
בזק 92300176בזק1838334.45909860.01
בזק 122300242בזק1365702.240.0075
בזק 102300184בזק988543.88552960.0054
בזק 112300234בזק833179.94460.0046
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
DateLevel
15/05/20221,298.96
12/05/20221,296.05
11/05/20221,300.97
10/05/20221,301.38
09/05/20221,299.42
08/05/20221,306.60
03/05/20221,318.88
02/05/20221,318.87
01/05/20221,333.35
28/04/20221,343.14
27/04/20221,339.81
26/04/20221,345.67
25/04/20221,345.64
24/04/20221,345.78
20/04/20221,351.92
19/04/20221,347.96
18/04/20221,344.68
17/04/20221,342.92
14/04/20221,340.51
13/04/20221,338.48
12/04/20221,341.56
11/04/20221,344.01
10/04/20221,350.13
07/04/20221,350.84
06/04/20221,352.23
05/04/20221,359.66
04/04/20221,359.84
03/04/20221,355.86
31/03/20221,353.36
30/03/20221,352.03
29/03/20221,349.94
28/03/20221,349.04
27/03/20221,349.66
24/03/20221,358.80
23/03/20221,363.13
22/03/20221,364.18
21/03/20221,365.67
20/03/20221,368.40
16/03/20221,359.36
15/03/20221,349.34
14/03/20221,348.19
13/03/20221,351.20
10/03/20221,357.54
09/03/20221,363.34
08/03/20221,356.16
07/03/20221,359.30
06/03/20221,364.98
03/03/20221,366.13
02/03/20221,364.90
01/03/20221,361.08
28/02/20221,356.96
27/02/20221,353.53
24/02/20221,349.01
23/02/20221,363.46
22/02/20221,369.32
21/02/20221,372.73
20/02/20221,371.33
17/02/20221,374.10
16/02/20221,373.69
15/02/20221,367.90
14/02/20221,362.55
13/02/20221,362.07
10/02/20221,373.98
09/02/20221,373.16
08/02/20221,364.62
07/02/20221,364.53
06/02/20221,364.61
03/02/20221,368.32
02/02/20221,375.14
01/02/20221,371.54
31/01/20221,371.16
30/01/20221,372.96
27/01/20221,368.67
26/01/20221,372.16
25/01/20221,362.54
24/01/20221,361.00
23/01/20221,375.55
20/01/20221,386.47
19/01/20221,384.85
18/01/20221,387.36
17/01/20221,392.45
16/01/20221,393.35
13/01/20221,395.10
12/01/20221,393.40
11/01/20221,389.18
10/01/20221,387.06
09/01/20221,390.76
06/01/20221,395.72
05/01/20221,400.01
04/01/20221,397.24
03/01/20221,396.14
02/01/20221,389.72
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.