אינדקס Quality ישראל 20/80

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
 
נתונים עיקריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023