אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,204.00
שינוי יומי0.35%-
מספר ניירות במדד42
שווי כולל ני"ע במדד146 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.40
תשואה פנימית0.78%
מרווח ממשלתי0.63%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
6.73%-4.73%-6.58%13.93%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.38%6.01%5.10%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.46-0.400.55
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט691212בנק דיסקונט11989375.02794.0175
פועלים662577בנק פועלים26985141.68064.01
לאומי604611בנק לאומי24481297.70113.9666
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות15780517.613.7363
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי7952158.97042.6857
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2210120.43962.5171
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים531936.52452.5136
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30102002.5094
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772475.37706912.5077
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825610.2923752.5068
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2528513.40482.5067
לאומי 1816040505בנק לאומי2375734.40162.5066
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14938502.5064
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3116345.7162.5062
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547590.023332.5061
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1837677.56482.5057
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1096908.75962.5043
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2431204.6052.5037
לאומי 1796040372בנק לאומי1337280.2032.5032
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3555643.01742.5018
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2180564.93686922.5007
לאומי 1786040323בנק לאומי12627002.4995
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2814371.08812.4963
לאומי 1806040422בנק לאומי1785988.5892.4934
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3466144.8152.4919
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2674521.2971322.4905
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4316717.86388782.4904
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד423530.5852.3001
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414378.1262.2504
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק501903.97290652.512
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2625167.87452.512
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד783901.53562.498
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1442774.5308612.496
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים294846.265121.6012
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278716.319641.5137
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261979.35681.4228
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254278.7521.3809
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק245978.67181.3359
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241738.274151.3128
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי343230.4381.864
פיבי763011הבנק הבינלאומי3191092.12641.0777
אגוד722314בנק אגוד1297268.713120.4381
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 16/08/2020
DateLevel
13/08/20201,204.00
12/08/20201,208.22
11/08/20201,201.13
10/08/20201,197.64
09/08/20201,198.39
06/08/20201,195.99
05/08/20201,198.35
04/08/20201,198.20
03/08/20201,200.96
02/08/20201,201.98
29/07/20201,200.90
28/07/20201,201.41
27/07/20201,201.59
26/07/20201,201.97
23/07/20201,200.88
22/07/20201,201.50
21/07/20201,201.08
20/07/20201,199.19
19/07/20201,201.65
16/07/20201,203.28
15/07/20201,207.55
14/07/20201,202.90
13/07/20201,208.65
12/07/20201,211.35
09/07/20201,205.52
08/07/20201,212.22
07/07/20201,218.34
06/07/20201,219.85
05/07/20201,203.93
02/07/20201,217.16
01/07/20201,208.46
30/06/20201,190.76
29/06/20201,194.01
28/06/20201,195.44
25/06/20201,206.77
24/06/20201,201.76
23/06/20201,205.93
22/06/20201,209.38
21/06/20201,211.55
18/06/20201,219.29
17/06/20201,223.53
16/06/20201,226.92
15/06/20201,224.17
14/06/20201,228.45
11/06/20201,231.53
10/06/20201,236.50
09/06/20201,233.31
08/06/20201,229.25
07/06/20201,218.57
04/06/20201,218.57
03/06/20201,214.44
02/06/20201,213.04
01/06/20201,212.48
31/05/20201,212.23
27/05/20201,219.03
26/05/20201,220.00
25/05/20201,219.42
24/05/20201,218.55
21/05/20201,213.71
20/05/20201,218.67
19/05/20201,216.00
18/05/20201,212.60
17/05/20201,203.95
14/05/20201,193.76
13/05/20201,208.82
12/05/20201,216.26
11/05/20201,218.99
10/05/20201,221.76
07/05/20201,217.37
06/05/20201,214.53
05/05/20201,213.83
04/05/20201,208.71
03/05/20201,216.81
30/04/20201,219.84
27/04/20201,217.93
26/04/20201,218.30
23/04/20201,205.75
22/04/20201,196.28
21/04/20201,198.58
20/04/20201,209.71
19/04/20201,214.20
16/04/20201,190.09
13/04/20201,198.19
12/04/20201,199.75
07/04/20201,193.70
06/04/20201,180.65
05/04/20201,164.91
02/04/20201,171.89
01/04/20201,171.89
31/03/20201,185.35
30/03/20201,179.82
29/03/20201,174.58
26/03/20201,173.74
25/03/20201,162.87
24/03/20201,161.34
23/03/20201,119.12
22/03/20201,115.02
19/03/20201,143.31
18/03/20201,112.76
17/03/20201,126.56
16/03/20201,137.43
15/03/20201,154.09
12/03/20201,156.91
11/03/20201,178.07
09/03/20201,184.24
08/03/20201,217.01
05/03/20201,247.94
04/03/20201,261.10
03/03/20201,269.71
01/03/20201,260.67
27/02/20201,270.85
26/02/20201,279.60
25/02/20201,276.84
24/02/20201,275.01
23/02/20201,279.56
20/02/20201,287.30
19/02/20201,290.59
18/02/20201,288.03
17/02/20201,290.54
16/02/20201,291.23
13/02/20201,288.44
12/02/20201,287.94
11/02/20201,288.08
10/02/20201,283.61
09/02/20201,284.37
06/02/20201,291.03
05/02/20201,287.44
04/02/20201,285.50
03/02/20201,282.29
02/02/20201,282.43
30/01/20201,290.35
29/01/20201,288.64
28/01/20201,288.52
27/01/20201,289.07
26/01/20201,293.13
23/01/20201,294.15
22/01/20201,292.19
21/01/20201,291.47
20/01/20201,291.69
19/01/20201,291.73
16/01/20201,291.18
15/01/20201,289.33
14/01/20201,292.22
13/01/20201,291.49
12/01/20201,292.11
09/01/20201,293.47
08/01/20201,292.73
07/01/20201,292.85
06/01/20201,294.85
05/01/20201,295.21
02/01/20201,294.98
01/01/20201,290.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.