אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,218.57
שינוי יומי0.34%
מספר ניירות במדד40
שווי כולל ני"ע במדד149.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.31
תשואה פנימית0.86%
מרווח ממשלתי0.74%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
5.60%-2.57%-8.42%17.26%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.83%5.71%4.94%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.29-0.480.63
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
לאומי604611בנק לאומי27924661.235324.146
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות16490566.738654.0885
פועלים662577בנק פועלים28521424.499053.9696
דיסקונט691212בנק דיסקונט12664504.883843.9165
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2196129.739882.5177
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30300002.5128
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2447543.3456252.5103
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד772864.98682.5095
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2640081.26602082.5087
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק336239.27392.5086
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2637674.62952.5067
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15081002.5056
לאומי 1786040323בנק לאומי12480952.5051
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2538943.9362.5038
לאומי 1806040422בנק לאומי1770105.62522.5036
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1103294.25722.5036
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3659015.7272.5034
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1432679.396122.5027
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2270371.64642.5021
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3131415.0862.4996
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3447823.052.4996
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2784119.96722.4991
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1843193.44442.4967
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד427651.19352.4931
לאומי 1796040372בנק לאומי1355669.5742.4927
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים552106.80458152.4898
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד771254.19279552.4885
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד418248.5582.4866
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק505715.07817352.4816
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים535490.78252.4814
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד831315.79468752.4783
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי7725413.082.4746
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים298260.154722.2253
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט281524.380032.1004
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4362319.78877732.511
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.891.9478
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254119.75681.8959
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243654.972651.8179
פיבי763011הבנק הבינלאומי3244271.08641.0392
אגוד722314בנק אגוד1174385.063040.3762
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/20201,218.57
03/06/20201,214.44
02/06/20201,213.04
01/06/20201,212.48
31/05/20201,212.23
27/05/20201,219.03
26/05/20201,220.00
25/05/20201,219.42
24/05/20201,218.55
21/05/20201,213.71
20/05/20201,218.67
19/05/20201,216.00
18/05/20201,212.60
17/05/20201,203.95
14/05/20201,193.76
13/05/20201,208.82
12/05/20201,216.26
11/05/20201,218.99
10/05/20201,221.76
07/05/20201,217.37
06/05/20201,214.53
05/05/20201,213.83
04/05/20201,208.71
03/05/20201,216.81
30/04/20201,219.84
27/04/20201,217.93
26/04/20201,218.30
23/04/20201,205.75
22/04/20201,196.28
21/04/20201,198.58
20/04/20201,209.71
19/04/20201,214.20
16/04/20201,190.09
13/04/20201,198.19
12/04/20201,199.75
07/04/20201,193.70
06/04/20201,180.65
05/04/20201,164.91
02/04/20201,171.89
01/04/20201,171.89
31/03/20201,185.35
30/03/20201,179.82
29/03/20201,174.58
26/03/20201,173.74
25/03/20201,162.87
24/03/20201,161.34
23/03/20201,119.12
22/03/20201,115.02
19/03/20201,143.31
18/03/20201,112.76
17/03/20201,126.56
16/03/20201,137.43
15/03/20201,154.09
12/03/20201,156.91
11/03/20201,178.07
09/03/20201,184.24
08/03/20201,217.01
05/03/20201,247.94
04/03/20201,261.10
03/03/20201,269.71
01/03/20201,260.67
27/02/20201,270.85
26/02/20201,279.60
25/02/20201,276.84
24/02/20201,275.01
23/02/20201,279.56
20/02/20201,287.30
19/02/20201,290.59
18/02/20201,288.03
17/02/20201,290.54
16/02/20201,291.23
13/02/20201,288.44
12/02/20201,287.94
11/02/20201,288.08
10/02/20201,283.61
09/02/20201,284.37
06/02/20201,291.03
05/02/20201,287.44
04/02/20201,285.50
03/02/20201,282.29
02/02/20201,282.43
30/01/20201,290.35
29/01/20201,288.64
28/01/20201,288.52
27/01/20201,289.07
26/01/20201,293.13
23/01/20201,294.15
22/01/20201,292.19
21/01/20201,291.47
20/01/20201,291.69
19/01/20201,291.73
16/01/20201,291.18
15/01/20201,289.33
14/01/20201,292.22
13/01/20201,291.49
12/01/20201,292.11
09/01/20201,293.47
08/01/20201,292.73
07/01/20201,292.85
06/01/20201,294.85
05/01/20201,295.21
02/01/20201,294.98
01/01/20201,290.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.