אינדקס בנקים ישראל 20/80

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס בנקים ישראל 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המפוקחות על ידי בנק ישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות
 
נתונים עיקריים
קוד מדד3101
שער אחרון1,460.34
שינוי יומי0.31%
מספר ניירות במדד50
מח"מ ברוטו3.43
תשואה פנימית4.17%
מרווח ממשלתי0.83%
דירוג ממוצעAAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024
נתוני המח"מ, התשואה הפנימית והדירוג הממוצע חושבו עבור רכיב האג"ח במדד, כאשר התשואה הפנימית חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
לאומי 1836040547בנק לאומי4.1348
לאומי604611בנק לאומי4.245
פועלים662577בנק פועלים4.15
לאומי 1826040539בנק לאומי4.0944
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט4.0943
פועלים 2031199868בנק פועלים4.0932
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי4.043
לאומי 1796040372בנק לאומי4.032
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות4.0051
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט3.9617
דיסקונט691212בנק דיסקונט3.8241
פועלים 2006620496בנק פועלים3.5949
פועלים 1006620488בנק פועלים3.5382
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים3.2227
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים2.9527
פועלים 2011191345בנק פועלים2.6201
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי2.5428
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות2.4374
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2.4106
לאומי 1846040604בנק לאומי2.3938
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות2.3105
לאומי 1786040323בנק לאומי2.1557
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2.0175
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות1.8449
פועלים 2021199850בנק פועלים1.7641
פועלים 1011191337בנק פועלים1.7399
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים1.6166
לאומי 1806040422בנק לאומי1.5659
מזרחי טפחות הנפקות 671196807בנק מזרחי-טפחות1.4883
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל1.3173
מזרחי טפחות הנפקות 632310548בנק מזרחי-טפחות1.2102
בינל הנפקות יב1182385הבנק הבינלאומי1.754
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט0.9813
פיבי763011הבנק הבינלאומי0.9692
מזרחי טפחות הנפקות 661191667בנק מזרחי-טפחות0.7982
מזרחי טפחות הנפקות 642310555בנק מזרחי-טפחות0.7589
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות0.6875
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות0.5893
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות0.5622
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות0.5462
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי0.4542
ישראכרט1157403ישראכרט0.4453
ישראכרט א1157536ישראכרט0.4295
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות0.3251
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות0.2615
שב"א1158161שירותי בנק אוטומטיים0.1109
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים0.905
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023