אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,193.59
שינוי יומי0.34%
מספר ניירות במדד35
שווי כולל ני"ע במדד140.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.03
תשואה פנימית0.72%
מרווח ממשלתי0.50%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
7.53%-6.99%-4.98%15.10%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.61%6.17%5.12%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.77-0.260.53
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "בנקים"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים662577בנק פועלים26704603.078974.0979
לאומי604611בנק לאומי23464270.49694.0791
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות16991245.396684.0743
דיסקונט691212בנק דיסקונט11176891.1667864.0515
לאומי 1806040422בנק לאומי1810319.93783.0298
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט242142.91052.9963
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק244802.66111252.9915
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262714.39952.9911
לאומי 1786040323בנק לאומי12432652.9893
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444295.7155482.9868
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים528643.6092.9862
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי340687.4882.9859
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14899502.9846
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים547478.4978672.9834
לאומי 1816040505בנק לאומי2357652.1142.9826
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק498975.9286162.9812
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2668500.3126722.9787
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי7606020.33242.8687
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255505.28642.4988
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2422926.309752.4933
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090623.03542.4922
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29865002.4895
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2163507.61850122.4875
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1823620.96842.4868
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3528224.03652.4866
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4934348.2073382.4863
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3461814.2162.4856
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2161353.08682.4842
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2499257.03682.4839
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3053657.13682.4834
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2577892.34062.4832
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים296410.964522.996
לאומי 1796040372בנק לאומי1330978.952.985
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2813608.45482.489
פיבי763011הבנק הבינלאומי3048927.041.15
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2020
DateLevel
29/10/20201,193.59
28/10/20201,189.58
27/10/20201,199.24
26/10/20201,203.37
25/10/20201,207.06
22/10/20201,202.82
21/10/20201,197.46
20/10/20201,197.11
19/10/20201,200.01
18/10/20201,204.17
15/10/20201,200.45
14/10/20201,202.58
13/10/20201,196.21
12/10/20201,197.89
11/10/20201,196.89
08/10/20201,195.72
07/10/20201,193.52
06/10/20201,192.29
05/10/20201,190.92
04/10/20201,185.49
01/10/20201,180.29
30/09/20201,176.51
29/09/20201,174.41
24/09/20201,172.82
23/09/20201,175.90
22/09/20201,182.59
21/09/20201,185.76
17/09/20201,189.22
16/09/20201,188.95
15/09/20201,191.75
14/09/20201,192.12
13/09/20201,187.45
10/09/20201,187.41
09/09/20201,195.32
08/09/20201,196.81
07/09/20201,200.75
06/09/20201,201.19
03/09/20201,198.56
02/09/20201,210.66
01/09/20201,213.98
31/08/20201,213.74
30/08/20201,219.30
27/08/20201,217.16
26/08/20201,214.15
25/08/20201,211.03
24/08/20201,211.81
23/08/20201,212.80
20/08/20201,206.93
19/08/20201,213.83
18/08/20201,215.68
17/08/20201,211.97
16/08/20201,211.43
13/08/20201,204.00
12/08/20201,208.22
11/08/20201,201.13
10/08/20201,197.64
09/08/20201,198.39
06/08/20201,195.99
05/08/20201,198.35
04/08/20201,198.20
03/08/20201,200.96
02/08/20201,201.98
29/07/20201,200.90
28/07/20201,201.41
27/07/20201,201.59
26/07/20201,201.97
23/07/20201,200.88
22/07/20201,201.50
21/07/20201,201.08
20/07/20201,199.19
19/07/20201,201.65
16/07/20201,203.28
15/07/20201,207.55
14/07/20201,202.90
13/07/20201,208.65
12/07/20201,211.35
09/07/20201,205.52
08/07/20201,212.22
07/07/20201,218.34
06/07/20201,219.85
05/07/20201,203.93
02/07/20201,217.16
01/07/20201,208.46
30/06/20201,190.76
29/06/20201,194.01
28/06/20201,195.44
25/06/20201,206.77
24/06/20201,201.76
23/06/20201,205.93
22/06/20201,209.38
21/06/20201,211.55
18/06/20201,219.29
17/06/20201,223.53
16/06/20201,226.92
15/06/20201,224.17
14/06/20201,228.45
11/06/20201,231.53
10/06/20201,236.50
09/06/20201,233.31
08/06/20201,229.25
04/06/20201,218.57
03/06/20201,214.44
02/06/20201,213.04
01/06/20201,212.48
31/05/20201,212.23
27/05/20201,219.03
26/05/20201,220.00
25/05/20201,219.42
24/05/20201,218.55
21/05/20201,213.71
20/05/20201,218.67
19/05/20201,216.00
18/05/20201,212.60
17/05/20201,203.95
14/05/20201,193.76
13/05/20201,208.82
12/05/20201,216.26
11/05/20201,218.99
10/05/20201,221.76
07/05/20201,217.37
06/05/20201,214.53
05/05/20201,213.83
04/05/20201,208.71
03/05/20201,216.81
30/04/20201,219.84
27/04/20201,217.93
26/04/20201,218.30
23/04/20201,205.75
22/04/20201,196.28
21/04/20201,198.58
20/04/20201,209.71
19/04/20201,214.20
16/04/20201,190.09
13/04/20201,198.19
12/04/20201,199.75
07/04/20201,193.70
06/04/20201,180.65
05/04/20201,164.91
02/04/20201,171.89
01/04/20201,171.89
31/03/20201,185.35
30/03/20201,179.82
29/03/20201,174.58
26/03/20201,173.74
25/03/20201,162.87
24/03/20201,161.34
23/03/20201,119.12
22/03/20201,115.02
19/03/20201,143.31
18/03/20201,112.76
17/03/20201,126.56
16/03/20201,137.43
15/03/20201,154.09
12/03/20201,156.91
11/03/20201,178.07
09/03/20201,184.24
08/03/20201,217.01
05/03/20201,247.94
04/03/20201,261.10
03/03/20201,269.71
01/03/20201,260.67
27/02/20201,270.85
26/02/20201,279.60
25/02/20201,276.84
24/02/20201,275.01
23/02/20201,279.56
20/02/20201,287.30
19/02/20201,290.59
18/02/20201,288.03
17/02/20201,290.54
16/02/20201,291.23
13/02/20201,288.44
12/02/20201,287.94
11/02/20201,288.08
10/02/20201,283.61
09/02/20201,284.37
06/02/20201,291.03
05/02/20201,287.44
04/02/20201,285.50
03/02/20201,282.29
02/02/20201,282.43
30/01/20201,290.35
29/01/20201,288.64
28/01/20201,288.52
27/01/20201,289.07
26/01/20201,293.13
23/01/20201,294.15
22/01/20201,292.19
21/01/20201,291.47
20/01/20201,291.69
19/01/20201,291.73
16/01/20201,291.18
15/01/20201,289.33
14/01/20201,292.22
13/01/20201,291.49
12/01/20201,292.11
09/01/20201,293.47
08/01/20201,292.73
07/01/20201,292.85
06/01/20201,294.85
05/01/20201,295.21
02/01/20201,294.98
01/01/20201,290.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.