אינדקס בנקים ישראל 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס בנקים ישראל 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המפוקחות על ידי בנק ישראל, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,415.22
שינוי יומי0.33%-
מספר ניירות במדד43
שווי כולל ני"ע במדד212.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.94
תשואה פנימית0.55%
מרווח ממשלתי0.63%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
13.59%14.86%18.09%31.31%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.72%6.36%5.21%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.830.881.07
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
ISIN מדדILINDX131015
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "בנקים"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט691212בנק דיסקונט232803404.0566
לאומי604611בנק לאומי453448844.0279
פועלים662577בנק פועלים412963974.0268
לאומי 1816040505בנק לאומי24918784.0018
לאומי 1786040323בנק לאומי12204954.0018
לאומי 1806040422בנק לאומי17687543.9998
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8547413.9989
לאומי 1796040372בנק לאומי14384863.9977
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24343023.9959
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240503.9956
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21303213.9842
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774563.9762
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות297519963.9683
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384363.4786
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209843.4145
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15079073.0174
ישראכרט א1157536ישראכרט6094332.8862
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997282.8402
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249902.5971
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900272.3207
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31835552.2809
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32772002.348
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי125011232.322
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271602.023
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27765001.9892
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27736971.9872
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26773391.9182
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3608281.7088
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704131.6983
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8342201.6693
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7513611.5035
פיבי763011הבנק הבינלאומי49952770.9278
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1694170.8023
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434570.6043
ישראכרט1157403ישראכרט28440000.5283
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות7007960.5021
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655220.3312
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571850.3276
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4415110.3163
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4406080.3157
שב"א1158161שירותי בנק אוטומטיים10752000.1997
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7788430.558
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705750.552
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/20211,415.22
07/12/20211,419.89
06/12/20211,414.98
05/12/20211,411.36
02/12/20211,411.03
01/12/20211,414.08
30/11/20211,411.29
29/11/20211,416.02
28/11/20211,411.51
25/11/20211,416.69
24/11/20211,412.32
23/11/20211,411.27
22/11/20211,410.92
21/11/20211,404.32
18/11/20211,403.86
17/11/20211,403.03
16/11/20211,405.67
15/11/20211,408.63
14/11/20211,409.43
11/11/20211,404.34
10/11/20211,402.93
09/11/20211,405.12
08/11/20211,406.88
07/11/20211,408.94
04/11/20211,406.71
03/11/20211,403.70
02/11/20211,404.39
01/11/20211,405.51
31/10/20211,404.89
28/10/20211,408.35
27/10/20211,411.65
26/10/20211,410.68
25/10/20211,406.43
24/10/20211,405.04
21/10/20211,408.51
20/10/20211,403.34
19/10/20211,401.01
18/10/20211,400.20
17/10/20211,402.26
14/10/20211,403.82
13/10/20211,399.26
12/10/20211,394.63
11/10/20211,387.15
10/10/20211,381.36
07/10/20211,382.16
06/10/20211,381.20
05/10/20211,382.24
04/10/20211,382.15
03/10/20211,384.53
30/09/20211,382.51
29/09/20211,381.35
26/09/20211,381.70
23/09/20211,384.28
22/09/20211,382.27
19/09/20211,379.84
14/09/20211,381.78
13/09/20211,378.08
12/09/20211,375.59
09/09/20211,376.08
05/09/20211,371.17
02/09/20211,370.81
01/09/20211,371.53
31/08/20211,370.50
30/08/20211,370.45
29/08/20211,369.35
26/08/20211,367.61
25/08/20211,370.59
24/08/20211,370.59
23/08/20211,368.49
22/08/20211,367.24
19/08/20211,364.49
18/08/20211,363.28
17/08/20211,358.06
16/08/20211,354.83
15/08/20211,353.32
12/08/20211,349.03
11/08/20211,346.13
10/08/20211,344.44
09/08/20211,340.83
08/08/20211,340.48
05/08/20211,338.97
04/08/20211,339.03
03/08/20211,339.47
02/08/20211,341.22
01/08/20211,333.14
29/07/20211,331.14
28/07/20211,332.61
27/07/20211,331.95
26/07/20211,330.87
25/07/20211,330.06
22/07/20211,326.75
21/07/20211,326.87
20/07/20211,322.81
19/07/20211,320.35
15/07/20211,332.36
14/07/20211,332.03
13/07/20211,333.08
12/07/20211,333.75
11/07/20211,335.22
08/07/20211,329.24
07/07/20211,336.90
06/07/20211,336.36
05/07/20211,337.26
04/07/20211,337.04
01/07/20211,336.09
30/06/20211,332.82
29/06/20211,331.37
28/06/20211,332.10
27/06/20211,330.00
24/06/20211,332.42
23/06/20211,334.40
22/06/20211,334.19
21/06/20211,336.51
20/06/20211,337.04
17/06/20211,344.49
16/06/20211,345.17
15/06/20211,344.67
14/06/20211,345.87
13/06/20211,341.92
10/06/20211,340.29
09/06/20211,341.95
08/06/20211,343.32
07/06/20211,341.49
06/06/20211,339.31
03/06/20211,340.64
02/06/20211,343.22
01/06/20211,338.28
31/05/20211,335.69
30/05/20211,338.39
27/05/20211,341.43
26/05/20211,339.56
25/05/20211,338.69
24/05/20211,335.76
23/05/20211,336.65
20/05/20211,335.53
19/05/20211,336.21
18/05/20211,336.22
13/05/20211,331.15
12/05/20211,322.50
11/05/20211,322.64
10/05/20211,331.65
09/05/20211,327.14
06/05/20211,323.98
05/05/20211,322.48
04/05/20211,318.73
03/05/20211,316.21
02/05/20211,309.44
29/04/20211,307.91
28/04/20211,306.97
27/04/20211,307.72
26/04/20211,303.66
25/04/20211,304.64
22/04/20211,305.62
21/04/20211,304.41
20/04/20211,307.45
19/04/20211,309.22
18/04/20211,308.69
13/04/20211,302.53
12/04/20211,303.79
11/04/20211,304.86
08/04/20211,302.26
07/04/20211,301.59
06/04/20211,300.51
05/04/20211,297.76
04/04/20211,297.81
01/04/20211,293.26
31/03/20211,293.04
30/03/20211,291.81
29/03/20211,291.64
25/03/20211,289.20
24/03/20211,291.47
22/03/20211,288.69
21/03/20211,283.67
18/03/20211,283.83
17/03/20211,285.35
16/03/20211,286.46
15/03/20211,281.87
14/03/20211,282.34
11/03/20211,284.00
10/03/20211,279.42
09/03/20211,280.46
08/03/20211,275.68
07/03/20211,277.31
04/03/20211,272.07
03/03/20211,269.51
02/03/20211,269.38
01/03/20211,262.28
28/02/20211,261.27
25/02/20211,261.84
24/02/20211,263.86
23/02/20211,262.55
22/02/20211,264.83
21/02/20211,267.63
18/02/20211,262.76
17/02/20211,264.66
16/02/20211,265.81
15/02/20211,263.18
14/02/20211,257.99
11/02/20211,258.94
10/02/20211,262.32
09/02/20211,259.70
08/02/20211,258.34
07/02/20211,263.39
04/02/20211,261.34
03/02/20211,261.43
02/02/20211,260.80
01/02/20211,262.49
31/01/20211,258.89
28/01/20211,262.28
27/01/20211,266.05
26/01/20211,265.42
25/01/20211,267.31
24/01/20211,270.92
21/01/20211,274.86
20/01/20211,277.23
19/01/20211,276.43
18/01/20211,274.49
17/01/20211,270.43
14/01/20211,274.47
13/01/20211,271.63
12/01/20211,263.27
11/01/20211,258.61
10/01/20211,258.07
07/01/20211,252.28
06/01/20211,245.58
05/01/20211,246.11
04/01/20211,246.12
03/01/20211,247.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.