אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,302.53
שינוי יומי0.10%-
מספר ניירות במדד40
שווי כולל ני"ע במדד174.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.20
תשואה פנימית0.40%
מרווח ממשלתי0.44%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.55%8.71%11.66%26.44%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.23%6.29%5.18%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.350.620.92
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
ISIN מדדILINDX131015
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "בנקים"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
פועלים662577בנק פועלים36043168.626144.1243
לאומי604611בנק לאומי33271318.53744.0991
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות22766488.70484.0956
דיסקונט691212בנק דיסקונט16389359.261444.0227
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3580225.5523.9744
לאומי 1816040505בנק לאומי2454090.98123.9737
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645523.9737
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15529503.9703
לאומי 1796040372בנק לאומי1389361.9883.9695
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390982.5197443.9655
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145632.2462783.9654
לאומי 1786040323בנק לאומי12306153.9603
לאומי 1806040422בנק לאומי1759460.66013.9593
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574579.1853763.2122
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6943.0752
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי9919631.05483.0357
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1907426.7522.9395
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל467226.37112962.6121
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3481135.352.5906
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1667568.17652.5698
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3168787.12362.3582
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344002.3326
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1490287.63305842.2966
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400832.0642.2409
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2827081.64312.1039
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2699457.99922.009
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354487.231.9818
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2612720.8641.9444
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125543.72541.7345
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2259487.3911.6815
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252885.06183751.4138
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243016.073151.3586
פיבי763011הבנק הבינלאומי3963605.1521.213
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779226.33090.5799
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714140.52980.5315
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682860.23170.5082
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42720.3938
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427440.8340.3181
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420431.52170.3129
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803539.25202880.598
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/20211,303.79
11/04/20211,304.86
08/04/20211,302.26
07/04/20211,301.59
06/04/20211,300.51
05/04/20211,297.76
04/04/20211,297.81
01/04/20211,293.26
31/03/20211,293.04
30/03/20211,291.81
29/03/20211,291.64
25/03/20211,289.20
24/03/20211,291.47
22/03/20211,288.69
21/03/20211,283.67
18/03/20211,283.83
17/03/20211,285.35
16/03/20211,286.46
15/03/20211,281.87
14/03/20211,282.34
11/03/20211,284.00
10/03/20211,279.42
09/03/20211,280.46
08/03/20211,275.68
07/03/20211,277.31
04/03/20211,272.07
03/03/20211,269.51
02/03/20211,269.38
01/03/20211,262.28
28/02/20211,261.27
25/02/20211,261.84
24/02/20211,263.86
23/02/20211,262.55
22/02/20211,264.83
21/02/20211,267.63
18/02/20211,262.76
17/02/20211,264.66
16/02/20211,265.81
15/02/20211,263.18
14/02/20211,257.99
11/02/20211,258.94
10/02/20211,262.32
09/02/20211,259.70
08/02/20211,258.34
07/02/20211,263.39
04/02/20211,261.34
03/02/20211,261.43
02/02/20211,260.80
01/02/20211,262.49
31/01/20211,258.89
28/01/20211,262.28
27/01/20211,266.05
26/01/20211,265.42
25/01/20211,267.31
24/01/20211,270.92
21/01/20211,274.86
20/01/20211,277.23
19/01/20211,276.43
18/01/20211,274.49
17/01/20211,270.43
14/01/20211,274.47
13/01/20211,271.63
12/01/20211,263.27
11/01/20211,258.61
10/01/20211,258.07
07/01/20211,252.28
06/01/20211,245.58
05/01/20211,246.11
04/01/20211,246.12
03/01/20211,247.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.