אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדד משולב אג''ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,333.14
שינוי יומי0.15%
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד1 טריליון ₪
מח"מ ברוטו3.16
תשואה פנימית0.48%
מרווח ממשלתי0.58%
דירוג ממוצעAAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
7.01%11.01%12.06%27.01%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.53%6.35%5.19%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.270.580.93
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
ISIN מדדILINDX131015
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף "בנקים"
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15913504.0097
לאומי 1796040372בנק לאומי14108384.0096
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47777404.0094
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7146614.007
לאומי 1816040505בנק לאומי24907194.0065
לאומי 1806040422בנק לאומי17668953.9983
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11498363.9975
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24122213.9965
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות252278853.9882
דיסקונט691212בנק דיסקונט176697783.9826
פועלים662577בנק פועלים343735703.9659
לאומי604611בנק לאומי359301183.9551
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5871263.8466
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4773513.1274
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24216963.998
לאומי 1786040323בנק לאומי12356753.995
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17020053.0435
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16422982.9367
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי103239612.8699
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31971182.7706
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4117342.6975
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15036452.6888
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27539872.3865
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3574032.3416
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26524082.2985
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31977002.771
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27683592.399
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23272422.0167
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7450421.3322
פיבי763011הבנק הבינלאומי42295001.1757
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8233070.7134
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7314780.6339
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6908960.5987
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4351410.3771
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4341830.3762
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7835180.679
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/20211,333.14
29/07/20211,331.14
28/07/20211,332.61
27/07/20211,331.95
26/07/20211,330.87
25/07/20211,330.06
22/07/20211,326.75
21/07/20211,326.87
20/07/20211,322.81
19/07/20211,320.35
15/07/20211,332.36
14/07/20211,332.03
13/07/20211,333.08
12/07/20211,333.75
11/07/20211,335.22
08/07/20211,329.24
07/07/20211,336.90
06/07/20211,336.36
05/07/20211,337.26
04/07/20211,337.04
01/07/20211,336.09
30/06/20211,332.82
29/06/20211,331.37
28/06/20211,332.10
27/06/20211,330.00
24/06/20211,332.42
23/06/20211,334.40
22/06/20211,334.19
21/06/20211,336.51
20/06/20211,337.04
17/06/20211,344.49
16/06/20211,345.17
15/06/20211,344.67
14/06/20211,345.87
13/06/20211,341.92
10/06/20211,340.29
09/06/20211,341.95
08/06/20211,343.32
07/06/20211,341.49
06/06/20211,339.31
03/06/20211,340.64
02/06/20211,343.22
01/06/20211,338.28
31/05/20211,335.69
30/05/20211,338.39
27/05/20211,341.43
26/05/20211,339.56
25/05/20211,338.69
24/05/20211,335.76
23/05/20211,336.65
20/05/20211,335.53
19/05/20211,336.21
18/05/20211,336.22
13/05/20211,331.15
12/05/20211,322.50
11/05/20211,322.64
10/05/20211,331.65
09/05/20211,327.14
06/05/20211,323.98
05/05/20211,322.48
04/05/20211,318.73
03/05/20211,316.21
02/05/20211,309.44
29/04/20211,307.91
28/04/20211,306.97
27/04/20211,307.72
26/04/20211,303.66
25/04/20211,304.64
22/04/20211,305.62
21/04/20211,304.41
20/04/20211,307.45
19/04/20211,309.22
18/04/20211,308.69
13/04/20211,302.53
12/04/20211,303.79
11/04/20211,304.86
08/04/20211,302.26
07/04/20211,301.59
06/04/20211,300.51
05/04/20211,297.76
04/04/20211,297.81
01/04/20211,293.26
31/03/20211,293.04
30/03/20211,291.81
29/03/20211,291.64
25/03/20211,289.20
24/03/20211,291.47
22/03/20211,288.69
21/03/20211,283.67
18/03/20211,283.83
17/03/20211,285.35
16/03/20211,286.46
15/03/20211,281.87
14/03/20211,282.34
11/03/20211,284.00
10/03/20211,279.42
09/03/20211,280.46
08/03/20211,275.68
07/03/20211,277.31
04/03/20211,272.07
03/03/20211,269.51
02/03/20211,269.38
01/03/20211,262.28
28/02/20211,261.27
25/02/20211,261.84
24/02/20211,263.86
23/02/20211,262.55
22/02/20211,264.83
21/02/20211,267.63
18/02/20211,262.76
17/02/20211,264.66
16/02/20211,265.81
15/02/20211,263.18
14/02/20211,257.99
11/02/20211,258.94
10/02/20211,262.32
09/02/20211,259.70
08/02/20211,258.34
07/02/20211,263.39
04/02/20211,261.34
03/02/20211,261.43
02/02/20211,260.80
01/02/20211,262.49
31/01/20211,258.89
28/01/20211,262.28
27/01/20211,266.05
26/01/20211,265.42
25/01/20211,267.31
24/01/20211,270.92
21/01/20211,274.86
20/01/20211,277.23
19/01/20211,276.43
18/01/20211,274.49
17/01/20211,270.43
14/01/20211,274.47
13/01/20211,271.63
12/01/20211,263.27
11/01/20211,258.61
10/01/20211,258.07
07/01/20211,252.28
06/01/20211,245.58
05/01/20211,246.11
04/01/20211,246.12
03/01/20211,247.54
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.