אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 כולל, אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ומניות, שהונפקו על ידי חברות המסווגות על ידי הבורסה בענף בנקים, שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 80% לקבוצת האג"ח הקונצרניות ו-20% למניות. במקרה של תנודה של יותר מ-10% בשווי המצרפי של אחת הקבוצות במדד, יבוצע איזון מיידי לפי משקולות הקבוצות במועד עדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,193.70
שינוי יומי1.11%
מספר ניירות במדד42
שווי כולל ני"ע במדד146.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.39
תשואה פנימית1.18%
מרווח ממשלתי0.84%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
7.53%-3.32%-9.12%15.18%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.12%5.33%4.70%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.50-0.470.55
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3101
מועד השקת המדד17/10/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/07/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד22%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג בורסה בענף בנקים
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט691212בנק דיסקונט12105776.72723.8872
לאומי604611בנק לאומי27125568.432023.8829
פועלים662577בנק פועלים27241895.08563.8756
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות15087379.35783.891
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי8430733.26122.7071
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265542.5659
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646583.92923762.5438
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173132.5343
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4207273.2441532.5318
לאומי 1796040372בנק לאומי1325192.0852.5311
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2573139.77372.5217
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2254833.92642.5193
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61752.5181
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2480431.22.5175
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד760678.79752.5105
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14632502.5088
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3542.5085
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2157963.99003162.5074
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים2041765.112.5071
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1428530.710612.5024
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2452989.59252.5008
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3592516.81932.5002
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1123548.25742.4921
לאומי 1806040422בנק לאומי1754729.56452.4894
לאומי 1786040323בנק לאומי12334902.4878
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3501122.732.4863
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6912.4037
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2132.3338
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים392104.04532.2497
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29145002.539
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2812083.18822.487
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968752.47
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026752.0698
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17951.8925
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293964.343641.6866
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015911.5988
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95041.5298
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט265393.01881.5227
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258811.06931.4849
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד217286.41693121.2467
פיבי763011הבנק הבינלאומי3534982.73441.1351
אגוד722314בנק אגוד1000729.12640.3213
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/20201,180.65
05/04/20201,164.91
02/04/20201,171.89
01/04/20201,171.89
31/03/20201,185.35
30/03/20201,179.82
29/03/20201,174.58
26/03/20201,173.74
25/03/20201,162.87
24/03/20201,161.34
23/03/20201,119.12
22/03/20201,115.02
19/03/20201,143.31
18/03/20201,112.76
17/03/20201,126.56
16/03/20201,137.43
15/03/20201,154.09
12/03/20201,156.91
11/03/20201,178.07
09/03/20201,184.24
08/03/20201,217.01
05/03/20201,247.94
04/03/20201,261.10
03/03/20201,269.71
01/03/20201,260.67
27/02/20201,270.85
26/02/20201,279.60
25/02/20201,276.84
24/02/20201,275.01
23/02/20201,279.56
20/02/20201,287.30
19/02/20201,290.59
18/02/20201,288.03
17/02/20201,290.54
16/02/20201,291.23
13/02/20201,288.44
12/02/20201,287.94
11/02/20201,288.08
10/02/20201,283.61
09/02/20201,284.37
06/02/20201,291.03
05/02/20201,287.44
04/02/20201,285.50
03/02/20201,282.29
02/02/20201,282.43
30/01/20201,290.35
29/01/20201,288.64
28/01/20201,288.52
27/01/20201,289.07
26/01/20201,293.13
23/01/20201,294.15
22/01/20201,292.19
21/01/20201,291.47
20/01/20201,291.69
19/01/20201,291.73
16/01/20201,291.18
15/01/20201,289.33
14/01/20201,292.22
13/01/20201,291.49
12/01/20201,292.11
09/01/20201,293.47
08/01/20201,292.73
07/01/20201,292.85
06/01/20201,294.85
05/01/20201,295.21
02/01/20201,294.98
01/01/20201,290.98
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.