אופטימום אג"ח ומניות עד 10%

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ומניות עד 10% כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), ומניות, כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני ומניות נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון1,275.88
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד519
שווי כולל ני"ע במדד1.5 טריליון ₪
מח"מ ברוטו5.87
תשואה פנימית1.26%
מרווח ממשלתי0.78%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.57%2.64%10.06%18.04%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.20%3.42%2.84%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.490.931.16
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3104
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
השתייכות לאוכלוסיית מדדאינדקס מניות ישראל 100 - EW
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33773022.122.9749
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל33583460.34962.9124
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30813132.3062.7142
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל30311674.8662.6052
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24062793.9241042.1196
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23987696.9652.113
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22345379.5060391.9683
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21972978.4083471.9355
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21750448.40161.9159
גליל 59039590332ממשלת ישראל21190106.16031.8665
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20959697.7171.8462
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22579921.51751.8293
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20698096.870121.8232
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל20043837.39491.7656
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19457331.21.7139
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19531217.50951.7104
גליל 59049590431ממשלת ישראל18840683.01961.6596
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17508348.39931.5422
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15691425.88861.3822
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל15614661.6746041.3754
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל17397344.99051.3376
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21765313.2726481.836
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל18697992.6325451.647
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל18390808.3521.488
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל13071608.02921.0611
אדמה ב1110915אדמה5865159.0565860.9873
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל9547236.2128660.9778
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4628345.72917950.7791
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי4112484.14142720.6923
עזריאלי ד1138650עזריאלי3755875.60597980.6323
חשמל 296000236חברת חשמל3747115.0491330.6308
עזריאלי ה1156603עזריאלי3562540.67440.5997
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3606383.89010.5934
חשמל 276000210חברת חשמל3493717.09715050.5881
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3475472.2590.5851
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3125688.72540.5262
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31077000.5232
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3102860.40179550.5223
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2837758.50930.4777
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2670942.59780.4496
גב ים ו7590128גב ים2634482.070.4435
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2573542.77120.4332
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2468933.2080.4156
לאומי 1816040505בנק לאומי2420244.6480.4074
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2410688.4196320.4058
חשמל 316000285חברת חשמל2400276.060.4041
בזק 92300176בזק2351742.91520.3959
עזריאלי ו1156611עזריאלי2321976.78330.3909
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2249693.94720.3787
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2204445.18258440.3711
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2187296.63680.3682
אמות ו1158609אמות2162707.92990.3641
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2058810.42340290.3466
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1957210.4984060.3295
אמות ד1133149אמות1934999.5680.3257
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1898614.9186740.3196
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1887142.54960.3177
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1850754.35381760.3116
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1836330.53527880.3091
מקורות 111158476מקורות1833352.40.3086
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1797698.44105440.3026
לאומי 1806040422בנק לאומי1795788.71560.3023
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל37932440.2975
כללביט יא1160647כלל ביטוח1723707.4716960.2902
פז נפט ז1142595פז נפט1699372.423840.2861
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1651026.05820.2779
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1640264.32550.2761
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1630624.1490.2745
גב ים ח7590151גב ים1599257.193670.2692
נייס273011נייס54426541.74480.2617
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15415500.2595
מליסרון י3230190מליסרון1541175.25740980.2594
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1459883.50.2458
מליסרון יא3230208מליסרון1458737.86280560.2456
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1458035.83754520.2454
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1417012.12175160.2385
בזק 122300242בזק1382202.360.2327
לאומי 1796040372בנק לאומי1381517.5710.2326
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל3735229.810.2281
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1336948.841250.2251
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1335527.7592090.2248
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1300384.884260.2189
לאומי 1786040323בנק לאומי12503950.2105
ריט 1 ה1136753ריט 11247891.69311560.2101
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1230680.66490810.2072
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1218774.54095460.2052
סלקום יב1143080סלקום1207583.91570960.2033
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145964.12120450.1929
גב ים ט7590219גב ים1145117.58330.1928
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1487355.320.1878
שופרסל ה7770209שופרסל1112888.56102060.1873
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1110078.84840.1869
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1109205.97250380.1867
בזק 62300143בזק1097491.92569250.1848
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1074808.2640.1809
כללביט י1136068כלל ביטוח1053055.82340.1773
אמות ה1138114אמות1051115.5106820.1769
מליסרון טו3230240מליסרון1046664.21310240.1743
שופרסל ז7770258שופרסל985232.8560.1659
ריט 1 ו1138544ריט 1985655.558910.1659
שופרסל ו7770217שופרסל984326.4297430.1657
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח978160.33250.1647
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים976927.784460.1645
בזק 102300184בזק963504.06538240.1622
בזן ה2590388בתי זיקוק957970.72595880.1613
פרטנר ז1156397פרטנר938163.372020.1579
בזק 112300234בזק921414.71080.1551
פז נפט ח1162817פז נפט907586.36550.1528
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב895235.44981590.1507
אמות ב1126630אמות893384.867520.1504
פועלים662577בנק פועלים31246656.629170.1503
ישרס טז6130223ישרס890380.96873230.1499
מליסרון טז3230265מליסרון889389.2085130.1497
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן875472.30.1474
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8637600.1454
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858069.52220.1444
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול857249.59430.1443
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח852078.50.1434
לאומי604611בנק לאומי29813426.043120.1434
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות839592.7910.1413
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים834981.43290.1406
מויניאן ב1143015מויניאן824716.367970.1388
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן824618.9325850.1388
בזן י2590511בתי זיקוק817526.3923840.1376
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות817625.4096240.1376
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח815335.9560.1373
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח804309.700250.1354
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים804387.08520.1354
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות797357.00664370.1342
אדגר ט1820190אדגר השקעות788284.20.1327
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות780452.61410.1314
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ777482.3650.1309
עמידר א1143585עמידר7762500.1307
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח768254.4430.1293
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה761817.84760250.1282
אדגר י1820208אדגר השקעות745784.12880.1255
סלקום יא1139252סלקום741191.2620.1248
ישרס יד6130199ישרס736978.4232320.1241
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי725119.25120.1221
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי721764.04276480.1215
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות717018.43050.1207
שטראוס ו7460421שטראוס7149100.1203
מגה אור ח1147602מגה אור709048.760.1194
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ699951.45675620.1178
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן686479.98346950.1156
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב681481.16364510.1147
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות677503.9551280.1141
עזריאלי1119478עזריאלי23648188.20.1137
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות674524.7064510.1136
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6574200.1107
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן648296.601480.1091
כיל281014איי.סי.אל גרופ22576116.721610.1086
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה644697.15520.1085
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן643170.9080020.1083
מגה אור ז1141696מגה אור629117.43070.1059
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י627177.60.1056
סלקום ח1132828סלקום624350.98404070.1051
ישרס טו6130207ישרס622988.69554120.1049
שטראוס ה7460389שטראוס620683.668120.1045
אלקטרה ה7390222אלקטרה618403.28480.1041
חשמל 286000228חברת חשמל613959.37920.1034
חברה לישראל 75760160חברה לישראל608055.88964560.1024
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן608155.1082960.1024
פניקס 57670284הפניקס ביטוח6063000.1021
דה לסר ה1135664דה לסר604732.91010.1018
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב602806.67290.1015
חברה לישראל 125760251חברה לישראל597336.88410.1006
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל12696131.9760.934
חשמל 266000202חברת חשמל2091027.66321760.352
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1645527.35249920.277
מליסרון יד3230232מליסרון1455386.9423460.245
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1288828.07040.217
מליסרון ח3230166מליסרון1117055.568880.188
ישראכרט א1157536ישראכרט855343.283940.144
אמות ז1162866אמות814106.9010.137
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות795752.5954560.134
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח742260.023550.125
מליסרון יג3230224מליסרון694810.49333850.117
עזריאלי ב1134436עזריאלי772480.997050.13
סלקום ט1132836סלקום592523.15064320.0997
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק587375.42580.0989
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות20532768.7930.0987
חשמל 306000277חברת חשמל583854.61960.0983
מגה אור ט1165141מגה אור787403.7180.0982
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה579965.13120920.0976
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון579076.16866520.0975
חברה לישראל 105760236חברה לישראל578834.598720.0974
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה575718.64368810.0969
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות19970925.75090.096
פריגו1130699פריגו19835201.50950.0954
לייטסטון א1133891לייטסטון564794.05484450.0951
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים564263.08004850.095
מגה אור ו1138668מגה אור561714.0382560.0946
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות19448072.160.0935
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי552316.1809770.093
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות551184.743520.0928
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5473500.0921
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים544577.11212080.0917
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז542118.73180680.0913
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים541867.53950.0912
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540977.28806420.0911
מקורות 101158468מקורות540438.0450.091
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן534642.74658750.09
פז נפט ו1139542פז נפט532280.19483560.0896
פרטנר ו1141415פרטנר525572.76675250.0885
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים522816.96664320.088
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520463.637360.0876
דלתא א6270144דלתא519863.1694740.0875
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה507735.68509330.0855
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן506813.5170.0853
כללביט ח1132968כלל ביטוח500133.14734450.0842
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן494482.48246890.0832
ישרס יח6130280ישרס487277.560.082
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4851000.0817
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות483968.2466520.0815
אלבר טז1139823אלבר480770.99396340.0809
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח476129.3579130.0802
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות471326.880.0793
כללביט ט1136050כלל ביטוח470450.83179990.0792
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות469670.38299660.0791
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות469206.540.079
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה463977.9450550.0781
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל462624.39218760.0779
מליסרון ו3230125מליסרון451437.61386380.076
אקויטל 27550122אקויטל450019.74050.0758
מליסרון יט3230398מליסרון450075.3840.0758
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4446960.0749
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס443080.9470.0746
נורסטאר יא7230352נורסטאר442205.03792790.0744
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח440651.589750.0742
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן436885.54758660.0735
רילייטד א1134923רילייטד434220.243650.0731
דיסקונט691212בנק דיסקונט15190421.758650.0731
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433369.76460.073
אלקטרה ד7390149אלקטרה429187.0325120.0723
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות429053.050.0722
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח428741.9762040.0722
פז נפט ה1139534פז נפט427506.83920.072
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ425575.260.0716
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות425142.7650.0716
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות424148.13470.0714
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס423790.04245920.0713
מליסרון יז3230273מליסרון422381.8215060.0711
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417638.08719180.0703
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי416260.210.0701
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין414883.91538550.0698
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות412891.2490290.0695
אזורים 147150444אזורים4091600.0689
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס402979.97579940.0678
מליסרון יח3230372מליסרון401525.60.0676
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש400165.710.0674
אלבר יז1158732אלבר547221.12607820.0674
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס397516.638780.0669
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות396817.0796520.0668
קרסו א1136464קרסו מוטורס394653.8857920.0664
אשדר ה1157783אשדר392645.51860.0661
כללביט ז1132950כלל ביטוח392537.81140.0661
נייר חדרה 66320105נייר חדרה391825.728060.066
נמקו א1139575נמקו ריאלטי388718.09493120.0654
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות387789.016940.0653
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה385888.98131660.065
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3819550.0643
דמרי ח1153725דמרי381117.04840.0642
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין380820.9444370.0641
ישרס יג6130181ישרס377400.48027940.0635
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה368908.28820.0621
אבגול ג1133289אבגול365313.69612960.0615
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363985.02669360.0613
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363466.3981460.0612
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3613680.0608
לייטסטון ב1160746לייטסטון359922.98870.0606
אפי נכסים י1160878אפי נכסים359149.79910.0605
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3588300.0604
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3573850.0602
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי356169.34130180.06
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים356372.935920.06
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה355306.01600560.0598
וילאר ח4160156וילאר352753.2020.0594
אלבר טו1138536אלבר351876.59641420.0592
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח348540.90920.0587
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי348926.6460.0587
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח348306.5120.0586
סאמיט י1143395סאמיט346315.20.0583
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344896.92451720.0581
טאואר ז1138494טאואר345113.8104960.0581
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח344144.10.0579
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3439080.0579
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח340355.9759090.0573
גירון ו1139849גירון פיתוח451075.9384260.0573
מויניאן א1135656מויניאן338940.72041940.0571
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים339379.70650.0571
ריט 1 ד1129899ריט 1338628.71952160.057
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח334422.62368370.0563
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3336900.0562
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3300480.0556
אשדר ד1135607אשדר330177.18798690.0556
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט326704.912920.055
אזורים 137150410אזורים318576.481750.0536
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב316111.008880.0532
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3123300.0526
שטראוס746016שטראוס10913870.709680.0525
דור אלון ו1140656דור אלון311726.72824160.0525
שופרסל ד7770191שופרסל308501.50050.0519
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן307084.8610.0517
אלבר יח1158740אלבר402594.2633430.0509
טאואר1082379טאואר10595933.549920.0508
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ301208.38716580.0507
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים300712.2140.0506
אקסטל ב1135367אקסטל2998800.0505
אזורים 127150360אזורים298411.28722560.0502
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2955000.0497
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול511404.13440.0494
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח284939.83994560.048
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284739.00510.0479
קרסו ג1141829קרסו מוטורס284255.10975750.0479
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284195.80902930.0478
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה283349.850.0477
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2826000.0476
מנרב ב1550052קבוצת מנרב281428.15500670.0474
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280136.40.0472
קופרליין ב1140177קופרליין279495.762350.0471
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס279757.50.0471
דור אלון ז1157700דור אלון278144.88950160.0468
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.275988.6026670.0465
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים275355.60.0464
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274592.5885440.0462
מגה אור ד1130632מגה אור274430.27229830.0462
נורסטאר י7230345נורסטאר272455.19399270.046
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה318425.69302980.0459
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי272874.49656560.0459
דה לסר ד1132059דה לסר270332.4194760.0455
בזק230011בזק9455195.7895070.0455
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267314.97011960.045
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס264460.65431440.0445
נובל א1141860נובל אסטס262951.42320.0443
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262841.1310.0442
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה262082.19916420.0441
ארקו ג3100245ארקו החזקות260650.42025280.0439
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן257687.73732960.0434
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255596.14080.043
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253938.7020.0427
קרסו ב1139591קרסו מוטורס253794.199050.0427
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי8868172.23560.0426
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל252256.94980.0425
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן250604.56597410.0422
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248480.36726250.0418
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות247522.50.0417
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס246691.5740.0415
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים244093.66045760.0411
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות243917.56492950.0411
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה8413635.824730.0405
נפטא ח6430169נפטא239223.60.0403
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט239587.31250.0403
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ239558.637780.0403
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח237269.50.0399
גירון ז1142629גירון פיתוח236326.34520.0398
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2363520.0398
מליסרון323014מליסרון8159915.1240.0392
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי8263586.896560.0388
אקויטל 37550148אקויטל229631.040.0387
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל229386.665760.0386
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2290570.0386
בזן יב2590578בתי זיקוק228994.2750.0385
אאורה טו3730504אאורה השקעות2280300.0384
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2262260.0381
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י225629.343720.038
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק225626.24550.038
נורסטאר יב7230402נורסטאר222476.98181020.0375
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218778.79785680.0368
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי218027.1674250.0367
דמרי ט1168368דמרי2179380.0367
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה211074.890.0355
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן210596.77128960.0355
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.209919.594920.0353
אמות1097278אמות7337202.64310.0353
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות209897.74650.0353
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208825.19694260.0352
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה208661.60.0351
סאמיט ו1130939סאמיט397899.01346580.0351
ויתניה ה1150903ויתניה208271.6780.0351
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2073000.0349
אלוני חץ390013אלוני חץ7194403.483320.0346
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2047600.0345
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202916.793310.0342
נובה1084557נובה7093993.00160.0341
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות202115.20.034
ממן ג2380053ממן200664.41701680.0338
דמרי ז1141191דמרי198589.349650.0334
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס196106.40.033
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד192366.49890.0324
קליין ב1140409קליין189293.85795840.0319
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן6610747.525980.0318
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה6526735.192590.0314
מבנה226019מבנה נדל"ן6505594.173820.0313
אלקטרה739037אלקטרה6489683.840.0312
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט184504.805160.0311
דור אלון ה1136761דור אלון184321.82124720.031
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח184114.24080.031
דה לסר ו1167477דה לסר183678.50820.0309
שופרסל777037שופרסל6425170.332720.0309
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס6388680.650.0307
הפניקס767012הפניקס ביטוח6374052.144940.0307
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182484.9550.0307
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה178717.46240.0301
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה6240971.445320.03
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי6071303.218370.0292
הראל השקעות585018הראל ביטוח6058344.124980.0291
סאפיינס1087659סאפיינס6056516.24920.0291
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172584.37560.0291
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס5999004.699870.0288
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים168676.9949070.0284
וילאר ז4160149וילאר166480.0850640.028
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות166510.680.028
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161589.7530720.0272
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי159656.662410.0269
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן157918.69080.0266
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי156268.80.0263
אדגר יא1820281אדגר השקעות1557300.0262
פנינסולה ב3330099פנינסולה154973.16110.0261
גב ים759019גב ים5429430.340.0261
קנון1134139קנון5435599.94310.0261
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1538250.0259
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1530750.0258
חברה לישראל576017חברה לישראל5325799.47060.0256
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון150048.11947120.0253
ממן ב2380046ממן149862.33642430.0252
אנלייט720011אנלייט אנרגיה5248215.131250.0252
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה148726.91514780.025
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148020.563240.0249
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט147062.490520.0248
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן147175.55060640.0248
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות5125500.84150.0246
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים145767.993070.0245
אלבר יד1132562אלבר145208.33551440.0244
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש5049750.8006820.0243
ביג1097260ביג מרכזי קניות6667057.7490.0243
פורמולה א2560142פורמולה מערכות142865.4324960.0241
ישרוטל א1139419ישרוטל142623.022080.024
בית הזהב ג2350080בית הזהב141711.72012380.0239
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141454.1845410.0238
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן139304.87200350.0235
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138547.09750.0233
אלקו יא6940167אלקו138428.205360.0233
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137402.76657440.0231
ויתניה ד1139476ויתניה163430.827560.0227
צרפתי ט4250197צרפתי1339780.0226
אלקו יג6940233אלקו134324.90521650.0226
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה133950.62625780.0225
סאמיט ז1133479סאמיט130660.5681180.022
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול129366.38714080.0218
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה127817.051440.0215
מטריקס445015מטריקס4444032.017760.0214
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4412396.02950.0212
אלקו694034אלקו4406088.7710.0212
סקייליין א1138775סקייליין123690.94176820.0208
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1233960.0208
אפי נכסים1091354אפי נכסים4230222.07440.0203
אוריין ב1143379אוריין117794.250.0198
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117713.35100160.0198
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן117157.0320.0197
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח3994312.206860.0192
פוקס1087022פוקס3976176.38520.0191
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112139.90550.0189
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי146150.002440.0185
כנפיים ז5430137כנפיים109268.36151030.0184
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות108723.6097720.0183
סאמיט ח1138940סאמיט107133.0457120.018
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח3562842.434610.0171
פיבי763011הבנק הבינלאומי3544200.42080.017
אודיוקודס1082965אודיוקודס3458906.24640.0166
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל3455623.687830.0166
ישרס613034ישרס3512532.40.0163
מגה אור1104488מגה אור3397295.486520.0163
כלל ביטוח224014כלל ביטוח3399154.566750.0163
קמטק1095264קמטק3304287.119770.0159
סאמיט1081686סאמיט3291750.332340.0158
חילן1084698חילן3261925.36190.0157
סנו813014סנו32256000.0155
דלק רכב829010דלק רכב3145532.366250.0151
אלרוב נדל"ן387019אלרוב נדל"ן3099188.60160.0149
גזית גלוב126011גזית גלוב3034888.079450.0146
פז נפט1100007פז נפט3035114.25040.0146
רמי לוי1104249רמי לוי2961750.3450.0142
פרטנר1083484פרטנר2849518.371150.0137
אקויטל755017אקויטל2853439.645980.0137
וואן161018וואן טכנולוגיות2735529.0750.0132
מג'יק1082312מג'יק2719974.500850.0131
ריט 11098920ריט 12718543.273030.0131
דמרי1090315דמרי2626585.08840.0126
דנאל314013דנאל2612768.01840.0125
ישראכרט1157403ישראכרט25540000.0123
תדיראן258012תדיראן הולדינגס2536990.00320.0122
וילאר416016וילאר2515188.4080.0121
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן2373760.3530.0114
סלקום1101534סלקום2353736.83890.0113
ערד731018ערד2216050.11540.0107
בזן2590248בתי זיקוק2189502.0841820.0105
אזורים715011אזורים2160088.351750.0104
בראק אן וי1121607בראק אן וי2154594.86250.0104
גילת1082510גילת לוויינים2102628.213420.0101
פרשמרקט1157833פרשמרקט1944604.80.0094
מלם תים156018מלם תים1955900.89590.0094
דלתא627034דלתא1914098.10.0092
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1884341.25440.0091
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 1866818.00390.009
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה1822361.94540.0088
הבורסה לני"ע1159029הבורסה לניירות ערך1819123.8120.0087
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1659434.5790.008
אינרום1132356אינרום בנייה1665955.50660.008
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש1549093.3033420.0075
מימון ישיר1168186מימון ישיר קבוצה1448022.54190.0069
נפטא643015נפטא1425687.532160.0069
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1408204.651480.0068
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1362772.07760.0066
נובולוג1140151נובולוג1472251.9248380.0065
ארד1091651ארד1210569.13560.0058
קרור621011קרור1081793.699340.0052
אבגול1100957אבגול997129.5528230.0048
קמהדע1094119קמהדע1002689.800830.0048
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/01/2021
DateLevel
25/01/20211,276.63
24/01/20211,275.89
21/01/20211,275.70
20/01/20211,278.88
19/01/20211,277.96
18/01/20211,275.86
17/01/20211,273.54
14/01/20211,273.61
13/01/20211,270.67
12/01/20211,268.30
11/01/20211,267.20
10/01/20211,268.26
07/01/20211,268.78
06/01/20211,268.89
05/01/20211,269.50
04/01/20211,269.62
03/01/20211,268.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.