אופטימום אג"ח ומניות עד 10%

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ומניות עד 10% כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), ומניות, כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני ומניות נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון1,238.04
שינוי יומי0.27%-
מספר ניירות במדד518
שווי כולל ני"ע במדד1.3 טריליון ₪
מח"מ ברוטו5.61
תשואה פנימית1.76%
מרווח ממשלתי1.20%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.18%1.43%9.05%14.69%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
5.12%3.38%2.84%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.360.850.96
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3104
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
השתייכות לאוכלוסיית מדדאינדקס מניות ישראל 100 - EW
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34520459.3372.8089
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל32995763.2242.6848
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל29860258.18982.4297
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל28088785.6042.1938
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23185761.4296831.8866
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל22414670.5251.7478
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20996907.44481.7085
גליל 59039590332ממשלת ישראל20984875.10791.7075
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל22185835.536151.7052
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20887523.79281.6996
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20762460.4738461.6894
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21319240.108391.6835
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20666825.305351.6816
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19653183.4228911.5992
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19194322.45721.5618
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19022407.91941.5351
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17716881.22051.4416
גליל 59049590431ממשלת ישראל17991104.30721.4367
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל17157572.47041.3454
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15671314.6261.2752
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14914856.24841.2136
אדמה ב1110915אדמה5828434.616881.1371
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18593867.521.513
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12938190.8185831.026
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12725345.3520.9768
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4929808.7885640.9618
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל7452516.2565280.7491
עזריאלי ד1138650עזריאלי3791760.81058320.7398
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3777329.25720080.7369
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10808929.5750.7167
חשמל 296000236חברת חשמל3617364.02321650.7057
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3460481.7240.6751
עזריאלי ה1156603עזריאלי3441237.8510.6714
חשמל 276000210חברת חשמל3419070.71888250.6671
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל6574417.25730360.6321
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3063904.30840.5978
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29865000.5827
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2809286.86610.5481
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2668259.47329360.5206
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7703723.7480.5096
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2584896.12340.5043
גב ים ו7590128גב ים2547100.080.4969
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2512231.60.4901
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2420965.6608750.4723
בזק 92300176בזק2375552.060.4635
חשמל 316000285חברת חשמל2315143.1160.4517
עזריאלי ו1156611עזריאלי2220553.05670.4332
חשמל 266000202חברת חשמל2197635.09848260.4288
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2169947.33340.4234
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2166579.67680.4227
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2061095.39791740.4021
אמות ו1158609אמות2062776.0510.3978
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1931386.4146020.3768
אמות ד1133149אמות1849714.42080.3609
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1832127.40834370.3574
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1828069.25840.3567
מקורות 111158476מקורות1822854.9790.3556
פז נפט ז1142595פז נפט1797064.73720.3506
לאומי 1806040422בנק לאומי1780243.68720.3473
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1698934.6607310.3315
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1670274.320.3259
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1527802.46970390.3185
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1621208.65443840.3171
בזק 62300143בזק1621638.07006150.3164
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1617761.12060.3156
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1608758.8110.3139
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1581211.8922160.3085
גב ים ח7590151גב ים1565791.05980.3055
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14872500.2902
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1477302.81140.2882
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1451829.66911070.2832
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1444572.2945820.2818
מליסרון יא3230208מליסרון1417738.07461570.2766
מליסרון יד3230232מליסרון1411019.909280.2753
בזק 122300242בזק1341078.9840.2616
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל4331140.75540.2609
לאומי 1796040372בנק לאומי1331621.9350.2598
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1325303.43602580.2586
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1313062.0219530.2562
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1275601.3770.2489
נייס273011נייס46999037.66160.2475
לאומי 1786040323בנק לאומי12413100.2422
ריט 1 ה1136753ריט 11198487.17599580.2338
אמות ה1138114אמות1182882.0610.2308
איי.אפ.אפ1155019איי.אפ.אפ42473347.89960.2237
מליסרון ח3230166מליסרון1121483.46332880.2188
שופרסל ה7770209שופרסל1261217.95147680.2157
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1288069.82340.2147
גב ים ט7590219גב ים1095193.89660.2137
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1090523.2620.2128
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1059989.02600910.2068
חברה לישראל 145760301חברה לישראל13912460.2057
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.2047
מויניאן ב1143015מויניאן1018250.862810.1987
ישראכרט א1157536ישראכרט976561.1190370.1905
שופרסל ז7770258שופרסל976341.480.1905
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים971240.271240.1895
שופרסל ו7770217שופרסל1096812.124730.1864
בזק 102300184בזק951513.16559360.1856
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי950424.218870.1854
בזן ה2590388בתי זיקוק945445.89390480.1845
ריט 1 ו1138544ריט 1942767.003640.1839
בזק 112300234בזק923585.10240.1802
פז נפט ח1162817פז נפט901361.13750.1759
אמות ב1126630אמות881148.953520.1719
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן862944.30.1684
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל859652.67630.1677
פרטנר ז1156397פרטנר848244.23460.1655
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול842729.6729420.1644
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8423200.1643
מליסרון טז3230265מליסרון854554.9528280.1632
מליסרון יג3230224מליסרון825575.43211660.1611
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד823842.390250.1607
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים818365.29420.1597
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח814622.7510.1589
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812917.498140.1586
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב801191.1080070.1563
אול-יר ה1143304אול-יר792760.99350.1547
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח792283.32050.1546
סלקום יב1143080סלקום788184.56590480.1538
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים786060.62580.1534
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775624.1240.1513
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות774315.06880.1511
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד772933.32117170.1508
עמידר א1143585עמידר7716000.1505
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה758962.72590250.1481
אדגר ט1820190אדגר השקעות757326.12960.1478
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח757586.2180.1478
עזריאלי ב1134436עזריאלי757309.1502250.1477
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ751732.3330.1467
בזן י2590511בתי זיקוק751400.4116320.1466
סלקום יא1139252סלקום722430.52440.1409
שטראוס ו7460421שטראוס7156100.1396
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות709227.04080.1384
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי706370.8200320.1378
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב682226.28271680.1331
אדגר י1820208אדגר השקעות675196.62480.1317
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות673941.5293520.1315
מגה אור ח1147602מגה אור672496.460.1312
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן664044.424560.1296
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6532800.1275
פועלים662577בנק פועלים23979370.948850.1263
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה636368.35840.1242
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן629095.3580.1227
שטראוס ה7460389שטראוס624980.841120.1219
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619261.663680.1208
חשמל 286000228חברת חשמל613839.27760.1198
סלקום ח1132828סלקום605510.45011170.1181
חברה לישראל 75760160חברה לישראל603571.12015640.1178
ישרס טו6130207ישרס602722.38436480.1176
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6025140.1175
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן601545.43705440.1174
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות600992.09520.1173
סלקום ט1132836סלקום590440.76495040.1152
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות651958.65012550.1151
לאומי604611בנק לאומי21691737.369580.1142
חברה לישראל 105760236חברה לישראל581913.506160.1135
חשמל 306000277חברת חשמל581176.38740.1134
דה לסר ה1135664דה לסר579792.06040.1131
פז נפט ו1139542פז נפט577582.11812160.1127
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב573555.68740.1119
אמות ז1162866אמות622894.219830.1118
פריגו1130699פריגו21198445.59950.1115
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות564776.38465710.1102
ישרס טז6130223ישרס564972.08601680.1102
לייטסטון א1133891לייטסטון559090.14131280.1091
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק550700.84520.1074
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן547725.9934350.1069
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546307.48050550.1066
מגה אור ו1138668מגה אור542703.6129480.1059
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5390840.1052
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן539143.32780.1052
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן534540.2850.1043
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5312000.1036
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים529688.9790.1033
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין529335.89179110.1033
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים525094.55757770.1024
פרטנר ו1141415פרטנר524651.87608750.1024
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז523803.52546520.1022
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן521521.7539350.1017
מקורות 101158468מקורות520703.6850.1016
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות516863.4511680.1008
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים516192.81275860.1007
עזריאלי1119478עזריאלי19003441.4920.1001
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3531375.64350.689
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2808852.3803550.549
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2168198.38105240.423
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1783635.18568560.348
כללביט יא1160647כלל ביטוח1665623.3566080.325
מליסרון י3230190מליסרון1501967.70647040.293
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1358313.149140.265
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1124631.486860.221
מליסרון טו3230240מליסרון1045770.2465070.204
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח958335.80250.187
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח855992.750.167
ישרס יד6130199ישרס728025.69238640.142
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ686977.84215940.134
מגה אור ז1141696מגה אור599614.15030.117
חברה לישראל 125760251חברה לישראל579014.3460.113
מגה אור ט1165141מגה אור548324.04280.107
לאומי 1816040505בנק לאומי2357652.1140.46
אקסטל ב1135367אקסטל5635800.11
כללביט ח1132968כלל ביטוח503465.80369940.0982
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן613091.70167560.0976
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק499626.6051250.0975
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים497603.750.0971
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות18315787.9520.0965
דלתא א6270144דלתא490448.7426960.0957
אקויטל 27550122אקויטל488974.7170.0954
ישרס יח6130280ישרס4868150.095
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות476445.8050.093
אלבר טז1139823אלבר474423.4177650.0926
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח461973.9396420.0901
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות459265.3237810.0896
כללביט ט1136050כלל ביטוח456221.69511030.089
אבגול ג1133289אבגול454746.5934840.0887
נייר חדרה 66320105נייר חדרה454595.3222650.0887
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס450615.4578370.0879
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות449690.40.0877
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444063.65622750.0866
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443644.33350.0866
אול-יר ג1140136אול-יר442968.6206250.0864
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין441289.76143440.0861
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס437523.7330.0854
מליסרון ו3230125מליסרון587126.92354280.0852
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה435839.0605070.085
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח435682.98440.085
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432479.09496210.0844
אלקטרה ד7390149אלקטרה431914.4137280.0843
פז נפט ה1139534פז נפט429957.20320.0839
ישרס יג6130181ישרס429214.40660160.0837
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס425672.76178590.083
רילייטד א1134923רילייטד424815.66861680.0829
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4242800.0828
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד420811.8330.0821
כיל281014איי.סי.אל גרופ15558696.436050.0819
אלקטרה ה7390222אלקטרה4190990.0818
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד414861.930.0809
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי410830.7290.0802
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות410794.93706280.0801
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ409105.2570.0798
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות409011.82934670.0798
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה439039.26157650.0798
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס408553.7280.0797
מליסרון יז3230273מליסרון408269.079640.0797
אלבר יז1158732אלבר396519.26729130.079
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן472679.07121170.0785
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ400111.63640560.0781
נורסטאר יא7230352נורסטאר374305.20068520.0775
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות397374.75960.0775
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות386035.21502280.0753
אשדר ה1157783אשדר385582.21160.0752
מליסרון יח3230372מליסרון382456.80.0746
כללביט ז1132950כלל ביטוח381555.94680.0744
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות14044987.50.0743
קרסו א1136464קרסו מוטורס379295.67280.074
דמרי ח1153725דמרי374752.3450.0731
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה373360.0677750.0728
אשדר ד1135607אשדר372511.59764040.0727
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה366262.6760.0715
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3642100.0711
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363295.0971760.0709
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363329.5352640.0709
אלבר טו1138536אלבר362093.99240080.0706
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות360787.50.0704
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3586200.07
וילאר ח4160156וילאר354867.1040.0692
סאמיט י1143395סאמיט353362.80.0689
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3501400.0683
לייטסטון ב1160746לייטסטון348262.64990.0679
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי346144.3190580.0675
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים345592.247790.0674
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי344957.77033160.0673
טאואר ז1138494טאואר343375.5386880.067
גירון ו1139849גירון פיתוח342298.96340040.0668
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח342305.638840.0668
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי341738.5740.0667
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה342060.81080520.0667
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח341910.152250.0667
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337791.94750.0659
מויניאן א1135656מויניאן337113.25697280.0658
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3344700.0653
מגה אור ד1130632מגה אור331978.675150.0648
ריט 1 ד1129899ריט 1331820.73138120.0647
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח327662.734830.0639
אזורים 137150410אזורים327122.7460.0638
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח325389.75910190.0635
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים321370.28950.0627
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן320008.41289720.0624
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט319163.551020.0623
נובל א1141860נובל אסטס3176640.062
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה566930.41355520.0618
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3154200.0615
דור אלון ו1140656דור אלון309239.38749520.0603
אול-יר ד1141274אול-יר308396.1834380.0602
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב308181.302580.0601
נורסטאר י7230345נורסטאר281419.43593050.0597
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3060000.0597
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304578.35520.0594
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3042300.0594
אלבר יח1158740אלבר302665.81705230.0592
שטראוס746016שטראוס11128419.84030.0586
שופרסל ד7770191שופרסל336195.48263870.0581
בזק230011בזק11034288.154470.0581
אזורים 127150360אזורים296156.64953520.0578
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295472.144880.0576
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2946250.0575
נמקו א1139575נמקו ריאלטי294717.51224320.0575
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן292786.13420.0571
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי292394.950760.057
אול-יר ב1139781אול-יר289424.50357930.0565
דיסקונט691212בנק דיסקונט10556470.1095170.0556
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח283558.5720.0553
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283043.76115890.0552
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2823700.0551
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282370.94340.0551
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס334396.3020860.0551
נפטא ח6430169נפטא281654.10.055
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח281363.69134790.0549
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279151.677840.0545
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס278069.7150.0543
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות10290033.34450.0542
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח274927.9541760.0536
מנרב ב1550052מנרב269987.13438780.0527
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.269554.85134920.0526
דור אלון ז1157700דור אלון268399.134520.0524
קרסו ג1141829קרסו מוטורס268081.9278050.0523
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב266888.85296480.0522
קרסו ב1139591קרסו מוטורס267026.60554560.0521
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261827.2790.0511
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים261449.50.051
ארקו ג3100245ארקו החזקות260358.53848320.0508
דה לסר ד1132059דה לסר259553.009190.0506
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי272260.50.0505
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2559500.0499
קופרליין ב1140177קופרליין255029.1521750.0498
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254460.46080.0496
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה253186.32485040.0494
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249648.02070870.0487
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה246593.970.0481
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246667.67657920.0481
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י246145.92060.048
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245913.0955260.048
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק244439.16690.0477
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל244678.94110.0477
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים242013.04808640.0472
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241184.561250.0471
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2406240.0469
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח336643.05310.0464
אפי נכסים י1160878אפי נכסים330556.4910.0464
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה237068.1772210.0463
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236257.450.0461
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי232732.82610.0454
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232740.6321470.0454
גירון ז1142629גירון פיתוח232489.438720.0454
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ230305.299840.0449
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים229162.676640.0447
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן223099.95693330.0435
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.222450.7713180.0434
וילאר ז4160149וילאר221829.5217680.0433
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2204780.043
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל218209.68802640.0426
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218155.74127840.0426
סאמיט ו1130939סאמיט213083.92679610.0416
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה7895547.481040.0416
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי213046.47706650.0416
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5773800.0413
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה211910.987960.0413
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2114160.0412
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה210512.41250.0411
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק209951.0520.041
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה209367.20.0408
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים209159.1808080.0408
ממן ג2380053ממן208704.99683160.0407
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208404.98715920.0407
קליין ב1140409קליין180411.07411080.0398
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2032400.0397
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2035530.0397
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול201710.2871140.0394
דמרי ז1141191דמרי197067.883650.0384
ויתניה ה1150903ויתניה197015.2990.0384
ויתניה ד1139476ויתניה195968.01510.0382
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה193472.58409380.0377
פנינסולה ב3330099פנינסולה231211.69770.0374
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1905120.0372
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי186724.88770.0364
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי6912739.7560.0364
נורסטאר יב7230402נורסטאר184516.02935040.0363
דור אלון ה1136761דור אלון186216.98087160.0363
סאמיט יא1156405סאמיט185438.1386560.0362
שטראוס ד7460363שטראוס185119.33099450.0361
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח184575.53250.036
אלקו יא6940167אלקו183892.121280.0359
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה181580.42040.0354
אלקו יג6940233אלקו179847.3622840.0351
דה לסר ו1167477דה לסר179862.85020.0351
טאואר1082379טאואר6667432.02720.0351
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות177468.37290.0346
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט177075.11640.0345
אלבר יד1132562אלבר176684.9241780.0345
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס6470217.893120.0341
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח171138.44160.0334
ממן ב2380046ממן167613.52100640.0327
שופרסל777037שופרסל6194083.3760.0326
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי6111670.838720.0322
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות163392.55253160.0319
ישרוטל א1139419ישרוטל160513.186680.0313
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים286349.83960.0308
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים158043.410320.0308
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1559250.0304
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי155666.8640350.0304
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי153773.81782210.03
אלוני חץ390013אלוני חץ5575842.976270.0294
אלקטרה739037אלקטרה5553860.5280.0291
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן148580.30990.029
אמות1097278אמות5512531.91610.029
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס5454010.34640.0287
פורמולה א2560142פורמולה מערכות144699.14590160.0282
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט143379.565480.028
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות142079.32292120.0277
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים141821.050.0277
מליסרון323014מליסרון5218236.980.0275
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן139888.88010.0273
דמרי ו1136936דמרי139660.469280.0272
סאפיינס1087659סאפיינס4988901.266960.0263
צרפתי ט4250197צרפתי1328080.0259
סאמיט ז1133479סאמיט132669.5014620.0259
מבנה226019מבנה נדל"ן4925546.929530.0259
נובה1084557נובה4854223.2960.0256
אוריין ב1143379אוריין128377.0350.025
מטריקס445015מטריקס4691336.93150.0247
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה126237.854080.0246
אנלייט720011אנלייט אנרגיה4903530.0180.0244
אזורים 97150337אזורים123812.58950.0242
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1236480.0241
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1227720.024
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן4508696.276760.0237
הראל השקעות585018הראל ביטוח4420490.299260.0233
סקייליין א1138775סקייליין119014.89756520.0232
מנרב ג1550078מנרב118044.49325850.023
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי117645.848320.023
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן116589.06540.0227
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי4227628.814760.0223
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן113184.31689460.0221
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112663.923750.022
כנפיים ז5430137כנפיים147143.95952250.022
אאורה י3730413אאורה השקעות111675.20.0218
אמות ג1117357אמות111839.46190060.0218
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4068275.0220.0214
סאמיט ח1138940סאמיט108316.268540.0211
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107670.47517550.021
גב ים759019גב ים3975604.920.0209
הפניקס767012הפניקס ביטוח3947321.628730.0208
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה3803086.54440.02
סנו813014סנו3736780.80.0197
קנון1134139קנון3661083.965640.0193
ביג1097260ביג מרכזי קניות3615506.0970.019
אודיוקודס1082965אודיוקודס3414194.3120.018
אלקו694034אלקו3406309.66650.0179
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש3348893.3134230.0176
חילן1084698חילן3247770.02340.0171
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה3252179.42010.0171
רמי לוי1104249רמי לוי3044403.8430.016
מגה אור1104488מגה אור2973383.86480.0156
פוקס1087022פוקס2866861.14540.0151
חברה לישראל576017חברה לישראל2823797.69560.0149
פז נפט1100007פז נפט2720027.52720.0145
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות2762528.19150.0145
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל2743375.322480.0144
ישרס613034ישרס2637169.59760.0143
פיבי763011הבנק הבינלאומי2694400.640.0142
אפי נכסים1091354אפי נכסים2810539.3680.014
אלרוב נדל"ן387019אלרוב נדל"ן2512795.98570.0132
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח2499241.27450.0132
פרטנר1083484פרטנר2410683.559050.0127
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 2337647.01780.0123
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח2229015.914910.0117
אקויטל755017אקויטל2185675.185920.0115
סאמיט1081686סאמיט2158693.11690.0114
פרשמרקט1157833פרשמרקט2157775.20.0114
ריט 11098920ריט 12139067.791240.0113
דנאל314013דנאל2097847.8780.011
גזית גלוב126011גזית גלוב2089577.70430.011
מג'יק1082312מג'יק2086591.46080.011
כלל ביטוח224014כלל ביטוח2049639.47010.0108
וילאר416016וילאר2035597.3980.0107
סלקום1101534סלקום2049956.138810.0107
קמטק1095264קמטק2013551.4360.0106
בראק אן וי1121607בראק אן וי1962096.0750.0103
בזן2590248בתי זיקוק1920222.1792460.0101
דמרי1090315דמרי1835242.14510.0097
תדיראן258012תדיראן הולדינגס1824314.0480.0096
וואן161018וואן טכנולוגיות1802718.150.0095
ערד731018ערד1751573.91850.0093
ישראכרט1157403ישראכרט16706000.0088
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1528057.5430.008
הבורסה לני"ע1159029הבורסה לניירות ערך1513108.320.008
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש1455836.8502980.0077
דלק רכב829010דלק רכב1453934.96040.0077
אינרום1132356אינרום בנייה1423298.36880.0075
אגוד722314בנק אגוד1325966.092480.007
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1308069.8350.0069
דלתא627034דלתא1312273.222450.0069
נובולוג1140151נובולוג1307030.249280.0069
קמהדע1094119קמהדע1277272.143920.0067
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1268403.50480.0067
מלם תים156018מלם תים1247152.30080.0066
אזורים715011אזורים1244421.6309350.0066
נפטא643015נפטא1213201.514880.0065
קרור621011קרור1182791.297360.0062
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1170764.559140.0062
אבגול1100957אבגול1128041.76860.0059
גילת1082510גילת לוויינים1095389.317560.0058
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1062421.907750.0056
ארד1091651ארד975627.21960.0051
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה963520.61610.0051
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן977685.0176220.0051
אלקטרה צריכה5010129אלקטרה צריכה2071735.12350
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2020
DateLevel
24/09/20201,238.04
23/09/20201,241.38
22/09/20201,244.49
21/09/20201,245.25
17/09/20201,246.23
16/09/20201,244.32
15/09/20201,242.82
14/09/20201,240.75
13/09/20201,238.78
10/09/20201,241.95
09/09/20201,245.71
08/09/20201,245.44
07/09/20201,247.60
06/09/20201,246.75
03/09/20201,246.56
02/09/20201,252.25
01/09/20201,253.13
31/08/20201,252.98
30/08/20201,253.13
27/08/20201,252.33
26/08/20201,251.25
25/08/20201,250.63
24/08/20201,250.97
23/08/20201,249.64
20/08/20201,247.70
19/08/20201,248.36
18/08/20201,248.77
17/08/20201,249.43
16/08/20201,249.15
13/08/20201,247.11
12/08/20201,246.15
11/08/20201,244.61
10/08/20201,243.75
09/08/20201,242.45
06/08/20201,243.16
05/08/20201,242.67
04/08/20201,240.66
03/08/20201,239.14
02/08/20201,240.13
29/07/20201,239.87
28/07/20201,238.93
27/07/20201,238.93
26/07/20201,238.52
23/07/20201,238.72
22/07/20201,237.82
21/07/20201,237.29
20/07/20201,234.80
19/07/20201,234.19
16/07/20201,236.54
15/07/20201,237.90
14/07/20201,236.68
13/07/20201,238.15
12/07/20201,239.04
09/07/20201,237.24
08/07/20201,240.11
07/07/20201,245.94
06/07/20201,240.42
05/07/20201,231.54
02/07/20201,235.57
01/07/20201,231.57
30/06/20201,228.23
29/06/20201,227.59
28/06/20201,229.39
25/06/20201,235.40
24/06/20201,238.61
23/06/20201,241.62
22/06/20201,239.59
21/06/20201,238.48
18/06/20201,243.19
17/06/20201,243.26
16/06/20201,241.69
15/06/20201,238.28
14/06/20201,241.14
11/06/20201,242.82
10/06/20201,244.63
09/06/20201,243.53
08/06/20201,242.42
04/06/20201,241.41
03/06/20201,239.55
02/06/20201,241.30
01/06/20201,241.96
31/05/20201,241.91
27/05/20201,245.36
26/05/20201,250.79
25/05/20201,248.21
24/05/20201,245.91
21/05/20201,244.05
20/05/20201,244.81
19/05/20201,243.04
18/05/20201,241.75
17/05/20201,237.44
14/05/20201,233.09
13/05/20201,237.80
12/05/20201,241.01
11/05/20201,239.53
10/05/20201,238.43
07/05/20201,233.63
06/05/20201,229.03
05/05/20201,228.25
04/05/20201,228.48
03/05/20201,231.81
30/04/20201,235.85
27/04/20201,232.97
26/04/20201,229.45
23/04/20201,225.38
22/04/20201,221.72
21/04/20201,223.28
20/04/20201,227.80
19/04/20201,229.83
16/04/20201,226.26
13/04/20201,222.93
12/04/20201,222.13
07/04/20201,216.23
06/04/20201,205.12
05/04/20201,188.86
02/04/20201,185.41
01/04/20201,186.66
31/03/20201,191.82
30/03/20201,190.43
29/03/20201,188.63
26/03/20201,193.14
25/03/20201,191.94
24/03/20201,186.26
23/03/20201,168.82
22/03/20201,149.06
19/03/20201,151.24
18/03/20201,145.60
17/03/20201,157.23
16/03/20201,172.50
15/03/20201,184.10
12/03/20201,188.04
11/03/20201,205.21
09/03/20201,216.40
08/03/20201,235.30
05/03/20201,250.09
04/03/20201,258.16
03/03/20201,257.13
01/03/20201,250.76
27/02/20201,251.96
26/02/20201,253.67
25/02/20201,254.38
24/02/20201,252.96
23/02/20201,252.36
20/02/20201,252.18
19/02/20201,251.98
18/02/20201,251.70
17/02/20201,252.23
16/02/20201,252.76
13/02/20201,250.37
12/02/20201,249.01
11/02/20201,247.37
10/02/20201,244.89
09/02/20201,243.63
06/02/20201,243.55
05/02/20201,241.83
04/02/20201,240.20
03/02/20201,238.83
02/02/20201,238.68
30/01/20201,240.09
29/01/20201,241.93
28/01/20201,242.23
27/01/20201,243.12
26/01/20201,245.29
23/01/20201,246.33
22/01/20201,246.77
21/01/20201,246.48
20/01/20201,245.74
19/01/20201,245.50
16/01/20201,245.68
15/01/20201,244.80
14/01/20201,244.37
13/01/20201,243.06
12/01/20201,242.56
09/01/20201,241.84
08/01/20201,242.00
07/01/20201,242.06
06/01/20201,241.88
05/01/20201,241.99
02/01/20201,240.00
01/01/20201,237.86
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.