אופטימום אג"ח ומניות עד 10%

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אופטימום אג"ח ומניות עד 10% כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), ומניות, כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני ומניות נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון1,231.54
שינוי יומי0.33%-
מספר ניירות במדד516
שווי כולל ני"ע במדד1.4 טריליון ₪
מח"מ ברוטו6.10
תשואה פנימית1.73%
מרווח ממשלתי1.27%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.35%-2.74%9.58%14.62%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.99%3.31%2.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.660.960.97
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3104
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל35133248.5563.7652
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30821781.83463.3031
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33143979.24963.552
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23223638.5880662.4889
גליל 59039590332ממשלת ישראל21922407.872.3494
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל21262047.942.2786
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל20085782.3462.1526
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל19902589.0391962.1329
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19663816.344492.1074
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19639044.1132.1047
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל25332663.03582.667
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20677862.328212.216
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל19560500.74782.0963
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל18913561.6952.027
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל18602910.15681.9937
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל18312048.6936661.9625
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל17724581.3080561.8995
גליל 59049590431ממשלת ישראל17509328.04741.8765
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל15722045.131.6849
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15802811.3431.6418
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל15058945.88661.6139
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40561.5986
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל12186852.9863041.3061
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12028345.1227171.2891
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17728653.23461.9
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל9492030.2431.0173
אדמה ב1110915אדמה5652229.661040.8455
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4302442.4787050.6436
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל6450062.960.6424
עזריאלי ד1138650עזריאלי3755039.37594240.5617
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3726997.9487160.5575
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.5492
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3608590.0150.5398
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3451487.4030.5163
עזריאלי ה1156603עזריאלי3381235.11750.5058
חשמל 276000210חברת חשמל3376948.83400270.5052
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3089220.850.4621
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29700000.4443
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2789966.82250.4174
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2661626.84310.3982
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646343.08985920.3959
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2598153.28370.3887
גב ים ו7590128גב ים2578240.530.3857
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2501292.26240.3742
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2425104.80850.3628
לאומי 1816040505בנק לאומי2357883.93820.3527
בזק 92300176בזק2337800.62320.3497
חשמל 316000285חברת חשמל2303713.230.3446
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2252347.89120.3369
איי.אפ.אפ1155019איי.אפ.אפ46365668.80480.3341
חשמל 266000202חברת חשמל2191471.46073240.3278
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2173528.79304240.3251
עזריאלי ו1156611עזריאלי2160442.85580.3232
טבע629014טבע42451585.108750.3062
אמות ו1158609אמות2024706.76380.3029
נייס273011נייס39997259.6610.2885
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1911000.73422960.2859
אמות ד1133149אמות1822825.680.2727
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1820418.19960.2723
מקורות 111158476מקורות1781604.550.2665
לאומי 1806040422בנק לאומי1773653.94690.2653
פז נפט ז1142595פז נפט1762921.2040.2637
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1680894.19178280.2515
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627173.09260.2434
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1621806.15990540.2426
בזק 62300143בזק1614738.12082250.2416
כללביט יא1160647כלל ביטוח1596740.50463040.2389
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1560316.77723920.2334
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1562262.51071880.2268
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1492422.7890.2233
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1489239.77471550.2228
מליסרון י3230190מליסרון1489231.89036180.2228
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14844000.2221
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1447631.053440.2166
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1434062.291290.2145
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1405303.4600940.2102
מליסרון יד3230232מליסרון1401221.159910.2096
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1385442.95490.2073
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374321.52110650.2056
מליסרון יא3230208מליסרון1362373.50555270.2038
פועלים662577בנק פועלים28120655.068150.2028
לאומי 1796040372בנק לאומי1324677.6970.1982
בזק 122300242בזק1294751.7240.1937
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1285253.4860550.1923
שופרסל ה7770209שופרסל1256365.52484620.1879
לאומי 1786040323בנק לאומי12517750.1873
פריגו1130699פריגו25673063.53740.1852
לאומי604611בנק לאומי25541911.785480.1842
ריט 1 ה1136753ריט 11202210.12331440.1798
אמות ה1138114אמות1172898.102320.1755
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1161164.65237080.1737
מליסרון ח3230166מליסרון1120285.29723550.1676
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1087929.15360.1627
שופרסל ו7770217שופרסל1081943.20722320.1619
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1065035.74700570.1593
כללביט י1136068כלל ביטוח1052575.89640.1575
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1025566.75280940.1534
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1017140.58690.1522
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות20817413.430.1502
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1000720.50.1497
מליסרון טו3230240מליסרון1008878.06941950.1493
שופרסל ז7770258שופרסל973862.1540.1457
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים971707.738080.1454
מויניאן ב1143015מויניאן953850.7485750.1427
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי948815.299850.1419
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח939412.38750.1405
ריט 1 ו1138544ריט 1932298.758820.1395
עזריאלי1119478עזריאלי19306623.3920.1393
בזק 102300184בזק930352.75420160.1392
בזק 112300234בזק890862.27520.1333
בזן ה2590388בתי זיקוק887473.8141120.1328
אמות ב1126630אמות876988.742760.1312
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2169747.46720.1302
פז נפט ח1162817פז נפט864269.1540.1293
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857152.95930.1282
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח848087.50.1269
מליסרון טז3230265מליסרון846863.3303650.1267
עמידר א1143585עמידר8248000.1234
מליסרון יג3230224מליסרון823736.2614170.1232
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822867.20370.1231
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד819985.149250.1227
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8072000.1208
אול-יר ה1143304אול-יר798174.57090.1194
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב787623.10297160.1178
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות16203643.90060.1168
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773401.48570.1157
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח772900.25850.1156
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד767056.3718550.1147
עזריאלי ב1134436עזריאלי752402.83160.1126
גב ים ח7590151גב ים993499.923570.1115
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח744855.46950.1114
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה741189.593320.1109
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן741123.30.1109
בזן י2590511בתי זיקוק732577.96151520.1096
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול794904.169260.1093
גב ים ט7590219גב ים730229.1920.1092
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ729814.1510.1092
סלקום יב1143080סלקום724166.22561360.1083
אדגר ט1820190אדגר השקעות712967.22780.1067
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות697013.5110.1043
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ685106.64774640.1025
סלקום יא1139252סלקום680432.0550.1018
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל3513347.93180.326
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1651147.9270.247
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1597579.43040.239
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1577772.360.236
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1249743.78720.187
ישראכרט א1157536ישראכרט975698.60185630.146
פרטנר ו1141415פרטנר835817.12040.125
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות822432.46558120.123
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים768570.64380.115
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח762253.81470.114
ישרס יד6130199ישרס728350.06669240.109
רילייטד א1134923רילייטד657814.080.0984
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן654480.74127150.0979
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות650054.4970920.0972
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6389280.0956
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב636527.787630.0952
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6336000.0948
כיל281014איי.סי.אל גרופ13112843.745280.0946
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות630250.9294110.0943
חשמל 286000228חברת חשמל627170.55520.0938
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות626944.98819250.0938
חברה לישראל 75760160חברה לישראל617123.99498640.0923
אדגר י1820208אדגר השקעות613364.68620.0918
דיסקונט691212בנק דיסקונט12687785.22370.0915
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה610174.8960.0913
ישרס טו6130207ישרס596024.19677260.0892
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן592289.11180640.0886
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן591211.320.0884
שטראוס ה7460389שטראוס619537.755320.088
מגה אור ז1141696מגה אור587149.58610.0878
מליסרון ו3230125מליסרון585424.48954920.0876
חשמל 306000277חברת חשמל583963.93520.0874
סלקום ח1132828סלקום583874.22405130.0873
פז נפט ו1139542פז נפט569397.53668050.0852
חברה לישראל 105760236חברה לישראל566410.937120.0847
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן591016.025160.0847
חברה לישראל 125760251חברה לישראל562629.23640.0842
סלקום ט1132836סלקום562919.50538880.0842
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז561859.95895680.0841
ישרס טז6130223ישרס554247.40395640.0829
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות551528.36247740.0825
דה לסר ה1135664דה לסר550617.22030.0824
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546474.76870.0817
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים545123.8321750.0815
מגה אור ח1147602מגה אור541920.720.0811
לייטסטון א1133891לייטסטון541605.2474960.081
שטראוס746016שטראוס11126725.2480.0803
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות11095165.09320.08
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5309400.0794
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן528677.681850.0791
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב528349.61890.079
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן527829.8922270.079
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים527545.97050.0789
אקויטל 27550122אקויטל526301.86950.0787
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5253000.0786
מקורות 101158468מקורות524272.6650.0784
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה520500.16830.0779
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן519880.230.0778
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק519440.131260.0777
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5155280.0771
אקסטל ב1135367אקסטל5101200.0763
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי506870.171780.0758
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן504781.17710250.0755
דלתא א6270144דלתא502896.21450.0752
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות501777.91440.0751
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים500816.4464060.0749
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק496187.3150060.0742
כללביט ח1132968כלל ביטוח496143.3474830.0742
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות495614.6732160.0741
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין491098.65748080.0735
מגה אור ו1138668מגה אור530116.3286160.0724
פרטנר ז1156397פרטנר819664.57710.0724
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים482803.750.0722
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן477243.726120.0714
מגה אור ט1165141מגה אור465049.94560.0696
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות464762.7050.0695
בזק230011בזק9568580.705380.069
אמות ז1162866אמות4590480.0687
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס455751.200730.0682
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח450232.30656750.0674
נייר חדרה 66320105נייר חדרה450571.9987650.0674
כללביט ט1136050כלל ביטוח448683.64055450.0671
אבגול ג1133289אבגול444413.34522360.0665
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443285.204250.0663
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות440641.14215980.0659
אלבר טז1139823אלבר435856.49904750.0659
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות439660.8844290.0658
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות438688.80.0656
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437557.49010.0655
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה436670.319120.0653
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס435705.69928040.0652
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן434804.43867750.065
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4336000.0649
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס432821.4750.0647
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432396.96048390.0647
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה427559.63365780.064
אלקטרה ד7390149אלקטרה426657.2876160.0638
פז נפט ה1139534פז נפט425342.3510.0636
ישרס יג6130181ישרס424999.2002820.0636
אול-יר ג1140136אול-יר422397.944250.0632
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד421491.5210.0631
טאואר ז1138494טאואר410809.0306320.0615
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד410588.3280.0614
אלקטרה ה7390222אלקטרה4104410.0614
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין406609.63378440.0608
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי406327.2060.0608
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403070.230.0603
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן401246.34858830.06
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ397764.5980.0595
קרסו א1136464קרסו מוטורס390484.25910140.0584
מליסרון יז3230273מליסרון381842.5109960.0571
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות381255.6255480.057
אלבר יז1158732אלבר375203.13050230.0568
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות378965.70920.0567
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי7826746.42040.0565
אשדר ה1157783אשדר377589.52210.0565
מליסרון יח3230372מליסרון376358.40.0563
כללביט ז1132950כלל ביטוח374331.9960.056
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ371628.72064720.0556
אשדר ד1135607אשדר365616.52561080.0547
פניקס 27670177הפניקס ביטוח364832.75064390.0546
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363260.8369820.0543
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס358941.6960.0537
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה358322.4658350.0536
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן356493.69606960.0533
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות353062.50.0528
וילאר ח4160156וילאר352753.2020.0528
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה7264439.053220.0524
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3472200.0519
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה346751.34342350.0519
ריט 1 ד1129899ריט 1344900.49420710.0516
אלבר טו1138536אלבר339853.47696240.0511
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3392550.0508
סאמיט י1143395סאמיט338357.60.0506
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337521.55586880.0505
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים336608.3410150.0504
טאואר1082379טאואר6968839.42740.0501
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335201.84950.0501
שופרסל ד7770191שופרסל334040.19413140.05
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327300.0498
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח330691.1760.0495
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק330736.969350.0495
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי329772.46620740.0493
גירון ו1139849גירון פיתוח327441.898170.049
מגה אור ד1130632מגה אור326188.7153180.0488
לייטסטון ב1160746לייטסטון325445.81410.0487
נפטא ח6430169נפטא3238830.0485
נורסטאר יא7230352נורסטאר323766.85984540.0484
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי320013.0739650.0479
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח320105.82851320.0479
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח320135.34767850.0479
דמרי ח1153725דמרי314320.5550.047
אזורים 137150410אזורים313537.5980.0469
מויניאן א1135656מויניאן312388.75151880.0467
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3099300.0464
אלוני חץ390013אלוני חץ6424228.133180.0463
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן309186.57700060.0463
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3060900.0458
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס6307833.687240.0455
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה302485.17673920.0453
נורסטאר י7230345נורסטאר301547.19838770.0451
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3009900.045
נובל א1141860נובל אסטס2988000.0447
מליסרון323014מליסרון6181238.89540.0446
אול-יר ד1141274אול-יר293591.11748890.0439
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293622.954680.0439
דור אלון ז1157700דור אלון293578.77052620.0439
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט293358.977910.0439
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304524.23680.0431
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2863250.0428
אגוד הנפקות שה 11115278בנק אגוד285850.59640.0428
אמות1097278אמות5932171.02390.0428
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי282462.7007510.0423
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2798320.0419
פניקס 37670201הפניקס ביטוח279349.62330.0418
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278346.265170.0416
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח277668.5560.0415
קרסו ג1141829קרסו מוטורס277496.6480650.0415
נמקו א1139575נמקו ריאלטי276938.86484720.0414
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2759100.0413
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח275459.44601210.0412
אלבר יח1158740אלבר273497.93987880.0411
קרסו ב1139591קרסו מוטורס273954.01809070.041
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273323.35725240.0409
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס271507.50.0406
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח270568.200960.0405
מבנה226019מבנה נדל"ן5485656.161160.0396
אול-יר ב1139781אול-יר263459.7970930.0394
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.890.0391
מנרב ב1550052מנרב257564.49473040.0385
שופרסל777037שופרסל5343588.081680.0385
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים256756.50.0384
אלקטרה739037אלקטרה5282817.98310.0381
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי5261599.698250.038
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254187.89760.038
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.253208.1527220.0379
דה לסר ד1132059דה לסר252980.198040.0378
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס251314.23529110.0376
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249628.15850640.0373
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה247535.2110.037
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים245133.96664320.0367
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי4912046.093880.0365
ישרס יח6130280ישרס2431500.0364
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן242600.16141810.0363
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל242716.99710.0363
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240119.728750.0359
אזורים 127150360אזורים285882.35119920.0356
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח234283.80.035
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח234143.390.035
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232649.2986310.0348
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים231224.83360.0346
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י230847.62760.0345
דור אלון ו1140656דור אלון229522.84271360.0343
פנינסולה ב3330099פנינסולה229455.19140.0343
סאמיט ו1130939סאמיט228631.262020.0342
נובה1084557נובה4699342.53260.0339
סאפיינס1087659סאפיינס4689446.807240.0338
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל226017.54957960.0338
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס4626197.9860.0333
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות221629.4061280.0332
וילאר ז4160149וילאר221109.8968480.0331
קופרליין ב1140177קופרליין220260.81140.033
אפי נכסים י1160878אפי נכסים220555.21180.033
מטריקס445015מטריקס4534751.910740.0327
גירון ז1142629גירון פיתוח218643.050560.0327
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן4522863.429240.0326
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי217897.92476320.0326
ארקו ג3100245ארקו החזקות251675.05583760.0326
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס217038.82950.0325
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2173040.0325
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.210613.99412850.0315
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה208714.97929310.0312
הראל השקעות585018הראל ביטוח4319732.275950.0312
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי206944.2544320.031
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה2063050.0309
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן205945.2502080.0308
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים205844.1755040.0308
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2053700.0307
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2051370.0307
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ203710.5211680.0305
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה201135.20.0301
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2003000.03
אנלייט720011אנלייט אנרגיה4112298.782760.0297
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4114157.8230.0297
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק198010.4670.0296
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול197624.76564310.0296
אלבר יד1132562אלבר197177.23788750.0295
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה4071411.81640.0294
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס192182.730260.0289
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1928850.0289
ממן ג2380053ממן204102.70090380.0288
ויתניה ד1139476ויתניה190511.39250.0285
ויתניה ה1150903ויתניה189791.3410.0284
גב ים759019גב ים3929492.4450.0283
שטראוס ד7460363שטראוס188478.8721340.0282
סאמיט יא1156405סאמיט187183.0498260.028
קליין ב1140409קליין187252.73678320.028
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן1874400.028
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185899.204180.0278
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן189450.311160.0276
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב228999.329280.0274
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1832400.0274
קנון1134139קנון3786603.766110.0273
דור אלון ה1136761דור אלון181724.75065080.0272
אלקו יא6940167אלקו181685.958880.0272
אלקו יג6940233אלקו1799640.0269
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח178960.3450.0268
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה177730.53636780.0266
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176798.51280.0264
הפניקס767012הפניקס ביטוח3473438.110680.0251
אודיוקודס1082965אודיוקודס3451746.370.0249
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה165173.02620.0247
ביג1097260ביג מרכזי קניות3423270.5990.0247
ממן ב2380046ממן163960.65337310.0245
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות163420.34015640.0244
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה171974.44290.0243
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה161930.9742180.0242
דמרי ז1141191דמרי189821.9018250.0241
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי158158.012160.0237
ישרוטל א1139419ישרוטל157383.272970.0235
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1554450.0233
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי152752.5911120.0229
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח153374.96160.0229
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות152436.37760.0228
פיבי763011הבנק הבינלאומי3141103.9040.0227
חילן1084698חילן3128399.83530.0226
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים149946.338160.0224
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים149319.99120.0223
נורסטאר יב7230402נורסטאר149356.27358490.0223
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה3056883.149580.022
אלקו694034אלקו3009590.870.0217
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש2969751.168230.0214
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141853.2090390.0212
פורמולה א2560142פורמולה מערכות141360.1453720.0211
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן140611.0013280.021
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים139223.70.0208
סאמיט ז1133479סאמיט137752.95240.0206
גזית גלוב126011גזית גלוב2803477.101160.0204
דמרי ו1136936דמרי136534.65120.0204
סנו813014סנו2775859.20.02
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל2739106.370.0198
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן131360.9550.0197
מגה אור1104488מגה אור2706051.580.0195
אפי נכסים1091354אפי נכסים2670771.884020.0193
צרפתי ט4250197צרפתי1287000.0193
פרטנר1083484פרטנר2671703.693850.0193
רמי לוי1104249רמי לוי2625626.11980.0189
פז נפט1100007פז נפט2619956.7170.0189
דלשה קפיטל א1137306דלשה קפיטל1254400.0188
ישרס613034ישרס2582521.89840.0186
אלדן תחבורה א1134840אלדן תחבורה123260.41684440.0185
אזורים 97150337אזורים122168.020.0183
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1221600.0183
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי120824.359760.0181
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1194000.0179
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט118991.415520.0178
אוריין ב1143379אוריין118716.660.0178
מנרב ג1550078מנרב117795.7979460.0176
אקויטל755017אקויטל2426186.650860.0175
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח2391678.99180.0173
סאמיט1081686סאמיט2385613.758540.0172
סקייליין א1138775סקייליין115186.7443450.0172
כנפיים ז5430137כנפיים113986.38458250.0171
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן113091.96240.0169
ריט 11098920ריט 12331059.796940.0168
אמות ג1117357אמות111809.74634080.0167
אאורה י3730413אאורה השקעות1105440.0165
הכשרת ישוב 186120190הכשרת הישוב110061.295950.0165
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109139.25240.0163
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107319.430310.0161
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות2202374.50.0159
חברה לישראל576017חברה לישראל2184824.93460.0158
סאמיט ח1138940סאמיט105741.20253320.0154
בזן2590248בתי זיקוק2112564.9684860.0152
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן110486.20860.0149
סלקום1101534סלקום2070288.873120.0145
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה107359.575750.0145
וילאר416016וילאר1998295.8750.0144
כלל ביטוח224014כלל ביטוח1965083.386350.0142
אלרוב נדל"ן387019אלרוב נדל"ן1920167.191830.0139
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח1909681.7200080.0138
מג'יק1082312מג'יק1896881.340150.0137
בראק אן וי1121607בראק אן וי1774235.81250.0128
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן1741220.9910.0126
אלקטרה צריכה5010129אלקטרה צריכה1750122.909090.0126
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 1727219.10490.0125
דמרי1090315דמרי1716634.242960.0124
וואן161018וואן טכנולוגיות1722446.1720.0124
פוקס1087022פוקס1688383.21950.0122
דנאל314013דנאל1682537.8920.0121
קמטק1095264קמטק1658856.606120.012
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש1595721.51970.0115
פרשמרקט1157833פרשמרקט1567339.20.0113
ישראכרט1157403ישראכרט15432000.0111
דלק רכב829010דלק רכב1457662.998760.0105
ארד1091651ארד1337190.462960.0096
נכסים ובנין699017נכסים ובנין1315637.99480.0095
אגוד722314בנק אגוד1247968.087040.009
קרור621011קרור1247439.822120.009
גילת1082510גילת לוויינים1185885.241920.0086
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1183384.984320.0085
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1182036.8290.0085
אינרום1132356אינרום בנייה1166495.29920.0084
נפטא643015נפטא1162604.345220.0084
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1138808.123060.0082
אבגול1100957אבגול1059765.556290.0076
אשטרום נכסים251017אשטרום נכסים1058952.774990.0076
דלתא627034דלתא1015015.14270.0073
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה982923.9520.0071
קרסו1123850קרסו מוטורס895585.4355540.0065
נייר חדרה632018נייר חדרה682566.52050.0049
ארקו310011ארקו החזקות598731.5589150.0043
נטו אחזקות168013נטו אחזקות458707.7440.0033
נורסטאר723007נורסטאר414851.66550.003
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/20201,231.54
02/07/20201,235.57
01/07/20201,231.57
30/06/20201,228.23
29/06/20201,227.59
28/06/20201,229.39
25/06/20201,235.40
24/06/20201,238.61
23/06/20201,241.62
22/06/20201,239.59
21/06/20201,238.48
18/06/20201,243.19
17/06/20201,243.26
16/06/20201,241.69
15/06/20201,238.28
14/06/20201,241.14
11/06/20201,242.82
10/06/20201,244.63
09/06/20201,243.53
08/06/20201,242.42
07/06/20201,241.41
04/06/20201,241.41
03/06/20201,239.55
02/06/20201,241.30
01/06/20201,241.96
31/05/20201,241.91
27/05/20201,245.36
26/05/20201,250.79
25/05/20201,248.21
24/05/20201,245.91
21/05/20201,244.05
20/05/20201,244.81
19/05/20201,243.04
18/05/20201,241.75
17/05/20201,237.44
14/05/20201,233.09
13/05/20201,237.80
12/05/20201,241.01
11/05/20201,239.53
10/05/20201,238.43
07/05/20201,233.63
06/05/20201,229.03
05/05/20201,228.25
04/05/20201,228.48
03/05/20201,231.81
30/04/20201,235.85
27/04/20201,232.97
26/04/20201,229.45
23/04/20201,225.38
22/04/20201,221.72
21/04/20201,223.28
20/04/20201,227.80
19/04/20201,229.83
16/04/20201,226.26
13/04/20201,222.93
12/04/20201,222.13
07/04/20201,216.23
06/04/20201,205.12
05/04/20201,188.86
02/04/20201,185.41
01/04/20201,186.66
31/03/20201,191.82
30/03/20201,190.43
29/03/20201,188.63
26/03/20201,193.14
25/03/20201,191.94
24/03/20201,186.26
23/03/20201,168.82
22/03/20201,149.06
19/03/20201,151.24
18/03/20201,145.60
17/03/20201,157.23
16/03/20201,172.50
15/03/20201,184.10
12/03/20201,188.04
11/03/20201,205.21
09/03/20201,216.40
08/03/20201,235.30
05/03/20201,250.09
04/03/20201,258.16
03/03/20201,257.13
01/03/20201,250.76
27/02/20201,251.96
26/02/20201,253.67
25/02/20201,254.38
24/02/20201,252.96
23/02/20201,252.36
20/02/20201,252.18
19/02/20201,251.98
18/02/20201,251.70
17/02/20201,252.23
16/02/20201,252.76
13/02/20201,250.37
12/02/20201,249.01
11/02/20201,247.37
10/02/20201,244.89
09/02/20201,243.63
06/02/20201,243.55
05/02/20201,241.83
04/02/20201,240.20
03/02/20201,238.83
02/02/20201,238.68
30/01/20201,240.09
29/01/20201,241.93
28/01/20201,242.23
27/01/20201,243.12
26/01/20201,245.29
23/01/20201,246.33
22/01/20201,246.77
21/01/20201,246.48
20/01/20201,245.74
19/01/20201,245.50
16/01/20201,245.68
15/01/20201,244.80
14/01/20201,244.37
13/01/20201,243.06
12/01/20201,242.56
09/01/20201,241.84
08/01/20201,242.00
07/01/20201,242.06
06/01/20201,241.88
05/01/20201,241.99
02/01/20201,240.00
01/01/20201,237.86
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.