אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10% כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), ומניות, כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני ומניות נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון1,282.62
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד515
שווי כולל ני"ע במדד1.5 טריליון ₪
מח"מ ברוטו5.68
תשואה פנימית1.28%
מרווח ממשלתי0.77%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.10%5.46%12.02%17.15%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.85%3.39%2.83%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.151.081.10
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3104
ISIN מדדILINDX131049
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
השתייכות לאוכלוסיית מדדאינדקס מניות ישראל 100 - EW
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33094250.5972.5097
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל32245733.66942.4453
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל31172665.65482.3044
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30240990.90872.2933
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל24194093.2725441.8347
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל23451514.0651.7784
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל22755344.7500041.7256
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל21738481.3025821.6485
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21680862.041.6441
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל21070491.30241.5979
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל20756863.12321.5741
גליל 59049590431ממשלת ישראל20385399.76471.5459
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל20853332.02081.5381
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל19910789.239441.5099
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל196848001.4928
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל18699764.7861451.4181
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17481440.93851.3257
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15689878.86841.1898
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל15399979.50251.1229
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל22522401.9441.708
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל21560147.90781.635
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20848510.86081.581
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל16140352.2669821.224
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל170001181.211
גליל 59039590332ממשלת ישראל15639463.5508551.186
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל22153460.0611481.68
אדמה ב1110915אדמה5874809.22688021.0647
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4665075.35645520.8455
עזריאלי ד1138650עזריאלי3804576.95419050.6895
חשמל 296000236חברת חשמל3732337.0279580.6764
עזריאלי ה1156603עזריאלי3618002.66050.6557
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3597070.9502180.6519
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3579280.06990.6487
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3481135.350.6309
חשמל 276000210חברת חשמל3433580.6653780.6223
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3268953.8292720.5924
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3168485.73620.5742
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31344000.5681
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2827590.06530.5125
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2700958.80980.4895
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2611957.65440.4734
לאומי 1816040505בנק לאומי2453859.1570.4447
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2449046.34240.4439
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל6375414.5280.4341
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2391420.42863040.4334
חשמל 316000285חברת חשמל2360468.5260.4278
בזק 92300176בזק2357963.32240.4273
עזריאלי ו1156611עזריאלי2316690.21840.4199
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2263084.98260.4102
גב ים ו7590128גב ים2236607.95276250.4054
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2204284.5440.3995
אמות ו1158609אמות2184432.25140.3959
נייס273011נייס48066977.32150.3894
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות2113930.95310950.3831
חשמל 266000202חברת חשמל2048968.96940380.3713
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל4779336.90.3624
אמות ד1133149אמות1962053.27040.3556
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1949742.60461240.3534
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1927118.29786020.3493
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1908672.27320.3459
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1891657.2904480.3428
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1873625.31922720.3396
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1846967.4680490.3347
לאומי 1806040422בנק לאומי1759291.69240.3188
פז נפט ז1142595פז נפט1712054.30760.3103
כללביט יא1160647כלל ביטוח1686075.5098080.3056
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1665825.37750.3019
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1662205.43880.3013
פועלים662577בנק פועלים36163401.583010.2948
גב ים ח7590151גב ים1583962.71620.2871
מליסרון י3230190מליסרון1570467.63444440.2846
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15537000.2816
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1526804.3880.2767
לאומי604611בנק לאומי33590955.658720.2738
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1496445.89476140.2712
מליסרון יא3230208מליסרון1490652.76112220.2702
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1490998.10580490.2702
מליסרון יד3230232מליסרון1476709.8730410.2676
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14744780.2672
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1469661.87928280.2664
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1454036.30677630.2635
בזק 122300242בזק1395529.380.2529
לאומי 1796040372בנק לאומי1389233.3910.2518
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1338322.76725830.2426
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1316797.278080.2387
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1265459.70412260.2293
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1250816.22180.2267
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1243939.2899220.2254
ריט 1 ה1136753ריט 11240043.31768720.2247
לאומי 1786040323בנק לאומי12311900.2231
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1220850.418050.2213
כיל281014איי.סי.אל גרופ27018540.132880.2196
סלקום יב1143080סלקום1211871.34085160.2196
עזריאלי1119478עזריאלי26097897.9520.2127
גב ים ט7590219גב ים1162763.98710.2107
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1157870.3209040.2098
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1145300.37135150.2076
שופרסל ה7770209שופרסל1116605.31333260.2024
בזק 62300143בזק1115491.79326650.2022
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1106444.30015540.2005
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל3769942.21630.1978
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1082034.170910.1961
אמות ה1138114אמות1054240.9238340.1911
מליסרון טו3230240מליסרון1050848.53451960.1905
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות22817534.64360.1859
שופרסל ו7770217שופרסל1001704.09485160.1815
בזק 102300184בזק980961.40478080.1778
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח979061.44750.1774
ריט 1 ו1138544ריט 1975734.16270.1768
שופרסל ז7770258שופרסל969587.4540.1757
בזן ה2590388בתי זיקוק962533.34334990.1744
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות21034858.04760.1709
פרטנר ז1156397פרטנר937174.182980.1698
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב932205.95749260.1689
בזק 112300234בזק918242.60.1664
אמות ב1126630אמות905865.49980.1642
ישרס טז6130223ישרס898914.47137820.1629
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן888939.90.1611
מליסרון טז3230265מליסרון884253.02058180.1603
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה8568000.1553
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל855986.42470.1551
ישראכרט א1157536ישראכרט854840.14083180.1549
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8467200.1535
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח845861.750.1533
פניקס 57670284הפניקס ביטוח844744.37040.1531
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים840629.2830.1524
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן833521.2868130.1511
מויניאן ב1143015מויניאן823167.119940.1492
פריגו1130699פריגו18212941.04240.1484
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים813968.55360.1475
אמות ז1162866אמות812028.0580.1472
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח807062.7780.1463
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות805982.8008960.1461
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות803997.19613140.1457
אדגר ט1820190אדגר השקעות803763.23520.1457
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות797324.39215350.1445
בזן י2590511בתי זיקוק795728.50380540.1442
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח789878.044550.1432
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779609.54440.1413
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ765220.4450.1387
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה762817.14019750.1382
דיסקונט691212בנק דיסקונט16633802.829970.1356
אדגר י1820208אדגר השקעות746598.60.1353
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח746349.0210.1353
סלקום יא1139252סלקום741333.38880.1344
מגה אור ט1165141מגה אור737980.418880.1337
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח731132.60850.1325
עמידר א1143585עמידר7179200.1301
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות714631.87870.1295
מגה אור ח1147602מגה אור893523.640.1295
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן697126.3478850.1263
מקורות 101158468מקורות690753.2220.1252
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות687457.1223520.1246
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב686969.43511950.1245
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות682281.645550.1237
מליסרון יז3230273מליסרון679075.2218290.1231
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן658613.870640.1194
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6520200.1182
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה646568.11680.1172
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן644936.92200980.1169
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק644216.471680.1168
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות14181364.23880.1156
סלקום ח1132828סלקום634196.68241650.1149
עזריאלי ב1134436עזריאלי633020.777180.1147
ישרס טו6130207ישרס632549.35646340.1146
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי630676.87333770.1143
מגה אור ז1141696מגה אור630432.49940.1143
ישרס יד6130199ישרס629415.90352410.1141
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן620056.27099580.1124
שטראוס ה7460389שטראוס619022.094560.1122
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6187320.1121
אלקטרה ה7390222אלקטרה615232.54660.1115
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב614979.81030.1115
חברה לישראל 125760251חברה לישראל594901.25970.1078
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה584470.06715350.1059
חברה לישראל 105760236חברה לישראל582561.69720.1056
חשמל 306000277חברת חשמל577404.99920.1046
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון573493.53618930.1039
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה573367.96798840.1039
מגה אור ו1138668מגה אור571193.3511480.1035
אלבר יז1158732אלבר570656.838980.1034
לייטסטון א1133891לייטסטון565593.6688910.1025
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ552546.9180.1001
מקורות 111158476מקורות2725674.96720.494
מליסרון ח3230166מליסרון1131374.033670.205
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1125443.9520.204
כללביט י1136068כלל ביטוח1054015.67740.191
פז נפט ח1162817פז נפט899458.98450.163
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול877429.8239840.159
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי722813.62560.131
מליסרון יג3230224מליסרון706134.11737050.128
שטראוס ו7460421שטראוס7009100.127
דה לסר ה1135664דה לסר612340.86160.111
סלקום ט1132836סלקום595787.43091840.108
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים574021.5580610.104
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים550073.6940.0997
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן549097.72380.0995
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5432500.0985
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז542346.2498980.0983
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן539720.218840.0978
פז נפט ו1139542פז נפט537339.43448960.0974
נמקו א1139575נמקו ריאלטי536690.60372640.0973
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות534004.2905040.0968
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים532429.71600280.0965
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים530609.75791680.0962
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן526649.0379750.0954
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה525124.74115210.0952
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול524775.80160.0951
פרטנר ו1141415פרטנר523782.1460150.0949
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה518940.74197790.0941
קרסו ג1141829קרסו מוטורס511182.8545050.0926
דלתא א6270144דלתא510088.1171760.0924
כללביט ח1132968כלל ביטוח500508.65791970.0907
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות493256.52613320.0894
שטראוס746016שטראוס10940580.544360.0892
ישרס יח6130280ישרס491983.030.0892
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4876200.0884
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות486606.09906560.0882
טאואר1082379טאואר10813939.10880.0881
דור אלון ז1157700דור אלון482342.49972720.0874
כללביט ט1136050כלל ביטוח480318.06051620.0871
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות478982.47380720.0868
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות475421.760.0862
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח475106.56757550.0861
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי474891.93517250.0861
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4732140.0858
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן470821.63524480.0853
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות469008.2057280.085
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ467174.871030.0847
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל466473.320030.0845
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה462588.9236840.0838
גירון ו1139849גירון פיתוח457864.2309120.083
אלבר טז1139823אלבר456853.91716720.0828
מליסרון יט3230398מליסרון455837.9760.0826
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות454097.280.0823
אקויטל 27550122אקויטל450063.7350.0816
מליסרון ו3230125מליסרון448764.26048490.0813
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן444179.95031340.0805
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443604.430250.0804
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי9853413.22840.0803
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס441926.75640.0801
בזק230011בזק9831301.8519150.0801
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות436019.8520.079
נורסטאר יא7230352נורסטאר434381.20998690.0787
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433409.64770.0785
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429234.78307320.0778
אלקטרה ד7390149אלקטרה428791.7598720.0777
פז נפט ה1139534פז נפט427996.9120.0776
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427602.1020.0775
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין421932.82390050.0765
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות420761.88730.0763
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות420228.92780160.0762
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות417916.35357390.0757
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי416681.10.0755
אזורים 147150444אזורים4151600.0752
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות414576.51943320.0751
מליסרון323014מליסרון9108742.4640.0742
מליסרון יח3230372מליסרון405171.20.0734
נובה1084557נובה9002507.4090.0734
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים400909.3850.0727
סאמיט ו1130939סאמיט400098.91883720.0725
כללביט ז1132950כלל ביטוח397974.01680.0721
אשדר ה1157783אשדר394541.45890.0715
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה8765493.544080.0714
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס393491.71535340.0713
נייר חדרה 66320105נייר חדרה392584.411920.0712
אלבר יח1158740אלבר392259.39846940.0711
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס390734.61508510.0708
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי8643078.026160.0703
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3867850.0701
ישרס יג6130181ישרס383974.41634720.0696
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין383298.09715450.0695
דמרי ח1153725דמרי380525.79180.069
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות520195.241280.0689
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש393160.7948520.0688
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות379102.03118040.0687
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן367699.4781280.0666
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3662640.0664
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים3651200.0662
אבגול ג1133289אבגול365414.11220880.0662
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה363857.5740.0659
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361273.8664320.0655
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה360801.12979520.0654
קרסו א1136464קרסו מוטורס356916.76660980.0647
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3558000.0645
אפי נכסים י1160878אפי נכסים354721.78380.0643
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי354317.70.0642
לייטסטון ב1160746לייטסטון354200.78540.0642
וילאר ח4160156וילאר353222.9580.064
אמות1097278אמות7856617.364640.064
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352575.9640.0639
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3512600.0637
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב346827.20.0629
מויניאן א1135656מויניאן347218.0548540.0629
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח345195.62340.0626
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח344992.89806080.0625
סאמיט י1143395סאמיט3438820.0623
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים342583.6290.0621
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח342392.79831470.0621
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח341477.70419040.0619
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח337915.28550.0612
אלוני חץ390013אלוני חץ7512202.892150.0612
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח337458.740.0612
ריט 1 ד1129899ריט 1337651.7884880.0612
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי331764.960.0601
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3317400.0601
אשדר ד1135607אשדר330146.08907120.0598
הפניקס767012הפניקס ביטוח7335930.41280.0598
הראל השקעות585018הראל ביטוח7308172.371570.0596
ביג1097260ביג מרכזי קניות7247208.9550.059
אלבר טו1138536אלבר323882.55611650.0587
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב323442.246780.0586
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס7193896.55050.0585
שופרסל777037שופרסל7166622.031520.0584
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי332394.21532310.0577
אזורים 137150410אזורים317490.939550.0575
מבנה226019מבנה נדל"ן6983729.96510.0569
דור אלון ו1140656דור אלון313045.31851680.0567
שופרסל ד7770191שופרסל312939.032850.0567
אקסטל ב1135367אקסטל3098100.0561
אלקטרה739037אלקטרה6843277.8150.0558
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן306775.24290.0556
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3058200.0554
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ305020.79409130.0553
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס3054000.0553
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן6773669.77950.0552
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3031750.0549
אזורים 127150360אזורים298867.92270720.0542
חברה לישראל576017חברה לישראל6619911.77330.054
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה297152.7613040.0539
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה6574942.239210.0536
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי6488339.629720.0529
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט290899.838160.0527
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס6394933.664460.0521
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה6357951.96160.0518
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים285903.911040.0518
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ284873.84640.0516
מנרב ב1550052קבוצת מנרב284936.79042010.0516
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284412.37590.0515
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282683.74619940.0512
דה לסר ד1132059דה לסר280702.8548460.0509
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח280509.396480.0508
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות280323.30.0508
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח279491.61355850.0507
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2796750.0507
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים278640.70.0505
גב ים759019גב ים6201093.4710.0505
מגה אור ד1130632מגה אור278197.90434220.0504
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס275412.50.0499
טאואר ז1138494טאואר274350.8561040.0497
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה264722.76128040.048
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס263976.38750330.0478
נובל א1141860נובל אסטס232394.2651440.0476
סאפיינס1087659סאפיינס5832403.28330.0475
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן259865.31125880.0471
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש5784558.7972480.0471
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות259423.840.047
אנלייט720011אנלייט אנרגיה5771840.191080.047
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258532.260.0469
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה257478.2910.0467
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות257062.50.0466
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42720.0463
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות255066.66642450.0462
קנון1134139קנון5657307.2850.0461
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי253584.16280.046
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל252093.9273750.0457
קופרליין ב1140177קופרליין249264.21262750.0452
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2449920.0444
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ244448.0558520.0443
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות5396077.8090.044
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט242888.293250.044
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח241542.60.0438
מטריקס445015מטריקס5356838.59370.0437
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס241330.80720.0437
פוקס1087022פוקס5356717.8450.0437
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק240742.5180.0436
נפטא ח6430169נפטא239523.90.0434
גירון ז1142629גירון פיתוח238595.59680.0432
נורסטאר יב7230402נורסטאר236734.35980360.0429
אאורה טו3730504אאורה השקעות2338820.0424
קרסו ב1139591קרסו מוטורס233919.89431880.0424
אקויטל 37550148אקויטל231039.680.0419
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.231218.75381920.0419
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י229835.7720.0417
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל229386.665760.0416
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2283600.0414
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2274240.0412
בזן יב2590578בתי זיקוק379787.87681250.0411
ריט 1 ז1171271ריט 1225434.1590.0409
רילייטד א1134923רילייטד225751.96806750.0409
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי219798.5371470.0398
דמרי ט1168368דמרי2182110.0395
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן216209.223180.0392
ויתניה ה1150903ויתניה215400.0810.039
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב2123200.0385
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח4729576.842250.0385
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה292419.2150.0383
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה210582.40.0382
קמטק1095264קמטק4651183.25750.0379
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות4624986.34080.0377
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס206757.7110720.0375
אפי נכסים1091354אפי נכסים4540102.0560.037
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות204192.80.037
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים202436.903060.0367
ממן ג2380053ממן200511.76245840.0363
אלקו694034אלקו4430719.08090.0361
דמרי ז1141191דמרי198779.53290.036
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס197939.70.0359
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1928340.0349
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט187537.800620.034
דור אלון ה1136761דור אלון185199.20996220.0336
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח4098649.1220260.0334
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח183522.12480.0333
דה לסר ו1167477דה לסר182170.41480.033
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח182346.7350.033
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד182259.93644280.033
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות181086.7080.0328
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה181128.37440.0328
קליין ב1140409קליין177759.95319940.0322
פיבי763011הבנק הבינלאומי3921061.9840.032
חילן1084698חילן3877340.4440.0316
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172682.00040.0313
דלק רכב829010דלק רכב3839879.51080.0313
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל3822727.230240.0312
כלל ביטוח224014כלל ביטוח3825317.228850.0312
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים171580.0783620.0311
וילאר ז4160149וילאר166726.8136080.0302
סנו813014סנו3671654.40.0299
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי165251.83733590.0299
ויתניה ד1139476ויתניה163647.764280.0297
אלרוב נדל"ן387019אלרוב נדל"ן3596411.8320.0293
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי160545.60.0291
דמרי1090315דמרי3556366.27710.029
אדגר יא1820281אדגר השקעות1598550.029
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן160204.43790.029
מגה אור1104488מגה אור3540152.016180.0289
סאמיט1081686סאמיט3534681.211510.0288
ישרס613034ישרס3521719.02320.0287
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1542750.028
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות154362.8859540.028
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1529550.0277
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה152936.30346060.0277
אודיוקודס1082965אודיוקודס3381024.15360.0276
גזית גלוב126011גזית גלוב3347678.23130.0273
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים149883.977980.0272
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון149693.16082370.0271
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט149263.26280.0271
ממן ב2380046ממן149547.64983450.0271
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים148151.58750.0269
נורסטאר י7230345נורסטאר147357.41278890.0267
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן146040.93733080.0265
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן144683.05292980.0262
ישרוטל א1139419ישרוטל143232.048960.026
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143618.0760580.026
מדיפאואר ב1161348מדי פאור142326.96850.0258
בית הזהב ג2350080בית הזהב141793.524080.0257
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141081.76167620.0256
דנאל314013דנאל3143916.1260.0256
וואן161018וואן טכנולוגיות3130303.4670.0255
פז נפט1100007פז נפט3093316.69280.0252
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים138233.550.0251
אלקו יא6940167אלקו138033.64170.025
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי138121.91822250.025
רמי לוי1104249רמי לוי3073332.56730.025
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס137214.85617760.0249
תדיראן258012תדיראן הולדינגס3030577.7760.0247
אקויטל755017אקויטל3034731.520610.0247
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי136437.24775440.0247
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה135812.32626060.0246
צרפתי ט4250197צרפתי1354340.0245
אלקו יג6940233אלקו131955.45046050.0239
סאמיט ז1133479סאמיט130808.955240.0237
ריט 11098920ריט 12866892.445720.0234
פרטנר1083484פרטנר2824629.834620.023
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה125846.11520.0228
סקייליין א1138775סקייליין124559.65821510.0226
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה2808829.06150.0223
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים122011.36524520.0221
אוריין ב1143379אוריין121530.01050.022
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן2691188.5310.0219
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן118047.960.0214
מנרב ג1550078קבוצת מנרב117070.10864640.0212
בזן2590248בתי זיקוק2593421.9415860.0211
מג'יק1082312מג'יק2583166.69740.0211
פנינסולה ב3330099פנינסולה115952.5277250.021
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה112118.5170.0203
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 2462016.9460.0201
ישראכרט1157403ישראכרט24440000.0199
אגוד הנפקות יט1124080בנק מזרחי-טפחות109606.23686240.0199
וילאר416016וילאר2431704.0470.0198
אלבר יד1132562אלבר108875.8754370.0197
כנפיים ז5430137כנפיים108752.80165860.0197
אזורים715011אזורים2379258.291830.0194
סאמיט ח1138940סאמיט106576.51040960.0193
ערד731018ערד2319005.01030.0189
מלם תים156018מלם תים2146389.39690.0175
הבורסה לני"ע1159029הבורסה לניירות ערך2128279.973730.0173
פרשמרקט1157833פרשמרקט20933640.0171
בראק אן וי1121607בראק אן וי2102024.91250.0171
דלתא627034דלתא2077135.570280.0169
נכסים ובנין699017נכסים ובנין2066981.28240.0168
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש1968747.342040.016
גילת1082510גילת לוויינים1968688.585240.0158
סלקום1101534סלקום1914242.40840.0156
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח1875453.88140.0153
אינרום1132356אינרום בנייה1837882.98540.015
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן1612065.724720.0131
נפטא643015נפטא1501962.75680.0122
נובולוג1140151נובולוג1482154.5359280.0121
מימון ישיר1168186מימון ישיר קבוצה1474047.02660.012
פלסאון1081603פלסאון תעשיות1465611.09250.0119
קרור621011קרור1265299.92040.0103
ארד1091651ארד1192515.704160.0097
קמהדע1094119קמהדע907834.719270.0074
אבגול1100957אבגול882247.4042840.0072
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2021
DateLevel
11/04/20211,282.62
08/04/20211,281.70
07/04/20211,281.00
06/04/20211,280.80
05/04/20211,279.54
04/04/20211,279.85
01/04/20211,278.74
31/03/20211,277.49
30/03/20211,276.25
29/03/20211,278.28
25/03/20211,276.00
24/03/20211,275.94
22/03/20211,274.51
21/03/20211,270.23
18/03/20211,269.72
17/03/20211,269.76
16/03/20211,270.80
15/03/20211,267.80
14/03/20211,267.09
11/03/20211,268.41
10/03/20211,267.30
09/03/20211,267.31
08/03/20211,264.08
07/03/20211,265.13
04/03/20211,268.05
03/03/20211,268.60
02/03/20211,270.61
01/03/20211,268.72
28/02/20211,266.27
25/02/20211,265.94
24/02/20211,267.18
23/02/20211,267.44
22/02/20211,267.76
21/02/20211,269.00
18/02/20211,268.70
17/02/20211,270.90
16/02/20211,272.26
15/02/20211,272.27
14/02/20211,273.56
11/02/20211,275.03
10/02/20211,276.01
09/02/20211,274.87
08/02/20211,272.81
07/02/20211,273.84
04/02/20211,274.11
03/02/20211,272.71
02/02/20211,271.88
01/02/20211,272.54
31/01/20211,272.15
28/01/20211,274.55
27/01/20211,275.58
26/01/20211,275.88
25/01/20211,276.63
24/01/20211,275.89
21/01/20211,275.70
20/01/20211,278.88
19/01/20211,277.96
18/01/20211,275.86
17/01/20211,273.54
14/01/20211,273.61
13/01/20211,270.67
12/01/20211,268.30
11/01/20211,267.20
10/01/20211,268.26
07/01/20211,268.78
06/01/20211,268.89
05/01/20211,269.50
04/01/20211,269.62
03/01/20211,268.13
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.