אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10%

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדד משולב אופטימום אג"ח ומניות עד 10% כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-BBB), ומניות, כאשר משקל אפיקי ההשקעה במדד: אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני ומניות נקבע לפי פרמטרים של התנודתיות הגלומה בכל אפיק והפיצוי הגלום בהם
 
נתוני שוק
שער אחרון1,295.04
שינוי יומי0.18%
מספר ניירות במדד519
שווי כולל ני"ע במדד1.7 טריליון ₪
מח"מ ברוטו5.90
תשואה פנימית1.24%
מרווח ממשלתי0.66%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.28%4.89%13.87%17.23%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.05%4.49%3.64%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.240.940.85
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד3104
ISIN מדדILINDX131049
מועד השקת המדד31/05/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2014
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד10%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
דירוג אשראי-BBB ומעלה
דרישות נוספותלחברות של המניות הנכללות במדד רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע
השתייכות לאוכלוסיית מדדאינדקס מניות ישראל 100 - EW
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל329998852.7882
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל328588012.7484
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל322674692.7263
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל304185522.5701
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל247127262.088
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239529242.0238
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל250197582.0069
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל231458141.9556
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל229833631.9419
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל218731781.8481
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל218629441.8472
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל218286601.8443
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל216754311.8314
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל211802331.7895
גליל 59049590431ממשלת ישראל208109181.7583
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל207506951.7532
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל205554731.7368
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל199402211.6848
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197250401.6666
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל186962201.5797
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל175352561.4816
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל171524001.4492
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל161545411.3649
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל155846811.3168
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל198597761.678
אדמה ב1110915אדמה58626570.9323
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל99551440.7697
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47542170.7561
חשמל 296000236חברת חשמל37881980.6024
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל80555180.5904
עזריאלי ד1138650עזריאלי36442570.5795
עזריאלי ה1156603עזריאלי36420040.5792
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים35937770.5715
חשמל 276000210חברת חשמל34889820.5548
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34088480.5421
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל64651490.5291
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב32648380.5192
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31956110.5082
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31800000.5057
נייס273011נייס572827080.4613
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27663250.4399
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27439820.4364
מקורות 111158476מקורות27186550.4323
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26447760.4206
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל66169790.4181
לאומי 1816040505בנק לאומי24881690.3957
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל24816270.3947
חשמל 316000285חברת חשמל24050060.3825
בזק 92300176בזק23322240.3709
עזריאלי ו1156611עזריאלי23276550.3702
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23102530.3674
גב ים ו7590128גב ים22652320.3602
אמות ו1158609אמות22225020.3534
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות20924300.3328
חשמל 266000202חברת חשמל20576110.3272
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19466350.3096
אמות ד1133149אמות19387940.3083
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19085070.3035
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן18967800.3016
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין18720100.2977
לאומי604611בנק לאומי356104810.2868
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18185400.2804
פז נפט ז1142595פז נפט17434420.2773
פועלים662577בנק פועלים341731030.2752
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18055430.2728
כללביט יא1160647כלל ביטוח17037460.2709
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים16946870.2695
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16868610.2683
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16402640.2608
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15817500.2515
מליסרון י3230190מליסרון15644350.2488
עזריאלי1119478עזריאלי303909540.2448
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות15191830.2416
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15106330.2402
מליסרון יד3230232מליסרון14767140.2348
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14704480.2338
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14685540.2335
גב ים ח7590151גב ים15160870.2331
כיל281014איי.סי.אל גרופ282513250.2275
בזק 122300242בזק14065720.2237
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13556880.2156
מליסרון יז3230273מליסרון13307490.2116
ריט 1 ה1136753ריט 112674120.2016
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12600010.2004
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12569300.1999
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12498930.1988
מזרחי טפחות695437בנק מזרחי-טפחות246297600.1983
לאומי 1786040323בנק לאומי12359050.1965
סלקום יב1143080סלקום12356360.1965
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12255560.1949
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11675890.1857
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11658530.1854
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11500570.1829
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11312010.1799
שופרסל ה7770209שופרסל11201360.1781
בזק 62300143בזק10994920.1749
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה10950890.1742
אמות ה1138114אמות10588310.1684
כללביט י1136068כלל ביטוח10434570.1659
פריגו1130699פריגו204077640.1644
מליסרון טו3230240מליסרון10323710.1624
שופרסל ו7770217שופרסל10165530.1617
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה9924410.1578
בזק 102300184בזק9863400.1569
שופרסל ז7770258שופרסל9764270.1553
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9605890.1528
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9507400.1512
פרטנר ז1156397פרטנר9403420.1495
אלביט מערכות1081124אלביט מערכות182104680.1467
מויניאן ב1143015מויניאן9214930.1465
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל29179010.1458
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9160170.1457
ישרס טז6130223ישרס9187220.1446
מגה אור ח1147602מגה אור9088430.1445
בזק 112300234בזק9043020.1438
מליסרון טז3230265מליסרון8999970.1431
פז נפט ח1162817פז נפט8981620.1428
דיסקונט691212בנק דיסקונט175533760.1414
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8883920.1413
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8514080.1354
בזן ה2590388בתי זיקוק8474790.1348
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8457240.1345
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8409600.1337
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8532300.1335
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8386650.1334
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8265350.1314
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8198290.1304
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8195670.1303
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8227450.1301
אמות ז1162866אמות8139470.1294
בזן י2590511בתי זיקוק7971490.1268
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7832120.1246
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י7831410.1245
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7818600.1243
אדגר י1820208אדגר השקעות7699470.1224
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7584760.1206
גב ים ט7590219גב ים9383420.1194
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7487670.1191
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7456400.1186
מגה אור ט1165141מגה אור7451710.1185
ישראכרט א1157536ישראכרט7319450.1164
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7280390.1158
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7212340.1147
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7898370.1145
עמידר א1143585עמידר7203000.1145
מקורות 101158468מקורות7029320.1118
שטראוס ו7460421שטראוס6974100.1109
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות6966590.1108
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב6940170.1104
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול6901190.1097
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6832250.1087
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6809240.1083
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6578080.1046
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6563880.1044
אדגר ט1820190אדגר השקעות6508070.1035
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6459000.1027
מגה אור ז1141696מגה אור6402670.1018
אורמת1134402אורמת טכנולוגיות125826560.1013
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6334270.1007
ישרס יד6130199ישרס6326970.1006
סלקום יא1139252סלקום6327910.1006
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37288570.593
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24080610.383
לאומי 1806040422בנק לאומי17668950.281
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15027920.239
מליסרון יא3230208מליסרון14902760.237
לאומי 1796040372בנק לאומי14019640.223
מליסרון ח3230166מליסרון11067860.176
ריט 1 ו1138544ריט 19995610.159
אלבר יז1158732אלבר8738330.139
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7605750.121
עזריאלי ב1134436עזריאלי6353150.101
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6916680.11
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12578470.2
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6274050.0998
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6257510.0995
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6207220.0987
אלקטרה ה7390222אלקטרה6093830.0969
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6067430.0965
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6339150.0964
ישרס טו6130207ישרס6012800.0956
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5927420.0943
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5831670.0927
חשמל 306000277חברת חשמל5792630.0921
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5730600.0911
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5706550.0908
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5696480.0906
מליסרון יג3230224מליסרון5621670.0894
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5619140.0894
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5584420.0888
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7126420.0881
שטראוס ה7460389שטראוס5840540.088
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5511670.0877
מליסרון323014מליסרון108814040.0876
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5486830.0873
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5467600.087
פז נפט ו1139542פז נפט5439890.0865
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5384000.0856
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5336440.0849
דה לסר ה1135664דה לסר5324770.0847
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה5319780.0846
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5319630.0846
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5298730.0843
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5298970.0843
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6158270.0839
שטראוס746016שטראוס104104570.0838
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5225590.0831
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות5213250.0829
קרסו ג1141829קרסו מוטורס5200170.0827
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5163850.0821
בינלאומי593038הבנק הבינלאומי101734660.0819
דלתא א6270144דלתא5138370.0817
ישרס יח6130280ישרס4984950.0793
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933740.0785
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי4921290.0783
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים4884280.0777
דור אלון ז1157700דור אלון4878770.0776
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות4872680.0775
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4865360.0774
בזק230011בזק95741120.0771
כללביט ט1136050כלל ביטוח4845950.0771
טאואר1082379טאואר95893070.077
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4813660.0766
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4795180.0763
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4788700.0762
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה5886180.0759
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4768070.0758
מגה אור ו1138668מגה אור5212460.075
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4695130.0747
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4678400.0744
אמות ח1172782אמות4674600.0743
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4660160.0741
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4653670.074
גירון ו1139849גירון פיתוח4594900.0731
מליסרון יט3230398מליסרון4583640.0729
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4585960.0729
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש4577160.0728
נובה1084557נובה90120480.0726
מליסרון ו3230125מליסרון4515570.0718
אמות ב1126630אמות4473860.0711
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4464290.071
אמות1097278אמות88132530.071
ביג1097260ביג מרכזי קניות90718380.0705
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4393760.0699
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס4391050.0698
אדגר יא1820281אדגר השקעות4386000.0698
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4381320.0697
נורסטאר יא7230352נורסטאר4367620.0695
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4348190.0691
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4321350.0687
שפיר הנדסה1133875שפיר הנדסה85348980.0687
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4306320.0685
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4281480.0681
לייטסטון א1133891לייטסטון4276790.068
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4269490.0679
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4247580.0675
אלבר טז1139823אלבר4236970.0674
פז נפט ה1139534פז נפט4232600.0673
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות4198640.0668
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות4182760.0665
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4153290.066
אזורים 147150444אזורים4122000.0656
שיכון ובינוי1081942שיכון ובינוי81433070.0656
אקויטל 27550122אקויטל4115670.0655
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4116470.0655
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4118120.0655
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4072800.0648
מליסרון יח3230372מליסרון4053820.0645
ריט 1 ז1171271ריט 14041390.0643
מבנה226019מבנה נדל"ן79480400.064
כללביט ז1132950כלל ביטוח4006740.0637
מיטרוניקס1091065מיטרוניקס78846510.0635
אשדר ה1157783אשדר3945040.0627
פרטנר ו1141415פרטנר3929520.0625
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3893450.0619
הפניקס767012הפניקס ביטוח76430050.0616
גירון ז1142629גירון פיתוח3869140.0615
בזן יב2590578בתי זיקוק3856310.0613
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3854470.0613
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3839970.0611
אלוני חץ390013אלוני חץ75898770.0611
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3831660.0609
ישרס יג6130181ישרס3817830.0607
סלקום ט1132836סלקום4760900.0606
אלבר יח1158740אלבר3759230.0598
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3747770.0596
חברה לישראל576017חברה לישראל73866790.0595
דמרי ח1153725דמרי3736390.0594
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3698640.0588
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה3637890.0579
סלקום ח1132828סלקום4835330.0577
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3612780.0575
לייטסטון ב1160746לייטסטון3612550.0575
קרסו א1136464קרסו מוטורס3599590.0572
אבגול ג1133289אבגול3596900.0572
סאמיט ו1130939סאמיט3593610.0571
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3570640.0568
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3571260.0568
אלקטרה ד7390149אלקטרה3559100.0566
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס3538720.0563
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3539590.0563
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3532200.0562
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3521100.056
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3843230.056
וילאר ח4160156וילאר3516460.0559
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3496850.0556
אשטרום קבוצה1132315אשטרום קבוצה68556820.0552
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467840.0551
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3446660.0548
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3437640.0547
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3430950.0546
איירפורט סיטי1095835איירפורט סיטי67510100.0544
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3417870.0544
ריט 1 ד1129899ריט 13414370.0543
שופרסל777037שופרסל67307390.0542
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3397070.054
סאמיט י1143395סאמיט3448980.0539
אלקטרה739037אלקטרה67191720.0537
הראל השקעות585018הראל ביטוח66687500.0537
גב ים759019גב ים65837190.053
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3321260.0528
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3322320.0528
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה3284970.0522
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3278400.0521
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3248950.0517
אנלייט720011אנלייט אנרגיה63334210.051
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3203440.0509
שופרסל ד7770191שופרסל3186790.0507
אזורים 137150410אזורים3167970.0504
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3106880.0494
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3074400.0489
אקסטל ב1135367אקסטל3057000.0486
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ3032420.0482
אנרג'יקס1123355אנרג'יקס59681260.0481
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3019840.048
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004500.0478
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2981570.0474
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן2974530.0473
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2966120.0472
אלבר טו1138536אלבר2954440.047
או.פי.סי1141571או.פי.סי אנרגיה57931350.0466
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2932840.0466
קנון1134139קנון57165740.046
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2871550.0457
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ5934080.0453
דלק קידוחים יהש475020דלק קידוחים יהש56096600.0452
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2845250.0452
אפי נכסים1091354אפי נכסים55938140.045
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2858280.045
אשדר ד1135607אשדר2804230.0446
מטריקס445015מטריקס55252180.0445
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2772990.0441
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2775720.0441
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2766200.044
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2764910.044
מגה אור ד1130632מגה אור2760490.0439
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2759440.0439
טאואר ז1138494טאואר2755280.0438
נובל א1141860נובל אסטס2712900.0431
קופרליין ב1140177קופרליין2694140.0428
אנרג'יאן1155290אנרג'יאן52861190.0426
פוקס1087022פוקס52247740.0421
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2650280.0421
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2638970.042
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2625310.0418
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2626030.0418
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2611370.0415
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2600330.0414
אלקו694034אלקו51142410.0412
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2591070.0412
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2585070.0411
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2630220.041
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2528250.0402
קמטק1095264קמטק49843380.0401
דור אלון ו1140656דור אלון2487100.0396
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2474080.0393
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2451600.039
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2425460.0386
נורסטאר יב7230402נורסטאר3961680.0386
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ2392160.038
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2379440.0378
אאורה טו3730504אאורה השקעות2352460.0374
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5490950.0373
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2334420.0371
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2308050.0367
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2296580.0365
סאפיינס1087659סאפיינס45112300.0363
אורון ב1160571אורון קבוצה2266910.0361
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2272990.0361
כלל ביטוח224014כלל ביטוח44577970.0359
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.2234700.0355
מגדל ביטוח1081165מגדל ביטוח43842580.0353
פתאל החזקות1143429פתאל החזקות43725330.0352
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2208190.0351
דה לסר ו1167477דה לסר2201200.035
דמרי ט1168368דמרי2194500.0349
אקויטל 37550148אקויטל2190560.0348
ויתניה ה1150903ויתניה2191270.0348
קרסו ב1139591קרסו מוטורס2173830.0346
פורמולה מערכות256016פורמולה מערכות42885120.0345
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4266180.0339
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2116170.0337
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2107120.0335
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2091320.0333
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד2249350.0332
נפטא ח6430169נפטא2058640.0327
פיבי763011הבנק הבינלאומי40380560.0325
מנורה מבטחים החזקות566018מנורה ביטוח40171350.0324
דור אלון ח1175199דור אלון2021800.0322
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס2004940.0319
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1997300.0318
חילן1084698חילן38953750.0314
ישרס613034ישרס38567610.0311
מגה אור1104488מגה אור38652380.0311
סנו813014סנו38449150.031
דמרי1090315דמרי38407260.0309
אזורים 157150451אזורים1938050.0308
דה לסר ד1132059דה לסר1932700.0307
קליין ב1140409קליין1911440.0304
אזורים 127150360אזורים2384070.0303
דלק רכב829010דלק רכב37647430.0303
פז נפט1100007פז נפט37536150.0302
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1884280.03
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1876830.0298
סאמיט1081686סאמיט36328870.0293
דנאל314013דנאל36509390.0293
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1834520.0292
אלטשולר שחם גמל1159037אלטשולר שחם גמל36186260.0291
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2432100.029
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1819220.0289
גזית גלוב126011גזית גלוב35861280.0289
וואן161018וואן טכנולוגיות35765700.0288
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1801140.0286
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1789260.0285
מויניאן א1135656מויניאן1771740.0282
אודיוקודס1082965אודיוקודס34717290.028
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1745860.0278
ממן ג2380053ממן1855650.0277
דלתא627034דלתא33334800.0268
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1678770.0267
תדיראן258012תדיראן גרופ32760930.0264
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655820.0263
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1653760.0263
וילאר ז4160149וילאר1642290.0261
דלק קבוצה1084128דלק קבוצה32341410.026
ויתניה ד1139476ויתניה1625630.0259
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1603150.0255
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1700660.0254
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1579810.0251
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2096200.025
וילאר416016וילאר30886490.0249
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי1549260.0246
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1543650.0245
ריט 11098920ריט 130400790.0245
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1531200.0244
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה1521000.0242
אקויטל755017אקויטל30089360.0242
נכסים ובנין699017נכסים ובנין29754830.024
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1503510.0239
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1502960.0239
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1488550.0237
נורסטאר י7230345נורסטאר1487690.0237
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1479750.0235
יוחננוף1161264מ.יוחננוף ובניו 29014820.0234
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1468690.0234
רבוע כחול נדל"ן1098565רבוע כחול נדל"ן28626460.0231
רמי לוי1104249רמי לוי28543010.023
ישרוטל א1139419ישרוטל1418200.0226
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1414400.0225
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1540700.0222
בראק אן וי1121607בראק אן וי27452340.0221
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1386430.022
מג'יק1082312מג'יק27273300.022
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי1350430.0215
אלקו יא6940167אלקו1354120.0215
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1349670.0215
דמרי ז1141191דמרי1630900.0214
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה1343570.0214
אלקו יג6940233אלקו2719520.0211
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305230.0208
אזורים715011אזורים25878910.0208
ממן ב2380046ממן1301530.0207
פרטנר1083484פרטנר25360690.0204
בית הזהב ג2350080בית הזהב1278720.0203
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים1267200.0202
בזן2590248בתי זיקוק24972510.0201
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה1261030.0201
ערד731018ערד24745170.0199
ישראכרט1157403ישראכרט24520000.0197
דור אלון ה1136761דור אלון1234430.0196
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1225090.0195
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1221300.0194
סאמיט ז1133479סאמיט1215250.0193
סקייליין א1138775סקייליין1202410.0191
מלם תים156018מלם תים23537370.019
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1187970.0189
אוריין ב1143379אוריין1191400.0189
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1182910.0176
כנפיים ז5430137כנפיים1100670.0175
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1096740.0174
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073950.0171
אינרום1132356אינרום בנייה20387200.0164
סאמיט ח1138940סאמיט1031930.0159
סלקום1101534סלקום19746070.0159
הבורסה לני"ע1159029הבורסה לניירות ערך19049680.0153
ישראמקו יהש232017ישראמקו יהש18754910.0151
צרפתי ט4250197צרפתי1118620.0147
פרשמרקט1157833פרשמרקט18111820.0146
גילת1082510גילת לוויינים18014290.0145
סלע נדל"ן1109644סלע נדל"ן17401400.014
מימון ישיר1168186מימון ישיר קבוצה17180990.0138
איי.די.איי. ביטוח1129501איי.די.איי. ביטוח16142400.013
פלסאון1081603פלסאון תעשיות15983280.0129
נובולוג1140151נובולוג14777490.0119
נפטא643015נפטא14059120.0113
קרור621011קרור11582650.0093
ארד1091651ארד10743030.0087
אבגול1100957אבגול8617650.0069
קמהדע1094119קמהדע8165590.0066
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/07/2021
DateLevel
21/07/20211,292.65
20/07/20211,292.26
19/07/20211,292.68
15/07/20211,297.42
14/07/20211,296.69
13/07/20211,295.79
12/07/20211,296.02
11/07/20211,296.27
08/07/20211,296.10
07/07/20211,298.94
06/07/20211,297.89
05/07/20211,296.70
04/07/20211,296.06
01/07/20211,294.40
30/06/20211,292.90
29/06/20211,291.63
28/06/20211,292.30
27/06/20211,291.37
24/06/20211,292.44
23/06/20211,293.21
22/06/20211,290.92
21/06/20211,289.94
20/06/20211,291.25
17/06/20211,292.47
16/06/20211,293.15
15/06/20211,293.00
14/06/20211,293.14
13/06/20211,291.99
10/06/20211,289.73
09/06/20211,289.26
08/06/20211,287.78
07/06/20211,288.62
06/06/20211,291.23
03/06/20211,289.45
02/06/20211,289.83
01/06/20211,288.42
31/05/20211,288.40
30/05/20211,288.79
27/05/20211,287.97
26/05/20211,289.50
25/05/20211,289.99
24/05/20211,289.68
23/05/20211,289.35
20/05/20211,287.77
19/05/20211,288.50
18/05/20211,289.75
13/05/20211,288.64
12/05/20211,285.10
11/05/20211,282.86
10/05/20211,289.21
09/05/20211,287.41
06/05/20211,285.35
05/05/20211,286.77
04/05/20211,284.93
03/05/20211,283.66
02/05/20211,279.39
29/04/20211,277.62
28/04/20211,277.71
27/04/20211,278.16
26/04/20211,279.11
25/04/20211,279.00
22/04/20211,278.36
21/04/20211,277.91
20/04/20211,278.57
19/04/20211,278.27
18/04/20211,278.51
13/04/20211,275.05
12/04/20211,274.81
11/04/20211,275.64
08/04/20211,274.55
07/04/20211,273.74
06/04/20211,273.47
05/04/20211,272.20
04/04/20211,272.50
01/04/20211,270.88
31/03/20211,269.54
30/03/20211,268.32
29/03/20211,271.42
25/03/20211,269.14
24/03/20211,267.88
22/03/20211,266.28
21/03/20211,261.94
18/03/20211,261.02
17/03/20211,262.19
16/03/20211,263.84
15/03/20211,261.32
14/03/20211,260.79
11/03/20211,262.83
10/03/20211,261.90
09/03/20211,261.69
08/03/20211,258.85
07/03/20211,258.74
04/03/20211,260.77
03/03/20211,260.63
02/03/20211,263.45
01/03/20211,261.74
28/02/20211,258.19
25/02/20211,257.11
24/02/20211,259.12
23/02/20211,260.09
22/02/20211,260.75
21/02/20211,261.79
18/02/20211,261.98
17/02/20211,264.90
16/02/20211,265.76
15/02/20211,266.94
14/02/20211,268.43
11/02/20211,270.63
10/02/20211,271.27
09/02/20211,270.35
08/02/20211,267.84
07/02/20211,269.24
04/02/20211,270.02
03/02/20211,269.23
02/02/20211,269.28
01/02/20211,270.54
31/01/20211,270.09
28/01/20211,272.40
27/01/20211,273.41
26/01/20211,273.01
25/01/20211,273.61
24/01/20211,272.59
21/01/20211,272.62
20/01/20211,276.50
19/01/20211,275.45
18/01/20211,273.46
17/01/20211,271.32
14/01/20211,271.44
13/01/20211,267.93
12/01/20211,265.26
11/01/20211,263.85
10/01/20211,265.22
07/01/20211,265.62
06/01/20211,265.81
05/01/20211,266.74
04/01/20211,266.87
03/01/20211,265.39
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.