אינדקס LV ישראל 10-90

קוד המדד: 3104

שער אחרון

0.00

שינוי יומי

0.00%

דירוג אשראי

AA

מח"מ

0.00

תשואה לפדיון

0.00%

מרווח ממשלתי

0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 10.04.2024

ביצועי המדד - תשואה מצטברת

2024

0.00%

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

סטיית תקן במונחים שנתיים

שנה

0.00%

3 שנים

0.00%

5 שנים

0.00%

מדדי שארפ

שנה

0.00

3 שנים

0.00

5 שנים

0.00
שם הנייר
משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 40 0.0
בזק אג"ח 9 0.0
לאומי אג"ח 179 0.0
גב ים אג"ח ו 0.0
חשמל אג"ח 29 0.0
בינל הנפקות אג"ח י 0.0
מקורות אג"ח 10 0.0
קרסו אג"ח א 0.0
בזק אג"ח 10 0.0
עמידר אג"ח א 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 49 0.0
נמלי ישראל אג"ח א 0.0
שטראוס אג"ח ה 0.0
חברה לישראל אג"ח 12 0.0
שפיר הנדסה אג"ח א 0.0
מליסרון אג"ח י 0.0
ישרס אג"ח יד 0.0
פורמולה אג"ח ג 0.0
סלקום אג"ח יא 0.0
הראל הנפקות אג"ח ט 0.0
דלתא אג"ח א 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ו 0.0
אלביט מערכות אג"ח ב 0.0
אמות אג"ח ד 0.0
איירפורט אג"ח ה 0.0
שופרסל אג"ח ו 0.0
סאמיט אג"ח ז 0.0
ביג אג"ח ח 0.0
מבנה אג"ח יז 0.0
מרכנתיל הנפקות התחייבות ד 0.0
אלקטרה אג"ח ד 0.0
בינל הנפקות אג"ח יב 0.0
פז נפט אג"ח ו 0.0
פועלים אג"ח 202 0.0
מליסרון אג"ח יא 0.0
מבנה אג"ח כ"ג 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 61 0.0
שופרסל אג"ח ד 0.0
אלקו אג"ח יג 0.0
ריט 1 אג"ח ה 0.0
מזרחי טפחות הנפקות 66 0.0
אלבר אג"ח יז 0.0
אפריקה מגורים אג"ח ה 0.0
יוניברסל אג"ח ג 0.0
שופרסל אג"ח ה 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ו 0.0
מגה אור אג"ח ח 0.0
שלמה החזקות אג"ח יח 0.0
מליסרון אג"ח יד 0.0
פועלים 201 0.0
פועלים התחייבות י 0.0
פרטנר אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח טז 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ז 0.0
ישרס אג"ח טו 0.0
מטריקס אג"ח ב 0.0
לאומי אג"ח 182 0.0
אלוני חץ אג"ח ט 0.0
סלקום אג"ח יב 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח יד 0.0
אזורים אג"ח 13 0.0
ביג אג"ח יד 0.0
חשמל אג"ח 32 0.0
פועלים אג"ח 200 0.0
מגדל הון אג"ח ז 0.0
אלבר אג"ח יח 0.0
קרסו אג"ח ד 0.0
מליסרון אג"ח טז 0.0
פניקס הון אג"ח ח 0.0
יוניברסל אג"ח ד 0.0
כללביט אג"ח ט 0.0
מבנה אג"ח טז 0.0
לאומי אג"ח 184 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ח 0.0
ביג אג"ח ט 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 10 0.0
מליסרון אג"ח יז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 64 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחייבות 46 0.0
מבנה אג"ח יט 0.0
אנלייט אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ד 0.0
אלבר כ 0.0
דמרי אג"ח ט 0.0
דור אלון אג"ח ז 0.0
הראל הנפקות אג"ח י 0.0
דיסקונט מנפיקים אג"ח טו 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 62 0.0
ריט 1 אג"ח ו 0.0
אלקטרה אג"ח ה 0.0
ביג אג"ח יא 0.0
פרשקובסקי אג"ח יד 0.0
חשמל אג"ח 27 0.0
אקויטל אג"ח 3 0.0
פועלים אג"ח 100 0.0
בזק אג"ח 12 0.0
חברה לישראל אג"ח 14 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח ט"ז 0.0
פועלים אג"ח 203 0.0
סלע נדל"ן אג"ח ג 0.0
אלקטרה צריכה אג"ח א 0.0
אנרג'יקס אג"ח א 0.0
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ו 0.0
קרסו אג"ח ג 0.0
מגה אור אג"ח ו 0.0
עזריאלי אג"ח ה 0.0
אזורים אג"ח 14 0.0
בי קומיונקיישנס אג"ח ו 0.0
אלבר יט 0.0
אלדן תחבורה אג"ח ז 0.0
מזרחי טפחות הנפקות התחיבות 63 0.0
אשטרום קבוצה אג"ח ג 0.0
אשטרום נכסים אג"ח 11 0.0
ירושלים הנפקות אג"ח י"ח 0.0
יוניברסל ו 0.0
פניקס הון אג"ח ט 0.0
ממן אג"ח ג 0.0
מבנה אג"ח כ"ד 0.0
מיטב בית השקעות אג"ח ג 0.0
רמי לוי 0.0
סנו 0.0
אלביט מערכות 0.0
וילאר 0.0
אורמת 0.0
פלסאון 0.0
בזק 0.0
שטראוס 0.0
חילן 0.0
מטריקס 0.0
ישרס 0.0
פיבי 0.0
בינלאומי 0.0
פועלים 0.0
יוחננוף 0.0
מליסרון 0.0
הפניקס 0.0
לאומי 0.0
אמות 0.0
ישראמקו יה"ש 0.0
מספנות ישראל 0.0
שופרסל 0.0
מבנה 0.0
ישרוטל 0.0
סקופ 0.0
דיסקונט 0.0
מנורה מבטחים החזקות 0.0
מזרחי טפחות 0.0
רציו יה"ש 0.0
איירפורט סיטי 0.0
סאפיינס 0.0
עזריאלי 0.0
ריט 1 0.0
דניה סיבוס 0.0
נאוויטס פטרוליום יה"ש 0.0
כיל 0.0
בזן 0.0
טאואר 0.0
פורמולה מערכות 0.0
קנון 0.0
טלסיס 0.0

הנתונים מעודכנים ליום 11/04/2024

תיאור המדד

המדד כולל אג"ח בדירוג השקעה ומניות שנסחרות בישראל, אשר מאופיינות ברמת תנודתיות נמוכה ביחס לסדרות האג"ח והמניות אשר עומדות בתנאי המדד, כאשר במועד עדכון המדד ניתן משקל של 90% לקבוצת האג"ח ו-10% למניות

דף המדד

עמוד מידע תמציתי של המדד

שערי המדד

נתונים היסטוריים של המדד

מתודולוגיה

לצפייה במתודולוגיה המלאה של המדד ומסמכים נלווים

מדד אינדקס LV ישראל 10-90 נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil