מדדי אג"ח קונצרני ישראל

שם המדד
שינוי יומי
מח"מ
תש' פנימית
מרווח
דירוג
אינדקס אג''ח חברות ישראל EW - Top1000.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA שקלי0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס 120 שקלי0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס 120 שקלי - משקל אחיד0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס 120 צמוד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס 120 צמוד - משקל אחיד0.00%0.000.00%0.00%AA
אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח חברות שקלי EW - Top500.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח דולר מדורג0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA ת''א שקלי0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח סקטור באלאנס0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח צמוד מדורג0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח שקלי מדורג0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס קונצרני ר. קבועה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס מדורג פיזור רחב0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח''מ0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח במרווח גבוה - מח''מ 0-20.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס אג''ח קופון גבוה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח עם רכיב בטוחה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ0.00%0.000.00%0.00%A
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ'0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות0.00%0.000.00%0.00%AA+
אינדקס אג''ח במינוף פיננסי נמוך0.00%0.000.00%0.00%AA-
אינדקס אג''ח תזרימיות A ומעלה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס אג''ח במרווח גבוה0.00%0.000.00%0.00%A+
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח0.00%0.000.00%0.00%AA-

הנתונים מעודכנים ליום 18/07/2024

המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.

© אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. כל הזכויות שמורות

Dev by R2K

UX/UI/Illustration by Sagi Banduil

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z