אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב – מח"מ 10 קבוע

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע כולל איגרות חוב נקובות דולר של ממשלת ארה"ב בריבית קבועה, כאשר משקולות המדד מחושבים במועד הקובע באופן שמקבע את מח"מ המדד על 10 שנים במועד העדכון החודשי
 
נתונים עיקריים
קוד מדד4101
שער אחרון74.80
שינוי יומי0.26%
מספר ניירות במדד4
שווי כולל ני"ע במדד
מח"מ ברוטו10.27
תשואה פנימית4.26%
דירוג ממוצע0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתאריך29/02/2024
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןמדינהמשקל במדד (%)
United States Treasury02/2036ארה"ב34.4554
United States Treasury05/2037ארה"ב29.4986
United States Treasury02/2040ארה"ב18.0249
United States Treasury11/2039ארה"ב18.0211
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/02/2024