אינדקס Bullet דולר 2026 – גלובלי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2026 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד4128
שער אחרון1,427.81
שינוי יומי0.18%
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד
מח"מ ברוטו33.3
תשואה פנימית5.5
דירוג ממוצע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתאריך29/02/2024
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןמדינהמשקל במדד (%)
Deere01/2026ארה"ב5.2984
Citigroup05/2026ארה"ב5.1732
Intel02/2026ארה"ב5.1544
JPMorgan Chase12/2026ארה"ב5.1048
BHP Billiton02/2026אוסטרליה5.1025
Royal Bank of Canada04/2026קנדה5.0758
Commonwealth Bank of Australia06/2026אוסטרליה5.0446
Bank of Nova Scotia08/2026קנדה5.0391
Shell05/2026הולנד5.036
Wells Fargo10/2026ארה"ב5.0091
Philip Morris02/2026ארה"ב4.9938
UnitedHealth03/2026ארה"ב4.9838
Target04/2026ארה"ב4.9692
Toyota Motor05/2026יפן4.9508
Morgan Stanley09/2026ארה"ב4.9399
Bank of America10/2026ארה"ב4.8884
Walt Disney01/2026ארה"ב4.8456
Pfizer12/2026ארה"ב4.7589
Verizon Communications08/2026ארה"ב4.6689
Caterpillar05/2026ארה"ב4.963
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/02/2024