אינדקס Bullet דולר 2026 – גלובלי

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2026 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד4128
שער אחרון104.59
שינוי יומי0.08%-
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד31.9 מיליארד $
מח"מ ברוטו0.00
תשואה פנימית0.00%-
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתאריך21/02/2024
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןמדינהמשקל במדד (%)
Deere01/2026ארה"ב5.2914
BHP Billiton02/2026אוסטרליה5.2241
Citigroup05/2026ארה"ב5.1651
Intel02/2026ארה"ב5.1507
JPMorgan Chase12/2026ארה"ב5.1078
Royal Bank of Canada04/2026קנדה5.0563
Commonwealth Bank of Australia06/2026אוסטרליה5.0312
Bank of Nova Scotia08/2026קנדה5.0266
Shell05/2026הולנד5.0258
Wells Fargo10/2026ארה"ב5.0067
Philip Morris02/2026ארה"ב4.9811
UnitedHealth03/2026ארה"ב4.9785
Target04/2026ארה"ב4.9642
Caterpillar05/2026ארה"ב4.9638
Toyota Motor05/2026יפן4.9416
Morgan Stanley09/2026ארה"ב4.9405
Bank of America10/2026ארה"ב4.8813
Walt Disney01/2026ארה"ב4.8391
Pfizer12/2026ארה"ב4.7507
Verizon Communications08/2026ארה"ב4.6735
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/02/2024