אינדקס Bullet דולר 2025

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet דולר 2025 כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2025 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון106.65
שינוי יומי0.41%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד59 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל4.65
מח"מ ברוטו2.53%
תשואה פנימית2.06%
דירוג ממוצע-A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.40%----------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4129
מועד השקת המדד01/05/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון2025
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Microsoft11/2025טכנולוגיהארה"ב5.2599
Intel07/2025טכנולוגיהארה"ב5.1253
Oracle05/2025טכנולוגיהארה"ב5.1006
Visa12/2025פיננסיםארה"ב5.194
AbbVie05/2025בריאותארה"ב5.0753
UnitedHealth07/2025בריאותארה"ב5.0747
Verizon Communications02/2025תקשורתארה"ב5.0716
Royal Dutch Shell05/2025אנרגיההולנד5.0476
Medtronic03/2025בריאותארה"ב5.0418
AT&T05/2025תקשורתארה"ב5.0211
Wells Fargo09/2025פיננסיםארה"ב4.9728
JPMorgan Chase07/2025פיננסיםארה"ב4.9642
Vodafone05/2025תקשורתבריטניה4.9569
Goldman Sachs05/2025פיננסיםארה"ב4.9564
Morgan Stanley07/2025פיננסיםארה"ב4.9309
CVS Health03/2025בריאותארה"ב4.9268
Bank of America01/2025פיננסיםארה"ב4.9154
Reynolds American06/2025צריכה בסיסיתארה"ב4.9112
Halliburton11/2025אנרגיהארה"ב4.4924
Citigroup06/2025פיננסיםארה"ב4.961
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020106.22
02/04/2020106.31
01/04/2020106.44
31/03/2020106.43
30/03/2020105.41
26/03/2020104.07
25/03/2020101.97
24/03/202099.99
23/03/202098.82
19/03/202097.37
18/03/2020100.15
17/03/2020103.03
16/03/2020105.04
12/03/2020106.38
11/03/2020108.08
09/03/2020109.24
05/03/2020111.43
04/03/2020111.33
03/03/2020111.03
27/02/2020109.70
26/02/2020109.75
25/02/2020109.76
24/02/2020109.53
20/02/2020109.02
19/02/2020108.99
18/02/2020108.99
13/02/2020108.78
12/02/2020108.67
11/02/2020108.82
10/02/2020108.96
06/02/2020108.50
05/02/2020108.40
04/02/2020108.48
03/02/2020108.76
30/01/2020108.72
29/01/2020108.53
28/01/2020108.30
27/01/2020108.09
23/01/2020107.96
22/01/2020107.82
21/01/2020107.78
16/01/2020107.43
15/01/2020107.52
14/01/2020107.37
13/01/2020107.31
09/01/2020107.25
08/01/2020107.13
07/01/2020107.32
06/01/2020107.33
02/01/2020107.19
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.