אינדקס Bullet דולר 2025

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס Bullet דולר 2025 כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2025 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתונים עיקריים
קוד מדד4129
שער אחרון115.68
שינוי יומי0.03%-
מספר ניירות במדד18
שווי כולל ני"ע במדד41.2 מיליארד $
מח"מ ברוטו0.00
תשואה פנימית0.00%-
דירוג ממוצעA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתאריך21/02/2024
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןמדינהמשקל במדד (%)
Shell05/2025הולנד5.8536
Wells Fargo09/2025ארה"ב5.7827
Microsoft11/2025ארה"ב5.7666
CVS Health03/2025ארה"ב5.7535
Verizon Communications02/2025ארה"ב5.7526
Citigroup06/2025ארה"ב5.7393
Reynolds American06/2025ארה"ב5.7356
Visa12/2025ארה"ב5.7153
Vodafone05/2025בריטניה5.7093
JPMorgan Chase07/2025ארה"ב5.6685
Intel07/2025ארה"ב5.6478
UnitedHealth07/2025ארה"ב5.6302
Morgan Stanley07/2025ארה"ב5.6123
Goldman Sachs05/2025ארה"ב5.848
AbbVie05/2025ארה"ב5.844
Bank of America01/2025ארה"ב5.742
Oracle05/2025ארה"ב5.88
Halliburton11/2025ארה"ב2.3186
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/02/2024