אינדקס מפעילי בורסות עולמיות

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות כולל את מניות הבורסות הנסחרות בשווקים מפותחים
 
נתוני שוק
שער אחרון2,833.25
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד12
שווי כולל ני"ע במדד385.6 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל33.7 מיליארד $
מכפיל רווח41.1
מכפיל הון5.4
תשואת דיב'1.65%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.02%20.37%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
------14.71%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.89---1.59
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 21/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6108
סימול בלומברגINDX6108
מועד השקת המדד03/08/2020
התחלת נתונים היסטוריים28/12/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעמגוון מטבעות כמפורט במתודולוגיה
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג רויטרס באחת הפעילויות הבאות: בורסות לניירות ערך וסחורות או מפעילי שוק פיננסי וסחורות ונותני שירותים
שווי שוק מינימלי1 מיליארד $
אחוז החזקות ציבור מינימלי30%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Hong Kong Exchanges and Clearing388 HKפיננסיםהונג קונג10.3075
London Stock ExchangeLSE LNפיננסיםבריטניה9.1879
NASDAQNDAQ USפיננסיםארה"ב8.5988
Tradeweb MarketsTW USפיננסיםארה"ב8.3961
Intercontinental ExchangeICE USפיננסיםארה"ב8.3143
EuronextENX FPפיננסיםהולנד8.1691
Japan Exchange8697 JPפיננסיםיפן8.1439
CME GroupCME USפיננסיםארה"ב8.236
TMXX CNפיננסיםקנדה7.8803
Deutsche BoerseDB1 GRפיננסיםגרמניה7.7928
MarketaxessMKTX USפיננסיםארה"ב7.4443
ASXASX AUפיננסיםאוסטרליה7.529
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/01/2021
DateLevel
21/01/20212,833.25
20/01/20212,831.22
19/01/20212,834.82
15/01/20212,802.48
14/01/20212,823.68
13/01/20212,838.85
12/01/20212,817.65
11/01/20212,825.05
08/01/20212,839.43
07/01/20212,810.16
06/01/20212,808.17
05/01/20212,785.72
04/01/20212,786.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.