אינדקס Marine Shipping

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס Marine Shipping כולל חברות גלובליות המתמחות בהובלה ושינוע של סחורות ומוצרים דרך נתיבי הים
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX161418Last Price
ILINDX161418Last Price
ILINDX1614181D Change
ILINDX161418# of Constituents
ILINDX161418Total Market Cap
ILINDX161418P/E
ILINDX161418P/B
ILINDX161418Div Yield
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 01/03/2024
 

שם ניירטיקרמקום מסחרמשקל במדד (%)
Golden OceanGOGL USארה"ב6.2601
COSCO SHIPPING1919 HKהונג קונג5.1737
Orient Overseas (International)316 HKהונג קונג5.687
Mitsui OSK Lines9104 JPיפן5.312
Kawasaki Kisen Kaisha9107 JPיפן5.61
Star Bulk CarriersSBLK USארה"ב5.0964
MatsonMATX USארה"ב5.0388
SITC International1308 HKהונג קונג4.8129
COSCO Shipping Development2866 HKהונג קונג4.5884
Hoegh AutolinersHAUTO NOנורבגיה4.1539
DfdsDFDS DCדנמרק4.1056
SFL CorporationSFL USארה"ב4.263
Wallenius WilhelmsenWAWI NOנורבגיה4.85
AP Moeller - MaerskMAERSKB DCדנמרק3.9875
ZIM Integrated Shipping ServicesZIM USארה"ב3.8259
Dampskibsselskabet NordenDNORD DCדנמרק3.6277
Pacific Basin Shipping2343 HKהונג קונג3.6251
DanaosDAC USארה"ב3.2964
CostamareCMRE USארה"ב3.1918
Genco Shipping & TradingGNK USארה"ב2.1205
NS United Kaiun Kaisha9110 JPיפן2.0388
Global Ship LeaseGSL USארה"ב1.6877
Eagle Bulk ShippingEGLE USארה"ב1.4991
Gram Car CarriersGCC NOנורבגיה1.4135
MPC Container ShipsMPCC NOנורבגיה1.3267
Safe BulkersSB USארה"ב1.223
Pangaea Logistics SolutionsPANL USארה"ב0.9117
Diana ShippingDSX USארה"ב0.8613
Inui Global Logistics9308 JPיפן0.4116
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/03/2024